NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 12-08-13: Proč neumí noviny psát o válce?

13. srpna 2012 v 15:30 | sah |  Archív z Rubriky média

Mahmud Ahmadinežád přeje žurnalistům ke dni žurnalistů rovné hřbety! 1. CIA a Lanzmlšuf by si měly uvědomit množství dřeva a lepidla v dveřích občanů ČR! Tento výsledek revolučního boje bude i nadále zastrašovat levné rozkladné živly rozvracející solidaritu! (Marihuana je slabou zbraní žoldáků paskvilu!)
 2. Vede-li církev pouze k oblibě charit, je jejím pánem Mamon. Do chrámů pak jejích k hostinám přetvářka kvapí.
 3. Olympijské hry jsou odporným aktem cynismu! Věčná sláva pravému Izraeli! Ble dvojakým oslavám sebestřednosti! (Na letním táboře vychovatel k shluknutým harantům, po večeři: "Tak, když jste si odhlasovali na závěr dnešního programu promítání medvídka Pů, utvořte rojnici a jde se na medvěda, ať máme kůži na plátno!")
 4. Jób nepropadl depresi ani malomyslnosti (zejména c. bratrské)! Jeho slova k přemoudřelým přátelům byla možná nevybíravá, ale upřímná a ne-li hned moudrá, pak poučná. V podivné své zkoušce tedy obstál rovnější než Šalamoun a většina apoštolí.
 5. Demokracie je na hony vzdálená spravedlnosti: sama ústava podobá se vedle ní spíše tajné úmluvě vydřiduchů o příměří. Jaký pak div... Humanita je též sotva měřítkem "režimu", i ten nejhumánnější může být rájem zvrácenosti, na př. nespoutané závisti čili "luxusu."Socialismus je vedle toho sebelží člověka, dokázanou už jen jeho černobílým sousedstvím u kapitalismu, dvě to pouze psychotické poruchy majetnických slepců, usedlíků-konzervativců pustiny sluchu i slova, a jejich sebezáchovných kompromisních dogmat. Navrch ve jménu lásky všechny ty choroby, slepoty a sebeklamy velebíš! (věnováno MAN)
 6. Restituční pabalíček: z neschopnosti, autoritářství, neodbornosti, a svědomí k spěchu: soubornost, z té zmatek (z něj příležitost), z toho nerozlišnost (z něj revizionism) z ní nesouvislost a tedy bezpráví.
 7. Směrnička KS: 3. válka nebude, o to se Írán postará s pomocí i bez pomoci komunistů ČSSR!!
 8. Wikileaks vs AntiLeaks (tak kdo z obou je více s vládou USA?) * Hrají si ti první na úniky? Hrají si ti druzí na to, že jsou proti prvním? Nejsou spíše obě skupiny součástí "Chléb a cirkuff?" * Instantní celosvětový disent anti-USA? Subjektivní vztah k zdroji informací? Nejlepší nástroj trvalé manipulace! Tak platí: (podepsáni úhledným dětským psacím) Natíčko, Zizrael, LUSA, E-únie.
 9. M Gándhí "Pravda a láska musí zvítězit nad...(2)" * Standarta: "Pravda a láska * zvítězí!" * K úpravě standarty V Havlem se váže mýtus, že je sám autorem textu * Rozdílné znění obou "originálů" však neuvádím, abych snad "trumfnul" tábor kopyrajtovců, naši obdobu amerických rodnolistovců (také značně pozoruhodné názorové skupiny kolem postavy prezidenta), viz dále, * Uznej že "ignorovaná pravda nejprv ztratí moc a účel, poté nic nebrání, aby ztratila smysl, aneb zrovna lží se stala, všem ku hříchu navěky" - pak jistě "pravda na které se pracuje vytrvale aneb za ní duše pokládáte *nutně* zvítězí místem po lži, na které pracovat nelze ani tak věčně, ani tak snadno - bezchybně" * Pak je Gandího "musí" příkazem (člověku) a lomcováním vyčerpaným vězněm, otrokem, a ta verse po zásluzemarkopólské Havlově patří na standartu, než vykuchaná politickým nožem břichábolná skomolenina a hluboce nejapná - uspávací, kněžská pololež!
 10. Proč neumí noviny psát o válce? Po márnicích chodí totiž pisálci vyškrabávat obscénní hrůzu, aby se svými plátky opět nezapadli v politickou šeď drobných krádeží. A nejlépe snad, aby se válka nikdy neskončila! K tomu hysterický křik západních soudruhů, nabízející hysterizovanému srdci akorát ještě rychlejší válku: jaká to politika! Ale nabízet všechna vyslovená diplomatická východiska? Tak alespoň obvinit všechny jiného názoru. I to dají západní řečníci k dobrému. Jak by nás také mohli nevzdělanci politicky vzdělávat? To tak vše ne-čtivé, ne-hysterické počernit, zesměšnit nebo za strašáka. * skončil se čas vysvětlování vnitřní i mezinárodní situace (lidu) v komplikovaných, protizvyklých výrocích. Média, pokud za něco stojí, měla by reflektovat ty politické záležitosti, které čtenáře svým záběrem, slohem politicky vzdělávají a morálně utužují: nepolitičtí nevzdělanci v médiích naopak za politiku pokládají přesilové argumenty, přičemž většinový argument snad nemá v mzn. politice u konfliktu právo humánní existence! A nebo opakovaný křik, který nejlépe jim koresponduje s bombastickou hysterií krvavých obrazů a všelijakých zpovědí masakru - kterou takový novinář dokola přináší, protože právě jeho sloupek či plátek nejlépe by prosperoval, kdyby masakr o kterém pojednává byl co nejkrvavější, nejotřesnější. Křik a fráze jeho cenzorů, resp pol. řečníků které jediné povinně vydává za "demokratické" co nejvíce pro srdce a pocit sounáležitosti čtenářů pod daným"demokratem", kterého jaksi automaticky musejí sdílet s pisatelem, křik pro srdce a jednotu v odsouzení předem odsouzené strany, již dle názvu plátku zřejmé. A nejlépe, ne snad aby udržel SVOU brutalitou přenosu pozornost čtenářů u konfliktu na věky, ale přnjm. aby právě konflikt byl nekonečný, měl co nejvíce zvratů a srdečné hysterie, aby byly příležitosti pro takového zanedbaného okřikovaného žurnalistu, ukázat své básnické nadání v srdcerádobyřvoucích spojeních, jako "slzy krve" - aby se nevrátil den, kdy jeho deník byl jednou z všedních věcí, kde on má na starost technické dohady zaprášených polovičatě akorát vehementních politiků. Obecné otázky jsou tedy zodpovězeny: za domácí stav může si Evropský lid pouze sám, se svým politickým dogmatismem a fašistickou reakcí strachu a jednoduchosti. I moderní postupy války a mediální intervence jsou lidu vcelku jasné. Přišel tedy čas nereflektovat do států, nýbrž na celé a nezjednodušené projevy státníků. Lid situacím rozumí, k vyřešení nejpalčivějšího bude stačit provádět jej po slovech a náhledech těch, kteří patří do dané poučné režije, do autorovy osobní naděje. Poněvadž autor, který nad konfliktem nemá naději, než stranu, neměl by snad ani kazit své soustranníky, své spojence! Významným prohlášením je vždy to, pro které má být od šumu ostatních žurnalistů uděláno místo, právě teď a právě těmto, ne ještě neznámým čtenářům, jak by radil právě že fašistický marketink. Podtrhuji tedy humanitární úlohu upevňování a vzdělávání čtenářské obce v případě konfliktu v hledáčku, před rozšířením, a u těch nejčestnějších: před přežitím plátku!
 11. Škrty v sociální sféře jsou dosti podobnou technologií jako "fyzická osoba demonstrace". Aby i oponenti konkrétních turbo-liberálností, na př. konkrétní privatizace, mohli být sesměšněni a rozpatláni v populistických heslech spolu s dalšími, které se hlučná část společnosti v rozkladu neštítí marginalizovat i s puškou v ruce.
 12. (sociální vědy?) Kapitalismus není "režim", nýbrž společenský jev, kdy nálepkování a společensko-historické rozpory potlačují hlubší organizaci, a celková pasivita a netolerance umožní organizování kriminality a zájmů společnosti cizích namístě základní organisace. Společenská deprese tak ochromuje organisační motoriku, založenou na obraně a sdílení společného (np. názoru), a v nejpasivnější možné společenské struktuře (ignorance) se usazují čistě silové a kamuflační prvky.Nejde tedy o uspořádání, ale o nezájem všech zúč. vzájemně se organisovat proti krim. vyjímkám - ku př. pro nepřekonanou zkušenost vztahů. Jev je pak těmito elementy vydáván za myšlenku, a přitom na krvavé obraně tohoto zákonního a ideového NIC podílí se pouze tato kriminálně-zahraniční mocenská charta. * Platí-li tedy toto, a schema barevné revoluce, pak tato zkušenost v ČS historii je v přímém konfliktu s realitou, čili oddělení "komunistů" od "zbytku" je nějakým typem historické maskeřiny na afektech pp. závisti a nzp. "studu z chudobnosti". Ono oddělení komunistů a ostatních je právě v současnosti zcela nelidského charakteru. Jsou na tom v plné tichosti ještě "lépe", než ohvězdičkovaní Židé kdysi. Existence tohoto oddělení jistě vede k celému spektru společenských patologií: populismus a šovinismus, zde jsme!
 13. (Pro začátek) nazývat v dolní komoře rpoplatky "účastí" je pohrdáním ÚS.
 14. (velmi hypotetický hlavolam) Zastavil by jakýsi "zákaz" G5+1 k Íránu sankce proti Íránu v OSN? G5+1 totiž slouží ještě jako jeviště toho, co by v OSN neobstálo - jeviště pro OSN. Totiž mediální a diplomatický chvost již obstojí lépe, že?
 15. (Kasperski) Flame možná stvořily nejlepší mozky na kryptografii, ale sušenkovou odpověď na varovný systém Googlu vymyslel průměrný právník příštipkář: nejlepším mozkům zadal planou otročinu. * Skenovací virus Gauss 2500+1 infekcí, Flame 700: Gauss je jednorázový. Ale možná "opakovačka" * Google nešpicloval! "Případ" Safari je pouze agresí USA, reakcí na varovný systém Google proti státnímu terorismu: Google zvýšil ochranu uživatelů před státem, ty cookies buď byly otrocky vyštrachány ex post, nebo z povahy problému rovnou připraveny firmou Apple - jako sabotáž proti Google umožňující celkem rychle spustit žalobu. Třetí variantou je snaha vypudit google z různých iPadů a jak se to jmenuje, když se Americký disent chlubí, jak sledovaný facebook bypasoval (disent) mobilními technologiemi.
 16. Pokusný výstup z nové teorie kapitalismu: neshodne-li se společnost napříč historickými rozpory (protože volební cyklus u nás napovídá, že nemáme politicky orientované voliče, ale spíše právě motivované k poskakování mezi tábory kauzami a stále se rozvíjející fantazií establišmentu o minulých dobách) na faktu, že Klausův model nechrání náš stát, resp. ekonomiku a soběstačnost, zaměstnanost a ani pracovní práva, a uvrhl nás (model) do narůstajícího vykořisťování(supermarkety, cizí fabriky, nadnárodní konkurence, EU), neshodne-li se tedy společnost i přes své překvapivě hluboké rozpory historického názoru (zjm. 1968, že) na určité cenzuře privatizace a konkurence, nastolení amerického modelu (rozvratu a typu fašisace k umělé jednotě) znemožní alternativy, nebo je rovnou zabije na nejméně 8 generací, což je pro naše národy naprosto jistá záhuba. (na př. r. 2021, zákon z pera stále opoziční TOP09 odhlasovaný majoritní ČSSD ruší výuku češtiny na školách, a nechává ji pouze hovorově. Diktáty a pod se přesouvají na k "tomu určené" vysoké školy. Vše prý pro větší flexibilitu na evropském trhu práce. Paráda! .. a podobně)
 17. Wikileaks: instantní celosvětový protiamerický disent * port pro "teprv klamání" * subjektivní vztah k i. kanálu -dlouhodobě určený manipulační a DI kanál * Výrobce? Zhruba Angličan, zhruba EU (???) * Antileaks: affirmátor pocitů disentu ze stejného výrobního soudku
 18. TrapWire: reklama na vládu, spíše existuje "abstrakt", než tělo * útok na Stratfor: špína na špínu * spíše kk. boj v rámci affirmační kampaně: Stratfor na zalátání vypuštěných emailů pustil klientům takové drobné, že je vysvětlení kkb-ak opodstatněné
 19. Je tak vcelku bezpochyb, že veškeré strachy z přemnožených nejrůznějších sl. a odp. zařízení v USA a podobně jsou pouze plané strachy, a to hluboce plané. Jediné na co je vše zaměřeno a na co mají instigátoři "buňky" je: mít co nejvolnější ruce k zatýkání politických oposičních mluvčí a vůdčích postav demonstrací / am. revoluce * chci říci: tím padá vše, co chtělo býti řečeno snad robotickým komentářem "vládní zloduši vidí nepřítele za každým stromem"
 20. Vydrží ústřední vztah Írán-Turecko napětí v Aleppo? * Kuvajt pod těžkým tlakem: USA proti Annanově plánu! * Clinkrtounová se prokecla: "musíme se v bombových útocích vyhnout státním institucím - až bude po Assadovi, budou se nám hodit" ... jak "Syrian-led", nebo-li Sýřany vedená "transformace", jak stále západníci vyjekují! (citace poněkud vyzdobeny, ale na faktické stránce nezměněn ani chlup) / blíže Alethonews a Voltaire network
 21. Starší (NNA + IRNA) Teherán: 30 zemí vč. Alžírska žádá příměří a jednání * Moskva "není rozhodně spokojena s nebezpečným vývojem situace v Sýrii a pokračováním násilných a provokativních aktů, zaměřených na rozvoj brutality konfliktu" .. "utrpení občanů konstantně roste" (nebo "roste konstantně", dle chuti) * Islámská Republika Írán "pevně věří, že inkluzivní (=zahrnující i) a vážné rozhovory mezi oposičními skupinami s lidovou podporou a vládou (také s libovou podporou, pozn pi) povedou k smíru."

Virus, 2005
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama