NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 2012-08-19

20. srpna 2012 v 15:47 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Dementi: interaktivní agentura Syrské mládeže Al-Aaan není pouze rádio, nýbrž měly by tu být i on-line reportáže, vč. fotografické dokumentace!
 2. 9/11: cílem tohoto sebeohavení USA bylo v první řadě trvalé převrácení obranné doktrýny. Nyní se v lidském povědomí bez okolků odehrává "bezpečnost USA" především kdekoli jinde po světě, a války popř. jiné typy amerického terorismu je možné začít a vést bez ohledu na ústavu USA jen na základě nepotvrzených podezření, či spíše jen za dodání příslušných žvástů "bezpečnostních složek" státu. "Útok" na světové obchodní centrum v Novém Jorku 9/11 tak otevřel po celém světě celou škálu různorodých konfliktů ne jako pomsty či varování ("silná zpráva"), jak je tvrzeno námezdními intelektuály amerického režimu, ale jako důmyslná ideologická doktrýna hbytě šachující s ústavou.
 3. Vedle populačního štítu byla však záklaní myšlenkou hyperleteckého státu myšlenka štítu etnoreligiozního. Hlavní to odrůda nové vojenské doktrýny "lidských práv". Na základě práce Hitlerovy tak architekti státu "Izrael" připravili totálně zrůdnému režimu lehce dostupné argumenty mezinárodní, právní, propagační i brainwošingové, použitelné pro záštitu všech neschvalitelných a odpudivých aktů. Díky Hitlerovi tak "Izrael" kritiku na všech úrovních od vnitrostátní po mezinárodní může bez vyjímky marginalizovat, i kdyby snad začal chemickými zbraněmi vyhlazovat občany Polska, a i kdyby devítiletým potomkům židovských konvertitů vytrhával vždy 12. 5. z hlavy čelisti. Nějaké námitky? Jste anti to nebo anti ono. (humor: jak poznáte, že vás v MHD okradl "Izraelský" loupežný fašista, nebo někdo jiný s blízkým vztahem k vládnoucí "Izraelské" kastě? místo peněženky naleznete v kapse Mein Kampf)
 4. Belgický senátor N Linjnen chce v senátu diskusi, proč že mají Syrští extremisté zbraně "Made in Belgium" (SANA) * "Svátek Quods je příležitostí pro celý svět, zamyslet se nad zrušením projektu vojenského státu (s Hitlerem coby jediný trumf)" - Chamejný, lýdr Íránské revoluce světla * Pozůstalí zavražděných jaderných vědců Íránu sepsali petici proti nenažraným válkychtivým imperialistům, politice konfrontace a pseudožidovskému multiapartheidnímu fašisticky-loupežnému psyOp státu (proti globální aroganci a nehumánnímu zkorumpovanému režimu "Izraele") - IRNA
 5. Amerikou sponzorované obležení Sýrie patří do soustavy pokusů rozdělit Eurasii válečným pásmem od severní Afriky až po Indii, aby tak USA zachránily svůj status velmoci, z kterého zbyla již jen vojenská síla. Vošinkton nezná slitování ani s přáteli, ani s protivníky: i své temné spojence proti Sýrii - Turecko či Saudskou Arábii klidně "nacpou do kanónu!" ... Turecko již začíná pociťovat následky této "bratrské spolupráce" s USA a Izerlaí - volný překlad od autora Mahdi D Nazemroya z Global Research
 6. SANA - 18/8: 75 zajatců v Homs, kde teroristé dlouhodobě způsobovali humanitární krizi, osvobozeno * Turecká podpora teroristům ničí Erdogana * Štáb IB TV propuštěn * Mise OSN zrušena *Asad píše Činskému presidentu
 7. Haló noviny (sobota-neděle): otiskly jste likudnickou militantní desinformaci a propagandu, podstrkující Pres. Nežádovi části i úplně cizích, nebo i rok starých projevů a řečí. Studenti tak na př. měli skandovat hesla, převzatá během průvodů Dne Quods z transparentů kdesi na ulici. Navzdory desinformacím AFP/ČTK se politika IRI nemění ("nezbývá nic, než nadále podporovat Palestinskou Intifádu" - Chamejný, tt. den). Tematická šablona vybraná každý den dle nejpodstatnější zahraniční informace, která by určila sousední témata by zajistila, že noviny neotisknou podobné infekční materiály, a sloupek s větším množstvím heslovitých informací v délce 15- slov by zas zajistil, že mnohé informace neuniknou. Kdyby tématická šablona k zemětřesení vyžadovalatémata Mír, Karibská fronta, EU, Zajímavost, pak by se v Míru vybralo co třeba říci o Sýrii atd. Současnost Haló ukazuje neschopnost seznamovat čtenáře pravidelně s názory světové lidové nebo osvobozenecké fronty, nadto velmi nebezpečnou libovůli výběru informací o konfliktech. Existence větší sady takových pevných šablon by zajistila pravidelnou pozornost na hlášení z Číny, Venzuely, Kuby i Íránu. Nadto doporučuji i bez aplikace šablon zvážit alespoň uvádění informací z konfliktů skrze paradigma Míru: naprosto neakceptujeme přítomnost agenturního "válečného zpravodajství", reagování na titulky o Íránu, Kubě a Bělorusku z "revovovaných" agentur, nadto ještě při evidentní absenci studia jejich oficiálních agentur v daný okamžik, a ani titulky typu "nejkrvavější .." a pod. Vemte v úvahu i to, že so-ne číslo evidentně vyplňovalo jakýsi časový skluz, takže se objevily dokonce tři blábolivé bulvární statistiky EU vedle sebe, zato o Kubě jsme se dozvěděli pod ohromnou ilustrační fotografií cosi naprosto nepatřičného o moskytech, a jediná tématika socialistického hnutí toho čísla, Čína, zabírala v mikronovém podtitulku pod fotkou zhruba nulový pohled na myšlenky či důvody setkání Čínského s Kostarickým výborem. Na př. v pátek na NNA podsvícenou informaci o zrušení mise OSN pro Sýrii oběma číslům unikla. Šablona by tedy ohraničila a strukturovala, i zabránila vstupům a zjednodušila udržení určitých principů reflexivní selekce (Sýrie-Mír aj.), sekce krátkých informací by i v Aj. nevzdělanému uživateli google translate umožnila zhodnotit titulky zásadních i partnerských tiskových agentur. Nadto lze titulky také pro-intuitivně organizovat za sebou. Pokud chcete tuto zprávu někomu pořádně otlouci o hlavu, pak začněte s americkou propagandou o Sýrii, zbytečných fotkách ze Sýrie (těch), a ostře uzavřete s de fakto záškodnickém nedostatku informací z levého světového bloku. Zbytek pak jistě jako příloha žaludek uklidní. (určitá světová levicová tisková a překladová agentura, nebo alespoň Twitter prioritních zpráv a kontrapropagandy by také leccos změnil, o samostatné redakci pro zahraničí nemluvě, ale to už může být zcela nereálné, že) *** Bez IRNy o Iránu ani muk! A to ani když z IRNy "cituje" ČTK a pod. A rozhodně snížit AFP a přidat AP. AFP je opravdu ale opravdu HUMUS. Něco jako NYT kontra LAT.
 8. Program páteční řeči pres. Ahmadi Nežáda vystřižený ze zprávy č. 1025376, IRNA: dominýrismus hegemonů * podpora Palestýnům * osvobození Syrského Quods * apartheidní stát = urážka humanity * nekritičnost Západu k apartheidnímu státu = neuznávat jeho existenci = konfrontovat (mzn + právně + podpora intif) * Zionisté = zkorumpovaná menšina .. nutno odstranit * mocenský chtíč a arogance = utrpení lidstva * vznik Iravleska jako pakt nejhorších režimů (PS: a proč by president začal měnit politiku Íránu k Lijzvravexu zrovna na přednášce ke Quods na univerzitě, he? Prostě cucflek Mossadu na zadku ČTK/AFP/Reuters)
 9. Senát: prostě byste měli zamezit snaze státu zbavit se všech ústavních povinností rétorickým cvičením. Má-li stát zajišťovat péči, má ji také definovat, a ne definici nechávat na soukromých institucích, které z ní jediné nakonec mohou těžit. Stát má určit co je potřebný počet nemocnic, jaká je dojezdnost atd. Pojišťovny mají zajišťovat financování, a nejsou-li toho schopny, mají žádat navýšení pojistného. A jejich účetnictví má být státu transparentní, aby mohl jejich nakládání s ústavními právy a majetkem občanů ověřovat a kritizovat, v případě, že by tyto firmy chtěly navýšení neopodstatněně, tedy pro své obohacení. Tolik k blábolivém kýhání o centralizaci a efektivitě. Obecně se vláda snaží stát navzdory ústavě přeměnit na zodpovědnost vybírat daně, ovládat policii a kupčit se zahraničními misemi a odposlechy. A to je ve všech bodech listiny práv a svobod (po rozkrytí výchozí pozice vlády a její balastové rétoriky) citelně znát.
 10. Ze spolupráce se Severskými národy v utahování opasků Čech určitě neztloustne. Leda vymění Západní guillotinu za Provaz v městě analfabetů.
 11. Jistě se Palestinští dočkají spravedlnosti! Nemůže dům odcizený, vlastním i starým, navěky ždímat z holokaustů, bezpráví a historických památek úplně jiných národů a kultur...
 12. Ekonomická krize? Od WTC k WTC! Stáhněte své okupační a tyranské armády ze všech zemí světa! Ukončete politiku teroru, vměšování a sankcí! Víme, kdo založil krizi! Víme že to byly USA s jejich válečným třeštěním hned poté co si vlastně cokoli legitimizovali svým sebepoškozováním 9/11. Ta jejich ekonomická krize je pouze důsledkem těchto politik, které EU velmi poslušně přijala v plné míře. Její úvěrová součást je jen hračičkou, která má zaměstnat aktéry i diváky. Nehrajte si na dělání politiky škrty, aneb rušením ústavy pro pobavu lidu ... jako WTC. Od ústavy k ústavě. Od války k válce. Od 9/11 k 9/11. Krize je důsledkem nekritické politiky EU k dementní a protizákonné "operativní" politice USA. Pryč s USA z politiky EU, nezávislé vztahy EU se Středovýchodem a Asií: a krize by byla ihned pryč. Sankce, válka, sankce, napadání, vylučování - a to vše "nad zákon" mezinárodní. Bodejť by nebyla krize! Pryč s poslušností Americe a její sebezáchovné intervenční doktrýně lidských práv. Sankce ŠKODÍ lidu Sýrie krátko i dlouho-době. Svědomí z Libye nemáte, že!!
 13. Buržoasní živly aktivují fašistickou reakci na nevyhnutelné volební vítězství socialismu! Vlastenecká buržoasie PROTI násilnickým pateoriím zpátečnických mývalů a jejich nohsledů! Nechceme v ČR Sýrii ještě před volbami, a nechceme v ČR ultrapravicový Pinočetismus po volbách. Pryč s rozkladnými živly CIA, Vatikánu, Lanzmlšuf a rasismu! Násilná hesla a fašistické převraty ještě nikomu práci nepřinesly, natož svobodu nebo spravedlnost! Vlastenecké síly za demokratické principy s komunisty v jedné frontě! Násilí nic nezmění! Na naše poměry postačuje vězení zkorumpovaným zločincům a demokratické volby! Pryč se Syrskými převratovými modely: kdo je navrhuje je vlastizrádce a uplacenec!
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama