NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 10. 8. 2012

10. srpna 2012 v 15:58 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Drobná technická noticka k presentaci ústavních výborů hospodářského a právního proti tzv. odškodnění círví * jak můžete uplatňovat "takt" ve smyslu presumpcí, že nadhodnocení v řádu desítek miliard (či více) je chybou výpočtu? nepatří chyby výpočtu do zcela jiných řádů, na př. nákupů se sotva postačující částkou o více položkách v potravinách? * nemělo by se v šetření postupovat naopak, tj. od nejvyšších možných pochybení? * NEZÁLEŽÍ na tom, zda bude řízení zastaveno, ale jak a zda s odhalením všech nedostatků i provinění * klíčový je moment neoprávněné (maskovací) soubornosti "žadatelů" - tj. soubornost nad členitostí vývoje republiky, a soubornost žadatelů, na př. v té době neexistujících mezi jinými, jak říkáte: z této neoprávněné soubornosti lze dále formálně zajistit všechny nepatřičnosti řízení (první soubornost páchá nespravedlivost proto, že neexistuje zákonný institut žadatele ani předepsaný proces přezkoumání jeho obecných nároků, druhá soubornost se zakládá na absenci konkrétně napravovaných zákonů a vyhlášek, takže nejsou ani schopni říci, který z nich v kterém období co ztratil) * forma i rozměry kapitálového výměru jsou podružné, snad pouze budou přese hosp. výb. motivací k důkladnému ústavnímu šetření: podružné, když zbytek a to zejména ona široká soubornost nasvědčují od zneužití pravomoci až k velezradě.
 2. Vysvětlivka k "na základě jakých zákonných podkladů je předkládán zákon v zájmu ne národním ale v zájmu jiných subjektů": Prosím odhlasovat (odměním obratem) §1 odstavec Z Trestního Zákona ve znění: "Z pohnutek obecně spravedlivých ke dni 10.8.2012 Česká Republika převádí 7 miliard Českých korun ve prospěch účtu 2338588023/0800" - povšimněte si prosím obratu "obecně spravedlivých" / vy se totiž budete hádat ze senátu s parlamentem o obsahu tohoto s dovolením Kydu / a nyní si představte, že tedy zakázku rozšířím o písmeno Ž ve znění "Neboť majitel tohoto účtu na základě širokého konsenzu utrpěl přesně takovou ztrátu vinou ČR roku 2003" / Tudíž nyní se budete hádat zda je to faktem, čili nic? / takže přínos takového zákona by měl být výsledkem jiných zákonů činných z ústavy v procesech spravedlnosti, a to jistě může odstartovat pouze anulace určitých historických dokumentů a následné lehké úpravy, aby odškodnění mohlo postupovat s ohledem na množství odškodňovaných hladčeji? / a tato chybějící návaznostje jen jedna věc! / všimněte si též kam jsem onen zákon nechal vlepit - to je mi totiž zcela fuk, že, stejně je mi fuk kdo by jako měl ty následky toho zákona zaplatit, abych využil rázné slovoskladby pana ex Paroubka. A ono ke dni totiž také odnikud nevyplývá. Vlastně by celý zákon mohl znít "Převádí se", a někde ve vnitřních předpisech by bylo jen číslo účtu, kdyby vláda tento svůj postup zhajtekovala obecným předpisem. / Otázkou tedy je hned "z čeho vyplývá povinnost odškodnit tyto subjekty", nebo obecněji "kde je definována konkrétně tato vámi předkládaná spravedlnost pro tuto určitou situaci?". / a konečně používám trestní ještě z jednoho důvodu: jednou se tam můžete octnout po hlasování kolegů i vy, spíše ústavní činitelé na př ve znění "Ten a ten odsuzuje se z veřejně uznávaných historických důvodů k trestní sazbě dle ..." / přikládám ilustraci, jak funguje "Kamufláž zisku souborností", která naznačuje, že nadhodnocení je po identifikaci druhého rozměru neoprávněné soubornosti minimálně šestnáctinásobné, bylo-li základní smluvně-odměnové nadhodnocení čtyřnásobné. A to jsme navíc brali soubornost žadatelů jako nositele onoho základního nadhodnocení. Takže skutečnost je v podstatě 4x až 32x zlodějská.
 3. Pokud byla v Libyi Jamahirye, pak byl pád MG do léček úskočných imperialistů chybou všeho lidu. Do takových léček se mimoto chodí především za zájmy lidu
 4. Zeleným - pokud "Íránci šíří šíísmus" pak jste jistě zadržením osmi pracovníků Íránského Červeného Kříže zabránili kompletní devastaci Libyjské kultury. To mi přijde poněkud Britské
 5. Írán vydělá 1 mld CZK z turismu, díky sjezdu NAM 26-31 tm. * Araqchi: kooperace Íránu a Turecka má potenciál výrazně pomoci nastolení mírové atmosféry v Sýrii, tolik potřebné k národní rekonsolidaci * Na pokrytí humanitárních úkolů OSN v Sýrii je třeba 3mld CZK - a my prosím "opasky a hlasování", zda 200mld CZKnetopýrům, nebo starým Hitlerovským junákům do soukromé kasičky-pračky (vše IRNA)
 6. Zápisné je založeno na stejné technologii jako post-regulační poplatky: zpoplatnit všechny objekty prostoru mezi úkony ve službě, která má být jako taková z ústavy bezplatnou
 7. Řešení nezaměstnanosti pro věky automatiky: daň z robotizace = podíl hrubého produktu společnosti (nejen výrobní) hloubkou manažerské pyramidy (v modelu je i "operátor stroje" manažer)
 8. Roosvelt vyčkal útoku Japonců, aby naplnil požadavky nacistických jaderných zbrojařů v USA: součástí nelidských fašistických pokusů USA tedy byli i vojáci na základně Pearl Harbor. Pp. i předešlé brutální útoky na civilní vrstvy Japonska měly tento režírovaný překvapující útok přiblížit
 9. Jalili: vědecký potenciál a technologické umění by neměly být eliminovány vojenskými útoky. Naše vítězství v této právní bitvě bude i vítězstvím práv dalších - monopol ohrožujících - nezávislých států a rozvojových zemí. * Indické námořnictvo: vztahy s Čínou i Pakistánem vojensky kladné, nebo se prohlubují, situace v Ropném průplavu = lze doufat že je kontrolovatelná všemi zúčast. stranami * Mossad v Akci, díl 71458: torerismové zabíjející Íránské raderné dvědce přišly z Bazerkajdžánu, kde byli na mininerstvu zahraničí pro kapesné, a na ministertvu kobrany pro pušky a fíky! (objevné mosade, vyníkajícně obžévné) *Nazerialh: západní země užívají (termínu) Arabské jaronamísto Islamického obrození, aby se (jev) nešířil (mimo laboratorní desku koloniálních tajných služeb) ** (vše IRNA)
 10. Historicky otestované a uznané významné spisovatele lze počernit i u jejich bývalých čtenářů: nerozhoduje zda B. Němcovou četl, ale zda si udržel čtenářské návyky vůbec, a obecně. - pokud jeho úroveň padla, k čemu je jeho zapadlý, bývalý náhled a zkušenost - navíc proti moderní technologii perkonsensního chirurgického autocenzu
 11. H Karzaí: "Stažení Ruska z Afghanistánu vedlo k nárůstu teroru a to potom k 9-11 a útokům v Rusku" *rozhodně dobrý výrok k obsáhlejší objektivní kritice
 12. Úkolníček: stabilisovat Libyi
 13. Aktuální (m+) desinformační kampaň má Německému publiku "představit" (jak se v e děje snad i s historií)Pakistán a Afghanistán jako "rozhádané muláhy" (= klíčová část této zkazky), i za cenu pověsti USA (ať už jí věří jen klinprdonstvo) / užitá syntetika: "Bergdahl, Fazullah, euro-Karzaí" tj. syntetické zprávy AFP/Reuters s širokým rozptylem / výrobce: letecký stát hyperizrael (za cenu pověsti, jak hyperletecké: detaily v ultrazprávě o FM Mullahovi) / Odesilatel MLR, adresát ISI a ČLDR
 14. Totalitní hnusy: "Srbové jsou směšný národ, zaslouží to nejhorší nakládání!" - velmi volný překlad prohlášení misis Lagarde-Vichy-Oppenhajmerové z akciovky "Nadnárodní úvěrový bratr"
 15. Co dělají Fr. Uher a J. Stern? Opět stavějí hnízdečko lásky pro-intervenční rétorice a kvalitnímu odbytu propagandy BBC, Reuters a AFP? Zle matičko zle...? (rozsudek v Rusku má být cílem kritiky, nikoli soud, povídání o Egyptě z dvou třetin zabírá popis Gazy, a tu ani zmínka o útlaku Palestinců, naopak dvě tři doktrýnky o Islámských džihádech, zahraničních bojovnících, návštěva paní Hitlary u její Nobelové tyranky v Africe s krásným mrtvolným portrétkem, Švédská antimatematická protibritská pseudostudie, která vrhá velmi zlé světlo na konsorcium PNAS, a další zbytečně věnované místo v Haló novinách, zejména vlajky na měsíci, ultrakvalitní importní výraz "síly prezidenta Asáda", jak levicové, a na konec třeba i sám šéfredaktor s konkluzí, že v Sýrii "se jedná o náboženskou válku"? nu, třetí světová nebude, a nejsou-li tomu schopni pomoci komunisté, a jejich rozmarný svévolný tisk v ČR, pak to zvládne Írán sám = že třetí válka nebude! auta co nestartují, že!)
 16. V Sýrii krize kritických léčiv. 90% se vyrábělo v Sýrii, pro bojůvky fašistických importů s občany zavřeno.Alternativa dodávky vyloučena: sankce se totiž dotýkají, jak jinak, opět především léčiv. (zdroj WHO / IRNA)
 17. Ministr národního dialogu Sýrie: náš národ, čili Sunnité, Šjítové ale i Křesťané a další významné sekty preferují diplomacii jako prostředek definování vlastní budoucnosti. Jak pro dnešek, tak pro budoucnost!
 18. Ze schůzky vyslankyně Pákistánského presidenta s S Emam s presidentem Íránu M A Nežádem / MAN: "naše země sdílejí pohled na Sýrii a její krizi... a kdo přilévá oleje do ohně, na toho plamen bafne!" / S Emam: Pakistán vždy respektuje celistvost, svrchovanost a nezávislost Sýrie. Podtrhujeme tedy nevměšování různých vetřelců do věcí této i jiných zemí! Jsme, samo, rozhodně proti užití síly a proti vojenské "intervenci" v jakékoli zemi! Věříme že v Sýrii existuje i k této situaci národní a politická cesta! (jen ji najít a ukázat..)
 19. Chystali komunisté r. 1989 uvolnění soukromého A omezení státní zahálky? * Byla "Česká soda" (... sen) úspěšnou psychologickou operací? * Zakládalo sevysílání "svobodná evropa" na PRIMITIVNÍM ZESMĚŠŇOVÁNÍ, kamarádských projevech křivých západních asociálů, "zakázané" hudbě, opakovaných obecných obviněních (viz Br) a "výrazivu"?
 20. Mikhael a Oscar by měli dělat reparát z matematiky!Rating PNAS je AA s negativním výhledem, tj. na nule a klesá v oboru IQ! AFP: žaloy aleíchen, queers (k statistice titaniků co vše podstatné nezohledňuje a vzorek 16 jevů bere jako vzorek X tisíc lidí, což je nesmysl, jen aby mosad v AFP mohl dělat konluze o sobectví a zachraňování. Co na př. poměr mužů a žen na palubách? Nebo na př. SE MĚLO utopit ještě více než 8 z 16 kapitánů. Švédský humus!)
 21. Putin: expresně odsoudit k sedmi stům let vězení, již předem podepsat milosti, a ještě u soudu vyznamenat medailemi "Za Zásluhy O Demokracii". Snad lepší než vystřelit na měsíc: vidí nábožné publikum v Rusku adekvátnější trest?
 22. Naděžda T: a) dialog jste měly žádat v chrámu b) případy a zvlášť vás se nekonstruují, konstruují se procesy a tresty a o tom ještě přeci nic nevíte
 23. Ukrajina: vemte si je třeba všechny, děkujeme moc! * Turkmenistán: kumulace, systém! * Bělorus: dobře jim tak, Nobelovským méďům!
 24. (parodie) USA a Vatikán rozmístí v ČSSR 40 milionů hladových mužů (rozuměj vojáků) a navíc na obranu proti nebezpečnému Lotyšsku 20 000 jaderných hlavic. (3x pozor na rybáře) - reakce standartního občana ČSSR: "Hurá! Těch pracovních míst!"
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama