NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

piAnalyse 13/6/2012

13. června 2012 v 14:08 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Rádoby kolonizátoři, ale veleúspěšní fašisté změnili od Íráku mediální taktiku (vyměnili za levnější): neužívají k počáteční provokaci své následné agrese druhý stát, ale vnitřní fakce cílového státu. Lze tedy mluvit o mediálně kamuflované válce: ačkoli jsou totiž v první fázi (kdy je mezinárodně nepřijatelná přítomnost intervenčních vojsk) hlavní součástí ozbrojených protinárodních (neboť není útočeno jen na stát, ale i lidé jsou hromadně mučeni, vražděni, znásilňováni, bráni jako rukojmí...) sil jsou intervenční žoldáci, média zvládnou pro vnitřní audienci kolonizačních zemí vše přemaskovat na "autentickou revoluci", ačkoli jak zřejmo není ta schopna ani reagovat na dosažení všech vyhlášených požadavků, ba, poté nemá ani jiné požadavky, jen typická vojenská objektiva (cíle), jako "pryč s prezidentem", do šatlav s armádou... Čili ačkoli je z dynamiky intervenční "diplomacie" a z dynamiky "požadavků opozice" zřejmé, že jde fakticky o zcela běžnou dobyvačnou válku ve všech hlavních bodech, a velmi fašistickou ze své podstaty, "zvládne se" mluvit o tom stále diplomaticky, politicky a pod. A dokonce ani napadený (ani vláda ani lid) nemá mnoho šancí, jak poukázat na obecnou realitu vnějšího napadení.
 2. Zbraně fašistů (verze 2012\LBY-SYR): velkokapitálová média, jubilejní a propagandistické události, otevřený boj s nezávislými médii, plošná podpora kombinace Breivik+Totalita, organizace za lidská práva (známo o AI, HRW), zbraň proti OSN je Ženevský HRC
 3. Libanon potvrzuje zvýšenou infiltraci národnostních Turků a Iráčanů do Sýrie (otázkou je přímá spolupráce Turecka s F.`S`.A.). Zřejmá je dále Saudská indoktrinace, někde jsou verbováni vrazi na kusovou práci: za číkoli hlavu 2000sl.
 4. "Izraelská" PsyOp agentura Debka se pokouší izolovat Turecko, též odklání pozornost od napalmového útoku "Izraele" na přírodní rezervaci v okupovaném Quods.
 5. 120 Syřanů z nejžhavějších bodů uposlechlo výzvy prezidenta Bašara al Assáda, a složili zbraně. Dle spolehlivých zdrojů je však za to může čekat od "opozice" poprava. V podstatě tedy boje vedou sami Syřané, zatímco cizinecké legie EU-USA je únosy, výhrůžkami a vražděním drží v protistátní množině. (zdr. SANA / Aletho)
 6. 1200km dlouhá 8m vysoká cementová separační zeď byla dokončena Izraelskými fašisty mezi "Izraelem" a Libanonem
 7. Írán nabízel, že bude všechen obohacený materiál konvertovat do palivových tyčí (z nichž nelze dále obohacovat pro zbrojní cyklus). Fašisté (FUKUS) ani toto neuznávají. Jistě, na západě nikdo nemá "strach" z Íránu, ale každý ten "strach" potřebuje dělat. I vody.
 8. Íránský Červený Kříž postaví v Pakistánském Rawalpindi moderní centrum Zdravotní Péče o Matku a Dítě. Zástupci provincie vítají velkorysou nabídku. (zdr. IRNA)
 9. Havárii předváděcího letu Ruského letadla v Indonésii (45 obětí) způsobila kombinace faktorů, především počasí, organizace letu, technická vybavenost nejbližšího letiště, nedostatečné ohodnocení komplexní situace pilotem aj.
 10. Mírový směr vztahů Bagdád - Teherán nic nevykolejí, Írácký oficiál
 11. Zbývá posledních několik dní do uzavření vyprošťovacích prací na (neoficiálně) bývalém nejvyšším bojišti světa v Siachenu, kde před zhruba 50 dny řada lavin zasypala Pakistánskou hlídku (asi 16-20m sněholedu). Padlí byli pro řadu okolností pasováni na mučedníky
 12. Pakistánský pres. Asíf Alí Zardari přesvědčil Čínu pro potřebnou spolupráci na Íránsko-Pakistánském ropovodu (Pakistán se, přes zásoby uhlí, potýká s hlubokou eneregetickou a zvláště elektrickou krizí, USA naopak je v Afghanistánu právě kvůli své touze po "ropovodovém" monopolu, dod. heg.)
 13. Damašek: pozorovatelé OSN potvrdili útok na elektrárnu. Tomu říkám opozice (a to nemluvě o útocích na nemocnice, jako obvykle... o tom však OSN již záměrně lžou)
 14. McCain je hrdý, že Saud zbrojí Syrské žoldáky. A kdopak dodává zbraně Saudově domu, že by USA a Německo? Neříkejte!
 15. Slyšeli jste, jak USA budou kontrolovat "aby zbraně nepřišly do rukou..."? A pak "že už i to je jedno". Tak uvést toto na rovinu musíme nyní tak, že od Libye se toho mnoho nezměnilo, a ona "kontrola" bylo jen takové kavárenské "achich", vložené do rutinní propagandy, zatímco zbrojící, vojenský a diplomaticky-fašistický aparát jedou stále dle stejného vzorce ("co je mi po tom, zbrojit!")
 16. Írán plánuje zřídit v Číně kulturní centrum.
 17. Který kolonialista si zhojí své bebí další? Libye - tu se zhojili Italové a Angličané, Sýrie - tu se hojí Francouzi. Copak bude dělat Německo? Že by Kosovo II? Nebo snad Rakouské zvolání "Ruse! Vrať nám Sibiř! Válka nikdy neskončila!"
 18. Dlouho trvalo, než média musela opustit své fakty popřené rétorické názvy pro Libyjský národní odpor, než tedy přešla z "černých žoldáků" přes "militanty" k "loayalistům", byla to několikaměsíční cesta skrze nejtvrdší šrapnelopalbu alternativních médií, ale všimli jste si, že to příliš vítězství není? Co je totiž komu po tom, že se dočteme, že "Vládní (protektorátní) síly dočišťují tu a tam loayalisty". Jo, dotkněte se opozice! Ale když se civilista postaví opozici, je to lojalista, a bůhvíproč, a pryč s ním! Klidně hromadnou popravu. Název fašistická média sedí pevněji a pevněji... (podotýkám, že tyto věci OSN naprosto vědomě přebírá, takže i tam se mluví o černých žoldácích a pod. mj. tento úzus prý ještě stále Americká média cyklují do hlav zbytku čtenářů)
 19. Tam kde jsou fašisté okupanty, tam opozice neexistuje, tam jsou jen Teroristé. Tam kde opozice extra extra existuje, tedy tam, kde nehrozí přítomnost okupantů-fašistů (EU, USA..), tam naopak slovo terorismus nehrozí, nebo vyjímečně, když jde o auto nacpané bombami, ale nedej bůh, aby tentýž zločinec hned po odpálení auta zmasakroval 30 lidí v jejich domech, a ještě je děti, starci, znásilnil - pak je to mírumilovná opozice, kterou není možno dále politicky věznit. A ano, pak, a zvláště pokud jej USA nebo jiní fašisté poslali a platí, pak jeho ohrožení, nebo bránění mu v revoluci, která nemá ani požadavky ani lidovou podporu, cokoli z toho je pak alarmující porušování lidských práv. A abrakadabra, kdopak nutně musí zasahovat? Sám Batman, Spiderman, superman, vůbec někdo z těchto. A nebo - voilá! - sám fašista, co jej poslal do Sýrie vraždit a znásilňovat kohokoli, a svádět to na vládu! Tak to jsem překvapen: budu se muset naučit nazpaměť, že po opozičních superhrdinech obvykle přicházejí fašisté.
 20. Kritika části Assadova projevu (doporučuji přeložit a namnožit, stejně jako propagace SANA-překladače je jedna z mála věcí, kterou můžeme přispět, jelikož jinak má Assad pravdu, že záleží nejvíce na jednotě Syrského lidu, jak to přečkají), kdy mluví o chybách (v chápání událostí): možná je právě vůbec chybou mluvit o teroru, a mělo by se mluvit o jasné zahraniční válce proti Sýrii, která probíhá. Nu, není to příliš kritické, že?
 21. Afghanistán statistika za rok 2011, ISAF/NATO povraždili 420 civilistů (drony celkově Pakistán - 3000)
 22. "Únik" o Obamově "přímém výběru" lidí k zavraždění (NYT), tzv. "Kill list", je desinformace: snaží se nás přesvědčit, že Tatíček dobře ví, kdo zemříčkal. Nikoli, tatíček se o to nezajímá, a sám střelec to neví. Jak jinak vysvětlit, že se vystřelí, pak se vystřelí ještě na ty co přišly oběti vyprošťovat, a pak se ještě rozstřílí pohřeb. Nebo jindy svatba. Dle jasných informací přímo z CIA naopak se střílí dle "podezřelého chování" nebo podezřelého "místa shromáždění". A neopomeňme, kolikrát se střílí do mešit, když jsme u těch podezřelých míst! Tudíž i ta druhá informace je kolečko z propagandy. Střílí se totiž zhruba dle fašistické libosti, a mnohdy spíše v rámci diplomatických provokací a pod. (na pozadí určitých mzn. jednání aj.)
 23. Pane Mofaz, copak vy, jako fašistické prasátko řídící administrativu vojenské základny Izrael můžete někoho přesvědčovat, že Assád provozuje na svých občanech Genocidu? Pročpak by ho tedy loni přespoloviční účast opět zvolila (aby letos ukončil a předal moc Lidovému Sejmu). Ale k věci: copak vy, jako import Zionista vůbec víte, co je to Židovství, a co genocida? Když ji provozujete jako Chudinkový Stát Resentimentu už 60 let na ubohých Palestincích? A komupak to referujete? Vojákům? Nebo Otrokářům z EU?
 24. Indie pozvala Pakistán a Čínu na akci podpory regionálních investorů v Afghanistánu.
 25. Iránský Brig. Generál Ahmad Vahidi zopakoval, že Írán se drží fatwy vydané Hlavním Vůdcem (II) Íránské Islámské Revoluce, takže nikdo nesmí vyrábět ani nakupovat zbraně, které mají nepřiměřený účinek. Dále poznamenal, že by si Západní hegemoni měli na technicky vyspělý a samostatný Írán zvyknout, a starat se o své nefunkční nemocnice. Generál nyní zastává též kontrolní funkci mezi revolučními orgány a vládní komorou.
 26. 9.6. (A.A.Salehi) spolupráce MAAE/IAEA pokračuje, modality plán (věcný postup k vyřešení zpochybňovaných bodů) se v dobré atmosféře daří utvářet. Účastní se i H.Naeckerts, který jej vydupal na Amanovi, který by dle názorů Pakistánských profesorů nemusel procesy politizovat, jak stále, prý, dělá.
H. Naeckerts, 2011, Fotoeseje na stránkách IAEA

 1. Delegáti OSN doporučili Pakistánu pozvat analytiky OSN pro Masové vraždy a Politické popravy, ohledně robotických vražd "od kafíčka z Floridy". Zároveň označili hanebnost a nezákonnost těchto Amerických teroristických vražd za poměrně evidentní.
 2. Masakr v Houle (Sýrie) má spoustu detailů: mrtví byli doplněni popravenými rukojmími (za výkupné), a lidmi z márnice vypálené nemocnice, a i jinak. Dále již Ruští specialisté přímo jmenovali 13 vinníků (neboť Ruské antifašistické složky mají situaci v Sýrii informačně pod palcem). Oněch 13 individuí pochází z cizinecké legie "Armáda svobodné Sýrie" (F`S`A)
 3. MiniKritika konference v Pungwush: "situace s Íránem" se nemůže zhoršit. "Situace s Íránem" je totiž syntetický fabrikát, jehož složení je plně pod kontrolou AmerickoEvropských fašistů. Co se může zhoršit je pouze korupce mezinárodních institucí, mediální propaganda, nebo hlad impérií! Ale jinak souhlas.
 4. Titulek Íránského tisku: "Špehuje OSN v Sýrii?"
 5. Špehování IAEA ve vojenských fabrikách Íránu by bylo možné, ale musely by být vyjednány přesné podklady: co je podezřelé, jaká stačí kontrola, jaký člověk je pro Írán jako kontrolor nezávadný a pod. Zároveň by jistě nesmělo jít o kompletní exkurze, proč také. Mají-li podezření, tak ať je dost ostré na to, aby stačilo prohlédnout dohromady 200m2, a zbytek odťapat poslepu. Bez oboustranných dohod nelze mluvit o kontrole. Mimochodem by měl stačit měřič radioaktivity, nebo lépe odběr půdy.
 6. Podpořte Annanův plán, ale podpořte i Moskvu. A okřikněte Američana, ať netahá své chutě na Írán do jednání se Sýrií (a ne o Sýrii, jak dělají její "přátelé", s dortovým nožem a frkačkou)
 7. Zajímavé jak se názor Libanonu a Íránu liší na velmi tzv. "Arabské Jaro". Já spíše souhlasím s Libanonem, i když vezmeme-li názor Íránu jako Postoj, pak je nutně též správný, a účinný!
 8. Dr. Ahmadinežád: Íránská tradiční medicína bude po světě známá. (přehlídka v Tehránu)
 9. nNc. Peter Agra: Američtí vědci podporují M.J.P. Íránu, a odsuzují sankce (většina)
 10. Turecký agent: Usáma zemřel nemocný 26.6.2006, pohřben na P-A hranicích.
 11. Condoleza Rice: "Rozdrobit země kolem Izraele, ať máme z krku toho fracka a případy typu loď Liberty"

Colonial rapings: "Cheers, Friends of Syria, and to the new..."
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama