NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 18/7

18. července 2012 v 15:45 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Lizzie Phelan - Libya is Tree ...
 2. Pravoslaví v Íránu IRNA:80224503
 3. Íránský filmový týden (něm tit) v Berlíně na téma / ženy
 4. Unie Arabských spisovatelů organizuje den solidarity se Syrskými novináři a médii
 5. Vysoká míra desinformace kolem uší hlavy OSN je očividná. Kam se otáčí všichni lháři s novinkami? Na hlavu OSN
 6. Těžká kontrola hranic armádami Jordánskou a Libanonskou je v Sýrii nejcitelnějším positivním faktorem. Dále dobře působí regionální dipl. podpora Annanova plánu, a konečně propracované zkušenosti Moskvy a Číny na poli Západní diplomatické desinformačně manipulační války.
 7. Yemenské děti slouží jako deka přes utečeneckou krizi Syřanů na hranici dvou Súdánů. Yemen je totiž plně pod kontrolou USA a fosilních monarchií, takže jeho dětem nehrozí jakákoli záchrana ani náhodou. Zato Syrské utečence nemáme vidět, zvláště na hranici dvou států v jejichž občanské válce nejen západní média vzala stranu. Stejně tak nikdo neměl vidět tisíce Libyjských utečenců, kteří zemřeli loni za hlasitého potlesku NATO a médií několik minut od těch či oněch evropských hranic, nebo několik vteřin od lodí NATO. Namísto pomoci se jim dostalo ještě Francouzsko-Italského "otevření diskuse" o migrační otázce Šen-Genu.
 8. Maroko chce v Sýrii demokracii - jaké pokrytectví! Když okupuje Sahařany, vězní je, mučí i umlčuje.
 9. Pres. Ugandy Y Moseveni vyzdvihl starostlivost a iniciativu Íránu vůči západním vykukům.
 10. Ilegální prezident s trojími falešnými doklady (Obama) se snažil kuchtit v Indické politice - rádoby diktátor dostal přes prsty a ještě přednášku, taktéž jeho příruční úchylnost pro zahraniční politiku sbírala při podobné příležitosti v Egyptě urážky, boty a rajčata. Nechť si je milý pár nadnárodních kriminálníků užije!
 11. Írán slíbil vedle jiného importovat co nejvíce z Pakistánu. Také dobré
 12. Íránský nanoprůmysl v plném proudu: 113 produktů (i nanomedicína)
 13. 20. mzn. přehl. Sv. Písma byla zah. v Ne. pres. M Ahmadinežádem / THR
 14. Egypt, Indie, Japonsko, Švýcarsko, Turecko a nově opět Jižní Korea (která však staví segregační zeď proti DPRK) neuznávají sankce USA a EU za vhodné, nutné, oprávněné ani užitečné. Český rozhlas musí idylku narušit: "největší odběratel v Indii přestal". Tak alespoň něco rozhlásku, když Indie jako taková nepřestala, a když může být největším o jeden litr za měsíc, mezi tisíci dalších - už nikoli největších. Pro osly, největší odběratel v Indii může (a pp.) tvoří jen 4 % odběru Indie. A to za toto své rozhlasové "šou" určitě tento odběratel dostal od USA dobře zaplaceno. Ign. zbrusu n. faš. san. proti Íránu
 15. President M Ahmadinežád kondoloval Pres. Putinovi a Ruskému národu (povodně Jih)
 16. Posl. pátek Ramadánu je mzn. den za osvobození Quods
 17. Javanfekr (IRNA) je ochoten rozjet Afghánská média v Íránském stylu
 18. Írán je vlastně Ježíš! Každý slušný člověk ví, jak jsou sankce proti jeho lidu kriminální, ale Írán stále: "jen mi přidej, budu silnější".
 19. Nám. velitel věří, že Západní vojáci jsou dost hloupí NATO, aby v zálivu nebo průplavu rozpoutali nějaký ten svůj katastrofální konflikt.
 20. Rozvinuté země se navracejí k feudalismu a země "levné pracovní síly" jsou těmito zaplavovány obslužně-ekonomicky náročnými primitivními technologiemi, které brzdí vlastní vývoj vyšší technologie. Ještě i tím podrývají Německo-Američtí kolonisté školství v rozvíjejících se zemích (BrahMos)
 21. Palestinci děkují Íránu a stojí za jeho právy na J.E.
 22. Švédsko a Omán: umělá ledvina Britsko-Íránské diplomacie
 23. Detailní podoba Britsko-Kanadsko-Wymývákovských sankcí: banky - ropa - opětovná podpora teroristické organizace MKO (uskladněných zatím stále ilegálně v Íráku, s vedením a podpůrnými účty v USA)
 24. "Izolovaný Írán" je asi tak "expertní" výraz, jako "nákladný pacient" o kterého se "nikde jinde ve světě"... (odborník z ČéHerÓ)
 25. V čem jsou si ČR a Pak podobné - i v tom, že u nás je ohniskem revoluce policejní president, a u přespolních sousedů zase v prakticky stejné roli nejvyšší soudce.
 26. DPC a JI šli proti NATO z Lahore do Islamabádu, jako horníci proti Španělské vládě
 27. Írán a Uzbekistán: spolupráce ve sportu
 28. Nenechte se ponížit Lessy. Chcete snad co týden podkládat svá jasná slova detektorem lži? I slepý vidí, že Kalouskovi akutně hrozí vyšetřování a o loutce K - Kubicovi škoda slov. Proto kope jako budoucí vůl před kleštěním. Detektor klidně vynechte, pokud co, zde by měl zasáhnout president ČR nebo parlament, protože řešit nyní Kalouskovo vměšování do činnosti policie v př. Parkanová je nejspíš nesmysl, ale nechat to bez následků ještě větší. Policie má presidenta právě aby nepolitická a nearmádní osoba mohla udržovat morálku a udávat obecné vnitřní pokyny. Pokud tyto nejsou v rozporu se zákonem mohou mít libovolný obsah, od toho je tu posice presidenta PČR, a od toho svoboda slova. Čili kriminální aktivismus Kalouska a Kubicy je zřejmý, to co řekl p. Lessy znělo prostě, a jednoduše. Neměli-li jeho kolegové problém určitá pojmenování pochopit, a měla-li varování spojená s pojmenovanými elementy smysl, pak nevidím, proč by nemohl tak či onak, pan Lessy policii dané morální nebezpečí ukázat, resp. podat určité obecné varování. Mimoto Kalouskovi už věří jenom Kalousek.
 29. Boje v Damašku, 1500 vypálených kostelů, 150 popravených, emirát Bab Amr = LŽI. I v Libyi se v desinformaci hrálo na to, ukázat stát "skoro dobytý", aby se bmí snáze "spolklo" (zdroj státních lží: zde, viz dnes bod 32)
 30. Prosím Turecký lid, aby si rozepsal můj plán natransparenty a (bez benzínu) jej týden křičel Erdoganovi pod okny (Ataturk nebo NATO? Bez Turecka války v Sýrii není, skoro jediný prostředník fašistů, Jordánsko a Libanon na rozdíl od Turecka uzavřely teroristům hranice, žoldáky NATO zajetí nečeká!)
 31. Rusko považuje za náznak vydírání Ruska Americkou smečkou, že prodloužení nebo úprava mandátu mise pozorovatelské je vázáno v předloze resoluce zahrnující čl. 7, tj. možnost rozšířit sankce proti destabilisované Sýrii a přidat násilí při vymáhání různých interpretací takto potencionálně schválené resoluce.Rusko správně neváhá obětovat poz. misi OSN. (vzorová ztvárnění této zprávy na př. NNA 16/7)
 32. Česká náboženská delegace popsala reálnou situaci v Sýrii jako klidnou a podstatně neměnnou proti začátku roku, a vyzdvihla lživost a manipulativnost informací veřejných i komerčních sdělovacích prostředků v Evropě (zde)
 33. Je zde patrná snaha mocných, bohatých i médií odstranit z pohledu naděje lidu které dáváme v Lessyho. Také zcela rozhodující názor - právě názor řadových policistů popř. jejich podpora Lessymu nedostává žádný prostor. Je zde tedy pokus tím, zapojit jej do kauzy "vydírání po telefonu ve věci Casa" zviditelnit pouze ty hlasy, které se uvnitř policie dotýkají kauzy CASA, a na nich stavět z větší části mediální "legitimitu" nebo "ne-legitimitu" Lessyho. Bylo by zcela opodstatněné kdyby tedy Lessy ponechal vydírací kauzu k prošetření pouze u nižší šarže, kde se vyskytla nejdříve, a ostatní jakož i řízený únik jeho vlastních výroků k jeho vlastním řadám zcela ignorovat. Lessy není v těchto věcech zodpovědný nějaké partě korupčníků, ani by neměl reagovat na ty polovičaté nedovařené pokusy stavět jej před jeho oprávněné výroky, před jeho promlčené a neoficiální pokud vůbec prohlášení o konci v úřadu atd. Je tedy snaha jej pomocí vydíracích telefonátů dostrkat do pozice, kde bude vnímán jako marginální na pozadí kauzy CASA. Proto je možná kauza Parkanová oním chlupem: na kterém by mohl být Lessy mediálně polapen a vymáchán v rétorických cvičeních Kubiců a Kalousků. Jeho posice mezi základním sborem je základní, a vůbec nemusí být ventilována: pokud má širokou podporu ve sboru, nechť je zcela vynechána z mediálních projevů i anket. A pokud to někomu stojí za to jej marginalizovat, měl by zbytek policie ignorovat i tyto příslušníky, kterým to dobře slouží. Pro nás je Lessy symbolem obratu v protikorupční justici, a pro řadové policisty je jistě stále lepší on, než nějaká politicky usměrněná figurka - neboť u České policie jde již rok a půl o čistou sebezáchovu.
Nejvyšší soudce Pakistánu Iftikhar Chaundry (vyhodil premiéra)
Policejní president PČR
34) Treimsa
V městečku o rozloze 1 x 1 kilometr, o kterém v současnosti Monica-1-Klinkrtonová a některá média lžou bylo precizním zásahem standardně vyzbrojených URNA zabaveno (při poškození pěti domů, smrt našlo 52 teroristů a dva civilisté):
 • 45 samopalů
 • 13 atentátnických pušek NATO
 • 9 raketometů (baz)
 • 7 těžších kulometů
 • 3 svršné granátomety (hmož)
 • 3 primitivní rakety
 • 14 rychlopalných brokovnic
 • 10 vojenských pistolí
 • 24 šrapnelů do granátometu (hm)
 • 32 raketometových granátů (ba)
 • 53 zásobníků a 4200 nábojů samopal
 • 30 zás. a 1200 náb. pro atentátnickou pušku (sna)
 • 5000 náb. pro těžší kulomet
 • 500 náb. pro pistoli
 • 8 nástražných bomb
 • 7 chem. masek
 • 5 x noční vidění
 • 10 granátů
 • 25 bezdr. satel. stanic
 • 30 štítů
 • velké množství kradených aut, střelného prachu a kvalitní C4
 • polní nemocnice

(a o tom byly snahy mluvit jako o masakru!) Nadto byl to již druhý zásah armády v tomto městečku na žádost obyvatel. Nyní byly v domech dokonce úkryty pro mučení a zabíjení unesených osob. MZ Sýrie označil výroky západních manipulátorů o 150 tancích které měly v tomto městě spáchat masakr za velice trefný, vzhledem k ploše města. Pozorovatelská mise je již od min. Pátka na místě, a za předběžného přitakání počtu obětí a formy a množství poškození domů =5 hodlají vše dopodrobna vyšetřit. Vše prý nasvědčuje tomu, že šlo o přestřelku, jak udává Sýrie. Je to jak s Íránem: nikdo to nepotřebuje potvrzovat (snad než Sýrie samotná pro své svědomí), ale mzn. politika se bez neefektivního složitého dokazování evidentní pravdy nedokáže obejít, a to zvláště, má-li být důsledně prosazena naprosto bezpáteřní lež (na př. o přátelích Sýrie)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama