NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 26.6.2012

25. června 2012 v 8:44 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

 • see Global Research "Iraq Reader"
 • see literarky.cz (dovolím si zatím Terezu Spencerovou považovat za nezávadnou, tj. lustrovanou, neboť opravdu překvapivě nic patického nezvýrazňuje; pouze role médií a možnosti občanské akce mají nezdravě drobnou roli, taktéž odk. zdroje budí pochybnosti)
 1. Americká činnost v Afghanistánu je bezpochyby shodná s tou v Íráku: genocida inteligence a rozklad pokrokových sil (dlouhodobá prevence rozvoje). V Íráku lze na jednoduchém grafu ukázat, že základ jednoho milionu obětí Americké agrese jsou kreativní síly
 2. (Haitham Alsibahie, SSC) "70% konfliktu se odehrává v médiích, zvývajících 30 v Sýrii. Jde o 15 měsíců dlouhý mediální útok na Sýrii"
 3. Zastavení Megauploadu je ilegální. Megaupload je pouze slotová datová služba, takže i pokud je většina slotů obsazena ilegálním materiálem, autorita musí postupovat slot od slotu. Bylo-li by zrušení m-u legální, bylo by legální zrušení celého internetu! evidentně tedy zvítězila nad spravedlností a zákonem Lobby.
 4. Arabská Liga doporučuje na jednání 30.6 o Sýrii přítomnost Íránu? Překvapení po roce sledování jejího fašistického směřování. Sice odsuzují Annanův plán a celkově nenabízejí než nahrávku Francouzskému agresorovi, ale i tak je toto drobný ústupek dobru.
 5. Zajímavost od Trollů Zionistické Revizionistické fronty: "Křižácké výpravy přišly teprve poté, co Islám už okupoval dvě třetiny Evropy". Vtipná revize. Nevím k čemu je "Izraeli" dobrá, a i bez toho: Muslimové teprv odráželi Napoleony, Césary a pod.
 6. (Cisterny, studny) Polská charita potvrzuje likvidaci humanitárních instalací v Palestině apartheidními fašisty (roboty pseudožidovské rasistické doktrýny)
 7. Mj. "Izrael" je jediný stát s plně rasistickou ústavou, stavějící opravdové židy a jiné národy na úroveň věcí)
 8. 4.2.2012 bylo již NATO v plné síle v Sýrii? (uniklo nám, viz literárky)
 9. ISAFspeak Afghanistán*90210: "Dělat válku" je "Poskytovat asistenci" (že přítomnost okupantů má absolutně negativní vztah k bezpečnosti lze doložit kooperací i zavylých nepřátel v regionu - bezpečnost je tak narušená autokracií NATO, že si státy rozumí)
 10. Mubarakovy zvrácenosti: "safety valve" - mediální "opatření" (PsyOps) kombinující prevenci AntiSemitismu a AntiAmerikanismu v médiích. Tedy vymývání mozků a protinárodní obvinění/podezření vlastního lidu, po chuti osy zla (USA-Izrael)
 11. Anotovaný Mein Kampf v Německu - Židé jsou bez ironie nadšeni. Je to sice ultrapravicová socialistická literatura, ale v našich podmínkách je daný krok jistě svěžím vzduchem v jinak zatuchlé ideologické bažině politiky 21 století v Evropě (zdr. JTA)
 12. (Pak) Gilani neměl pravdu. I když má prezident imunitu, nic premiérovi nebraní "prostě" napsat Švýcarským soudům žádost o otevření prezidentových korupčních případů. Tím byl řešení imunity předal právě obeslaným šv. úřadům, nebylo již učiněno NS Pakistánu
 13. Mahmud Ahmadinejad: měla by povstat protiimperialistická fronta * nejen vlády, ačkoli ty frontě přidají sílu * kolonialismus a rostoucí absces fašistických požadavků imp. bloku jsou druhou stranou mince i pro Evropské utlačované národy (nedoslovně)
 14. Tržní objem Indie-Čína plánován na 100 miliard dolarů r. 2015 (model je nezávisle doporučen pro USA-Pakistán, ježto jsou tu překážkou sankce uvalované dokola na Pakistán, a též cyklická protipakistánská rétorika Západu, který tím skrývá svůj Afg."úspěch")
 15. Moslehi (Íránské vnitro): během hovorů G5+1 odkryla osa zla novou taktiku, a to podporovat vnitřní roztržky v Íránu (možná pokus dodat nějaký čerstvý Made in Irán špek, typu terorismus nebo něco podobně originálního?; mediální předproces doplňku krytí G2)
 16. Německo rozhodně odmítá "bezletovou zónu", čili bombardování Sýrie do pravěku a nastolení fašistické diktatury jako v Libyi (nastolení opravdové občanské války a genocidy v zdevastované krajině, která už do médií ani nepableskne). Není to tím, že by byl fašismus Německé oligarchie nasycený. Pouze ve vzduchu ještě visí čerstvý totální neúspěch akce v Libyi (s hlediska proklamací, s hlediska opravdových plánů fašistů úspěch). Druhá věc je, že se na tom ukazuje, že Libye byla vůbec především hyperlobby "Izraele" a USA, takže Německo už "si může dovolit" dále se neúčastnit, zvláště poté, co je Evropské publikum mimořádně nadržené tak akorát vypnout všechny přijímače, jen co by se ozvalo "spojený ochránce v Sýrii bude.."
 17. Írán podporuje reformy Bašarova kabinetu (kdyby je nepodporoval Syrský lid, nepodporovala by je pp. ani IRI)
 18. IRI trpí 2. největší zásobou ropy a z.p. Nejde tedy o hrozbu "nukleárního Íránu" ale o hrozbu "ropných USA". Naopak, dokud v USA nevládnou komunisté, neměly by se Státy k dalším reservám ropy ani o píď přiblížit. S hlediska globální bezpečnosti, LP a H, D
 19. Výbor médií a svobody projevu OSN potvrdil že kroky Arabské Ligy proti vysílání satelitních stanic Sýrie jsou kroky proti mezinárodnímu právu, proti svobodě projevu, a v současnosti kroky nevhodné a zvyšující podezření AL v širším ktx. chudák Katar! Teď budou muset neozbrojení civilisté (koncentrát civilistů a pramenitý podíl NATO) zlikvidovat média ručně, jak to udělali v Srbsku a Libyi, aby se chudáci sousedi nedostali do styku s patologickou realitou "precizního zákroku". Čili dvou třech ilustračních záběrů sestřelení tanku v nekonečné smyčce pro konzumní fanatiky zemí NATO, a realita zásah třech tanků, a likvidace 3000 základních škol (asi náhoda, viz dnešní komentáře k IRQ/AFG)
 20. Jednání fašistů vojensko-psychiatrické mediální koalice s Íránem, Čínou a Ruskem v Moskvě: Írán podtrhl neodňatelnost práva obohacování Uranu pod NPT, jehož fašisté nejsou signatáři. Dále IRI doložila nelegálnost embarg a sankcí dokumentací, varhla balík pěti bodů, jimiž se bude expertní kolo jednání zabývat, pokud nechce ztratit mediální obraz (což je jediné co na Západě vede k agresím a válkám - udržení mediální konsistence).
 21. Británie uzavřela o "Izraeli" se sionisty (opak Židů který se za Židy pouze vydává, pseudo-nacionalisticko-religiozní imperialistické hnutí znevaživající Židovskou víru) smlouvu už r. 1916, tj. smlouvu o druhé světové válce, USA a Hitlerovi. (ALETHO)
 22. Zajímavost z prostředí CIA ambasád (Global Research / Iraq Reader): model je přenášen z Hondurasu do Íráku a odtud do Sýrie; Fašistický klížeč z ambasády USA v Hondurasu Negroponte byl pak v Íráku, jeho asistent Ford je nyní na 3.stupeň doškolení v Sýrii
 23. Červený Kříž potvrzuje: Sýrie se pokusila evakuovat tisíce rukojmích "Rebelů" z okupovaných měst, musela však ustoupit a požádat Ban ki Mona aby donutil fašisty dodržovat když ne mzn. zákon, pak alespoň základní logiku (ranění, hlad)
 24. Disinformace o Ruských helikoptérách jistě nebyla omyl. Prý jsou taková zvolání a odvolání z Bílého Domu rutinní praxí destabilizování Sýrie. Loď obsahovala rozložené sovětské helikoptéry (složení asi tři měsíce). Pod vlajkou Curacao
 25. Sýrie: na únosech se jistě cvičí výhrůžkami naverbovaní civilisté, aby se žoldáci NATO poté mohli věnovat dalším (též se tím kriminalizují a "spadnou" na stranu teroristů, též se tím obohatí - výkupné místo žoldu, únosy jako praxe)
 26. Dychotomie moci (Mahmoud A-N): "plánování x systém" (RIO)
 27. Slovníček: "obsažení" např. nebezpečí ("to contain China"). Představme si proces na objektech jako trubku. Pak trvalé nebezpečí je její trvalý přílepek - trubička. Obsažené nebezpečí naopak zůstalo někde v průběhu, a nyní se v průřezu neprojevuje. Bod.
 28. ČS zákoník práce má patrně ten smysl, že naučí zaměstnavatele zneužívat neznalosti / pasivity zaměstnance + v případě že si zaměstnanec bude chtít zachovat lidská práva, bude muset přistoupit na úskočný boj. Celkově tedy demoralizace a zavádění agrese do procesu zajišťování si spravedlnosti. Z pracovních vztahů zákoník vytváří válečnou zónu nejhorších paragrafových intrik. Zběžným pohledem pak lze říci, že nová úprava je pouze proškrtáním pracovního práva. Především od pomocných/orientačních bodů a trm
 29. Loni USA v Yemenu dronem zabily tři Američany, z toho jednoho 16ti letého chlapce. I přes to a možná právě pro nynější aktivitu OSN ve věci USA nadále utajují celý proces fašistického vraždění bezpilotními letouny.
 30. "Válka na terorismus" je vlastně pro Západní plundr-otrokářské anti-demokracie mediofašismu alternativou k vyhlášení trvalého "Vyjímečného stavu", tj. na př. stanného práva (toto platí v USA, Austrálii)
 31. Pamatujete na "masakr na základně v Tripolisu"? Tak svědek je jen jeden, a to člen protektorátního dosazenstva USA, pod falešným jménem pro danou věc. Navíc se ukazuje, že kompozice těl na základně je podobná jako v Houle: narychlo natahaná rukojmí, lidé vytahaní z postelí, márnic vypálených nemocnic, oběti bombardování z ulice, různí vojáci, děti a pod. Přinejmenším lze pochybovat, že byli všichni na daném místě popraveni. O jejich vrazích už snad nebudeme TNC věřit ani ticho. (zdr. CIWCL)
 32. Pakistánský analytik měl pravdu, ačkoli bychom nečekali, jak rychle se naplní: Hillarinka už všechno na Pakistán stihla minulý týden svést. Stane se to asi rutinou! Nu, těšíme se na rétorické novinky. Ekh
 33. R. 2007 povraždili Pseudožidovští fašisté za 22 dní 1400 lidí. Letos po týdnech demolic, likvidací studen a zákazů cisternových dodávek vody, vypalování úrody a konečně po náletech už Hamás odpověděl (několik zraněných v Izraeli). Hádejte kdo je obviněn?
 34. Talibán úspěšně zabil 20 vojáků ISAF v konvoji, a 40 zranil! Čest práci. Jste doma, tak dál uklízejte.
 35. Japonsko a Čína udělily USA pořádnou facku svým netolerováním ilegálních sankcí, které USA v boji proti lidským právům Íránců mezinárodně vynucují. Írán je vlastně taková Kuba: když sankce zaberou a na ulici vypadne o tři bezdomovce více, i komunisté se rozkýhají. Ale též je to jako Libye: že totiž na Západě je bezdomovců a podvyživených, nebo zbavených práva na lékařskou pomoc hromada, to je asi tak fuk, jako "aspirace Libyjců" dnes. Co je komu po Libyjcích dnes? Byli bombardováni = demokracie hotova
 36. Moslehi: "aliance zla používá lidská práva k psychologické válce v médiích" (v podstatě pouze rozšířená věta z Durbanské konference kde tehdy přednášel Írán)
 37. Brasilští vědci, akademici, spisovatelé, filosofové a filmaři souhlasí (RIO) s pohledem Mahmouda Ahmadinejada na rysy budoucího světa (založeného na spravedlnosti, vědě a přirozené duchovnosti)
 38. V CIA opravdu vyučují válku proti Islámu (teď to uniklo, tak lektora exemplárně odsoudili, a budou pokračovat jinak - potřebují přece jako obsluhu Guantanama nejhorší vymyté stvůry made in USA)
 39. Afrika by měla vyvinout filosofii pro takový způsob civilizace, který obsáhne už na nejnižší úrovni chyby Západu, a který přesto bude schopný všem rizikům trčícím z Ježka Západu čelit. (ALETHO: mýtus přemnožení, m. GMO pro Afriku, m. neúrodnosti)
 40. Všechna čísla komerčních novin (Dnes, HN, Blesk) 21/6 měla úvodní stranu navrženou na stejném rýsovacím prkně - drobná předmasáž k rozhlasovému vymývání 22/6, že "LID MÁ VÁLEČNÉ PUDY". Někdo nechce, aby se rozšířila diskuse o rozhodujícím postavení médií a moci ve válce. Rozhlase! Ty slizká úplatná cizácká sračko! Mocní a jejich korupční loutky vedou odporné vylhané války! Rozhlas jen přizvukuje, neřekne NE ale nabízí "objektivní" možná, které přesvědčí že ANO! Lid právě protestoval! Rozhlas hájil cizopasy a války! Fotbal není lid! Bitky nejsou fotbal! Lid neválčí!
 41. Euro-papaláš Barroso je hrdý na "model demokracie": jeptiška Parkanová vodními děly za krizový dar protiraketové církvi svatého zbrojaře Kalouska a důchodkyně žijící na úkor protiústavního lékařství za 50 kč na den.
 42. Chceme české modré helmy pro Libyi (Taverga, Sabha)! Koordinováno s Německem a Belgií k úspěchu - facka Londýnu a Římu * kredit ČR v Mahřebsku a vůbec * nutné to rozhodně JE * byla by to první akce AČR, krom povodní, která by nevysloužila plivanec občanů * EU by získala diplomatické i mediální rezervy u Sýrie, tzn. otupení diktátu USA, který v současnosti směřuje EU do všech nových válek USA, na které USA už ani nemají finance * Modré helmy pro Libyi!
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama