NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 9/7

9. července 2012 v 14:33 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Všiml si někdo té drobnosti, že pouze "jistí" kapitalisté mají "problém" se socialisty? To nemůže vysvětlovat imperialismus samotný: musí to být psychopatická úchylka jako u Vietnamské války.
 2. Ředitel IRNA v rozhovoru smetl ředitele BBC poté co tento tvrdil, že v Íránu zaměstnanci BBCsedí ve vězení. Vrátil mu to s tím, že BBC jsou nástrojem staronového Britského kolonialismu, a sotva objektivní - že jeho tvrzení o nesvobodě v Íránu je nepodložené, a kdeže byla objektivita BBC, když celý roční cyklus protestů Britů proti nehumánní vládě BBC ukazovaly jako zvýšenou aktivitu výtržníků. Javanfekrova kritika ředitele BBC získala celosvětový ohlas.
 3. Turecko poté co dosáhlo diplomatického faux pas bere jako každý fašista první co je po ruce, bez ohledu na racionalitu, aby odklonilo pozornost: nyní prý potřebuje Kurdská Strana Pracujících souhlas a povzbuzení Sýrie, aby útočila na Turecké bezpečnostní síly. Škoda že naše média, která "šoukejsují" Írácké Kurdy - jako bůhví jaké revolucionáře, nepovzbuzují takto Turecké Kurdy. Ba ne, Íráčtí PKK jsou strašně supr, a Turečtí si podporu nezaslouží, protože Íráčtí jsou samé ženy s kulomety, a ty musejí vědět proč se s těmi kulomety nechávají filmovat a fotit do časopisů, když nic. Navíc jak přeci říká Erdogan, a že mu to uvěří celých 1.4% populace EU, Turečtí Kurdové sice chtějí vlastní Kurdistán, jako všichni ostatní separatističtí Kurdové, ale mají to na rozdíl od ostatních nadiktováno Assadem - protože to už tak bývá, že diktátoři bezúčelně páchají zlo, a mají k tomu hned po ruce dobročinné spojence. Hlavně v USA, tam co se řekne to je pravda, proto tolik válek. A když je Turecko spojenec USA, pak všichni jeho nepřátelé jsou také bezúčelní zločinci: i když obvykle Turečtí PKK nechají dvacet padlých na jednoho padlého Tureckého vojáka, a pak jim Erdogan bombarduje vesnice, zhruba jako Izrael Palestince nebo USA Pakistánce. Co vy označujete za konspirační teorie se od vašeho názoru liší tím, že když ukážeme na zločince, dovedeme vyjmenovat účely jeho zločinů, a zločiny pak obšírně doložit, váš názor je absolutně přejatý ze západních novin, takže pro vás platí, že Diktátor je každý rok jeden, a to diktátor prostě jen proto, že může. Protože jej nikdo nechce, jak psali, a on se snaží udržet u moci. Nechtějí jej především v USA, podotýkáme, a v USA jsou u moci ti, které nikdo nechce.
 4. Bělorusko označilo záběry rozhazování letáků za ne příliš sofistikovanou montáž. V opačném případě by selhala vzdušná kontrola třech států.
 5. Slovinsko označilo NATO za hluboký přežitek, a s poslední platbou na žebrácký projekt USA v Afghanistánu hodlá vystoupit. Je prý logické z takového paktu vystoupit, když si jeho vedení usmyslelo, že bezpečnost Evropy se vyrábí excesivními zásahy po celém světě. Čínský vyslanec pro Pakistán k tomu dodal, že by si Západ měl vedle svých sil také hodit do putzu své povinnosti.
 6. USA se naprázdno chlubí, že Pakistán nepotřebuje IPI - že prý USA pomůžou. Snad svýmmonopolem?
 7. Hafiz Sayeed a další protestují proti znovuotevření tranzitu ropy. Peníze z tranzitu byly náboženskými vůdci označeny za "harrar", čili špinavé a nepřijatelné.
 8. Přesný průběh omluvy Clintonové za vraždu 24 Pakistánských vojáků. Neomluvený stav byl jedním z hlavních důvodů proč se cesty uzavřely. Clintonová "můžete si za to sami" - R Khan "omluvu přijímáme, nestrašte nás"
 9. Skoro žádný důležitý stát se neúčastní konference "Přátelé Sýrie". Kapitalistické konference. Přes sto nedůležitých států se účastní. Někdo říká "ti kteří z fašismu v Sýrii chtějí profitovat, a ti kteří se bojí, že budou na řadě", já naopak myslím, že 100 států jsou zhruba USA, Izrael + 24 otroků, a zbytek postačí dofouknout různými Maltami a Jaltami, aby se do novin dostalo alespoň to číslo, když už na těch fašistických rautech není radno ponechat novinářům neomezenou svobodu.
 10. Obama slíbil "USA se na Afghanistán nevysere, jako přátelé Libye na Libyi". Clintonová dodala, že zvláště hluboce záslužným do nebe čnějícím svou vyjímečností a magií - činem USA v Afghanistánu bude: slevová kartička na Americké zbraně (zřejmě pro Taliban)
 11. UNASUR by měl tedy přehodnotit jednotný postup v případě převratů: když na žádost Argentiny nezaútočíte embargem na Paraguay, proč byste měli útočit jindy na jiné? Ekonomické sankce by mohly mít nějaké využití, ale tak speciální, že si nedokážu představit potřebnou situaci.
 12. Haag: "Saif al Islam" (al Quathafi) "nebude mít v Libyi spravedlivý soud" - nu pořád lepší proces vedený teroristickými prostituty, než zemřít v Bruselu na otravu jídlem a nedostatek obj. lékařů. Navíc, proč se přiklánět na stranu těch či oněch, když obě strany chtějí rozhodovat o osudu třetí osoby, poté co získají náš hlas. O vás bez vás. To už je lepší nespravedlivě zahynout v Libyi, než za podivných okolností v EU.
 13. Jak USA vyrábí nezákonnými akcemi válku: druhá vlna sankcí na Íránskou ropu a bankovnictví opírající se o kriminální vymáhání dodržování těchto Amerických embargna státech EU může způsobit širokou námořní blokádu. To vše ještě média a USA okořeňují osočováním Ruska a Číny z fašismu proti Sýrii - ga ga ga
 14. K D Khan (PML-N) "Chtějí si udržet monopol na jadernou technologii" (západníci),"Írán se stal symbolem odporu proti arogantním výpadům Západu"
 15. Už jste viděli Západ přiznat chybu? Na př. při násilných zásazích proti demonstrujícím otrokům a nevolníkům, které byly opravdovou stranou fiktivní mince "světové vlny revolucí 2011". Znáte jinou rétoriku Západu než "na nás leží svět", koloniální pochlebování, namísto názoru a sankce namísto různosti vztahů.
 16. Puč v Paraguay: vojenské základny USA
 17. Zajímavý komentář: "Žádný z těch, kteří bombardovali Libyi (do demokracie) nemá zájem na stabilní a nezávislé Libyi. Občanská válka a země pod kontrolou Bohů Války je mnohem lepší volbou. To je jejich běžná praktika - v Africe"
 18. Strana Merkelové by měla být z EU vymezena: když prý nahlas uvádějí jako svůj cíl ekonomické drancování a likvidaci sousedních států - s posměškem.
 19. Že jsou USA jediným vzorným kandidátem na "Marxův stát" je tak humorná propaganda, jako obhajoba kapitalismu v USA postavená na "nedotknutelnosti práv jedince". Že by stát nesměl zvýšit bohatým daně protože by pak mohlo ohrožování práv pokračovat? Autor vědomě přehlíží hordu bezdomovců, protiteroristické totalitní zákony, absolutní právo movitých proti dlužníkům a další. Když je možné danit prodej, je možné danit i kapitál. A ohánění se právy jedince je směšné, když v protikladu bez povšimnutí stojí zástupy neléčených nemocných, žebráků, nezaměstnaných a bezdomovců, o které se stát nehodlá starat, protože jej vedou boháči, a má se starat jen o války.
 20. Armáda tvoří vě většině případů samostatný orgán - stát k ní obvykle nepřiléhá , zhruba v poměru ve kterém vláda nepřiléhá k zahr. politice. V USA na př. zahhraniční politiku tvoří žádnou revolucí ani volbou nenarušitelná kontinuita válek, a president hašteřící se s sněmem snobů nemá než ppg. roli - stát neexistuje - pouze vězení a žoldácké války)
 21. Zajímavé řešení v politice supervelmocí (z komentářů na internetu): 1) EU jsou přátelské s RF 2) EU a RF vykopnou USA z Evropy a z NATO 3) RF vstoupí do EU 4) EU vstoupí do EAU 5) RF a Čína jsou přátelé 6) RF uvede EU do SCO 7) Čína vstoupí do EAU a EU do SCO. * tak bude Rusko předsedat spojení všech třech v EAU, a dva ekonomické aparáty povedou Asii a Evropu (SCO, EU resp.)
 22. Kdyby všechny státy světa mohly odhlasovat největšího "peace-keepera" posledních let, padlo by to nejspíše na Irán. Tedy pokud bychom předem vyřadili vše ("peace" nebo "keep" nebo "Iran" - ) vetující lesbický sadomasochistický pár
 23. Ilalel plný nezasloužilých - umělých - "ukřivděnců" vyhrožuje Libanonu jatečními kecy, a nejapně nafoukaným velikášstvím poté co se před Libanonskými policisty popíjejícími kozí zákvas spadl se a zřítil Ilalelský robotický letoun. Spojení náboženství a rasy vede k přesně takové dobytskosti, ačkoli hlavním faktorem je neustálé přehlížení zločinů Ilalele tiskem a médii západu: nebít této tiché propagandy, byl by Ilalel mnohem lidštější, pokud ne pouze ostražitější. Toto falešné spojování Židovství s rasou zavedl Hitler - a hodí se teprv Netanjahovi v jeho Apartheidním monstršou. Mimochodem, když dáváme slovo Izrael do uvozovek, chráníme tím opravdové Židy, neboť oni jsou národ Izrael, falešný stát, který si bere jméno vyvolených - krade skupině lidí toto jméno pro své fanatické účely. Když však někdo dá do uvozovek Palestince, není to rozhodně ekvivalent, neboť je to pouhý akt nenávisti. A že tyto uvozovky poprvé zazněly v Praze není divu: v Praze má Apartheidní Stát nejlepší, protože nejslabší spojence.
 24. Rusko a Írán urgují Annanův plán a implementaci Ženevských smluv. Nechápu to, ale budiž. První plán byl mediálně přehlednější.
 25. Na DF nenajdete nic o Quods, na WikiLeaks nic o Ilaleli. Assange je nejspíš sektářský robot CIA, WikiLeaks jsou evidentně Ilalelský produkt (nic o Ilaleli, "dopisy které se nebudou líbit ani Sýrii ani USA" - odpustím si analýzu). Assange tedy zaslouží pouze plnohodnotnou rutinní podporu, naopak uznávám (ALETHO), že Manning patří na svobodu, a Írácké video mělo být populární - aktéři měli být potrestáni - Írácké video bylo "odkloněno" kultem osobnosti a kultem Wiki-technologie.
 26. "Nebezpečný" je kódovým označením Íránských legitimních práv. "Maximalistické požadavky" je označením pro boj za plné zachování svých práv (S Lendman)
 27. Sarkozy utekl do Kanady, imperialista Hollande napadá hnutí Bojkotujte - pletete seHollande: nespravedlivé jsou sankce státu proti lidem. Bojkot který však vedou lidé proti státu a to navíc lidé, kteří vědí která firma jaké zločiny přímo podporuje, na tom není nic nefér, a už vůbec aby se to vyrovnalo sankcím, které jistě také podporujete v případě Íránu, které nejsou ani humánní ani spravedlivé, a dokonce o jejich důvodech lžete.
 28. Vztahy Egypt-Írán: zelená, bez omezení
 29. SPD - Zelení - Die Linke ostře kritizují aparát Merkelové a zjm. jeho prodej 800 - 800,000 tanků Saudské fašistickodiktatoriální hyperolympijské monarchii.
 30. Stovky ekonomů označily plán Merkelové za křáp a jeho obhajobu za lež.
 31. Kašmír turisticky kvete, stále však trvá strach z návratu Mossadu, takže i obvyklí "kliďasové" jako J-I vyrukují s přehnaným požadavkem na turisty - neobnažovat se na veřejnosti, užívat toalety, a nevystrkovat na policisty ani zuby, ani zadky ani nohy.
 32. Omluvu bych obětoval vztahům s Indií - je evidentní, že za dosavadní formulací je zločinec - a po něm chtít o.? Naopak drony bych vžp. nenechal být - vždyť i v nich je oněch 24 vojáků "Metoda indikace" §1) USA se zaváží hlásit útok, tak aby Pak stihl před samotným výstřelem říci "Ano" nebo "Ne" §2) USA se zaváží publikovat informace o svých ilegálních útocích jednotnou formou, a navíc média budou povinna doplnit informaci o indikaci, čili Ano/Ne (? nebo jen číslo, které povede do Pakistánské databáze)
 33. Samozřejmě tento požadavek by musel být vyobchodován skrze vztahy, neboť vyšetřování OSN těchto masových vražd USA by mělo být dokončeno, bez ohledu na smlouvy a vztahy USA a Pakistánu. Jiné by to bylo, kdyby USA někdo v regionu potřeboval, ale ukažte mi takový region?
 34. Uznáváme dar katolické církvi, kvůli kterému se zavře polovina nemocnic (ubude znásilněných chlapečků, neboť 30 000 x 6 milionů Kč umožní farářům užívat si této pavloviny "profi") - uznáváme pod podmínkou, že ihned po daru bude motolická církev v ČR zakázána, kněží vyhnáni a kostely srovnány se zemí.
35) Holokaust II
 • Když zavítáte na stránky (FB) vyslance USA v Sýrii, přivítá vás foto křižáckého hradu
 • V Íráku bylo okupanty USA zavražděno přes 1 milion civilistů. Americký generál o tom prohlásil, že on je posel boží. Rozdali 2 miliony katolických biblí
 • Letos byl skončen seminář "bezpečnostních sil" USA na téma "Totální válka proti Muslimům" inspirovaná "precedenty v Drážďanech, Hirošimě.." Odmaturovalo 800 výložek - Muslimů je několik miliard zvláště v nejchudších a nejnehostinějších zemích.
 • Vojenské hodnosti jsou v rámci NATO umisťovány v médiích celého západního bloku, už od r. 2004. Proto se zdá být náboženská válka -tak profesionálně a nezávisle- lákavá.
 • Co dáš Vatikánu to jde na Holokaust II

---
Pomník uneseným diplomatům v Libanonu
 


Komentáře

1 LCW blog LCW blog | Web | 9. července 2012 v 15:18 | Reagovat

Libyan civil war

2 CIWCL facebook CIWCL facebook | Web | 9. července 2012 v 15:19 | Reagovat

Citizen's Investigation into War Crimes in Libya (CIWCL)

3 Syrian center for Documentation Syrian center for Documentation | Web | 9. července 2012 v 16:00 | Reagovat

Independent youth media project created on 1-11-2011. Its members are Syrian journalists and media representatives who collect information through a variety of sources on events taking place in Syria, compare this information with the center’s reports from all the Syrian cities then transfer and update the news hourly. This center is an attempt to document all the events taking place in Syria since 15-3-2011 aiming to create a comprehensive database contains all the information related to the Syrian crisis.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama