NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pi-news-2012-08-05

6. srpna 2012 v 16:45 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Státní majetek je svrchovaným právem občanů této republiky, a veškerá rozhodování o nakládání tímto majetkem musí být ve prospěch občanů této republiky! Která částrozhodování o tzv. církevních restitucích zajišťuje ústavní práva občanů, kde se v tomto ŘÍZENÍ naplňují úřední povinnosti dohledu? Do jaké třídy lze zařadit takto odhlasovaný čin?
 2. Chování občanů nemá být objektem regulacevyjma ohrožení jj-nn bezpečnosti, a to ani poplatky, ani dráby. Ústava dovoluje pouze asistenci, vzdělání či pokutu - u lékaře. Regulace a DONEZ jsou bezprávné, kategorické akty "na věcech".
 3. 31.7.2012 - piNews - Vážíme si názoru jednoho z nejobjektivnějších deníků USA LA-Times, ale válku o Írán "jenom kvůli volbám" a ještě letos nečekáme (s IRI). Z rovnice by musela zmizet střízlivost vlastní USA, je-li nakročeno k 3. světové a konečně nezájem EU, či též "vybraně" skrytá zbabělost Modloslužebného Leteckého Izraele.
 4. Nesouhlasím s L. Klímou v historické postavě bratra věrného J. Žižky. Klíma si velikost vykládal po svém a ve své mystice tuto výtržnicky přeháněl, nedbajíc přirozenějších variant výkladu. Jak souhlasit s tvrzením, že JŽ "nedbal na ideologii, Jan Hus byl mu směšný," když uvážíme, že praktický duch velitele musel umět ocenit dílo Husovo sjednocující a povzbuzující - alespoň jako řemeslo, svého kolegy (asi bychom nechtěli rovnou zjednodušit úctu JŽ k Janu Husovi jako "vztah k dobrému verbíři"!) Navíc Klíma (školometovsky) zapomněl, že Husovo dílo nebylo ani tak "nábožensky reformní", jako přímo proti-pokrytecké, osvobozenecké (...). Jeho požadavky byly rozumné a jasné, a jeho přínos k "prozření", resp. jeho vytrvalé rozvracení režimní desinformace muselo být i pro Žižku stěžejním přínosem, pokud ne průlomem. Ale jinak Klímova práce "Husité" nenabízí zvláštní prostor k námitkám, a na př. kauza "Jeden mor v třicetitisícové armádě" stojí zvlášť za pozornost historikovu.
 5. Nesouhlasím s posledními dvěma odstavci ke gen. Eliášovi v NO 2012/13. Patrná zjednodušující tendence jako v ČT/Lidice-Pinpong. Trvám na piAnalyse 2.7.2012/§14-15, k čemuž platí značné nafukování historie ČSSR současným loutkovým režimem, poté co "barevnou revolucí" získal neomezenou moc nad historií (na př. piAnalyse 16.7. §14), takže práva většiny nemají být z historie ČSSR ukazována - jen bezpráví menšin na menšinách (smím-li si dovolit ten závěr), tak, že se dostáváme až k "zásluhám" Mašínů o stát (sic). Netvrdím, že mocenské kliky v ČSSR nebyly mnohdy gigantické - z pohledu a zlé situace některých. Ale i já bych byl k smíchu, když bych s hlediska bezdomovců nebo novinářů nazval rovnou současný režim "totalitním" - i když tomu tak pro jejich zájmy a práva fakticky je. Totalita je umělý pojem - k užití v ošemetné situaci, kdy černobílá propaganda nemůže užít pojmu "hrůzovláda" či "diktatura". (já jej sice používám, ale spíše jako úzu, který má na př. v spojení s USA blíže ke čtenáři).
 6. V tomtéž čísle NO je politolog Pehe dle mého názoru neoprávněně chytán za slovo. Pokud udává, že "Česká politika je napadena podivným virem: napadá cokoli, co se jeví jako pevnější struktura a přetváří infikované oblasti do beztvaré hmoty. Společnost pak není schopna racionálního diskursu a fungování v rámci institucí i mechanismů liberální demokracie", je zbytečně napadán, že "nechceme diskurs a fungování v rámci LD", a že chceme v "duchu našich národních tradic demokracii humanitní". Pehe podle mého názoru užívá pojmu "Liberální demokracie" intencionálně, takže je to v rámci jeho výroku jakési "minimum, které umožňuje instituce a (podtrhuji) libovolnou nadstavbu". Tímto přeložen jeho výrok naprosto nijak neagituje za "liberální demokracii", ale v podstatě srovnává destruktivní účinky na př. s "bombardováním do pravěku". ("politika nenechává ani místo na primitivní organisaci ve společnosti" - diskurs, "ani tak primitivní státní útvary jako instituce a mechanismy nemohou s takovou politikou fungovat"). Podle mého chtěl právě autor ne úplně znalý užitých termínů upozornit na své představy o budoucnosti ČSSR, a vylil si zlost na odborném modelu, pro snadnou zaměnitelnost jednoho jeho termínu se současným "Antikristem" světové politiky. Nic proti "humanitní demokracii", ale shodu dnešní ČS společnosti nad termíny spíše hledejme někde ve vodách "tak toto rozhodně ne:". Na tom se všichni v této propagandou rozplihlé době jistě snáze shodnou.
 7. Už rozumím! * Když Obama sliboval "ukončení Bušových válek," znamenalo to ale začít války nové, Obamové! * Když Parkanová a Topolánek s nacpanou kapsou jančili a pískali předčasnou a velmi nechtěně-soukromou uvítanou americkému radaru a základnám, byla to vůle lidu ČR, a neschopnost Obamy: jak se předem - a pozdě - chlubí "ještě horší kandidát" na presidenta USA / Romny * Když parazité strhli desku "na paměť obětem .. " v Úpici, bylo to správné a výchovné gesto, jak máme "držet pietu", jak nám vysvětlil "dokumentarista ČT" / o jakého bych kolo neopřel! * Jugoslávie musela zmizet z mapy pro svůj turismus, náboženský smír a vinetuovský socialismus - aby mohla začít "krize" a tedy celoevropské odstranění sociálního pokroku (směrem 1830). * Libye byla OSN vysoce oceněna - a zapomeňme na moment na ropu: války z žárlivosti dopadají na nejkrásnější díla nenáviděných(z války proti Muslimům, aneb konstrukce permanentního nepřítele v praxi)
 8. Možnost: Rusko a dalších 150 Afrických, Asijských (prostě AAA) států na protest proti rozsáhlé teroristické politice USA, Francie, "Izraele" a Británie vystoupily z OSN. Samozřejmě s Švajcjarskem v čuli. Do obnovy konstruktivního jednání žádají: 1) vytvoření nezávislé komise trestní a historické analýzy válek do r. 1970 2) celosvětovými referendy schválenou transformaci OSN 3) nové mzn. zákony a transparentní, silné, justiční orgány 4)konec křivd a zneužívání národů Africké Unie 5)reformu mzn. instituce jaderného odzbrojení, tak aby nedocházelo přesně k těm nekalostem, které jsou páchány na Íránu, čili ostřejší vymezení 2+1 institucí proti sobě 6)vytvoření objektivních - numerických měřítek humánnosti "režimu", nikoli užívání širokého a temného modelu "demokratického státu", který je prakticky pouze hnízdem politicko-válečných rétorů (ono "ve jménu demokracie jsou ..", Lukašenko) * heslo mzn. akce: "Ne jménem mzn. společenství, ne jménem nás všech!"
 9. (Parodie) Zakládací listina NATO: * chránitzájmy jeho excelence krále Sauda * zajistit odbyt severoamerickému zbrojnímu průmyslu * potěšit sem tam jejich jasnosti brutálními masakry * s konečnou platností vyhlásit mimo všechny pochybnosti války západu pro všechny časy jako zcela oprávněné * levně rozšířit US armádu o loajální opice dostupné v EU * vždy moderně vyzbrojit jasnost Sauda proti jeho lidu * dodat útratám EU (za zbraně US) rozměrzodpovědnosti /R2P/ * zneškodnitobranyschopnost EU * chránit jeho jasnost (co je Saudovi po Alláhu či demokracii, hlavně naše zbraně pro jeho primitivní (výlučně exportní) kulturu fanatismu)
 10. Říkal snad někdo, že Muammar (sjednotitel odboje Afriky proti kolonialismu a diktatuře MMF) je mrtev? Vždyť celé dobytí Tarábulu se z ryze praktických důvodů dostalo do lživých zpráv přímo ze Saudského Dollywoodu. Tak proč bychom "smrt Kadáfího" i s tak výstavní mrtvolou nezvládli My? Clinknato se nažralo... a) nikdo by rebely spolčené s NATO = "Izraelem" nevítal - viz kauza milionových demonstrací b) nikdo by je vítat nemohl, Tripolis byl během náletů týdny odříznut od vody, benzínu, elektřiny, jídla, zdravotních pomůcek atd. - viz doktrýna "nenechat obyvatele vyspat" c) naslibovali pomoc USA zvoleným exilům na trůn "za měsíc", tak po půl roce museli ukončit "novinářskou část" ve filmových studiích - válka totiž i dodnes pokračuje d) museli zavčasu dokázat, že nepomáhají hrstce banditů, takže museli tebelové vypadat schopně (viz modely: pi-BPTV nebo Aletho-ARAR) e) museli skrýt Tripolis, aby všechno předchozí (a-d) nebylo vyvráceno převážně zbombardovanou a podvýživenou vizáží ulic a náměstí - viz NATO bombardování demonstracíf) všechny fotky, které během konfliktu ukazovali, tvoří jen setinu existujících, a většinou jsou atelierovou oslavou rebelů a jejich symbolů g) město po půl roku náletů vypadalo strašně, a kazilo by celkovou "scénku". Každopádně ale bod A a pokračující, již opravdu občanská válka.
 11. Imperialistický intervenční model ARAR / média a rétorika v hlavní roli (zdroj aletho-news, farsi, pi-analyse) Fáze: aktivisté (A) do demonstrací se zpočátku přimísí střelci, média začnou nazývat vládu režimem. většinu zpráv tvoří alarmující zprávy (zjm. tzv. "čísla") aktivistů (v jČ lze fázi nazvat TRYSK), Fáze: rebelové (R) vedle honorářů dochází ke zbrojení. OSN již přijímá rétoriku nespravedlivou k vládě. média označují terorismus za rebelii. uvolněna je hlavní vlna desinformace (v jČ BUM), Fáze: armáda (A) mezi rebely je zamícháno ohromné množství regionálních vojáků a (njn) velitelů NATO. na pozadí brutálního zastrašování (realita na zemi) média srovnávají rebely s armádou (v jČ PRÁSK), Fáze: retardace (R, nebo v jČ VŽUM) pokud selhaly předchozí politicko-teroristické fáze, je OSN namasírováno k oficiozní "intervenci", a i pokud není, je stát vybombardován tzv. do pravěku, a úmyslně zcela rozvrácen do letité občanské války (což je základní smysl celé taktiky ARAR / TBPV)
 12. Putin: "jakákoli změna moci silou, bez dlouhodobého jednání s Damaškem, a tedy bez podpory všeho lidu, povede k rozkladu regionální stability a k letité občanské válce" * Muammar: "Situace v Libyi stále není stabilní, válka se neskončila. Boj za osvobození od rozhádaných okupantů, Amerických loutek, žoldáku Quataru, Saudské Arábie a NATO potrvá nutně mnoho let" * Assad: "ti kteří chtějí jednat mají dveře samozřejmě otevřené!"
 13. Současnost některých hrdinů Libye * Muammar, president, žije, vede revoluci a natáčí propagační videa Guerille * Syn Saíf al Islám - uvězněn, pp. zemře ve "vazbě", ať už tam nebo v Hagu * Dcera Aiša - kdesi v emigraci s dětmi * Mluvčí sněmu Moussa Ibrahim, nezvěstný - bohužel, bohužel, pp. mrtev * gen. Khamis - padl při obraně hlm. Tripolis (syn) * většina kmenových předsedů z celé Libye - pp. umučeni nebo v koncentráku * policisté - půl na půl povražděni a v souč. odboji * zbytek dětí a pravnuků (15-), většina novinářů svobodné Libye - mrtvi, nebo po vzoru policistů.
 14. 23/7/2012: sportovní události stále slouží protimírovým živlům: ponižování KLDR, JAR, Kazachů a Íránu * "Izrael" od své blamáže v Bulharsku neustoupil * Jean-Pierre Mercier, odbory: za propuštěním 8000 dělníků v autoprůmyslu Fr. zákaz odbytu do Íránu * Další síť Americko-"Izraelských" atentátníků Íránských jad. vědců rozpletena - Moslehi * "My válku o ropný průplav nechceme, ale oni jsou dost hloupí NATO, aby tam nějakou začali (viz. rybáři pozn. pi) A pokud nám budou bránit v použití tohoto průplavu, my jim samozřejmě také!" - generál Íránského loďstva * Alfa-Romeo: druhý vůz, řidičák a stav K., hádka - R., zbytek cesty K., technická-pásy, spoluvina z parkoviště?
 15. 28/7/2012: Lavrov "Naši přátelé namísto aby konflikt utišili, zdá se podporují pokračování násilí (jako -alternativu?)" * Dosud není známo, zda byl bombový útok na Syrské ministry sebevražedný, nebo detonovaný na dálku
 16. (fikce) Dopis, Káťa 5 let: Milý Blesku! Nejsem si jistá, zda naši pradědečkové měli na mysli "placentu", jak píšeš "co saje živiny jak choroš", nebo "soulož v lese v houbové sezóně", když vymysleli plácnutí "tos ještě chodil po houbách!". Spíš myslím, že to znamená, že nás někde našli pohozené - to by se jim podobalo! Nebo při sbírání hub vypadáme dost blbě, a s plechovým kačerem jsme asi takový nesmysl, co před "narozením". Nebo milenci souloží v lese i s plechovými kačery? Jo, a Rusové ať si třeba kapelu "Píčové řádění" střelí na měsíc!
 17. 1.8.2012 (porovnej si s Bleskem z téhož dne) Sportovní cítění v Blesku? (symbol olympijská kola a ss přílohou) "Hráčka KLDR si myslí, že rozhodčí nechají takovou verbež vyhrávat? Víš co je to výhra? To je porod ASPOŇ zdravé opice. A i kdyby si vaše "první dáma" navlékla cokoli... zaslouží jen odborníky ... Ale můžeš své děti házet do kontejneru, jako Číňani. A doma se pochlub "rekordem" v pláči, bankomatová socko!" (reversní sugestotypie)
 18. 3.8.2012 " * * * " v Sýrii uloupili tank, Amen! Mise skončena. Nebo měl politicky reformníprogram i jiné body? Bratři " * * * " v Libyi na př. tuto vyspělou techologii užívali jako pojízdná a decentní krematoria na ty postupně za velké slávy rozřezané, kteří odmítli na př. dupat po vlajce (ačkoli v Praze tou dobou "po staré vlajce"). Ale no... bratři z Letecké Žízrajele také pobili 10 000 pofidérních křesťansko-muslimských Libanonců, aby nakonec získali 900 koz, od Mohammeda a Ahmeda! Tak kdybyste se řídili precedenty svých Translibyjských a Hyperizraelských bratří, už byste mohli oslavovat vítězství: blitzkrieg, ein Tank zu gewinnen, allen Wolk zu gewinnen!
 19. CASA v kostce: "Co je to za armzakázku" v první řadě! De usó? * Hle, poslední závodník, medaile Obamasympaty. Za vším hledej Nobela! Tunelový poradce hlavy rozpovědnosti: "a co ty nákletadla?" Genštáb však 2006-9 "CASA? Ne a ne a nechci!", "A sic! By tě ty děcko zlostné!" - tlačí Barták, Kopřiva (ač s topolem u píva / v poledne (...) hlarozpa bere za kliku - "myslíte, že se na armzakázky vztazákon?!" / bumbác genštáb i s "názory" (...) / K tomu máme snad armádu, abysme na ni napsali Eurofaktůr! A ať si nechce! Povozíme pipi p. a její koně resortu, to musí stačit! A využijeme-li takových omnipolů20, e-únije nám takovou zakázku bezvýbřízení, dle 2004ES10, přetře na nevztazákon! Hlavně popapuli povozit co nejvíc pipi, resort a mongol - ať v mediích... Atmosféhr! Chyba lávky, e-nepřetřela hlarozpovi pipidům na nevztazákon (2009). Otázkou k ES10 začneme: "vztahuje se §10 pouze k vojpuntíku (hle foto), nebo na celé nevojéro?" Otázka poslední hlarozpo/mzn. významu: "spěchají otázky bezpečnosti po nákupech do Převalska? EU sem zákon tam, ale neměl byste se z rozpovědnosti zodpovídat spíše doma, v ČR?" // dg. kartel (spolčení klamající EU za účelem vyvedení 1,5 mld K z ČR)
 20. (model) Příklad komunikace v případu CASA / kartel (M: majitel strojů, O: majitel Omnipolu, V: vláda) * M: "Ale není to nic moc, a generálka by byla dražší..." * V: "hele, když to pošleš přes O, takže antidatuješ něco, aby to vypadalo, že je O jedinej přímej dodavatel, dostaneš za dva - kdybys třeba někoho k tomu .." * M: "a nemoh by na tom O něco domontovat, ať je to precizní .. a nezkazím si jméno" * O: hm, něco najdem, ať to ale prosímtě aspoň nastartuje" * V: "a prosmítě ať se do těch papírů nemontuje nikdo z O, proto dávám dvojnásob M, aby se to jinak Čechám vyhlo, už tak budem mít srandu s těma zelenejma, naštěstí to jejich blábolení noviny nerozmázly" * O: " to je smutný, že my se budem dělit o půl miliardy a M v nejlepším případě ze smetí vykřeše pět..."
 21. 24.7.2012 * "Izrael" ničí projekty EU v Palestině * Tunely z Egypta jsou minulostí - Mursí * "Izrael" nahrazuje přírodní reservace UNESCO na území usurpovaném Sýrii jadernou skládkou * Kanada: se zločinem roste chuť, imperialismus.. * Švýcarsko proti-Íránské sankce EU-USA nepodpoří. * Bobřík proAFP/Reuters - rozhovor s Nežádem o Sýrii NEBO rozhovory s jedním majitelem kavárny, s jedním adolescentem na hřišti a s jedním zaměstnancem supermarketu v Damašku O REFORMÁCH + jedno foto rušné neočouzené ulice, pokud vůbec víte, jak se takové věci fotí (klidně si ji okomentujte "ne všude to tak ale vypadá"
 22. Zkazili jsme Vám chuť na propagandistický slepenec mělkých nesouvislých scének šitý horkou jehlou "tvůrcem" plytkého protimuslimského z žárlivosti západní kliky fašistů natočeného Borata, založeného pouze na pomluvách a výsměchu jednomu národu? Časem prověřený upřímný humor jistě spíše najdete u Willa Smithe.
 23. Mají v zahraničí Parkanovou? Kubice, když už nejste schopný zabezpečit chod policie bez propouštění vis-a-vis bezohledné sebevražedné politice problémové vlády, alespoň nelžite jako tehdá Radeček, a řekněte "nejsou penízy". Mají v "zahraničí" tak krásné silnice?
 24. "Korán" je v překladu prostě Písmo, stejně jako "Bible" neznamená latinsky nic, než kniha. Stejně tak al Lah, podobně jako Jah(ve) lze tam i zpět přeložit na Bůh, což za existence slov jako mnohobožství opět znamená, že nejde o jméno, jako spíš o pojmenování. Korán je tedy dalším specifickým svazkem z židovsko-křesťanských konzervativně-socialistických literatur, obsahuje mj. svitek o Šalamounovi. Není třeba a dále asi ani možno vydávat Islám za jakousi "specialitu", tedy bez pomoci rasistických dogmat, tak blízkých těmto výkladům. * Obraz, který všemi prostředky vytváří a udržuje o Islámu imperialismus je jednak obranným prostředkem brutálního vojenského státu, jednak součástí vojenské doktrýny a totalitní fanatizace druhého, převážně invazivního, rabujícího vývozce smrti. * Logicky pak za pozornost stojí zvláštnosti terorismu (vie), náboženství a primitivismu (rtk), které lze jistě sledovat i v těchto dvou státech a to nemálo na významných i klíčových bodech jejich strategie udržení vnitřní i vnější (uslib) moci, a manipulativního projevu. * "Izraelský" REŽIM na př. původní židovskou víru hrubě stíhá a potlačuje, aby nekonečnou řadu nespravedlností (jj) zahladil hysterickou, permanentním strachem povzbuzovanou doktrýnou "světového národa". To však neznamená v praxi nic jiného, než mýtus neomezeného (nust) příkoří, které smí být na př. z rasových důvodů bezohlednou cirkulací násilí a bezpráví "napravováno". * Zvláštně působí zjm. vytlačování !!ultraortodoxních!! (tas) pro fanatickou dominanci "státních židů", pro které jsou populisticko-šovinistická státní hesla vírou, občanský průkaz historickým nárokem, a armáda národem. * (Husoviny:) Od Netanjahva tóru ani omylem neuslyšíš * Buš dryjáčník války akorát bohem zaklínal * Co je Saudovi po Alláhu či demokracii, hlavně naše zbraně pro jeho primitivní kulturu fanatismu (nejhorší výklady Islámu právě u našich klíčových spojenců) * Všem třem asi tolik, co naší vládě po korupci, či nedej, nedej bože, po prosperujícím národu * Naopak z Íránu zní oficiálně dost často trefné veršíky z Písem, humanismem, mírem a rozumem vybrané * A v Libyi jsou koncentráky i s hajdrichiádou!
 25. MLR 1.8.2012: Trocký zneužil důvěry lidu, když v jednání s militanty převrátil Leninův vzkaz v slova zcela jiných zájmů. Jeho zrada neznamenala ve stínu imperiální proradnosti a nenažranství zvláštní ohrožení defeudalisačně-industrielní revoluce, které 2x vděčíme za jazyk č-s, ale znamenala poškození jednoty a rozumnějšího plánu. Agentem nebyl (a vzorem není): slaven je tedy tendenčně.(heslo: "nezradil revoluci .. zradil lid!")
 26. (parodie) Šinágl: narodil se ve Filadelfii. Aby si přilepšil, pracoval pro armádu USA v odd. plánování*. Zde tzv. přičuchl k historii*, že hned pln odhodlání přijel do ČR, aby našel tak ohromné množství zjm. umučených němců, že by historie jen nasucho polkla. Po částečném (sic) neúspěchu bojoval "za"* naši bezpečnost. * Štingl: od narození řídí odbornost ČT. Došel až tak daleko, že pohledí na Lidice, a oboří se na generace Němců i Čechů "všichni to přeháníte!" Též dobře ví, že fůrer by se takové "chyby" nedopustil, že to jen "čecháček Frank" se předváděl, a ne jak jsme si mysleli, že to bylo brutální zastrašování. A koncentráky(sic)? Pche! Levou zadní: "češi bohužel nejsou schopni patřičné piety - tj. mlčeti nad hrobem!" -27-7-2012-
 27. Bílá plomba není "nadstandard", neboť shodný léčivý efekt je dostupný levněji. Jde tedy o soukromý výkon lékaře, a měl by i s prací být hrazený pacientem. Vláda záměrně rozmlžila tuto skutečnost desinformativní diskusí o "podílení" se na plombách amalgamových, aby pomocí termínu dokonalejší ale ne nutná péče rozšířila "techniku doplatků" na celý "sortiment péče". Neústavně-- Jsou-li žádána estetická odlišení výkonu (vůbec), povinnosti pojišťovny mohou celé ustoupit. Nejsou tedy nadstandardem a věcí politiky. * A znamená konečně přístup k bezpl. péči, že se zpoplatní všechny objekty prostoru mezi lékařskými úkony, aby se to pak různým zdůvodňováním před ústavou krylo jako regulace všeho možného? Kde je mez hraní se slovíčky, když mluvíme o zpoplatnění péče. Má-li být jak žádá ústava péče bezplatná, jak se pacient vyhne receptům a lůžkům - a bezplatně tak dosáhne ošetření? Ale protože ta možnost není, jak lze takový poplatky zabarikádovaný prostor nazývat bezplatnou péčí, NATOŽ PŘÍSTUPEM. * Zdá se mi to, nebo jde o marketingový tah lékárnictví a temné sponzorství jiných komerčních výkonů? *Chování občanů nemá být objektem regulace vyjma ohrožení jj-nn bezpečnosti, a to ani poplatky, ani dráby. Ústava dovoluje pouze asistenci, vzdělání či pokutu - u lékaře. Regulace a DONEZ jsou bezprávné, kategorické akty "na věcech".
 28. Vláda si nesmí a nebude hrát na spravedlnost! * Od kdy vykonává moc zákonodárná institut žalobce, soudce, odborné výměry odškodnění, až po samotné účetnictví justice?Kde je zákon rušící právní následky (kk) "nespravedlivých zákonů", který by umožnilpřípravný proces s "oběťmi", z jehož výsledků by bylo možno zřídit institut žádosti o restituci pro každou možnou oběť, soudní popř. úřední proces posouzení oprávnění a rozsahu, možnosti náhrady a možné požadavky na správu předaného majetku. Jak může třída "církev" tvořit jeden případ státní křivdy, když jde o samostatné (firemní) subjekty, nebo i autoritářské státy, které ani nemají ponětí o množství zákonů, na které (?!) si "spolu" bez ohledu na členitost vývoje republiky "stěžují".Jaký je tedy důvod, který vážené ministry vede k hlasování o představách nestátních a mimostátních subjektů a vlád (sic), z čeho plyne jejich "právo" zadávat do zákoníku osobní transakce, a za komplicity médií a ÚSTR vyvádět ve prospěch neznámých účtů jižbezpečnostně významné částky st. majetku. Ne snad z povinností služby zájmům národa, vlasti a občanů? Jak bude zasahovat moc soudní, dojde-li takovým protistátním zákonem k dalším křivdám, kdo doloží občanům rozsah nového obohacení a pořádek v jeho exekuci, míru naléhavosti, snad ne odborníci, nebo třeba zástupci církví? Jsou snad nad zákonem, aby jejich dobré slovo bylo hned důkazem, úředním příkazem i spravedlivou výměrou? Navíc jsou občané viníky? Čí rozpočet se to nad prostředky Českých a ani ne Československých občanů řeší? Může vláda též "do zákoníku" rozvádět z náboženských důvodů či zatýkat konkrétní osoby, na př. na "spravedlivou" žádost presidenta USA? Co jiného než velezrada a tedy minimálně porušení zákonného pořádku to je, když není v tom známky zákona?
 29. Státní majetek je svrchovaným právem občanů této republiky, a veškerá rozhodování o nakládání tímto majetkem musí být ve prospěch občanů této republiky! Která část rozhodování o tzv. církevních restitucích zajišťuje ústavní práva občanů, kde se v tomto ŘÍZENÍ naplňují úřední povinnosti dohledu? Do jaké třídy lze zařadit takto odhlasovaný čin?
 30. mistr Jan Hus: "Protiví-li se pan pápeš Kristu, pak jest Antikrist a je-li Antikrist, pak jest ničema a Lotr!" * je jakási smlouva zárukou, že církev nebude později opakovat totožné nároky soudně * jsou věřící ještě "ovečkami", nebo již holomky svých pánů, kteří budou napomáhat v okrádání nevěřících * udělá pan "papež" s dukou rychlý proces, nebo hodlá císař, guvernér vyšetřované banky krýt nároky, neobhajitelné před zákonem? * soud a ústava odškodňuj, anebo zjevná vůle lidu o penězích lidu pro věci lidu a ne jiné: nikdy však kupčík jmény, co schopný je vtlouci do lidí, že válka kořistnická spravedlva je, nutna pro hlad vnucený, neb dokonce vítána u těch bitých, co příchod rozumu!
 31. (předútok) fakt 1) jediné co zdržuje ÚS od nálezů je tzv. "regulační funkce" poplatků (sic), fakt 2) regulace nemá zásadní vliv na chování chronicky nemocných, akutních příjmů, zjevně bolestných ošetření, veteránů, bojovníků za svobodu, či nad 7km dojíždějících důchodců, a nejsou tedy oprávněným předmětem regulace (chování na trhu?) resp. nutnou součástí regulace jevu, fakt 3) projevy hmotné nouze na chování neoprávněně/bD regulovaných skupin nesouvisí s účelem regulace a nemohou ji dodatečně opravňovat, závěr 4) kausálně/důvodně proti ústavě fixovaný z. předpis je aplikován i na skupiny, kde důvod nemůže být, nebo nad určením Rf převažuje efekt na jiná práva těchto skupin a občanů
 32. (hesla) Kde je zákonný podklad tohoto pelešení s cizí mocí? "Hlasovat" o takových zájmech si máte doma! Kde může do takové machinace vstoupit soud? Vývod peněz v zájmu jiném než státním! Budeme na přání osmdesáti špionů i chodit bručet? * věc II. Ústavní soude! Spravedlnost! Platí-li si jedni lůžka, nechť platí i druzí své "meziúkonové pohodlí"! Na př. Sanitku i Nosítka! Ať se naučí ... jak ti se zády (na př. bechtěrevici!)
 33. Muammar Západu naletěl - jen jednou. O to slavnější bude, až se Libye opět osvobodí. *Nepřenášet podobu válečných zločinů se zpravodajstvím, ale odkázat na dokum. stránky rutinně zpracující patologicko-geografickou chron. dokumentaci, max. uvádět vál. zločiny genoc. zastrašování "přibývají/ubývají" a pokud s tímto dodatkem, pak uvádět "pravděpodobně proč".
 34. Když se jim Mašíni tak líbí, nechť se jim na hlavu snese óda na Mašíny... na př. blogy plné "a až režim překročí.. a není nad to vykrádat lomy ... " a pod.
 35. Paní Blažková se ptá, zda má doplácet jak na zdravotní pojištění, tak na úkony, nebo zda stačí jen na jedno místo. Z vyjadřování vlády prý není nic jasné, jen že se má platit všude, kde je něco zdarma.
 36. Z Libye jsou nám podsouvány názory a zájmy menšiny, pokud vůbec existujících lidí - proto se informace o tamních koncentračních táborech popř. jiného vyhlazování černochů aj. netěší ani minimu prázdného rutinního zájmu (a to ani KS popř. ČSBS!)
 37. Kdyby vyhrála Pattonova ppgd. (2) : německy mluvící ozbrojenci by byli dodnes "strážníky" v americe schváleného režimu / dávno bychom byli snad ještě více republik, než Č - M - S. V schématech USA jsme tak asi jak osina ve Velkoněmecké prdeli... A nezapomeňme na velmi provozuschopný "importní nacismus" v USA
 38. Totalita má sloučit "na roveň" socialismus a nacismus. Výsledkem má být samosebou "pouze" zákaz politického sdružování Levice vůbec.
 39. Základy fonetiky mohou klidně na první stránky hodit Ugaritickou abecedu.
 40. Zavadil, viz USA: stávkující "MUSÍ zaštiťovat a svolávat" něco, a to něco jsou odbory, a ty vystupují jako fyz. osoba - takže nasazením provokatérů do stávek jsou státem likvidovány odbory (viz fašistický útok MPSV na www odborů)
 41. Kapitalismus: v své ideální podobě zákony popisují a udržují pouze existenci peněz, a sílu nutnou k jejich ochraně a vymáhání. Demokracie (bez lidovosti) totalita chaosu, poměr hlasů i názor občanů v potřebné míře totiž určuje omezení služeb a jiná moc peněz. Demokracie je tedy blahosklonným kompromisem starofeudálů, neboť "jsou tam hned stejně zase oni". A kapitalismus - to je vlastně nic, které nejkrvavěji bojuje za své udržení.
 42. Jak se říká "kapitalismus není nejlepší ale je jediný funkční, který člověk vymyslel" 1) který člověk 2) je dobrý na př. v čem 3) v čem je tak říkajíc "lepší"? 4) čím, kromě existence peněz se tzv. kapitalismus vyznačuje?
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama