NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 2012-08-26: Breivik? Ano, politický...

27. srpna 2012 v 16:09 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

 1. Ochráncovská rétorika NATO a AB Breivika, "Izraelská" "politika" USA, Trumanova doktrýna = 4 x sémantický hyenismus (velmi flexibilní výklady rezolucí OSN a mzn. zákonů jsou pak ještě legislativním hyenismem..)
 2. Mír bude zachován a upevněn, vezmou-li národy věc míru do svých rukou * (= Netanjah?)
 3. Německý min. zahraničí podpořil hlavního sekretáře OSN Ban Ki Moona ve věci účasti na konferenci NAM v Teheránu, které se účastní delegace z njm. 100 států, z toho 50 hlav států, které se neřadí k žádnému ani proti žádnému z hlavních světových mocenských bloků. Vlády Izraelska a USA se do rozhodnutí hlavy OSN vměšovaly, premiér Izraelska dokonce Ban Ki Moona osočoval z terorismu. Konference NAM 27/8 bude velmi důležitá nejen pro budoucnost Středního Východu. Ban Ki Moon také požádal hlavu Teheránské vlády i vůdce Islamického obrození o zvláštní schůzku na okraji konference. (IRNA/NNA/Pak-Waqt)
 4. Obecně mezi politické povinnosti jakékoli současné nebo blízké budoucí vlády Pakistánu patří: mír a rozvoj vztahů s Indií, prohloubení energetického plánu vedle uspíšení ropovodu IPI, náboženský smír, transparentnost proti korupci / civilizovat politiku, více hlasu v OSN (vč. zločinů USA), lékařství, věda a technika, zjm. na př. kooperace v IT s Indií = pracovní příležitosti - vše zmíněné by neměl být "Pakistán budoucnosti", ale neměnnýsměr.
 5. Nelze vše, co je záměrně shrnováno pojmem "zločiny komunismu" na druhé straně barikády svádět na příliv karieristických estébáků ústící až v převzetí moci r. 1989 (platí piAnalyse 2.7. §15)
 6. SPN 53-16-11 str. 65: "Válečnou porážkou a kapitulací Německa byla skončena válka v Evropě, ale na Dalekém Východě a v oblasti Tichého oceánu pokračovala dále. Poslední Hitlerův spojenec - Japonsko - houževnatě vzdoroval" - toto "ALE" bylo pro-Americkou propagandistickou pedagogikou (ČR 1989-2012) zneviditelněno.
 7. Rezolutně odmítám nazývat kohokoli obětí komunismu: jak k tomu přijdou komunisté persekvovaní nacistickým neřádem, kde je jejich vina, a kde vina stejnou myšlenku hájících zavražděných ve V/KT? Nebo kde je vina milionů Am. obětí, hrdě položivších život "Za vlast a za socialismus?" Nadto, kde jsou oni agenti, rozvraceči a sabotéři, kteří za úplatu vlastizrádně (jako Mašíni) sabotovali kde-co a vraždili kde-koho? Jistěže byli, a jsou - a pohotově se zařadili mezi "rehabilitované!" Snad jen nacistům nedaří se anulovat historii (na př. studené války) a očistit se z vlastizrady medailí "za vlast". Aspoň že tak!!!
 8. "Nové" politické oligarchii nejde zrovna o zákaz komunistického hnutí. Spíše prahnou po potvrzení, že vše co souvisí s pokrokem sovětského společenského zřízení a socialistického státu obecně, jako na př. práva a svobody, prosperita vlasti i lidu, techn. pokrok, národní majetek, soběstačnost - že to vše, co se k "totálnímu výprodeji" a "korupčnímu krachu" nehodí, je zločin. Fakt nástupu normalizačních karieristů možná s pomocí sabotáže v #68, karieristů postupujících ještě výše díky barevné revoluci je zajímavý, ale objektivní šetření,které by minulý tzv. režim správně rozložilo a ukázalo chybné principy, zrádce a viníky, oběti: toho v ČSSR rozhodně není žádná z zúčastněných stran schopna. Buď jsou tedy všechny události a postavy sypány fašisticko-populisticky do jednoho pytle, nebo je snaha naopak vše v soc. historii očistit. Musíme tedy postačit s důslednou obhajobou komunismu coby postoje, šetřením ve vlastních řadách a uznáním, že určité procento tzv. III tzv. odboje jsou opravdu lidé ukřivdění a ublížení. Ačkoli sotva odbojáři!
 9. Zánik varianty: Hirošima jako rozvědkové vydírání. Opět citace ze socialistické učebnice pro gymnázia. "Anglo-američtí imperialisté, kteří věděli, že SSSR splní přesně svůj závazek a že jeho vstup do války bude znamenat rychlou porážku Japonska, svrhli dva dny předtím, dne 6. Srpna, atomovou pumu na japonské město Hirošimu a záhy nato druhou atomovou pumu na město Nagasaki. Použitím těchto zbraní hromadného VRAŽDĚNÍ, jimiž způsobili ZCELA ZBYTEČNOU smrt tisícům civilních obyvatel, chtěli si jednak přisvojit hlavní zásluhu na porážce Japonska (populismus, pozn Pi), jednak zastrašit SSSR a mírumilovné národy touto zkázonosnou zbraní. * Použití atomové pumy nemělo vlivu na porážku Japonska. Hlavní síly japonské pozemní armády, které zůstaly nedotčeny, byly soustředěny v Mandžusku a v Koreji. Japonští militaristé vkládali naděje v tuto tzv. kvantunskou armádu a v pevnost svých posic v Japonsku. Prohlašovali, že zbraně nesloží. Anglie a USA, které téměř čtyři roky bojovaly proti Japonsku, aniž dosáhly vítězství, plánovaly skončení války s Japonskem až na rok 1947. * Sovětská armáda rozvinula 9. srpna 1945 mohutný nástup proti kvantunské armádě ... na obrovské frontě, dlouhé více než 4000km. S pobřeží podporovalo její operace sovětské tichomořské válečné loďstvo. Již 14. srpna nabídla japonská vláda bezpodmínečnou kapitulaci, avšak japonská vojska dále pokračovala v odporu. Japonsko ALE úplně zastavilo boj proti anglo-americkým vojskům, takže 23. srpna se mohla první skupina anglo-amerických okupačních vojsk vylodit na japonském území. V těžkých bojích v Mandžusku a Koreji zatím probíhala likvidace a odzbrojování úporně se bránící kvantunské armády. Boj byl skončen úplným vítězstvím sovětských vojsk 1. září. Japonci ztratili přes 80.000 padlých, 594.000 japonských vojáků bylo zajato. Dne 2. září podepsalo poražené..." * k tomu přidejme již dosti podloženou versi Pearl Harboru: že měl být pouze pro světové a zjm. Americké publikum okatou záminkou k shození jaderných pum - zatímco o přípravě k tomuto útoku na vojenskou základnu vláda USA věděla předem, přinejmenším. Podtrhujeme "Zbraně hromadného vraždění", namísto Amerikou hojně opakované "Zbraně hromadné destrukce" - jde totiž, stejně jako dnes v Pakistánu (US bezpilotní) o akt Hromadné vraždy. Dále viz pA-10.8.2012 §8, pA-5.8.2012 §37
 10. Osvícená Republika Írán odsuzuje útoky v Libyi * v Pátek ve Vídni s IAEA/MAAE - závěrečné body s H Naeckertsem (naopak Izraxl s USA opět hrají mimózní divadlo jak moc selhávají diplomatické cesty, jak všelijak dramatický je tento moment, a jak jeden druhému domlouvá a vysvětluje: pro neinformovaného čtenáře by mělo stačit ujištění, že Izraxl rozhodně nemá v plánu na Írán zaútočit, pouze chce vyloudit z USA další zbraně atd atd pro své nekalé úmysly s Palestinci a nejbližšími sousedy. Obama a Netanjah si rozumí jako staří manželé. Sotva potřebují nějaká gesta a plány pro své zločinné rejdy v Muslimském světě) * Ahmadinežád: rozpočet tentokráte vyřešen s přísným ohledem na zaměstnanost a produkci * Přidáváme tiskovou agenturu NAM do svých zdrojů * Íránský ČK v Líbyji zajali patrně teroristé (ve smyslu USB-R) * OSN adresovaly jasnou a konkrétní kritiku vládě Bahrajnu * Sýrie byla nucena odvolat deklaraci připravenosti chem. zbraní pro případ vnějšího přepadení pravidelnou armádou imperialistů, Sýrie je totiž signatářem Ženevských konvencí/1968, nesmí tedy zbraně používat v žádném pádě. Sýrie deklaraci stáhla zhruba před měsícem. Můžeme si ponechat, že jsou zabezpečeny před teroristickým proamerickým plebs, kterého se bojí již i neokonzervát Lobbama. * SANA: premiér "všechny potraviny jsou dostupné, za průměrné ceny" .. "sankce naše robustní ekonomika ustojí" * Fézbugová stránka "Sana news agency" JE FALEŠNÁ, jediný skutečný FB účet Syrské národní tiskovky je "The Syrian News Agency (SANA)" * okupovaný Golan vítá navrácené dlouholeté politické vězně Tel Avivu
 11. Thajvan a "Izrael" jsou dle ochránce neokonzervatismu"ohrožené lib. demokracie v nepř. prostředí". Stačí čistě invertovat: I/T jsou vhodné záminky před branami hlavních nedobytých území eo ipso nepřátel USA.
 12. Breivik odsouzen? Implikace: zátah na Wilderse! * AB Breivik uspěl v svém žabomyším "partu" soudního procesu: uznán svéprávným odsouzen k nejvyššímu trestu v Norsku, tj. 21 let. Uspěl ve smyslu: začne se ohánět "politickými procesy", označovat se a být označován za "disent". Akorát pochybuji, že nějaký Soros zaplatí Amnesty International, aby jej uváděla coby "politického vězně"...
 13. Twin Peaks III: Rusko věnuje své nejlepší diplomaty světovým otázkám míru, své nejlepší síly právům dalších národů ale obecně mzn. právu, které je nepřetržitě porušováno imperialistickým táborem. Náš lid sotva se však věnuje otázkám míru, natož právy jiných národů (leda podle us-blitzkrieg návodu), aby toto nepřehlédl. Důsledně izolován od vnější reality tzv. sdělovacími prostředky chytí se i tak průzračné humpolácké smrdutosti z vínku US-propagandy, jako"Puta Ydiot" (PR) - nejde o to, že hledící viděli. Ale způsoby této protiruské kampaně (nad Sýrií) nutí již k otázce po přítomnosti mozku, když ne morálky! - u nakažených "přežvýkavců každodenního slintu". (wiz. TC 18-01) * Tři napodobitelé PR v Německu vyfasovali za totéž tři roky natvrdo: kdo za tím nevidí Putina je dozajista antisemita!!
 14. (ještě k politickému - ano - teroristovi a masovému vrahu ABB): zajímavý komentář: "Kdyby byla tato kanálová krysa souzena v Číně, byla by již dávno popravena 77 výstřely, 1 za každou oběť. Ale počkejte.. když jsou teroristé souzeni v Číně, Uzbekistánu, Sýrii nebo na Kubě, jsou celým zločinným aparátem Západu vč. Amnézie International přezdíváni §bojovníci za svobodu§"
 15. Lavrov: nechápu, proč Západ není schopný na Sýrii tlačit podle před nedávnem uzavřené Ženevské dohody, kterou navíc (vláda) Sýrie uznala? * naši přátelé neudělali nic, aby ovlivnili opozici a přiměli ji alespoň k započetí dialogu s autoritami. naopak! naprosto bez skrupulí podněcují opozici k pokračování v ozbrojeném konfliktu. je zřejmé, že touto metodou naši západní přátelé nikterak nepřispějí k nalezení politického řešení, a tedy řešení v zájmu Syrského lidu
  (pozn Pi: ano, západ v čele s anglo-americkými imperialisty v čele chce být dokola za šampiona lidských práv v Sýrii, a nyní mu nezbývá než nějakým jistě velmi p2ekvapivým způsobem za takový šampionismus v naplňování tužeb Syrského lidu označit vojenský útok na Damašek. Nu co více by si občané Damašku mohli přát, než další šampionát v bombardování a rabování imperialistických vojsk!)
 16. Írán zlomil sv. Guin. rekord gigantickým kobercem ruční výroby! * Výkonný ředitel Íránské Kober. Společnosti Mohammad Reza Abed ve Čtvrtek řekl, že Íránský koberec zlomil sv.G. rekord v největším (a nejtěžším) ručně tkaném koberci * Abed řekl, že Guin. společnost oznámila rkd. Íránskému Ministerstvu Průmyslu, Těžby a Obchodu již v Úterý * Dodal, že koberec je dlouhý 133 a široký skoro 48 metrů, a položen byl v Chrámu Zajedově, v Emirátech. * Až 2000zvědavců denně si nyní prohlíží právě tento Íránský koberec! * Koberec je dekorovaný tradičními Perskými vzory přírodních barev a obsahuje zhruba 2 bilióny vláken. * Byl utkán 1200 Íránských řemesníků ve městě Níšanbúr, v oblasti Razaví. * Vytvořit rekordní koberec o 5634m2 a vážící zhruba 48 tun trvalo Íránským umělcům celých 18 měsíců, přičemž pracovali na dvě směny * Abed dodává: 72% vlny, zbytek bavlna! (IRNA)
 17. Místo, aby se Italská vláda zabývala na př. otázkou "Co bude s našimi trestními rejstříky, přežijeme-li třetí světovou, kterou brzy zcela jistě způsobíme", nakoupili frkačky a objednali dortík! Při zakrajování budou naopak (a nikoli na odvrácené straně Měsíce!) řešit "stavba policie, výběr úředníků, složení institucí atd. v ´nové´ Sýrii"
Rekordní koberec, viz §16. Foto IRNA
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama