NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

piAnalyse 23.7 b)

23. července 2012 v 20:00 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
Příští dva týdny bude stránka relativně mimo provoz, resp. ne tak pravidelně informovat

 1. Imperátor, vrah dětí, okupant a šovinista - rasista NETANJAHU chtěl být v EU slyšen, jak moc nenávidí jiné státy, než ten svůj militaristický, asociální "Izrael" - na př. Írán a Libanon, kde již jeho předchůdce povraždil deset tisíc nevinných lidí, kdežto on pouze ukradl pasákům Mohamedovi a Ahmedovi z Libanonu 900 koz. Nikdo nemusí vědět, že se loni pokusil v Íránu vyvolat jadernou katastrofu. Proto poslal do Bulharska Mossad vraždit vlastní občany. Zároveň se to hodilo Britům, aby se příliš nemluvilo o tom, jak hlučně schvalují sebevražedný atentát v Sýrii, jehož oběťmi byli i ministři vnitra či obrany. Proto se na vraždění v Bulharsku podílela i Britská MI6. Současně Mossad provedl podobný teroristický útok v Indickém Dillí, též aby v Asii masový vrah celosvětově odsuzovaného okupačního režimu mohl se hrubě vyjadřovat na adresu Íránu a Libanonu. V současnosti "Izrael" provádí etnické čistky (nově na černoších židovské víry), ničí Palestincům úrodu, domy, agregáty a zdroje vody. V okupované části Sýrie dokonce vypálil přírodovědecky významný lesní porost a zničil muslimský hřbitov, aby na jeho místě postavil "Muzeum tolerance"!!
 2. Írán atentát odsoudil, Libanonské hnutí odporu též, ale na osočení nereagovalo, neboť bylo pouze dílem bulváru, a Netanjahuho, což vyjde ve výsledku na stejno.
 3. "Západ a Izrael využily oprávněných požadavků lidu Sýrie a tlačí zemi do války, zakázaly vyjednávání"
  "USA potřebují Sýrii rozdělit, zničit, rozcupovat jako Írák"
  - Libanonský ministr, předseda hnutí odporu (Hizballáh = Hezb A Llah = Bůh a Odpor)
 4. Primitivismus Pojkarové v pomlouvání Turecka je krycí manévr "Izraele", že totiž primitivně reagují na sousední muezíny hlasitou reprohudbou.
 5. Američané nevraždí v Pakistánu (Jemenu, Mexiku, Somálsku...) robotickými letouny DLE jakýchsi Presidentských seznamů, jak Americká média předstírají "že uniklo z tajných spisů". CIA totiž zabíjí na základě "podezřelého chování" a k fanatismu "vyškolení" agenti vyjímečně i jen tuší národnost lidí, na které vystřelí robotem rakety. "Ti kluci podivně poskakovali", "něco nakládali do vozu" nebo "sešli se v mešitě" - to jsou "fakta", která vedou CIA k vraždění. A i kdyby měla být pravda postavena na hlavu, ani Presidentské seznamy, tzv. "kill listy", "listy smrti" by nijak nezlegalizovaly tyto útoky. Jde za každých okolností, i kdyby to snad Pakistán popřel, o válečné zločiny a zločiny proti lidskosti, nehledě na podezření z genocidy.
 6. Řídí Královna pomocí CIA drogové trhy v Mexiku a Afghanistánu? Jsou "mise ISAF" doplňkem gigantických narkomafií, jejich mzn. politickou záštitou, chránící drogové krále v prokorumpovaných loutkových vládách USA / Wall Elisabeth G4Streetu?
 7. Barma - za dva roky údajně povraždili Buddhističtí extremisté přes 20 000 Myanmarských Mohamedánů. Buddhistický svaz a Muslimská hnutí již požádaly Indickou vládu o urychlené řešení.
 8. 3000 000 mrtvých za dva roky. Hrubý odhad starců, dětí, žen a mladých lidí Sýrie zabitých ve spánku, za volantem, v mešitách, nemocnicích (školy a nemocnice jsou hlavními terči ve všech válkách NATO resp. FrUKUS o bývalé kolonie - Írák, Libye, Jugoslávie - všechny nemocnice shořely, pacienti byli "roztříděni"). Odhad je dle ozbrojenosti státu. Slabý Írák bojoval déle, teroristické USA pobyly 1000 000 občanů, neozbrojená Libye se loutkové přeměně poddala za méně než rok, ztratila nejvýš 700 000 občanů. Sýrie je vojensky na výši, chemické zbraně pro případ útoku zvenčí jsou připraveny a zabezpečeny před rebely, kteří takové věci hned rozprodají za hranice, a lehká letecká obrana je rozestavena a otestována.
 9. Žoldáci v sousedství Damašku rozprášeni, bašta a vstupní bod cizineckých legií Homs opět osvobozena a pod kontrolou. Zprávy AFP od "Íráckých generálů" jsou zkreslené, AFP využívá značně umné rétoriky, aby reálná fakta vystavila pro zcela jiné závěry.
 10. Libye: "odpovědnost chránit" vedla k současnému tragickému stavu v Libyi: vláda rasismu, násilí a chaosu, desorganisace vlády a rebelů, tvrdá žoldácká a násilnická morálka ústící v neloayálnost bez peněz a v okupování různých míst frakcemi bez příslušnosti k vládě. Zelený odpor nicméně přetrval a rozvíjí se. Zorganizovala se již i jeho regionální podpora. Vláda též zlegalisovala jakékoli zločiny proti lidskosti, je-li oběť politicky nekonformní s propagandou loutkové vlády USA.
 11. Volby v Libyi: s puškou v hubě mezi koncentráky. Zvolte si jednoho z velezrádců, nebo se ani neukazujte! Do budoucna může zelený odpor počítat s organisováním přeběhlíků od rebelů. Je ale za potřebí důslednou a dlouhodobou ideologickou a logistickou práci.
 12. Demokracie v Sýrii se blíží: zvývá jen postavit koncentráky a postřílet zbytek parlamentu. Clinkrtonstvo potleská, média odmění svržený režim srovnáním s Hitlerem: jak originální. A jede se na další stát, který nesouhlasí s "Izraelsko" Americkou hegemonií.

13) Smrt sekundární propagandy USA (její následek ku př. komentář: smrt dvěma ruským dětem za jedno syrské... věříme že je to opravdový, a ne CIA nebo robo komentář)

I.
Rusko nestojí za vládou Sýrie. Důkaz: Rusko by se teprv mělo postavit za vládu Sýrie, tj. netrvat na dohodě vlády a ozbrojené oposice, v případě, že platí, že žalobce je zároveň vysílatelem žoldáků, a zároveň přímo kamufluje jejich akci přímým zadáváním výroků "aktivistům na telefonu" a řízením jejich "politické tváře", "politických akcí a projevů" (d) pro mzn. legitimizaci hlavního úderu (NATO). Protože pak je dohoda nesmysl, stejně jako úsilí k ní směřující.

II.
Není-li ozbrojené hnutí sch. za žádných okolností vyjednávat se stávající vládou přes nabídnutou formu příměří (ani to ale není rozhodující), a není-li tedy schopno (o. hnutí) vyjmenovat politické důvody, popř. pozitivně nebo kriticky (bez stuporu) reagovat na jejich utěšení nebo řešení, konstruktivně u řešení, nejde o převrat politický, znamenající URČITÉ změny pro nediskutovanou většinu obyvatel, ale o násilné usurpování moci bez podpory lidu, a fakticky útok, nikoli občanskou válku: v tom případě OSN musí v první řadě zasáhnout proti podpoře takového hnutí, zjm. proti zbrojení jeho elementů. OSN by se naopak mělo postavit za vládu, s níž ozbrojenci nehodlají diskutovat!

III.
Příklad a řešení: Afghánský Taliban
§ OSN: "okupace je ilegální". Americká armáda nebyla pozvána, po útoku spustila okupaci (přešla v). Svržená legální vláda přešla v "ilegální" odboj, má zároveň v spektru vyrovnanou podporu. USA zřídily vládu, která okupaci za okupaci nepovažuje, nebo neklade zásadní odpor, a ani neinformuje občany o smyslu a původu vojenských akcí, ani o identitě a zemi původu vojáků. Názor Talibánu, že okupace je okupace nesmí být mzn. vyvracen, není v OSN, natož jinak vyvratitelný - v tom OSN nemá práva. Tento názor se také promítá v existujícím vyjednávání, a v vzešlém požadavku (okupanti pryč, nikoli vláda pryč), který vláda není schopna nebo ochotna naplnit. Tím Taliban není útočníkem, natož zvenčí, nýbrž probýhá de facto občanská válka mezi Talibánem a Afghánskými vojáky, korunovaná Americkou okupací a zbrojením jedné strany. OSN tedy musí vidět dva ilegální činy USA a tedy vést USA k jednání s vládou i Talibánem. USA musí být pod drobnohledem - občanská válka čili nic!

14) Írák agentuře AFP odmítl přitakat na manipulativní Angloamerické "Assad musí jít". Označil to za nepříhodné a za potenciálně - evidentní vměšování do zál. Sýrie. Zároveň Írák nařídil otevřít všechny hranice se Sýrií uprchlíkům.

15) Analytik mathaba.net (africká agentura) odhaduje pravděpodobnost tajnoslužbové sabotáže olympijských her nukleární bombou za 80 až 90%. No nic, stejně by lidé měli hry bojkotovat: aby bezpečnost her hlídala fašistická žoldácká společnost působící na psychopatických aventůrách v Afghanu a Iraku je úchylné. A bůhví co se vám tak může stát
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama