NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

PiNews 27/6/2012

27. června 2012 v 14:38 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Saudská Arábie a Qatar dovolí asi pětici žen účast na ne příliš vydařených Olympijských hrách v Londýně
 2. Lessy není "srab": není prostě v jeho moci udělat s hrubě omezeným přísunem peněz více. Zato však Jankovitá obhajoba Parkanové v loutkovém pravicovém parlamentu spolu s osočením "skupiny nějakých plukovníků" je víceméně důkazem povahy moci v ČR.Rath byl jistě čistě politickou zakázkou ministrů vnitra a spravedlnosti, vzhledem k předplacenému prostoru v médiích. Na akci tohoto formátu jsme upozorňovali předem. Parkanová je patrně již přímo Kalouskovou zakázkou, či spíše "puštěním chlupu" z korupčních výšin zbrojařského hamounství a papalášství. Zajímavá je ovšem spolupráce médií a BIS, jak ji tyto kruhy používají: všimněme si, že během umělé Francouzské akce "Merah", která medializovala pro účely Sarkoziho volební kampaně zločiny spáchané v krátké době agentem CISPA-CIA jako originální teror Islamistů v Evropě, využívaje tak zbytku panického prostředí kolem kebabistů, a zjm. genocidního řádění pro-Vatikánského monarchisty Breivika. BIS totiž v podobné atmosféře ventilovala "průzkum konverze k Islámskému extremismu v ČS vězeních". Bylo to součástí reakce na kritiku prostoru v médiích koupeného Britskými monarchy, Landsmanschaftem a konečně proti-romskou propagandou, která tehdy právě vrcholila, aby během několika týdnů byla odhalena její mediální lživost, organizovanost těchto desinformací a pomluv, demonstrací a incidentů. Novější reakcí BIS a to již na nesourodý celek Bém-Rath-Parkanová byla akce všech komerčních denníků a ČRo3, vnucující zároveň válkám původ v lidu, a zároveň odhalení protidrogové policie. Toto odhalení bylo právě časopisem Týden velmi psychiatricky zpracováno, takže člověk se sice již v titulku dočetl, že každý vietnamský obchůdek přetéká narkomafií, ale celý článek tuto sugesci zakryl, a právě BIS bylo rezervováno "odborné okénko" ve kterém se vztah Vietnamců a narkomafie dále relativizoval (šlo především o absorbci nadpisu). Máme tedy věřit, že BIS, o které je známo, že je chybně kontrolována a nedostatečně úkolována, se z nějakých objektivních pohnutek zabývá právě Islámem ve vězeních a drogami ve Vietnamské obci? Jsou toto snad obory tajných služeb? Není spíše zřejmé, že nedostatečně úkolovaní zpravodajci nemohou mít z těchto odborných policejních témat příliš rozumu, a nemají k svým tvrzením prakticky žádné kompetence, zkušenosti, důvody? Vše se tedy patrně rozjelo mocenskými boji, které vedly uvnitř BIS k ventilaci Bémova případu, nejen na což pak politické kruhy reagovaly medializací Rathova případu, a aby vše dokořenili k zdání objektivity, "pustili důstojníci chlup" - Parkanovou?
 3. Středovýchod patrně prožívá obdobu Ruské Velké Vlastenecké Války - čili období, o němž pak budou hodně dlouho přemýšlet a psát, období mnoha pomníků a písní, nových spojenectví. Naopak většina Západu nikdy nebyla v situaci Sovětského Ruska, a války západních států byly nejčastěji fašistickou strkanicí propagandy, moci a kolonialismu. Proto se Němci na bojišti chovali, jak se chovali, proto se úplně stejně na bojišti chovají Američané, že na př. nedovolí nikomu vyprošťovat raněné, další palbou, proto jakmile byli v Íráku okupanty, šikanovali místní bez nejmenší úctě k jejich životům a dětem. Proto Američané používají bezpilotní letouny, tzv. Drony, aby především zabíjeli a nebyli zabíjeni. Proto jsme byli svědky obdobné zrůdnosti v Hamburgu i Libyi. Proto spíše s Hitlerem dojednali podobu svého postupu na Berlín, než aby na Berlín opravdu vykročili. Západní svět tedy neměl v moderní historii obdobu SVVV, a proto jeho rétorika i vojenství jsou nanejvýš projevem zbabělosti a chamtivosti, tak jako učebnice historie západu.
 4. Česká Republika je v podstatě od r. 1989 kolonií: naše zdraví není třeba. Dokonce naše produkty nejsou třeba, a to nám bylo dáno najevo ihned po nástupu nové moci. Pomineme, že je oficiálním pojmem CIA tzv. barevná revoluce, a že Samet je vjs. Barvou. Především pak není potřeba ani naše pracovní vykořistění. Jsme tedy kolnií realitních makléřů, obchodníků s půdou, developerů a konečně zbrojního průmyslu, který si vždy ukousne z rozpočtu své. Jsme kolonií čistého materiálu, ve kterém jeho obyvatelé hrají nulovou roli. Nejsme ani tak potřebným papouškem rétorů, jak jsme se doposud mohli domnívat: naši papoušci nemají ve světě naprosto žádné jméno, a naopak jsou všude přijímáni s rezervou a nedůvěrou, kterou chronicky není nutno zadržovat. Tím však pouze potvrzujeme původní závěr, že charakterem našich papoušků je Frankismus: mezinárodně bezcenné české loutky si mohou týrat a krást, jen když si jejich dosaditelé mohou obchodovat v ČR naprosto čímkoli, a zjm. právy občanů.
 5. Pokud jsou vůbec v Sýrii nějací pro-intervenční teroristé-rebelové, kteří jsou občany Sýrie a mají nějaký politický názor, pak u nich jistě převažuje ten afekt, který se po Sametové kontrarevoluci v ČR nejnže nevytrácí, nýbrž dokonce zvyšuje: míchají dohromady představu protekce s představou určité politické strany, ale v podstatě zaměňují svůj osobní ekonomický stav za importní elaboráty o celkové zrůdnosti, a konspiračnosti "režimu". Na již postřeleného policistu Muhammada tedy z auta naloženého nábojnicemi ráže 1.4cm ještě dále střílel svými dum-dum buď někdo, kdo prostě za to dostane plat, a nebo někdo, kdo je opravdu přesvědčený, že to vše, čemu jde vstříc, je to vše, po čem celé roky toužil, a že to, co dostal za úkol odstranit, je právě to, co všechna místní trápení způsobilo. Za sametový afekt pokládám především určitou formu ukřivděného autocenzorního agoismu, který si uvykl vždy sáhnout po ochotně přistrčené ideologii - která jej, jen pro ten den, ospravedlňuje, a staví jej do světla jako "ublíženého", "ohroženého" a "bojujícího za správnou věc". Pomstu za svá vlastní selhání na kolektivně uznaném, nepravém, vinníkovi.
 6. Média jsou a nejsou zaplacená: určitě někteří novináři snáze uvěří politické rétorice a konkrétnmí doktrýně (USA, Izrael), pokud se mohou odvolat na podobné chápání u konkurenčního média. Čili zaplatíme tu a tam, a mezi magnety podplacených plechových hub a magnety rétorů už bude celá škála - nikoli pohodlných - ale především přesvědčených. Neboť oni rétoři přeci vědí, na které struny zahrát, aby si takový a onaký průměrný novinář už sám vyvrátil argumenty davu proti "všeobecné pravdě". Až v určité extrémní situaci musí rétor balastní (nepodplacená) média poněkud proti škodlivým názorům zatlačit. Pokud tedy začalo převládat nad Libyí provolání "lživá média", a nestačila již původní doktrýna, nějak tato provolání vysvětlující, musela Hillary zvolat "Buď jste s aspiracemi Libyjců a naší vojenskou koalicí, a nebo s Kadafím!" - s tím jejím pseudopohoršením v druhé části věty. Jsou a nejsou zaplacená. Mnohdy postačí správná kombinace zdrojů, a doktrýnu kterou čtenář získá nevyvrátí ani apokalypsa.
 7. Qalebani: je normální, že Íránský export ropy a zemního plynu kolísá
 8. Vícepresident IRI (Islámská Rep. Irán) E. Azizi: "náš pokrok je pokrokem všech mírumilovných národů"
 9. Pakistánská strana MQM se vytrvale snaží zrušit závoj násilí v Karáčí. "Feudální síly Pakistánu se snaží poštvat proti sobě naše nejdůležitější národy a jazykové skupiny. Jedni národové choďte beze strachu po ulicích druhých, chraňte se navzájem."
 10. Raja Pervez Ashraf (PPP), nový premiér Pakistánu začal funkci výzvou "fanatičtí extremisté složte zbraně a přidejte se k hlavnímu proudu". Yusuf Raza Gilani byl vystrnaděn nejvyšším soudem za neuposlechnutí výnosu. Strana PPP je považována za nejkorupčnější stranu mnohými mluvčími. Zajímavé bude jak to dopadne s legislativou za poslední tři měsíce, neboť premiér byl odvolán právě se zpětnou platností.
 11. Bašar al Asád jmenoval novou vládu, transformovaná ministerstva. Jediní lidé kteří se nezměnili jsou Vnitro, Zahraničí a Obrana. Což vypovídá mnohé o reálné povaze konfliktu.
 12. Zajímavost: 1968-odtažení bloku Západních okupantů z Bahrajnu a reakce Iránského šáha. 1980-88 studená válka Írákem proti Íránu.
 13. (RIO) Tak Barroso je také psyOps? Prý se nenecháme poučovat. A oni naopak v Riu chtěli prosazovat svůj životní styl až takovým způsobem (a podmínky k jeho trvalému importu), že se 77 zemí postavilo proti Západnímu bloku, až nakonec rozhořčení Zápaďáci tuto konferenci museli bojkotovat (zdroj M*A*N)
 14. Nasrallah stojí za praktickou teorií fragmentarisačního útoku. Čili nyní rozšířené multikonfliktní syntagma, že Izrael se pokouší svou vyděračskou posici stabilizovat tím, že ve spolupráci (nejinak než za podíly na novém rozdělení moci) se Západními fašisty rozdělí proti sobě v sobě sousedních a regionálně-klíčových zemích jejich národy, a pak rozdělí i tyto země (Nasrallah je premiér Libanonu, první pro-Palestinské fronty). "Jednotou a pevností proti zvrhlým cílům nepřátel!"
 15. Kdyby v OSN existoval termín pro současnou válku proti Sýrii, a kdyby se tedy v Turecku vědělo, že je Sýrie ve válce s vnějším nepřítelem, a že je právě díky povaze tohoto nepřítele (a svého chování) Turecko MOŽNOU součástí tohoto nepřítele, pak by Turecko varovalo své piloty, ať se čáře velmi zostra vyhýbají. Že musí všichni postačit s pro-intervenčními rétory, kteří za celou agresí stojí (USA, GB), tak Turecko jak - nadále ubytovává teroristy a poskytuje jim "Bezpečná nebe", tak považuje dění v S. za revoluci a útlak, takže své vztahy se Sýrií bere za nenarušené svou stranou. Právě v tomto posledním bodě je to naopak.
 16. Věříme, že Turecko a Sýrie jsou schopni vyřešit své oboustranné netragicky dopadnuvší selhání ku prospěchu regionálního míru a mezinárodní stability, a že jsou zároveň schopni zhodnotit nebezpečí přílišné nahrávky aktérům sutdené války (kteří nešťastnou událost dokonce "vyřešili" ještě dříve než S a T) - president ČSR (ČR a SR jsou fikce CIA)
 17. The Nation (Pak) "Kašmír je způsoben především armádou Indie, která brzdí politický proces", "Což by bylo legitimizací agrese (historické) Indie proti Pakistánu" - spíše bych řekl, že je celý konflikt pouze ve virtuálním rozhovoru Pakistánských historiků s Indickými vojáky. A to jsou právě skupiny, které se mají respektovat (chtějí-li dlouhodobě mír, o čemž nepochybuji), ale nemají být vůdčími hlasy v politickém dialogu (kde by konečně nejdříve měl být slyšet Kašmír). Určitě by bylo zajímavé, kdyby obě země uspořádali lidovým zástupcům Kašmíru ve svých kulturních centrech besedu právě s historiky, politky, vojáky. Duchovní nevyjímaje.
 18. Khalid Iqbal: "Dojem, že Pakistán je zkrachovalá země si vytváříme mocensko-ideologickým bojem sami, a zahraniční aktéři teprve vybírají z těchto ložisek vlákna, kterými obraz i situaci ještě podporují mezinárodně, a někdy vnitřně" (nedoslovně, The Nation)
 19. Nasrallah: "Pokud se něco v posledních dvou stoletích v našem Muslimském světě měnilo, pak v pozadí vždy byla přání Západních kolonialistů a fašistů"
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama