NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 12-08-24: ..rvaví genderoví cirkusáci..

24. srpna 2012 v 16:47 | sah |  Archív z komparativní logiky

Židovský Charakter Státu? Jakže? O hluboce diskriminačním základě státu, usurpovaného na uloupenou zem, kážete jak odborníci na víno? 1. Psychopatické provokace USA na Korejském poloostrově, tento vrtoch demoralizované a úpadkové smetánky, sotva povedou k nové pozici USA jako "teprve reagujícího!" ochránce, a tedy k vlasteneckému odklonu pozornosti občanů USA od zdaleka ne demokratického uspořádání USA. Spíše toto "chtění války" bude posledním Povelem občanům USA k vyvrácení chatrného, osamělého, zvlčilého, neduživého, zvrhlého, prohnilého a nelidského režimu.
 2. Sýrie: Rusko zásadně odmítá bombardování Sýrie pomocí bezletové zóny, stejně jako "humanitární koridory" napěchované protistátními jednotkami (Erdoganovy uprchlické kalkulace) * Občané se pomalu vracejí do zabezpečených a (narychlo) rekonstruovaných domovů. Damašek kompenzuje jednu navrátivší se rodinu 20 000 Kč. * Další teroristédoznávají subvence od 20 do 40 tisíc Kč od mateřských extremistických organizací za jednu vraždu (většinou policistů, vojáků - civilisté jsou spíše k vydírání, zastrašování a znásilňování, za ty nikdo agresorům nezaplatí) * Írán uvítá jakékoli jednání o Sýrii * Syrský min. zahraničí: "není věcí OSN ani jistých států, kdo vede Sýrii. OSN by se mělo držet svého poslání mezi prvními. V Sýrii není občanská válka" (poslední patrně obsahem zprávy Sy ambasády v ČR)
 3. USA vlastně z Íránu vaří sektářské války po celém Muslimském světě. Írán je totiž opravdovou mzn. menšinou jako země s převážně šiítskou vládou. (v Pakistánu slouží k vyvolávání sektářských úderů na př. rozesílání hysterických SMS, že za humny byla právě sekta adresátů br. povražděna: zrovna když jede přes oesemeskovanou vesnici autobus plný nevinných z v SMS osočené sekty)
 4. Zánik varianty: pod zacílením IRQ-IRI-AFG se neskrývá rozvoj drogového obchodu. Ten se využívá lokálně jako doplňková taktika denivelizace okupovaného národa, demoralizace regionu. na zacílení trojky sedí lépe globálnější mocenské a nábožensky fanatická vysvětlení (křižáci, Nazemroaya). Na př. fáze ve kterých je aliancí každý z konfliktů ponechán či udržován neumožňuje hlubší udržení korupční-servilní ruky nad opuštěným státem, resp. ruinou. Obecně nejlépe sedí Trumanova doktrýna: Sýrie, Irák, Libye a v urč. smyslu (mime-ekono-konvergenční model + role model, soc-mír) Írán.
 5. Židovský Charakter Státu? Jakže? O hluboce diskriminačním základě státu, usurpovaného na uloupenou zem, kážete jak odborníci na víno?Snad hist. zjevení Hitlera vás k tomu (na hromadě dalších mrtvol obětí takových slov) oprávnila?
 6. USA určitě vydírají druhé státy pro "dodržování" jednostranných sankcí USA * rekordní koberec(133x48m) ruční výroby láká 1500 až 2k zvědavců denně * bG. Vahidi: "jsme připraveni odrazit útok nepřátel s nevídanou efektivitou a bez slitování, jakékoli snahy o rušení naší územní svrchovanosti zalejeme krví útočníka" * min. zahr. "konference NAM v Teheránu 27/8 se neúčastní Kim Čong Un. takové zprávy jsou lživé. Korea teprve časem upřesní svou účast"
 7. "Výživa je jednou z oblastí, které nenávist kapitalismu mrzačí nejhůře" - z řeči "Třeste se spekulanti" Hvga Chávéze (Obama naopak tvrdí, že stačí zdražit hranolky a zlevnit kečup. Dle Pravda.Ru je to však již notně archaické téma tzv. Demokratů v USA, rozuměj levé teatrální komory Americké diktatury)
 8. @Nečas * vzkažte Maestru Kaeloueuskovi: "likvidace dluhu? a) likvidace posledního kapitálu - lidského b) roztlačit vůz za cenu znárodňování, politického výkonu a pro balanc zadlužování" RÉBUS
 9. (Abstrakce teorému Mahdi D N) Strategie "ohnivých políček" na herní desce? Tak mají pánové od Alláha pravdu: to není boží efekt zániku "Izraele" zrozeného na lži, to je poslední "věno" stahujících se "sil" NATO, resp. USA "Izraeli" - pokus o jeho zabezpečení na pár dekád (rozkucháním cel. mus. sv.).
 10. Odstranit "Izrael" je technická maličkost, dojdou-li tím tamní přední (dvojí) legitimní obyvatelé míru. Pak je zrušení pokusů o udržení samostatné jednotky "Izrael" humanitární nutností. Víme ovšem, že jakmile se do jasných otázek vědy nebo spravedlnosti připlete křižák s řečí o Bohu, hned v první větě se zablesknou peníze. Budiž, vznik izraelska a jeho kr. historie htt. vyžadují rehabilitace širokých mas poškozených, ale je-li tato mocenská schrána udržována nad pouze jednou etnickou složkou fakticky obsazeného území, pak je udržována fašisticky. "Ž. Char." - toť rasismus a apartheid v ústavě (ili mravu). Věřme, že opravdový Izrael je schopný bez diskusí zbořit dům i zeď, a postavit dům pro všechny občany bez ohledu na rasu, i bez zdi k Lbn.
 11. (USA/Korea detail) odchod A-totality za uvolnění tlačítka "jakýkoli a jakkoli brutální jaderný konflikt kdekoli" - pod sebestředným fantazírováním rádoby-všemocných elit mylná představ USA, že občany "vytrhne z neutrality ochráncovsky vysvětlenou nukleární válkou"
 12. Lefties: Když jsme u toho rozptylování levice protibankéřskými demonstracemi, pak stojí za to poznačit, že hlásná trouba neduchovna a konzumerismu na všech úrovních - homosexuální hnutí "za práva", insultující nejen usedlé a nekonzumní svou obscénní a konfrontační rétorikou (proto ten dojem vnucování), ale i massy svým obviňováním z netolerance, že tato obsesivní uskupenina propagující pohlavní i kulturní primitivismus rozptyluje právě tak, a to pozornost právě rozhodně oprávněného hnutí za (..) rovnost žen. Nadto se za toto hnutí "rvaví genderoví cirkusáci" ani nestaví (leda v preambuli). A feministky též jsou hnutí za rovnost žen odporné.Mimoto pokr. ženské hnutí je schopno vyjít do ulic k určitým příležitostem, nebo s určitými tématy. Krom toho, že na sodomisty sem tam někdo zkřiví hubu, jim rozhodně celá společnost není co dlužna. Uznával bych jejich průvody, kdyby nebyly explicitně svázány se sodomismem, zato by přinášely něco kulturního, nebo nějaká témata. Ale co s demonstrací, která předvádí nejubožejší módní genderové perverse a tlačí před sebou dav uražených oponentů transparenty s dementními urážkami a explicite obviňováním, výčitkami? O adopci mi tu ani nemluvte: buď si ji protlačte přes volby, nebo nic. Protože proč by pak nemohli adoptovat na př. sektáři do své sekty atd. Druhá věc konečně, že kdyby heterosexuálové demonstrovali stejným způsobem, byli by též normální většině lidí k zblití. Zhruba jako PhD Tomáš Bouška. - sdílím názor, že orientaci si mají právo nechat třeba zlomenou na tři směry, ale nemusejí jí obtěžovat obecně sexuálně utlumené okolí. Úplně normální lidé téma "sex" nemají vůbec potřebu řešit, a zde kritizuji i práci K Sýse k E Benešovi (jinak bezvadná práce, forma, obsah). Na uvádění kolonky "sex" kdekoli v mluveném či psaném projevu člověk potřebuje: "fanatizaci trendem", davovou přizpůsobivost zásad, drbavost-povrchnost (bulvár), žvanivost, dostatek egocentrismu a arogance. To poslední je rozhodně nutné k jakémukoli uvedení slova "sex" mimo empiricko-oborovou konverzaci. Proč? Budeme se hodnotit, nebo předvádět? Obecně se není čím předvádět, sex není voluntární činnost, čili nepatří ani mezi potřeby a chtíče. Patří mezi koincidenční dicentrické kauzální jevy, čili je spíše takovou samolibostí těla, které může jeho vlastník akorát přihlížet - a venkoncem ani to pořádně ne. Zbývá tedy hodnotit. Hodnotit na př. E Beneše? K čemu nám taková informace bude - bohatě by stačilo zařadit jeho odříkání mezi ostatní zlozvyky, k čemu tedy slouží narace sexuality do jeho příbytku s umisťováním květin a ženskou návštěvou. Samozřejmě k ničemu. Takže hodnotit druhého konkrétně kolem "sexu" a hluboko pod obecnou rovinou zlozvyků je evidentně právě ono bezcenné blábolení, které má jedinou vlastnost, že může: urazit, rozstonat, zklamat etc. A nyní se můžete opět vrátit vzhůru, kde tvrdím, že tento způsob "boje za lidská práva" (jako mnohé z těch nejnovějších), tedy ten sodomitský je zde právě jen proto, aby rozkládal společnost, vytvářel volební témata falešným radikálům, a konečně zabil ženské pokrokové hnutí: jako gendrovou sračku související s feminismem (pod územ f-s mám pouze dementky typu Sibiřští Dřevaři a.s., takže si mne za to ani pro sebe ani jinde nedobírejte). Pokud mi někdo vědecky dokáže že komunikace o "sexu" vůbec má i jiné role než beztvaré vylévání nejubožejších a nejstádnějších močí ega, pak užívám místo logiky patrně počítadlo bez kuliček. Předem upozorňuji že i manželská komunikace O "sexu" nemá žádné rodinné ani společenské funkce. Pouze dělá prostor perverzím. A pokud tento prostor někdo považuje za prostor sbližování a porozumění, pak nechť se mi takový člověk vůbec neplete pod nohy. To, že manželské plkání o-u pouze dělá p-m totiž názor na perversnost perversí nebo jejich určitá kategorizace nevyvrací, pouze dokládá. Popravdě nechtěl bych manželku co ono slovo jakkoli přijala a využívá: pomstychtivou přízemní vyděračku.
 13. Byla tu impéria zajišťující všem ovládnutým národům rovnost a prosperitu. Ale Evroamerická to nebyla, nejsou. A patrně ani hluboko za obzorem budoucnosti to od nich nečekejme. "Izrael" se drží apartheidem jen proto! aby byla umožněna konzumní expanze novými občany: konzumní poptávka po afirmaci statu oprávněné menšiny a tedy destigmatizaci traumatické roztříštěné příslušnosti. To se však s tímto korporačním vojenským principem stává krajně nesmyslným. A obecně USA jsou imperiálně právě tímto primitivismem: všechny podrobené země vítězné korporace zatěžují středověkým otroctvím a jeho ochranou nejbrutálnějšími prostředky. Izraelsko jak je, je primitivním křižákismem, protože ostatní jmenované účely už dávno nemohou zaujímat pozornost těch, kteří si předávají moc - chránit ideologii "udržení Izraelska jako státu čistě pro Židovskou rasu". * Žádné teorie zde nejsou nutné: Izrael by měl převrhnout svůj dům i s vlajkou, zbořit zeď, a zařídit se na nově dobytém území se svými spoluobčany dle nejlepšího konsenzu. Tedy změňme paradigma: dokud nebudou Palestinci rovnoprávnými občany státu XY, jsou "mírová řešení" a "bezpečnostní otázky" pouhou zástěrkou zámořských zájmů.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama