NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

piAnalyse 2. 7. 2012

2. července 2012 v 15:35 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Agrese proti Íránu a Pakistánu má ještě jednu pragmatickou složku, a to celosvětové prvenství těchto států v migrační politice, čili jejich doslova a do písmene vzornou péči o utečence. Musíme totiž mít na zřeteli upadající volitelnost fašistických vlád západu, kterou se tyto (a Izrael v popředí) snaží "doladit" svým "novým" apartheidním programem. Je tedy upadajícím fašistickým mocnostem (v čele s Lagardeovou) trnem v oku každý ne-Vatikánský hráč, který dále udržuje všeobecné povědomí o vztahu etiky a azylové politiky. Totiž se smazáním Íránu a Pakistánu z mocenské mapy (převedením do "věčné války") bylo by možné hluboce smazat z lidstva povědomí o solidaritě s utečenci: bez těchto konvergenčních modelů by propaganda dosáhla svého, a s vymřením pamětníků by již nikdo nepochyboval, že migranti jsou v podstatě pouze zločinci, a že je ještě milostí, jako na př. v současném Izraeli, vyhnat utečence zpět "domů", bez nejmenšího ohledu na tamní bezpečnost.
 2. Ještě jednou ke kauze Bém-Rath-Parkanová. Ať je tedy zbrojně-rozvědková fašistická Kalouskiáda uvnitř jakákoli, a ať je plán za posloupností těchto třech kauz jakýkoli, jedno je jasné: v BIS něco smrdí, v BIS se něco děje. (Nezapomeňme co všechny tyto kauzy předznamenalo: nejen Drábkování státu do pravěku, nejen nespokojenost bohatých s malou zdravotní odlišeností od chudých - a že si zaslouží živořit, ztrácet vitamíny a končetiny, aby bylo vidět, že někdo je "úspěšnější", ale především Rychlá Rota, Vít Bárta a jejich Petřín!)
 3. K mezinárodní sekci literárek zdůrazňuji disciplinární podezření, že šlo o částečnou propagandu, nebo "všechno pravda": ale 1) Turecko mimo podezření, což není pravda, viz NNA-LEB 2) nejfrekventovanější odkazy, které čtenáře nenavigují na další nezávislá média, ale na média zcela nerelevantní a zaujatá. Čas ukáže, zda autorka svou pozici upraví, nebo dále zpochybní. Jde však o podezření pracovní, a v zásadě množství a forma informací na literarky.cz - autorka napovídají spíše ku prospěšnosti. Čili důtka, nikoli kulka
 4. Člověku sice při pohledu na dnešní "moderní" armády napadne, "proč a hlavně jakým způsobem by mohla dnešní imperialismus posvěcovat církev". Nicméně zcela jednoznačně byla církev vždy zásadním spojencem kolonialismu, ústřední znaky této své činnosti pak nese dodnes, a války konečně nejsou o mnoho spravedlnější, nebo rozumnější co do výsledku, logičtější, cíle ničeho konstruktivního neschopných západních pravičáků také nejdou daleko od hranic středověku, atd.. takže zcela jednoznačně není důvod, proč by právě dnes měla mít církev nějak oslabenou roli v kolonialně fašistických obsesích
 5. Sýrie, Al-Zoubi "Armáda bude chránit otčinu a občany. Musíme se zaměřit na mechanismy cen ropných produktů ve vztahu k potravinám. Vláda musí být transparentnější a být v denním kontaktu s utrpením i potřebami lidu"
 6. (MediaLens) Divoké akcie ničí svět. Média pořádají nespravedlivou a bezectnou štvanici na Assange. Luke Harding (Guardian) je dle STB vědomou kapacitou PsyOps (monthypythonizoval Assange). Robert Shrimsley (Financial Times) nápodbně, soudíme podle zajímavého úšklebku ke Quataru (zjm. převod subjektu z Quataru na Quatarce)
 7. Sýrijský národní koncil médií studoval množství Arabských i vnějších reportáží, a došel k závěru, že ohromný podíl zpráv pohrdá základy žurnalistické etiky, produkuje zcela falešné zprávy, podněcuje k sektářskému násilí a občanskou válku. Sýrie si rezervuje právo žalovat dané subjekty u mezinárodních i místních výkonných orgánů.
 8. Tranzit paliv ISAF přes Pakistán do Afghanistánu (zatím stále odůvodněně a oprávněně zablokovaný) způsoboval rozšiřování zbraní. Že by účel, a že by konečně šedá podpora drogových struktur a tedy nestability? (Drogy a militance)
 9. The Nation - článek Patricka Seale: všechno dobré, jen na ty "Kaddáfího žoldáky" co nyní destabilizují celý střední východ snad žádný Pakistánec nedostane příležitost skočit. Podobný případ jako dnes ukazujeme na literarkach. Spousta správně tendenčních ale ne příliš hlubokých závěrů na široké ploše a uprostřed zrníčko - smetí - o které právě šlo! Čili PsyOp zásilka pro Pakistán. Jde ovšem o článek převzatý z "Gulf News". Co jiného tedy čekat, než humpolácky jemnou psychochirurgii
 10. Ashtonová: "Shodli jsme se, že NPT je klíčem definujícím :vážnou účast: a :povinnosti: Íránu, a zároveň, že musíme respektovat jeho právo mírového využití J.E." 6/25
 11. Média berou "Írán by měl" a "jednání zkazil" za danost (ALETHO)
 12. Gunter Tráva: Němečtí sociální demokraté vyměnili Zahraniční Politiku za Voliče? Zajímavý postup! Tak ještě aby vás ti Cameronové, Netanvrazi a Nukeland-clinkrtonové Obamoidky volily!
 13. Izrael demoluje tisícleté Muslimské památky, že prý pod nimi jsou "židovské". Prosím, ať někdo oživý pračlověka! Jistě jej pak Izraelci nechají zdemolovat čerstvé vykopávky, aby se "výhercem" nového grantu UNESCO stal právě on, nad Netanjahovým domem a Odapartheidovanými podčlověky (pardoon).
 14. Národní Osvobození 11/2012 - Vranský: tak konečně článek za který se plně postavím. Ale vděčíte panu Konstantinu Simonovovi, na plné čáře. Ono totiž záskladním nedostatkem ČSR posledního století je, že většina občanů není schopna věrohodně podat události své doby. Co mě zajímá, že policajti stříhali máničkám vlasy, to není o svobodě. Jak dokazuje, že táta zapaloval v Trutnově před Rusy pneumatiky, že Rusi byli "mongoloidní", takže v Brně vydali rozkaz znásilňovat a rabovat. To nejsou vzpomínky ale balast, a proto dnes nikdo nemá na předchozí éru jiný názor, než pro a nebo proti. Ale ani jeden z nich není správný! Tak jak to pane Vranský podáváte, tak s Simonovem a Pujmanovou: budiž!
 15. 1) Každý nový režim je k menšinám starého režimu nespravedlivý, ale to žádný neomlouvá 2) Masarykův a Socialistický stát alespoň udržel celistvost, jakž takž byl samostatný, a především v nepoměrně menším měřítku než ten dnešní útočil nebo nechal rozkládat základy naší kultury a historie. Kapitalismus zneužívá médií a finanční stránky státu / moci na své automatické cestě k fašismu. Nekontrolovaný kapitalismus je životu nebezpečný. Měl by se vytyčit bod, na kterém se oba režimy shodnou, a nabídnout tedy určitý znárodněný fixus, kolem kterého by občané mohli rozhodovat mezi kapitalismem a socialismem. Když už je to přirozenou povahou Evropské masy, mohlo by to být takto i zákonně / pro referendum ukotveno: nač si při střídání nebudou sahat. Tato množina je zároveň tím, nač nebudou LIDU sahat, a proto by měly oba režimy na toto téma najít společnou řeč. Už proto že malí podnikatelé jsou právě takovým společným bodem obou permanentních komunit EU, které se perou o moc a světonázor. Média by měla být ošetřena vůbec jednou pro vždy a mimo parlamentarismus, lidová media. Media jsou bezprostřední oblast bezpečnosti, školství je v tomto ohledu ještě stále "volitelné". Socialismus naopak jelikož je v stísněném prostředí stále napadán a ohrožován, rozvracen, má zvýšený bezpečnostní a propagační aparát. Zároveň v něm funguje protekce, a moc která se na jejím základě sem tam oddělí a osamostatní tyto zvětšené aparáty automaticky zneužije: vnitřní mocenský imperialismus socialismu využívá nepřehledné "míry potřebné bezpečnosti", aby bezpečností vykonávala svou vnitřní agendu. Tedy kapitalismus vždy k fašismu a to korupcí a médii. Socialismus bez korupce, ale se snobstvím i nespravdelností na druhou. Stalinova posice je tedy 0:0. Nemůžete odsoudit jedno a ponechat druhé. Musíte uznat dobu, a nabídnout soud k dokončení jiným..
 16. Nečas a co Váš "resort"? Chápeme, že Vás uráží POspíšilovo napojení na BND a KGB, ale proč zpochybňovat rozpočet spravedlnosti? Chcete tedy zrušit plánovanou federaci s militantně-fašistickým Vatikánem aka "odpustek"? Je to z laického hlediska, jak jste dal roztroubit médiím přeci "zpravedlnozt"?
 17. Co když se asociace podnikatelů / zaměstnavatelů postaví za ty dobré věci ve školství? Navrhuji více učňovství, méně gymnázií. Ne tolik umělé pozornosti na maturity. Více VŠ talentů a vědy než absolventů (školné není "regulace" ale hulvátsví)
 18. Dovolujeme si představit novou rutinní metodu sociálního boje na médiích (nemluvíme o třídním boji který se snaží mnohá ultrachytrá pravice zakázat - asi jako lze zakazovat existenci kategorie "Černoch"). "Papalašisace". Jednou za čas každý hrdý bojovník převezme mediálně žhavé téma, nijak o něm zvláště nemusí přemýšlet, jen dosadí velmi zhusta "papaláš", "papalášské" atd. Takže ve vyhledavači k aktuálnímu tématu budou fašisté vidět svůj hlavní obraz v zrcadle... Papaláš. Dále pro ČS poměry navrhuji Kalouskiádu, pokud se jedná o vrcholné mocenské hry kolem bezpečnostně-finanční oligarchie, a Drábkizaci, pokud všeuniverzální odborník po té zásluze že umí loayálně šetřit "patří" do resortu. Drabkizované zemědělství tedy znamená osazení resortu novým ale zcela Merkeloidním idiotem opičího typu.
 19. Druhotné sankce (= "ty obchoduješ s Iránem? tak žer! tvé USA") mohou státy (nejen) EU napadnout soudně nebo u Světové Obchodní Organizace (WTO)
 20. "Izraelci" cvičí ostrými v Palestinských a Beduinských vesnicích.
 21. PsyOp "raketový deštník" zcela zpochybněných kvalit a zcela destabilisující povahy opět na stole! Protiruská rétorika Evropských papalášů může výrazně narůstat - varují nezávisle nezávislí a ještě nezávislejší, snad jedni z nejnezávislejších - pozorovatelé.
 22. Francie stále imperialistická, nicméně spolu s diktátorkou Merkelovou prosadí daň z bankovních transakcí. Člověk by si řekl: no konečně uspokojí deficit, aneb své dluhy, z své kapsy. Ale pozor: daň přeci přepumpuje peníze od dlužníků (=věřitelů) ke korupčníkům. Což je sice změna, ale na negativní vliv nízké diversity obchodovaných financí to polehčující vliv mít nebude.
 23. Morální pohodlnost v všeobecném neštěstí + spolčení vyjímečného práva implikující automatism
 24. násilí = fašismus
  (viz. Znásilnění)
 25. "Revolucionáři" v Sýrii JSOU čistokrevní fašisté: ukřivdění mezi spoluobčany (pokud uvažujeme hypotetickou nemožnost, že revolucionáři mají plán a zároveň nepocházejí z Francie) tak dlouho budou vraždit a zohavovat, až rozšíří svou tlupu (čas novin) o lačné NATO
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama