NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 22/8

22. srpna 2012 v 15:39 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
Když Západ postupně označí všechny své iniciativy a schůze za "marnost", rozhodně nevyvolá větší dojem dramatičnosti u diváků, zato však zvýší dramatičnost pro samé občany Sýrie.
 1. Tyto snahy západu dodat lesk svému zamýšlenému fašistickému útoku na Sýrii jsou tedy nejen liché, nýbrž i zcela nepřátelské Syrskému lidu už v této fázi, kdy se země EU zdržují jakékoli iniciativy pro různé výmluvy.
 2. Lavrov: "Držme se alespoň posledních Ženevských dohod!" * "Nelze přeci vyžadovat složení zbraní pouze po Syrské vládě, když víme, že nevinní lidé denně umírají zbraněmi (EU) v rukou opozice, a když máme ještě na paměti, že složí-li Syrská armáda zbraně, rozhodně tak neučiní i opozice" * Turecko již bylo obětováno vnitřně: prožívá ono blafnutí ohně z Kurdské strany ohniště, když přilévalo oleje. Nyní má být obětováno i mezinárodně? Clintonová: "Tak bombardujte vy!" (Erdogan: "přesáhne-li počet utečenců ze Sýrie do Turecka 100 000, mohli bychom k bombardování využít i OSN!")
 3. Narušitelé míru v regionu, zjm. toho Indo-Pakistánského opět v akci? To že min. vnitra Indie Mr. Singh použil k osočení "Pakistánských novinářů" média je opravdu přinejmenším nepřijatelný přístup. I tak by však měl Pakistán s Indií věc prošetřit, tak, aby byli nalezeni viníci, ať už v Pakistánu, nebo v Indii: vzbuzovat paniku přes internet mohl opravdu kdokoli. Též vhodná příležitost pro oživení Indo-Pakistánské mediální besedy!
 4. Anamnéza: Pakistánská posice k robotickým vraždám stejná: žádná operace "Dotažený šroub" se nekoná: Američtí vojáci na Pakistánském území rozhodně nepatří mezi schvalitelné "možnosti": obecné řešení bezpečnostních vztahů USA-Pakistán stále stejné, a to sdílení inteligence (rozuměj úzká spolupráce Pakistánské a Pentagonské rozvědky, takže by nebyla narušována svrchovanost Pakistánu) * Clitongová popřála Muslimům celého světa Happy Fitr, Obama přidal rozkaz CIA nebombardovat Pakistánce alespoň dva dny, a navrch k vydařenému Fitru přihodily USA dalších 12 mrtvol, osvobozených od ramadánové meditace robotickými vrahy (tzv. drony)
 5. Statistika: většina obyvatel hyperleteckého terorstátu Žizrafel rozhodně neschvaluje válečnou rétoriku proti Íránu * Německá opozice: "V současnosti mezi sousedy Izraxle není nikdo, kdo by byl Izraxli nebezpečný"
 6. Obecný globální závěr: je třeba aby různé celky oponující válečným choutkám upadajícího Am. snu koordinovaly svou práci (např. BRICS, ASEAN, AU skrz NAM). Detail: J. Amerika je v současnosti svou neměnitelnou geografickou posicí směšná, co by "oponent", proto by měla udávat analytickou kritiku, konat svět sjednocující organisační práci. Naopak dobrá vnitřní situace Asie (na pár Japonsko-Amerických vyjímek) umožňuje více strohou, mocensky vedenou říznou kritiku, v souladu s dalšími celky. Afrika by mohla více politiky věnovat globálním lidským právům a dekolonizaci (na př. obhajoba Ekvádoru..). Takto nebo jinak rozdělené obecnější role by mohly celkově posílit rozhodující váhu těchto zemí v jejich miliardách, u otázek současných konfliktů a bezpráví na národech, a jistě i hlouběji vyformovat ekonomickou spolupráci tohoto - vlastně světa, bez pár imperialistů. Načrtnutá pozice pro Afriku jistě nabízí princip jak Africkou politiku dekolonizovat od vrchu, a nadto má-li si Afrika najít vlastní principy, mezinárodní iniciativa v lidských právech bude jistě jejich součástí, takže snad takový hlas Afriky nebude už nyní přeslechnut.
 7. USA stěží pochopí dosah své nejapné politiky hegemonské konfrontace, i kdyby snad židovští valcíři Amerických tiskových agentur spustili naplno "kritickou jadernou hysterii" (Kubánská krize)
 8. Poučení z "blokády tranzitu NATO"? Bez pevných a silných spojenců se Pakistán svého práva na Americe nedomůže ani (i když legitimním) vydíráním (i když veškeré prostředky USA v dané věci jsou hrubým porušováním mzn. práva)
 9. Chomsky, Vidal, Nežád? (z konference OIC) "Muslimové hrají hry připravené nepřítelem, a to by neměli. Kdo v regionu zabíjí? Kdo proti komu vlastně bojuje v Afg, Irq, Sy, Sud, Bah, Yem, Libyi?" - sdílíme názor, že OIC zpolitizované USA nemá dlouhou a růžovou budoucnost: stalo se již překážkou v porozumění Muslimů, že? * Ljuba Lulko / Pravda.Ru - lze považovat za vybroušenou kritiku této Saudské okupace a sabotáže OIC
 10. Somálsko/EU: ekonomicky! jedině tak lze dlouhodobě a citlivě zasáhnout proti námořnímu pirátství * Tanzanie: inspirace pro vládu ČR! Nebo jsem tu s pláštěm po funuse? (Španělský královský ekoterorismus II: Katarským Králem Tanzanů)
 11. Premiér Sýrie: "díky jednotě armády a lidu jsme schopni obránit svou vlast před rozkladnými imperialistickými snahami" (na inspekci zdravotnických, dodávkových aj. zařízení) * Tím, že imperialisté teatrálně zavrhnou všechny iniciativy v Sýrii, zvednou dramatičnost nikoli propagandou zahlceným divákům, ale občanům Sýrie, kteří zaslouží spíše respekt mzn. práva, než "pomoc" koloniálních pokrytců a příživníků. * Ambasador Sýrie v OIC (patrně už Ex-): "země je pod kontrolou. sem tam zatkneme nebo ulovíme někoho z AlKajdy. jinak nemějte strach! nakonec vyhrajeme!"
 12. Korea: protesty proti jiho-Japonské militární alianci, petice statisíce jižních Korejčanů * političtí vězni okupované Korey? Bloggeři! * Fašisté útočí za dohledu policie na demonstrující odboráře Hyundao * Další přihlouplé opičí cvičení fašistické aliance provokatérů: tolik potřebné - dodatečné - ohrožení světového míru!
 13. Thajský masový vrah (ála Pinočet) na luxusních kanikulích v USA? Normál!
 14. Netanjahu v telefonátu osočil gentajemníka OSN Ban Ki Moona, že (Ki) pošpiňuje Netanjaha. Pak telefonát zveřejnil, a nyní se Ki Moon cítí pošpiněn. A je tomu skutečně tak! Koho by ovšem Nebeský Dermiér nepošpinil? Celý vesmír chápe Židovskou úlohu Netanjaha! Postavme si jej před Židovstvo a naslouchejme mu! Vždyť on sám je Jahve. (halelůja! zavolejte Romnyho. a špetku CIY)
 15. Írán odsoudil vraždu Sunnitského duchovního v Íráku, a varoval jeho lid i představené před sektářstvím, které se řine z vypreparované Sýrie a Libye za religiozního krákání vran Bílého Domu.
 16. A R K Kasuri (PML): Pakistán, Afghanistán a Írán jsou základní esencí regionální bezpečnosti. Jejich kooperace usnadní odchod okupačních vojsk. * Lampa Madhabdevova učení hoří rekordních 484 let * Írán: utíkání násilnických hegemonů k porušování mzn. práv a diktátu hrozeb nic nezmění na nástupu spravedlnosti, rozumu a vůbec éry, kdy bude mít nejen Írán, ale celý svět klid k rozvoji svých brilantních přírodních potenciálů, humanity a monoteismu * Zbrojaři USA marně vyhlíží v Íráku korupci vztahů s Íránem (že by Írák tak toužil po zbraních USA typu "Libya Superfighter", aby pro jejich získání nejdříve políbil zrůdnou politiku Izraxle, a pak ...) * Británie neuznává Ekvádor co by rovného partnera * Putin povzbuzuje paralympioniky! * Uganda / Kongo: ebola (1995: 250 obětí, nyní dvě nezávislá ložiska)
 17. Re: N Mills @Afghanistán * Afghánci si po odchodu okupantů nemusejí, jak tvrdíte, vybírat "mezi zprofanovaným režimem a Talibanem" - mohou si totiž z obou sestavit co je jim libo. A ani tak nemá Západní arogance zrovna právo, ani posici "zaměstnávat se takovými idejemi". Věřím, že mi dobře rozumíte! * Blahopřejeme dalšímu Severo-americkému politickému vězni - spisovateli Raubovi k jeho zatčení v USA a uvržení do domu bláznů pro slova sebevědomého Revolucionáře! Ať žije především Vaše Revoluce Raub!
 18. @JTA: to nejsou žádné signály! kdo vidí, jak směšná je Americko-Leteckostátní pantomima "kdo vlastně zaútočí", toho již bije do očí, že to nejsou signály, ale průměrná Netanjaží habaďůra. "Ó jak tajemné signály nám sdělují co se vaří v Izraeli? Co bude dělat Obama? Zachrání svět? Ó kdy ten premiér dostane rozum! Ale dal to těm bídákům v armádě! A ano! Zatočte s ubohými lynčovateli! Taková sebranka puberťáků nebude kazit zářný obrázek Iraelky!" * Eh Eh. Snad si pánové nemyslí, že tento způsob myšlení ještě provozuje někdo jiný, než Mosadí jednotky na cvičišti PR.
 19. @Pak II: Masih * spíše vyšetřit rodiče i přátele. Museli být uplaceni a ona navedena. * Vzhledem k věku měla by být vyloučena z jiných než disciplinárních trestů: viníci jsou především ti, co věc zosnovali * Dostalo-li okolí za toto peníze, pak by měl být trest hanebný, * obecně, její postižení poukazuje k PR výběru a virtualitě kauzy * a obecně, mají snad rodiče dostat 33 let, přijali-li oni ten úplatek?
 20. Izraeksý prezident označil kachní hry Izravleské vlády za podvod na lidech: za to jej vláda přetřela na jelimánkovo a pohrozila armádním oficírům do "party usoplených esenbáků"
 21. (ukázka z předního pak. deníku The Nation, od autorky knihy "Pistolník strom: Válka jedné ženy", Zahíry Nasírové. Článek Smysl a Cit) * Nelze popřít fakt, že život je tvrdý, ba den ode dne tvrdší a tvrdší, a že jednou z nejsložitějších věcí je udržet vaši rodinu Silnou a Zdravou, z prostředků vašeho rodinného rozpočtu - avšak zde začíná hlavolam. Proč (u všech čertů) většina lidí ze svých čím dál dražších příjmů utrácí za absolutní odpad? Nebezpečný odpad k tomu? Aby si pak stěžovali, že nemají jak vyjít?! A pohleďme: Pakistánská kuchyně byla snad kdysi i jednou z nejzdravějších... (celé pojetí v podstatě ukazuje průnik východních a západních problémů kdesi mezi fastfoody, hypertechnismem, pseudodiskusí, likvidací základů společnosti, nadužíváním aut... pozn. PiNews)
 22. Šedesátý osmý se tedy vůbec nemusel odehrát, kdybychom, jak řekl Svoboda, měli schopnější politiky, kteří by uvolnění zavedli v Moskvě resp. Přes své Sovětské sousedy před Moskvu jako téma k diskusi. To, že byla Moskva podinformována využily takové živly, které byly buď příliš konzervativní, nebo příliš centralistické, nebo chtěly vylepšit svoji reputaci. Proč Dubček nepřednesl dopis není tak významné: proč jsme nedovedli přesvědčovat a přesvědčit Moskvu před tím, než jí někdo namluvil, že se jedná o Americký převrat? Pokud se o něj tedy nejednalo... Jak to, že vůbec bylo vládou ČSSR dovoleno ponechat Moskvu v podezření - vojenského rozměru?
 23. "Pussy Riot", "Řezačky Křížů" - pohrozit Americké ambasádě ukrajiny, zažalovat onoho sponzora, výrobce motorových pil, Muslimové odsoudit. "Duhové průvody": pokrytectví. Proč musejí provokovat, propagovat. Trochu to připomíná novou intervenční doktrýnu, vyplňující humanitární fráze válečnou rétorikou. (u těch posledních si nejsem jistý, zda jde opravdu o fanatiky nebo agenty, ty první dvě jsou zcela jasná součást mocenské propagandy nad Sýrií, jistě kontakty s ambasádou USA...
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama