NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 15. 6. 2012

15. června 2012 v 15:22 | sah |  1. الأمن
 1. Tak jak je to v Sýrii, OSN? A cou Houla a Média, OSN? Tak jak? Genocida, jak tvrdí fašisté v Izraeli, nebo občanská válka, jak tvrdí fašista okupant (co mu je jedno, co říká OSN o občanských válkách) Rajzová? Herve Ladsous = VYHAZOV! (Mood, R - vyšší posici k Sýrii!!!)
 2. Mnozí obyvatelé "Ilalele" jsou si podvědomě "vědomi" své viny, neoprávněnosti svého nakládání s Palestinci - proto transformují tento strach ze své viny a jejího odhalení (do vědomí a po světě, na potomky / tedy strach o potomky) transformují tento strach v halucinaci "Skrytosti" u "Odplatitele Iránu". Stejně jako vina Ilalelce je skryta očím světa, musí být Íráncovo tušení této viny podzemní, a jeho pomsta tak hrozná, jak ta vina. Z podvědomé ilegality k jadernému (ozbr.) Iránu. Nemluvíme zde jistě s hlediska politické analýzy. Spíše jsme tak popsali určitou charakterovou psychologickou variantu "typizovaného" Ilalelského mluvčího. (Například ten imbecil z armády co s ním na RT minule ztráceli čas - nedočetl jsem jeho názory, neobsahovaly ani náznak přítomnosti informace... když vám něco odhaluje Ilalelská "rozvědka", a chcete pomoci na př. někomu jinému než Ilaleli, můžete vypnout uši: srozumitelná fakta ani realistické názory se zpravidla nekonají, nebo jen ubohá neužitečná polofakta plovou na moři husté Ilalelské propagandy - která je v Ilaleli velmi tvrdě vyškvařena do mozků všem ubohým funkcionářům... Goebbels se asi přestěhoval do Ilalele)
 3. Skvělý obrázek "protekce civilistů v Sýrii": nacisté se opalují před zaparkovanými kamiony dálkově odpalitelných náloží, made in Izrael, a na pozadí "jakási" letadla ochraňují všechna města Sýrie prudkým jejich bombardováním... už jen opalovací krém
 4. Autonomie je třešnička na dortu.. Clinkrtonová řídí vše, od OSN, přes EU až po Syrskou "opozici". K čemu jsou vlastně armády, když v případě hluboce konspirační teorie, že někdo zaplatí násilníkům za vytvoření záminky k bezletové zóně, čili bombardování, k čemu jsou pak armády, když musejí ke všemu co se děje na jejich území čekat svolení 1)médií 2)USA 3)Británie 4)OSN. Co takhle v OSN zakázat armády vůbec, a podídit již jejich vznik složitému byrokratickému procesu s Bílým Domem? Nu?
 5. Stejně jako Libye: Sýrie přestala kvůli krizi užívat dolar. Proto válka!
 6. Analýzu placeného komentáře vyhledáte pomocí google "liberty comedians moscow assad site:rt.com"
 7. Od OSN by nás všechny velmi zajímalo pár vyjádření doplněných volnou poznámkou pozorovatele 1) volby v Sýrii, bez podtrhování Clinktonovského bojkotu 2) práva a povinnosti Syrské armády v případě, že Assad říká OBECNĚ pravdu 3) fakty proti bodu č. dva
 8. Írák by měl očistit soudy od okupačních vlivů. Soudnictví v Íráku je opravdu zvrácené už počínaje Saddámovou popravou. Fakt!
 9. Američané vypínají teroristický dronový aparát v Afghanistánu? Že by kvůli postupujícímu zájmu světa, na př. komise Masových vražd a Politických poprav OSN, která se o činnost USA chce hlouběji zajímat?
 10. Baghdadi Mahmudi, předseda Lidového Sejmu Libye: nelegální zadržení pokračuje; političtí vězni Libijského protektorátu v Tunísii
 11. Írán dokončuje ponorky na jaderný pohon (nesmíme zaměňovat s jadernými zbraněmi, a divím se že to ještě propaganda neudělala...) Tento pohon je dnes u ponorek prakticky základní normou. Jaderný pohon zajišťuje nízkou slyšitelnost a delší dobu pod vodou.
 12. Pakistánskou část Iránsko-Pákistánského ropovodu chtějí naráz zhmotnit Čína, Rusko a Írán (ten bezúročnou půjčkou). Pakistánské potřeby jdou na dračku! Škoda že se takhle neženou Africké státy do přátelství s USA.
 13. Reakce na čl. v Pak. denníku Národ (www.nation.pk.com) o Kyselinových útocích. S oceněním nominace mezi zmanipulované a "načasované", jistě, souhlasím. Ale chtělo by to říci "současné západní publikum není názorově svéprávné, aby právě za těchto okolností dostalo ke konzumaci takový film" - a takové téma, vůbec.
 14. Sýrie byla z nízkoprofilového velkokapitalistického (základnově-fašistického) tisku v ČSKML (Česko-Slovensko Klaus-Mečiar Land) takřka vypuštěna (po úspěchu Libye asi!). Propaganda Sýrie-Irán zůstává tedy "vyšší kastě": přeživším posluchačům ČéHerÓÓ
 15. IARC: Dýzl je karcinogenní
 16. Jak vyléčit ekonomiku světa? 1) Bezúročné půjčky 2) Zrušení otrokářství na Západě 3) Zákaz Televize krom náboženských a dětských kanálů 4) zákaz ropných embarg 5) přejití Afriky na Euro 6) zákaz Dolaru a Obamy celosv.
 17. Šfarznferk "nevím o jiné zemi, na kterou by soused tak tlačil, aby nedokončila svou jadern..". Špi kochanije špi! Makarena..
 18. Prop: nekonzumují Filipíny pouze Čínskou pozornost? Nevyplatilo by se ve vleku Indicko-Pakistánských aktivit zahrát na kartu "Ano suverenitě Filipín" (AKT)
 19. AlHaffeh - zatímco pozorovatelé pozorují teroristy, USA už opět mluví o blížících se pro-vládních masakrech
 20. Tak co Krvavé Diamanty, paní královno? Velmi jubilejní? Nebo takové Trojské?
 21. USA by se měly z Afghanistánu ihned a bezpodmínečně stáhnout - přišli kvůli jedné věci, a už je to věc tisíckrát obměněná. Ale hlavně proto, že tím ušetří svět další destrukce diplomatické koherence (vnitřní vzpůsob jejich přítomnosti v Afg.: neslučitelnost, korupce, viz Armáda USA vs Armáda USA + Psychopati a WooDoo Knězi; kombinace hnus. Čím dřív pryč, tím přehlednější VŠE)
 22. Cullingantnoouvá určuje, které státy budou a které nebudou uplatňovat sankce na Írán? Tedy proč vůbec ve světě volit do parlamentů a prezidenty? K čemu justice, když máme pro celý globus Clooningrontrognorovlou? Kéž už ji někdo...
 23. Současná propaganda ohledně helikoptér, jejíž pozadí již známe tři dny (že jde o mezinárodním právem legální vratku helikoptér, které byly v Rusku na opravách) má dvě součásti, a jeden cíl. První součást je prokazatelná lež o "Assadovi v úzkých", který v zemi "procházející plnou občanskou válkou" ztratil "významnou porci území" - tedy něco co vymysleli všelijací mluvčí USA, Francie a Británie, a vyslovili mluvčí OSN, zatímco pozorovatelé OSN přímo v Sýrii taková tvrzení popírají a odsuzují. Toto tvrzení má podpořit věrohodnost, že "Assad potřebuje helikoptéry", pokud rovnou neskočíme Blesku na jeho "novou genocidní taktiku". Další tvrzení nejde z Izraele, jako toto, ale ze Saudské Arábie a od McCaina, že kvůli dodávkám těžkých zbraní Saudy "Rebelům" ztrácí "Assadovy tanky účinnost" a "helikoptéry se hodí". Účel tohoto všeho, čemu už nikdo nevěří a co lze zaslechnout pouze v tichém křiku mezi Clinkrtnovou a Bleskem je potvrzení oprávněnosti "Bezletové zóny", čili ačkoli by v případě, že by lež o "občanské válce" byla pravdou bylo dle charty OSN nelegální do této o.v. zasahovat zvně vojensky, NATO by bezletovou zónu implementovalo nekonečným bombardováním civilistů, jako v Libyi, kde nezbylo z bohatství zástavby a technologie vody a energií nic, totiž aby se Evropsko-Američtí šejdíři bez odbytu mohli "podílet na rekonstrukci země" - je nutno ji totálně zdecimovat, a osadit protektorátně-teroristickým povlem, jako v Libyi.


Analýza komentáře najaté propagační agentury pod ruským článkem
Překlad: Liberty (neregistrovaný uživatel) Červen 13, 2012, 16:25 (23 záporných hlasů)
 1. * Moskva podporuje Annanův plán, na rozdíl od zemí NATO
 2. * Je nás dost, kdo víme, kde hledat propagandistické stanice k Sýrii a Libyi, a v Rusku to není. A navíc, i běžní civilisté už pochopili, že propaganda je jedinou šancí, jak Sýrii proti NATO a žoldákům Saudova domu pomoci
 3. * Rozsáhlé PS naznačuje, že půjde o ústřední PsyOps motivy teprve teď
 4. * Snaha spojovat druhý názor s naivitou (a pochopte, že názory prostě jsou dva, a ostře oddělené, dle toho, odkud člověk čerpá informace, zda z médií, nebo komparativně, a že jsou oddělené zcela, a nevratně, asi jako u invaze do Íráku a lynčování Saddáma)
 5. * Naopak, známe opozici, a víme jak je rozdělená, a oni vrazi, kteří páchají ne-Syrská zvěrstva na Syrech, aby je propaganda bezletové zóny (náletů, v doublespeaku) mohla připsat vládě, kterou jako každá jiná válka chce západ odstranit. Víme tedy, že všichni se zbraní v ruce proti vojákům a civilistům Sýrie jsou žoldáci, což je velmi oficielní, a víme jejich zahraniční skladbu ze zpráv z Turecka, Libanonu, Libye a pod. Žoldáci tedy zaručeně, cizí - zejména; a mnohdy prostě vojáci NATO, jako v Libyi na "dočišťovací" práce (zastrašování a masakry v Tripolisu) dokonce dobře vyzbrojení Trestanci z Evropských zemí: jak bylo za všech koloniálních jatek historie zvykem
 6. * Kteří všichni vojáci? Na př. Izraelské zprávy o "upadající morálce Assadovy armády?". Ale no tak! Když vám přivezou 40 synů s poctami, mezi nimi vojáci, úředníci a policisté, a navíc hned po volbách, je přeci teprv Čest sloužit vlasti. Zvlášť když je "po Houle" (a v Sýrii všichni ví mnohem lépe, než celý Pentagon dohromady, co se tam stalo)
 7. * Bratři a sestry? Copak, že by někdo četl Libyjské nacionalistické stránky Zeleného odporu a snažil se nám hrát na tuto notu?
 8. * Vraždí ta "opozice", neb žádné jiné politické požadavky už půl roku nemá
 9. * O mučení ze Sýrie jsem ještě neslyšel? Že by k tomu něco řekli pozorovatelé OSN?
 10. * Znásilňování? Já myslel, že to bylo těžké bombardování? Nu, asi to bude tím, že je ozbrojená "opozice" z větší části banda psychopatických trestanců (kdo jiný je ochotný vraždit dle potřeb západních médií? a Anglických Hagueů)
 11. * Doktoři? Tak prosím. Doktoři bez hranic z Libye prosili o ukončení Rebelského teroru a fašistických akcí NATO. Nic? Doktoři v Bahrajnu jsou mučeni za ošetřování demonstrantů. Nic? Doktoři v Libyi jsou byti (novinka) za nedostatek léků Rebely. Nic? Ale ze Sýrie tyto zprávy opravdu nemohou pocházet. Této psyops metodě se říká dvojité krytí. (zpráva přesunutá z nevýhodného zdroje na zdroj, kde se neudála, ale hodí se, tím je původní zpráva oslabena a fiktivní z pozadí naopak posílena). Štěstí, že funguje jen na 4% homosexuálů (ti co nejedí ančovičky pro jejich barvu).
 12. * Co máte pořád s Režimem? To proto máme krizi, škrty a hnutí 99, aby se nám vaše Pentagonské plky o režimech nezajedly a dokonce líbily? Libye: jednou a dost!
 13. * "Hloupí", "Lžím", "Věřit". Hm. Naopak, místo "hloupí" máme "bohatší" škálu zdrojů, od "lží" na RT máme velmi zhusta "klid", a "věřit" nemůžete tomu co píšete ani vy, pane pisatel. A TO JE JISTÉ, ŽE TOMU NEVĚŘÍTE. Proto naopak tolik smajlíků, a vždy trojitý otazník, abychom zrovná vám "uvěřili". Prosím zahoďte tenhle program sledování tisku a vkládání NATO komentářů. Nikoho to nepřesvědčí. Jedni jsou a druzí nejsou přesvědčeni. Internet to neovlivní tak jak myslíte. Zbytečně utrácíte za platy blbům
 14. * A konečně třešnička na dortu: někdo si asi myslí, že RT čtou jen Rusi. Ale nikoli! Nevím proč by měl na př. Čechoslovák jako já, žárlit na Západ? Kolikrát závidím Pakistánu bezkorupčnost! A Rus? Ten už si vůbec nemůže stěžovat! Opravdu myslíte, že když napíšete na globálně vysoce respektované Ruské médium, vážený PsyOps "Liberty", že čtenáři "závidí západu", že to osloví "alespoň" Americké publikum? I kdyby takový blbeček ještě v Americe žil, opravdu by brouzdal po RT? Nebo vám za to stojí takovým komentářem "pacifikovat" 1:10000 náhodné prokliky z internetu, u kterých je na př. zájem o téma Sýrie 0.001% jeho mozkové aktivity?

"...Moskva, která odmítla podporovat některou ze stran"??? HAHAHA Věděl jsem,
že RT je propagandistická stanice, ale nevěděl jsem, že jsou to i komedianti...
:) PS: jste lidi opravdu tak naivní, že věříte, že celá opozice jsou "cizí
žoldáci"??? A co ti všichni vojáci co přešli na druhou stranu, protože byli
znechucení a unavení konáním brutalit na civilistech? a co všichni ti
civilisté, kteří se mstí za své bratry a sestry, jež jsou vražděni / mučeni
/ znásilňováni? a co ti doktoři uvěznění režimem prostě za to, že pomáhali
lidem, které režim nemá rád. Jste chlapci tak hloupí nebo potřebujete
takovým lžím věřit, protože nenávidíte nebo žárlíte na západ...?

"...Moscow, which has refused to take sides in the crisis"??? LOL I knew RT was
a propaganda channel, but I didn't know they were also comedians... :) PS: are
you people that naive to think all opposition to Assad are "foreign
mercenaries"??? What about all the soldiers who defected because they were sick
and tired to commit brutalities upon civilians? what about all the civilians
who are avenging their murdered/tortured/raped brothers or sisters? what about
doctors imprisoned by the regime simply for helping people the regime does not
like. Are you guys just dumb or do you want to believe such lies just because
you hate/are so jaloes of the west...?

Clintonová rozradostněna znásilněním a umučením Muammara Al Quathafiho, které trvalo 4 hodiny, a s prostřeleným hrudníkem a vyškubanými vlasy byl znásilňován klackem v zadku
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama