NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 11/7

11. července 2012 v 15:28 | sah |  1. الأمن

Drony a Pakistán: vyšetřování OSN těchto masových vražd USA by mělo být dokončeno, bez ohledu na smlouvy a vztahy s USA

 1. Rozdíl mezi odboji v okupovaném Polsku a Čechách vyplývá především z rozložení a postavení sousedů: v Polsku se ještě dalo bojovat - jen tu byl snad hlubší Německý vliv a politický rozpor - nedodržená národní jednota ztroskotala u politického dogmatismu. Obě dvě strany se provinily tím, že spíše než za Polsko bojovalo se sice proti Němcům ale za budoucnost té nebo oné vnější moci - v Polsku.
 2. Pokud je třeba tak klidně mluvit o zbrojení sousedů "aby vyvážili" své síly, což je hantýrka třicátých let minulého století, sotva přežitá v ohromné soustavě válek, která se rozpíná po celém století i glóbu, pak nemá smysl organisace jako OSN: a zvláště pokud státy, které kdy je to jen možné plundrují ostatní, vynášejí "z OSN" rétoriku "mezinárodního společenství" (aj.), aby ji i s trny nasadily na hlavu svým budoucím obětem. Buď budou výroky státníků překrucující závěry OSN tvrdě trestány, nebo lze OSN jen zrušit.
 3. Teorie "rekolonizace" resp. "neokolonialismu"může velmi dobře sloužit jako kamufláž "akcí" USA: první s (křižáckým) praporem zvrácená rétorika NATO, uvařená Washingtonem z nafukovacích blábolů (rb) OSN, a nejen, že tato postava (v popředí) má prázdný zásobník a vyhovující Blairy a Camerony v Evropě - hned jak padnou první bomby, otočená ukazuje do řad EU: tohle tenhle, tamto onen - "oni jsou přeci neokolonisté!"
 4. Taktika USA zaslouží vůbec nejvyšší pozornost a znepokojení. Írák byla zkušební verse kombinace OSN, rétoriky, sankcí a exekutivy války USA přeložené na "spojence" - hlupáky z EU. Afghanistán již klade větší důraz na neexistující ohrožení útočníka (zatímco Írák byl ještě nákladně syntetizován na mezinárodní humanitární zámince) - důraz na neexistující ohrožení útočníka, přičemž rétorika ohrožení bezpečnosti USA se naopak stupňuje. Poslední fáze, na př. Libye již shrnuje všechny plody těchto zvrácených pokusů - žádné ohrožení, zcela umělé provinění, a podtrhujeme, že provinění - na vnitřním území napadeného (zcela, na rozdíl od Afghanistánu). Všechny tyto "akce" spojuje zvlášť znepokojivý fakt, že není vyhlášena válka - je rozhlášena, není bojována - je vymydlena do civilního obyvatelstva zvlášť odporným způsobem, včetně explicitní podpory brutálního mučení sadistickými psychopaty - jako podpůrný prostředek mediální rozvědky a výhradně civilního bombardování, takže je bez nejmenších ztrát s využitím co největšího počtu mezinárodních a etnických aktérů - prostředníků války - a s využitím převážně diplomaticko - mediálních intrik nakonec možno vstoupit již do země - která oficiálně útočníka vítá. Dalším znepokojivým faktem je detail, že nezáleží na počtu obětí v cíli (precedent / zločinná zkušenost s mediální manipulací a intrikami v OSN: Írák, milion obětí a nulový postih, dokonce ještě po dekádě se máme učit v médiích uznávat tento ohavný čin USA). Je sice snaha jej uměle ale i fakticky snížit, ale ne z dobrých úmyslů - pouze pro snížení nákladů budoucí manipulace úřady, vztahy a historií. Už vůbec nezáleží na zachování nebo stavu infrastruktury, krom okaté rétoricky založené výkladní skříně intervencionismu: Afghanistánu, kde, ať je tomu ve skutečnosti jakkoli, setkáme se pouze s bohulibou hantýrkou - asistence, civilní pracovník, provinční rekonstrukce aj. Že dokonce v otázce infrastruktury rozhoduje více lobby budoucích "investorů" (rozuměj monopolů které dostanou na zdevastovaném a nesoběstačném území zelenou), a že ještě proti tomu nezáleží nic na tom, jak dlouho umožní spáchaný stav země pobyt vojákům dobyvatele - okupantům, ba dokonce ani na tom, jak dlouho vydrží dosazená skadra protektorátu (vyhlášená nová vláda vždy sestavená v USA z intrikářsky vybraných osob) - a dokonce ani v co se nová vláda zvrhne. Že jde tedy o loterii s budoucností cíle, ve které míru destrukce určuje poptávka soukromých subjektů - o devastaci celých společností, regionů, kontinentálních vztahů, prostě proto, že poslední stabilní moc (ta odstraňovaná) tak či onak nezapadala do krátkodobých (v koleji rétoriky vymezených) potřeb administrativy USA. Na základě psychologické administrace rétoriky mezinárodních vztahů tak USA (pod krytem humanitární propagandy) trestají pouhý odpor proti své aroganci (reálně profitují pouze lobbisté a část exekutivy - spojenci, psychopaté, prostředníci zrad a intrik aj.). Na tom všem se prakticky živí pouze snůška vědecky-fašistických generálů, ohromné těleso mezinárodně zaujatých, megalomanských "investorů" - lobbistů a konečně nějací ti kamuflážní Cameronové, ale v podstatě vždy prostitutní monarchové. Vlastně tedy vše řídí právě na př. Saud - neboť ten zbytek je na jeho součinnosti zcela závislý, a i množství kapitálu ukazuje na vůdčí roli procesu (na př. korupce OSN, Haagu a pod.) zde. Administrativa USA a vlastně i nenažranost Ilalele jsou tak nějak "ve výběhu". Naopak v Jižní Americe pravděpodobně opravdu za rozvratnou činností stojí staronoví kolonizátoři z USA i z Evropy.
5) Pravdivý směr Turecka ve válce o Sýrii
 • Turecko, Sýrie, Írák ani Yemen si takové zrcadlo nezaslouží (křivé jak Saudův hřbet). Ani EU ani Čína. Kouzlo spočívá v tom, že Turecko může v celé EU a Muslimském světě konečně nastavit dlouho zasloužené zrcadlo (rovné od Pakistánu po JAR) USA, Ilaleli a olejovým monarchům.
 • Erdogane, pokud opravdu nevíte, co se děje v Sýrii, dohodněte si s Damaškem vlastní pozorovatele (Quatarská média součástí války). Jako pozorovatel z lidu (který dlouhodobě nesouhlasí s vojenskými misemi na př. v Afghanistánu) EU, vás ujišťuji, že vaše posice je proti zájmu Turecka, a následováním politiky Sauda se octnete proti Íránu a proti EU (neboť dříve či později nejen Hollande půjde od válu především pro svou zahraniční aktivitu, jeho socialismus je laciná přetvářka pro voliče, důležitá je celková forma vládnutí, tedy po zásadě Zahraniční a Mírové politiky, která je tak Absentní, jako za Sarkozyho, čili volné pokračování nulové suverenity).
 • Jinými slovy: 1 správné a pravdivé slovo Turecka nastolí v Sýrii ihned trvalý mír a upřímná (a na výsledek zaměřená) jednání. A to bezpochyby vyústí v ústřední vliv Turecka na dlouhodobé směrování EU - váš vstup bude slušností a formalitou.
 • Opačně pouze USA a Saud obnoví svou ztracenou posici - k čemuž je posice Turecka jedinou prerekvisitou - pro region a tedy i pro Turecko pak to nejhorší. Váše posice je klíčová pro další postup konfliktu USA v regionu, a nevím proč by jí měly zneužívat a dělat z vás komplice ve svých zlých činech a zradách, když to pro vás z dlouhodobého hlediska znamená pouze ztrátu stability i autority, i regionálních vztahů. Na vaší historické ztrátě mají státy profitovat, zatímco vaše komplictví je pro jejich zločinné plány klíčové?
 • "Erdogan + Assad = Mír + Reformy"
  (budete mít větší vliv na budoucí formování Sýrie, než pokud pomůžete k moci partičce v Americe zvolených elitářů - navíc vliv schválený lidem Sýrie, v opačném případě počítejte s hrubým ochlazením vztahů lidu Sýrie k vládám Turecka)
 • "Co by si bez nás (Tur + EU) USA počaly?"
  - a jinak vtipně lze věc uzavřít spolu s podporou Amerických plánů, poněkud ironické
 • Pokud se pokusí ozvat některé elementy EU aby umrtvily vaši zprávu o změně orientace proti plánům USA, lze je umrtvit "A Írák byl podle celé (?) EU reforma?". Je zřejmé že elementy které by se vás snažily diskvalifikovat před rozhodnutím jsou ty samé co za devastací Íráku a genocidou jeho obyvatel, a od těch se na této úrovni a s tímto ohlasem (medializace Tureckého tlaku na kormidlo by byla automatická ale pochybuji, že by z vás stihli udělat "skandální" případ, když by násilí rychle utichlo - poněvadž spojenectví s Erdoganem - ale jistě nějaká smlouva o reformách, diametrálně odlišná od Clintonové, přiměřená regionu a dlouhodobým sousedským zkušenostem)
 • A pokud přidáte řešení Kurdské otázky s Íránem v Íráku v podobě úspěchu (nejprve jako pozorovatel Íráckých kurdských rehabilitací zřízených dipl. uměním Íránu), pak to vše zaslouží applaus.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama