NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>



Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 12-08-31: "Taliban stinal hlavy" a jak to bylo doopravdy

31. srpna 2012 v 13:56 | sah |  1. الأمن

 1. Novinka, nikoli dementi: MV Líbje neodstoupil (resp. odvolal resign.) * UNESCO vyzvalo k okamžitému zastavení destrukce náboženských a kulturních památek v Sýrii a Líbji (adresátem tedy psychologové z Britských a Francouzských věznic)
 2. Prezident Nejvyššího Sejmu DPRK Kim Čong Nam se zúčastnil Mírové Konference NAM v Teheránu (končí dnes). Svazek NAM sdružuje národy, které se nechtějí zařadit k ani proti žádnému z hlavních politických bloků. Je největším uskupením zemí hned po OSN, jejichž mechanismus je širokým konsenzem považován za zastaralý, neplatný a proto neefektivní. Obyvatelé zemí NAM tvoří 55% populace planety. * Kuba: uspořádat konferenci je citlivou a odpovědnou úlohou Teheránu *Dominikánie: tato konference je sv. důležitosti, eventuelně může hrát svou roli v Syrské krizi
 3. Haló noviny: sousedství Titovy historie s bombovými útoky v Damašku navýsost podezřelé - viz NP "ČRo 2"
 4. ČSBS: zakázka na článek do širšího oběhu. Věc: když v diskusi hájím, že nelze srovnávat fašisty a sověty za II.sv. (jak činí ku př. bulvární salátizér hist. myšlení "History"), nakonec afektovaný postoj k r. 1968 vede u protivníka (u př. rodiče) k argumentaci popírající holocaust, a to tedy njn. ten židovský. Na př. kritizuji propagandu Habermannův mlýn, jsem kritizován, že jsem jej neviděl, a stavím se za "jakousi recenzi". Vzápětí ale nemohu razit stejnou (a proti "filmu" jistě oprávněnější) kritiku, že "Český teror na Němcích se sotva zakládá na pravě, a sotva dochází k nějakým výzkumům, šetřením nebo hledání pamětníků". Po obou konfliktech oponent podvědomě reaguje na viditelný spor "nevidět film" a "nevidět důkazy", takže posunuje afektovaně spor do obecné roviny, kde počerňování Čechů, nebo sovětských vojsk vyplývá z obecné podstaty člověka. Odtud se zase vrací k r. 1968 a přirovná Rusy ke"geneticky méněcenným Kazachům a Mongolům", vytáhne Brno, a v nejhorším uzavře svou bezpečnou pozici "mě nenamluví ani koncentrační tábory". Samozřejmě vidíme bod od bodu že jde o části velmi aktivní revanšistické propagandy, ale že budou strašné barevné tiskoviny odhalené kapitalismem chápány ve své rozvratné nátuře jako "to co bylo celá léta zatloukáno" a že "jsme se k takovým inf. nedostali", byť redakční metoda na př. plátku"History" je upřímnému chápání historie odporna, a že zde platí Marx, ale nakažení nejsou schopni přenést všemoc peněz na "jakýsi tisk", naopak berou jej jako "svou svobodu", "image", a dokonce útok na upřímnost nebo kvalitu takového tisku berou jako útok na sebe, a že se od "Mstění Ruské armády na Němcích"dostaneme k popírání holocaustu a podivnému "v 68 sem poslali tytéž, naschvál takové primitivy z takových zemí, aby nám ani Rusky nerozuměli", to je všechno podivné. Já mám za základní body, které je třeba zacelit a spojit jednoduchým článkem - s něčím novým - pro generaci sametových pětatřicátníků - propojujícím cosi o organizaci revanšismu, snad i Benešovi, šedesátém osmém, koncentračních táborech a patrně i pár známějších osobností šířících Brněnskou fašistickou propagandu (dobovou) * Mimochodem článek v "History" byl založený na metodě prokládání, kdy byly připuštěny určité zločiny fašistů, ale ty byly promíchány s dekontextovanými výroky Ruských politruků, a konečně hlavní osnovou byl jakýsi "Ruský masakr civilistů", který použil v protisovětské propagandě ještě i Goebbels (čili se pp. ani nezakládá místem a časem na realitě). Je zvláštní, že článek Goebbelsovu ppgd. v této věci zmiňuje, a dále jej cituje a tuto ppgd. šíří dále. *Obecně by věc mongoloidní Brněnské doktrýny měl vyřešit intenzivní import Kazašské aj. regionální kultury a filosofie všemi prostředky na každý sloup alespoň po dobu jednoho a půl měsíce (kdyby sloupů bylo jak televizních kanálů na př. způsobem kooperace s danými zeměmi v účinném prosáknutí přišmelených informací). Pochybuji že tato končící vláda má zájem nebo schopnosti bojovat v této věci proti rasové revizionistické protiruské doktrýně. Politicky by však Ruská nejvyšší záštita kontrapropagandy měla být možná. Rusko nemá s většinou post-sovětských republik narušené kulturní kontakty.
 5. Stínání hlav: To si jen Karzaí ulevil. Provedení pravděpodobně Britská rozvědka a její finance. NejspíšeAlQuaeda. Že, pane Karzaí!!! * Kompilace historie Talibanu afghánských autorů s výroky T. vůdců a mluvčích okupačních mocností (obj. 2)
 6. 99% - jak odváděli též pozornost Libyjské informační defenzivy: snaha využít demonstrací 99%, jejichoslovování nad Libyí. Planá
 7. "Muslimské bratrstvo" je legální a prospěšná organisace (dementi starších analýz, kde se ještě respektovaly Plky CIA co by alespoň "tok řeči") * 666morris666: protisektářská náplň MB odkrývá zákonitost i informovanost jinak těžko pochopitelných postojů Íránu nad Líbyí a Sýrií, a pod. Revoluce OEG (šovinisticky ArJar) je tedy spíše unesenou unesenou revolucí - pakt arogance byl sice lstivý, ale bratrstvo bylo co do informací, připravenosti a odhodlání o krok napřed (pi, ll)
 8. Sýrie: Libanon vyzval k zastavení dodávek zbraní vandalským bandám * Pozůstalý Mustafa: vrazi dětí a organizátoři pohřebních masakrů mohou sotva pocházet ze Sýrie * Premiér: informace, přítomnost vlády mezi lidmi a v terénu, besedy! * Írán: absolutní prioritou je zachování suverenity Sýrie * Turecko: Sýrie je vzorem boje proti imperialismu (IAC) * Rusko stále varovalo, že nabízet finanční, vojenskou a technickou podporu zahraničním hráčům jedné strany v Sýrii krizi pouze eskaluje, a podporuje metody násilí a opovrhování národním dialogem, což ve výsledku povede k destabilizaci celého regionu (Lavrov) * Libanon: zahraniční vojenská, finanční, mediální a žoldácké vměšování bylo odhaleno výroky některých stran(Panetta, Cam., Hol., aj. pozn pi) * Írák: trváme na nutnosti politického řešení v Sýrii. zničující vliv na region je evidentní! * Mursí: jsme proti vojenské akci v Sýrii. A to v jakékoli podobě! * Indie: řešení konfliktu v Sýrii je pouze mírové, a to za asistence světových národů(povýšenecké řečičky Západu to asi neznamená, pozn pi) * Zamini Sýrie: "věříme, že USA jsou jediným hráčem v Sýrii - ostatní aktéři (Saud, Hollande a kol., pozn pi) jsou pouze nástroje americy!" * RT: Mossad, Blackwater(G4S a frBr vězni, pozn. pi) a CIA v Sýrii - 700 zahraničních žoldáků zadrženo v Bab Amr, mnoho ze západu
 9. Globální strategie OSN proti terorismu, resp. to co z ní vypichuje Pakistán? Toť přímá obžaloba USA a nohsledů. * Studenti Chile a Kanady, spojte se! * Napište si na futra: USA nikdy nestánou síly zAfghánistánu (budete až do třetí světové vidět jednu ošklivou pravdu) * USA podporují Azerbajdžánské revanšisty: "vytáhněme mapy z r. 1828, a omlaťme je těm syčákům Rusku a Íránu o hlavy!" (Frau Xlixtorn) - "Ne děkujeme-odejděte, brethren" - radio Svobodný Azerbajdžán * Velcí bojovníci proti terorismu? Akorát pokrytci! USA odmítly smlouvu s Havanou o spolupráci proti terorismu? Vždyť přeci boj USA p/t kryje především teroristickou aktivitu USA! * Report NYT citující předem MAAE/IAEA smyšlený: formulace IAEA tentokráte relativně slaběji politizovaná * Ban Ki Monovoprohlášení v odpověď na vměšování USA/XY solidní, dobré, reprezentativní: hrubé zlepšení po zrůdných klintonismech loňských válečných zločinů NATO a médií. * Hvězdná anketa pro ročníky 1930 a níže: "zlepšilo se toho mnoho s vznikem OSN?" a) ano b) ja c) yes d) zmije s ježkem e) hmmm
 10. Je čas: sabotuj Kubiceho fašistický puč! Anulovaná vlast byla určena globální arogancí kapitalismu a regionální aliencí imperialismu a oligarchií nalinkována již pouze k degradaci a pinočetismu! * ii: bez státního nakladatelství, bez st. tisku, bez SPN, čeká ČSSR občanská válka - jedni za Němce a druzí za historii * Nebude-li historie a kultura znárodněna, národ se sám vyvrátí z kořenů a rozvrátí od horizontu k horizontu * Lessy / R. Smetana. VV = také Langerova kupná klika. (ano radiožurnálku, celý národ již dlouho hluboce poptával "anketu", na jejíž téma první "volající" poví "ehm, víte" a "Roman Smetana je falešný hrdina"). Čili Kalousek, respektive Bárta a Kubice, respektive Langer jsou samolibými okupanty "státních" médií, hned po boku německýcH revanšistů. Nejsou-li konečně stejnými osobami.
 11. Šablony: smysl) zavést pravidlo, usnadnit práci red., filtrovat stranou nezhodnocené nebo nepřijatelné zprávy a postoje. definice) šablona se skládá z lbv. množství rámů, které poptávají tematicky, regionálně, frontově nebo zdrojově určitý zpravodajsko-ideologický obsah.šablony nejsou do počtu omezeny, a některé jsou vybrány k vyvážení hlavní informace úseku, naopak jiné jsou vybrány pro své osvědčené vlastnosti. styl)redakce zavádí množství šablon, způsob jakými klade v šabloně obecné požadavky na kompozici témat a zdrojů (..) je citelně odlišný pro čtenáře, jistě lze tento styl rozvést do priorit a dle těch pak šablony doplňovat, opravovat atd. vyváženost) obecné požadavky kladené šablonou umožňují zároveň vyváženost u emotivních aj. témat, zároveň snadnější kontrolu kontinuity témat a přítomnost osvědčeného doplňkového aparátu. zároveň tedy vyváženost horizontální/plošnou a vertikální/novinářskou. zdroje) přítomnost zdroj požadujících šablon zajišťuje déle trvající odvážení kalendářních schémat, resp. jeho hyperteoretickou možnost v případě subfinancovaného tisku s dekadentní porcí priorit v zahraničí. ale obecně i bez katamorfisace šablon kalendářními šablonami kontinuity poptávka šablony po specifických zdrojích zajistí lepší cirkulaci větší škály KS/potřebných zdrojů. pozornost) specifická odladěná šablona jistě umožní spravovat i čtenářovu pozornost tak, aby nelétal mezi egocentrickými tématy a titulky jak blbec. Další jistou výhodou pro KS je tvorba témat paradigmatickou kategorizací, čili zobecňováním až v náhled, který teprve poptává - konkrétní zdroje, kompozice a typy informací. kontrola) má-li redakce šablonu, je snadněji kontrolovaná ideologickým provozovatelem, a dále tzv. opičí štáb má více věcí, na které se může odvolat, stejně jako šéf, který, pokud musí odvolání na šablonu uznat, může celý spor ze své osoby shodit přepracováním šablony nebo jejím zavržením. v případě, že se k zrušené šabloně váže sepsaná teorie, je její zrušení dalším důvodem k sepsané vědě. přenositelnost) kapesní bloček šéfredaktora je jistě hůře přenosný, než katalog šablon s přehledem paradigmat a témat a klíčem zdrojů. Kontinuita deníku je tedy bez šablony buď nesmyslem, nebo chvástáním, změní-li se redakce. Šablony naopak umožňují hladce navázat, i nenásilně změnit redakční paradigma, které konečně šablony zcela oddělují od ideologického přístupu. Tím také šablony zákonitě zjednodušují organizační komunikaci resp. spolupráci redakce a ideologického ústředí. Přenositelnost také znamená pozornost bez potratů. ochrana) desinformace bývají senzační: list nesmí reagovat na senzace a jiné banality. ke každému tématu musí být dopracován finální postoj, už z toho důvodu senzace nepatří do stranického tisku. vůbec bych i oddechové senzace v zahr. sekci vybral pouze tehdy, odeslal-li mě v ona místa šablonou nastavený doplňkový rám, a ještě k tomu v daném okruhu nebo zdroji není nic "extra". z vlastního svědomí bych nereagoval na senzaci z listu, naopak, žádá-li šablona senzaci, redakce by měla vědět v jaké zóně přeslechů zahrabat. obecně však ochrana: neprojdou ani senzace, ani nahodilé nic neříkající emotivní desinformace, které prostě nemohou zapadat do obecného téma atd-. kalendárnost) je jistě možnost nejobecnější red. správu šablon více a striktněji přilnout ke kalendářnímu systému, takže bude místo složky spíš bednička, ale zato budou mít noviny bez extra práce "přehled jak prezident". archiv) výpovědní hodnota archivu šablon je jistě násobná proti archivu chaoticky importovaných third-handových příspěvků tiskových agentur. navíc pokud někdo vznese dotaz k jednomu článku v minulosti, bude k disposici i objektivní důvod s vědeckým rodokmenem: proč vyšel. obhájení) tím je jasné, že i komunikace opičího štábu bude mnohem hladší, bude-li po jednom či dvou konsenzem vybraných "hlavních článcích" zbytek listu vyplněn strukturou připravených specifických poptávek. shodnout se na hlavním tématu dne je jistě hračka, a přinese-li šablonář tři varianty poptávek, snadno se vybere ta finální podle bronzového a stříbrného místa. a stejné to bude s obhajobou šéfredaktora, nebo vydání. obecnost) s obecností tak přichází i věda, pravidlo a přehled (lépe to už analyzovat nebudu, stejně mé projekty fungují jen ve funkčním světě)
Starší články k Restituce CK: 15/2/2012, 16/7/2012 §14, 5/8/2012 §1 , §28-31, 10/8/2012

 


Komentáře

1 Hainan Hainan | Web | 2. září 2012 v 10:29 | Reagovat

Ou, ty si zaujímavý človeče! Chcel by si ísť niekam ako ja, napríklad do Afganistanu alebo Pakistanu či Iránu? A vieš po arabsky? Prečo ťa to tak zaujíma? Odpovedz mi, strašne ma zaujímaš, až to je neuveriteľmé!! :)

2 matt matt | 5. září 2012 v 15:06 | Reagovat

Proč mě to tak zajímá? Protože slušného člověka by nic jiného zajímat nemělo.

3 Hainan. Hainan. | 7. září 2012 v 9:45 | Reagovat

[2]: Hm, asi máš pravdu. Tak teda vieš po arabsky ak sa môžem opýtať?

4 matt matt | 7. září 2012 v 15:35 | Reagovat

jen základ nutný k orientaci a přežití :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama