NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 16/7

16. července 2012 v 14:38 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Youtube: SimSimHamara
 2. Azerbajdžán nepropadl propagandě. Vztahy s Íránem se mají zlepšit. Patrně jde o oživenou transformaci bývalé SSSR pod současné a odlišné sféry vlivu Ruského a Amerického (imperialistického) vlivu. Azerbajdžán se pravděpodobně vymanil z agendy USA týkající se budoucích přesunů z Afghanistánu, protože Uzbekistán a Turkmenistán jsou povolnější něco na těchto přesunech z USA něco trhnout, snad nikoli za cenu jejich dalších, důležitějších vztahů v regionu. Jsou také vojensky soběstačnější.
 3. Írán se hodlá plně podílet na stabilizaci Íráku.
 4. USA se nelíbí jmenování Íránu předsedou Zbrojního výboru OSN, který zasedá od 2.7. do 27.7. v Novém Yorku. Na nová související nepodložená obvinění Írán odpověděl, že naopak USA jsou největším obchodníkem s válkou, zatímco Írán již 350 let na žádný stát nezaútočil. "Americká historie je plná nesmyslných válek, což lze ukázat na poslední válce na Středním Východě. A když Írán bránil svůj lid v osmileté válce vyvolávané osmnácti mocnostmi skrze Írák s jeho bývalým prezidentem Saddámem Hussajnem, neměl ani jednoho spojence. USA zatím dodávaly Íráku chemické zbraně, které zničily nesčetně nevinných Íráckých a Íránských životů. Írán neposílal a ani nebude posílat zbraně do ciziny k masakrování lidí, jako USA, které nyní dodávají fosforové bomby k vraždění obyvatel Gazy" ("žádné spojence krom Alláha" / IRNA)
 5. NAM (Hnutí nezávislých států) byl založen r. 1961 v "bývalé" Jugoslávii. Svazek těchto států odporujících blokovému zařazení čítá dvě třetiny států OSN, a populace těchto států tvoří 55% populace planety. Ústřední listinou je Havanská deklarace: "zajistit nezávislost, suverenitu, teritoriální integritu a bezpečnost států bez blokové doktrýny" ("ČR" je v bloku USA)
 6. Írán uskutečnil rozsáhlé mediace aby se usadily spory Azerbajdžánu a Arménie o Karabach.
 7. Lidově Demokratická Republika Korea startuje mohutné sociálně-ekonomické reformy, zaměřené na vědu, technologii a blahobyt. Korejci vyvinuli svůj vlastní model přístroje CNC, mezi jiným. Hodlají "Západ" ve vědě předběhnout.
 8. Munter po povrchní nápravě vztahů s Pakistánem pudruje znetvořený obličej EU a retušuje vředy na obraze USA ("obnovení tranzitu nafty bylo v zájmu především Pakistánu" - versus realita, že alternativní tranzit stál zhruba o 20 mld Kč měsíčně víc,"Pakistán by se měl stát součástí boje (...) a ne další překážkou" - když hlavní překážkou míru jsou v regionu USA)
 9. "Většina našich politiků a poslanců jsou překupníci drog a váleční zločinci, kteří patří před Haagský tribunál" - za toto byla Afghánská poslankyně M J, 34 let vyloučena "z politiky".
 10. Zaznamenali jsme dva celkem poučné výroky Indie, první ohledně zrušeného nákupu evropských stíhaček, druhý ohledně zajištění dodávek ropy z Íránu (kterým USA a EU odmítají umožnit pojištění): 1) "Nebudeme přeci kupovat stroje, které ještě nikdo nekoupil" 2) "Přistoupili jsme k pragmatickému kroku, protože v poslední době nedošlo k žádné pojistné události. Vystavíme se tedy riziku pojistit Íránské tankery z vlastního."
 11. Chcete-li slyšet nějaké bizarní rasistické výroky, stačí si probrat výroky Ilalelských činitelů. Naposled to byl ministr vnitra: "Muslimové by si měli uvědomit, že tato země patří nám, bílým lidem".
 12. Ilalel hodlá deportovat "nelegální cizince" z Palestinského území, čímž zcela popírá suverenitu Palestinské samosprávy, a porušuje lidská práva. Vyhrocení apartheidního bílého teroru v poslední době je podle většiny analytiků odplatou za výsledky voleb v Palestině. Především pak jde o novou vlnu genocidního vysídlování, zastrašování, zatýkání dětí v nočních hodinách, jejich mučení, střelba na návsi a celoplošná likvidace úrody a bránění v přístupu k pitné vodě na základě rasové příslušnosti. V současnosti je však nejpalčivější otázka vysídlování Židovské populace tmavší pleti, ohrožující stabilitu regionu, bezpečnost těchto menšin po vyhnání, a doprovodné útoky typu neo-nazi. Součástí této vlny protičernošského teroru rozdmýchávaného samotnými Ilalelskými "politiky" je zavádění hromadné dopravy pouze pro bílé. Jako další ponižující výplod se pod zcizenou Davidovou hvězdou stkví nucená vojenská služba pro opravdové Židy (diktatura je nazývá ultra-Ortodoxní, aby pouze ti, kteří ctí fašistickou doktrýnu Americké vojenské základny s populačním štítem "Izrael" byli "pravými a normálními" Židy) a pro Palestince. Je zarážející, že si fašistická armáda bude verbovat Palestinské občany, aby je jejich "rasově nadřazení" kolegové mohli dlouhodobě zneužívat a týrat, a aby byli nuceni střílet do vlastního utlačovaného lidu. Je to vlastně stejné, jako u tehdejších Německých nacistů: židovský, slovanský, romský nebo komunistický člen rodiny dostane za úkol střílet do vlastních, pro zábavu "rasově nadřazených", a nevyhoví-li genocidním fašistickým rozkazům, lze jej potrestat za největší zločiny proti "vlasti". Doufám že alespoň zde najde celé spektrum judaistů můj vzkaz, a znemožní Ilalelské diktatuře (opakuji že jméno przním zvláště proto, abych udržel pravé jméno pravému lidu Davidovu, který si určitě nepřeje být spojován se zločiny takto drze pojmenovaného fašistického státu, řízeného za účelem nekonečné expanze a válek) uplatnění takového zákona, byť by mělo být k propagaci tohoto znemožnění využito spojení "agenti a zrádci", "narušení integrity a morálky armády" a "rasové znečištění národní armády". Všechna tato spojení tedy co do uplatnění podporuji, pokud výsledkem bude osvobození těchto dvou menšin od této zvrácené služby, od této nehorázné perversní smyšlenky mocných.
 13. ČR: Židovská obec se nehorázně plete. Říkáte, že kritika oposice rozpoutává "protináboženské nálady?" A víte-li, zda je tato kritika oprávněná? Pak totiž jakési *nálady* rozpoutal tento ubožácký pakt vlády a mnoha církví, resp. farizejských katolických banditů typu Duka, který se stal tváří konverze mas od katolictví jinam. Navíc, ačkoli by tomu mohlo být právě tak, jak říkáte, převažuje nárůst v těchto krajinách zcela oprávněného a pochopitelného hnutí proti-vatikánského - proto váš výrok trčí jak kopřiva z uhlí (co je to za protináboženské nálady když na př. vztah k Muslimům a protestantům je vzhledem k tomuto vývoji intaktní?). Proč nekontaktujete opozici se svými výtkami, a šíříte poplašné zprávy prostřednictvím médií, je to snad na zakázku vlády? Od stolu se snadno posuzuje situace a osočuje, zvláště když na tuto vaši reakci čekala nadržená média. Nebyli jste náhodou v koncentráku s komunisty? Tak proč napomáháte antikomunismu takovými neobratnými kroky, když jeho přímým druhým stupněm je fašismus ve všech svých odrůdách - jako teroristická odnož kapitalistické garnitury. (Fašisté jako bandité spřažení s kolaborujícími Mandžuskými kulaky, jen více rétoriky a médií)
14) Dostane vláda ze zákona k rozpočtu kreditní karty?
Kdyby o věci rozhodoval soud, nehrozilo by že se o těch nejvýš 400 000 000 000 Kč rozdělí "vláda" s církvemi jako o svůj "zlatý padák". Je-li však tato částka rozdána na základě dohody, jde o krádež, a že si totiž vláda značnou část (asi 1/3) z toho přímo rozdělí je nevyhnutelné. Navíc jak mohou velkokapitálová média roztrubovat, že jde o restituce, když restituce museli dotyční získat soudním procesem? Mohl někdo z nich snad přijít za ručičku s panem Kájou a strýčkem Mírou do parlamentu a "dohodnout" se na tom, kolik si vezmou, s tím, že by se nevycházelo z žádných podkladů, nebyl by žádný soudní, kontrolní ani revizní proces, a na celou transakci by se vytvořil bianko zákon? Má na př. restituent Kája svůj vlastní zákon? Pochybuji.
A to jsme zatím u nespravedlnosti páchané na předchozí vlně restituentů, na tzv. dvojím metru. Jak je to spravedlivé k církvím je chybně položenou otázkou. Jak je to však spravedlivé k občanům, že něco co lze dost dobře považovat za zločinné spolčení za účelem osobního obohacení "zákonodárců" nebo něco velmi naivně pokládaného za Dar je vydáváno bez možnosti soudního výměru a dohledu za spravedlnost? Navíc s příchutí odplaty a historického revizionismu. A k tomu se staví Mariánský sloup na oslavu porážky náboženského reformního hnutí v Čechách? Ani prase by dohodu mocných nenazvalo spravedlností, restitucí nebo vyrovnáním, a zhruba takový podíl Čechů, který plive na vyznamenané teroristy Mašíny napříč náboženskými sektami a atheisty je si vědom této věci, a cítí z toho nový výsměch samotnému Janu Husovi.
Zhruba těchto 87% občanů chápe tyto snahy vlády a kléru jako poslední ránu spravedlnosti, jeden velký tunel, z kterého se Kalousci a jiní zločinci, kteří zákonitě skončí v pruzích ještě velmi obohatí. Jak se Milostivá Katolická Církev vedená Hitlerjugendem, rozdávající bible v povražděných Muslimských zemích vyrovná s obrovským negativním dopadem na populaci svých věřících v celé Evropě? Jak chce církev tuto politickou vysoce ziskovou úplatkovou machinaci vyložit jako spravedlnost, když ze všech sil a všemi prostředky chce vyřadit z procesu vyrovnání justici?
Navíc pokud uvážíme, že Vatikán stále nezrušil ohavný majetnický celibát, a "vymáhá" své možné nároky jako Právnická osoba, čili že neexistují mezi klérem žádní "ukřivdění dědici", že si vlastně "firma" bez majitele nárokuje svou "kapitálovou pozici" před sto nebo dvěstě lety, proč tedy nejde cestou pomalých soudů, proti kterým by nikdo z občanů neprotestoval ani náznakem, nebyly-li by poskvrněné. Chce se tedy současný klér co nejrychleji obohatit?
Od dědických posloupností zcela abstraktní církev by neměla mít problém postupovat transparentně a spravedlivě, pomalu. Počítejte s masovým vyprázdněním kostelů, a s rostoucími reformními požadavky i z kléru. Toto je loupež, a vzhledem k okolnostem i pomsta na lidech, kolektivní trest a zákeřná rána do zad jednoho národa: to vše vydávané katolickou církví za spravedlnost. A bude-li v krátké době rozšířené pořekadlo "Když se zákon dotýká Vatikánu a Spravedlnosti, čekej, že se občan nedoplatí", nebo něco v tomto smyslu, pak je to jen začátek. Nevím za koho se to židovská obec staví!

15) V kontrarevoluci obvykle nastupuje poslední mocenská oligarchie, která před revolucí neudržela svou oficiální moc.
Historický odkaz na který se ta která moc odvolává většinou zůstává pouze u proklamací, u slov. Proč by se také měla navracet "historicky ideální" republika. Navíc inteligence, velkokapitál i vlastenecké složky populace skončila s nástupem protektorátu u zdi a v masových hrobech po boku s Židy, Romy a dalšími etnicko-náboženskými menšinami, jak by se tedy první republika mohla vrátit, navíc na vlně "nové" moci, která zakládá svůj nástup na socialistických slibech a vystupňovaném fašistickém (mediálním) antikomunismu, když za Masaryka byli komunisté legitimní vlasteneckou složkou politiky.
Americké poválečné snahy v Plzni, jejich podpora neonacistických sil na dnešních scénách bývalého socialistického sovětského svazu, rodilý Američan Šinágl s jeho kriminálním revizionismem a protiČeskou rétorikou, s jeho ústředním tématem "vyhlazovaných Němců" a "Amerického radaru" (Parkanová), a s nacistickým názvoslovím na Amerických mapách ČR - to vše, spolu s Mariánským sloupem atd., ukazuje, že v souladu s přírodními zákony revoluce a kontrarevoluce, nastoupila roku 1989 politická oligarchie "Druhé republiky", jejímiž doménami je vyznamenávání fašistických Mašínů, kteří vraždili nevinné civilisty i vesnické policisty, kradli a plánovali bombové útoky v Praze, aby šli svůj rasový zápal nakonec ukojit na "Žlutých", jak se oficiálně vyučovalo v Americké armádě, namísto komunistů, a dále spolčení s kolaboranty a kolaborantskou Katolickou církví, a konečně vlastizrádné omluvy Němcům za něco, na čem se Němci a Češi dohodli, že nebudou znovu vytahovat.
Je nadslunce jasné, že tato oligarchie má kořeny ještě v předterezínské feudální utlačovatelské šlechtě, viz. v Evropě nevídané nakládání s Českými občany výslovně jako s "lůzou", a je jisté, že právě tato šlechta byla základním opěrným bodem Hitlerova státečku v ČSR, neboť kde jinde by člověk hledal vlastizrádnou opozici k Masarykovi a Benešovi. A ze současné mzn. situace je zřejmé, že tato nevolnická šlechta je také opěrným bodem USA v blokové politice po rozpadu SSSR, který zdaleka neskončil, s ohniskem na Ukrajině, do jejíž suverenity EU velkohubě vytrvale šije, nebo v Litvě, kde je Americký vliv na fašisaci politiky a obnovu nacistických relikvií zřejmý. Stejně jako studená válka se po rozpadu SSSR rozhodně neskončila, ba značně ožila v akcích NATO v Severní a Střední Africe (přičemž NATO není nic jiného než zahraniční legie USA, politicky umožněná vládami EU)


 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama