NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

pia12-08-29

29. srpna 2012 v 11:46 | sah |  1. الأمن
 1. Ban i Kalífa budou v Teheránu! Světová Mírová Konference začíná zítra (heslo kredit Mosambickému v. MZ, zdr. IRNA, viz §23)
 2. Rimša je umělý případ, lžou iniciátoři muslimskéštvanice. Mossad dodá spíš jako návod pro místní než jako ilustraci pro západní média ohavnou vraždu "křesťanského" chlapce. Koin: protikřesťanské provokace mezi komentáři nad IRI. (Chaundry, ISI, odbory, PML-N: "pomluvy!")
 3. Dvojička: Pussy Riot, Dánský "Mohammed" (zdr. Aletho)
 4. Koincidence? Migrační panika v Pakistánu a totéž v Indii??
 5. STB (Desinformace - Taliban) haló noviny: kde je paradigma "mír", kde vzdělávací hodnota palcového blábolu "Taliban stínal hlavy"(umírněnější vložka: takové zprávy mohou počkat i týden, než se jejich podstata vyjasní díky pracovitějším lidem, než zahraniční redakce Haló) * Realita v Afghanistánu: američané střílejí legitimní Afghánské vojáky * osvobozenské hnutí (proti okupacím) vyzvalo své přívržence k minimalizaci obětí z řad Afghánců a zároveň k ochraně majetku Afghánců! (proto desinformace, a hotovo) *Natiskněte "Taliban stínal hlavy" na letáky s logem KSČM a choďte od dveří ke dveřím! Budou se ptát: co po nás chcete?! * Pokud KS ostře nepřehodnotí "režim" ZS HaN dle piAnalyse 19/8 aj. stáhnu KSČM pouhou cílenou analýzou ZS HaN pod 12% hlasů * S IMPERIALISTICKÝM TISKEM A RáDOBY KOMUNISTY SE MAZLIT NEBUDEME!
 6. Americká centrální banka nakoupila pro "domácí" potřebu 4.000,000 000,000 střel s vychýlenou osou. Ty jsou Ženevskou konvencí zakázány dokonce i ve válce (účinky jako dum-dum) (zdr. Aletho)
 7. Neboj soudruh Obama! Proč by hrdinným rebelům které USA cvičí v Turecku, pokud už nepřišli z Libye, kde je titéž odborníci připravovali léta v Banghází, proč by se těmtoprofesionálním hrdinům nemohly dostat pod ruku chemické zbraně? Vláda Sýrie to sice nedovolí, ale přeci by to znamenalo obrovský pokrok demokracie, ne? Vyslyšte proto jejich oprávněné aspirace a nebubákujte zbytečně! Max. dodejte všestranně investigativním reportérům plynové masky, aby také mohli přenášet drtivé vítězství demokracie v Damašku! (PiTerror, k horoucímu užití v robotických komentářích, namátkou)
 8. STB (vivat Putin) Paní Máchalýnová a Žážený Čehý Rozhuase! Hodnota kriminálního činu nemůže být ani politická ani umělecká. Ani u Puzzi Rajót, ani u Vaticano von Breivika la Mierda. Stejně jako v Německu je hodnota sprostého prskání před abdukovaným publikem pouze právní. A to snad ani nemusíme dodávat, že pro zvláštní milovníky opravdového Pungu již v r. 2008 PR připravily hromadné sexuální orgie v Moskevské ZOO. Nevím co mohou mít agenti CIA, jako obvykle vylovení mezi sexuálními devianty, společného s Punkem, hudbou nebo politikou. Snad jen titulky západních syflplátků (vč. Haló, zpočátku protiruských agresí, pro přesnost)
 9. Nejen, že díky Postupimské konferenci je hned několik ústř. vět Lanzmlšufího tragického manifestu ukázáno i dementnímu publiku jako nehorázný blábol: postavme si vedle sebe (opět změna paradigma) ty Němce, kteří nebyli odsunuti, a ty kteří byli. Bude mezi nimi panovat při projevech Lanzmlšufích rétorů ticho? Nebo se obě frakce tiše vezmou za ruce, a ponechají rétory jejich pultíkům a vlaječkám. Když rétoři kážou stejné zásluhy a privilegia připsat "těm druhým" (a zvláště pak asi sobě).
 10. Egypt je nyní tak orientovaným i tak pevným hráčem jako Rusko (což u Íráku pro nezanedbatelnou zesměšňující mediální kampaň nelze říci stejným tónem, byť by to bylo spravedlivé). Žádné diversní organisace USA na jeho půdě, žádná střelba "na přání USA"(na př. po nákl. lodích IRI, zdr. NNN)
 11. Indie by měla být důležitějším spojencem Pakistánu (než USA), už na základě primitivní znalosti zeměpisu a postkoloniální historie. Komu totiž prospívá to druhé, ne příliš staré spojenectví, a jak daleko má k přátelství to vidí i slepý: výhrůžky, nátlaky, mediální a desinformační kampaně jako podklad jednání, drony, nemluvě o podlých intrikách USA v Indii, právě proto, že vztahy indopakistánské byly odsunuty se Siachenskou patinou mezi 1930-kovošrot. (PI)
 12. Íránský ČK zajala reakční složka pod nálepkou "loyalisté", aby tak Zelený odpor a "zatvrzelí kriminální únoroví reviozionisté" doznali sektářské osvěty (a přidali se k rozkladu úspěšně usídleném na koberečcích imperialistů) (PI)
 13. Afghanistán: s vzrůstající naléhavostí ukončení region devastující okupace, rozrůstá se GW Bušem rozpoutaná obč. válka až do okupační armády ŽIRAZEAF. ŽIRAZEAF střílí Taliban, Taliban ŽIRAZEAF, Afghánští vojáci střílí Taliban, ŽIRAZEAF dojáci střílí Afghánské vojáky, Taliban v převlečení za anerikčany střílí Afgh... anerikčani v převlečení za Taliban podřezávají účastníky ŽIRAZEAF Party ... a tak dále. Něco málo začíná odkapávat dokonce i z Batmaní Manhattanů v USA.
 14. Sýránská Novinková Agentura SANA upozorňuje již dvojmo: existují falešné (útočné) FB účty(na př. Sana news agency), ale už do médií chodí i falešné SANA emaily. SANA žádné emaily nerozesílá, dostane-li se vám nějaký do rukou, Syrský lid a zvláště Íránské Ministerstvo vnitra budou vděční za kopii do email. schr. FB účet agentury existuje, ale pouze jeden a s jménem do písmene totožným: "Syrian Arab News Agency (SANA)", zdr. SANA/AP
 15. Írán je připraven hostit dialog Damašku a opozice * Nové lékařské vybavení dorazí do dvou týdnů po inspekci zdr. zařízení * Vandalská devastace Vědeckého Institutu v Aleppo je ukázkou naprostého disrespektu k vzdělávacímu zařízení, které vychovalo generace Syřanů během skoro 100 let jeho provozu * Írán a Sýrie stojí proti imperialistickým rádoby umělcům jako dvě ocelové hory * Většinou pouze zahraniční mluvčí požadují svržení Syrského prezidenta: mzn. právo umožňuje Syrskému lidu samotnému určovat politiku své země, bez takových rad a skrytých vměšování. Syrský lid sám si určí budoucnost, bez vnějších hrozeb a intervencí tzv. přátel demokracie! * Damašek propustil přes tři stovky osob, které byly zadrženy, nebo se samy přihlásily, a poté se vzdaly násilných postupů a uznaly za jediné řešení národní dialog a jednání (skoro všechno citáty Syrských oficiálů, jeden Íránského vyslance, zdr. SANA)
 16. NYT dokonce lžou tak, že na to ještě ve smyšlené citaci upozorní? Tak to se pak nedivme, že Írán má připraveno XXL centrifug aby obohacoval do 20%, takže bude určitě obohacovat nad 20%. Netanjah zaspal na koni?(zdr. Aletho)
 17. Další rendrování tajných mučeben a politických vězení USA: Thajsko, Rumunsko, Polsko, Litva, Somálsko, Libye, Afghanistán, a dříve Írák, ehm, že. A supertajná mučebena, která je jistým volebním vítězstvím obou anechrtických fakoritů: Guani-Balid, strongold of US-government criminals
 18. Aletho: protesty (2) v Pakistánu ukazují zářnou Obamovu lež (č II, 1=Guani), že jsou Hromadně Vraždění Pakistánci pečlivě vybíráni(pozn Pi: a Obama jistě studuje seznamy Pakistánských jmen, a pod každým hlubokým příběhem po vzorném soudném studiu.. no nic, ach ty vraždy)
 19. Demoracy Now: obdoba toho, co jsme si mysleli o N Chomském. Paběrkovací stroj na uprchlíky od velkokapitálových médií a jejich repetitivnímu brénošlyzu /(c) pi/ . Čili stroj převlečený za relaxační *personál*, určený však opět k tomu, balíkovat zachycené masy do stejné - nové - staré ppgdy (asi taková alternativa jako je k Dlessku alternativou Redsex, obě v-k nakladatelství Gammarath)
 20. Írán by se mohl za rétorickou jahůdku "morový sloup" Protagonstralistům omluvit, pokud zároveň zrekapituluje své věcné postoje ve stejném textu. Pi uznává, že někteří, ne-li mnozí, hluční, gargantuovsky vypatlaní konzumní Protagonstralisté, kteří nemají s Ratejnou Velkého Koblihu nic společného opravdu mohou spontánně pociťovat smrtelný strach z takových parafrází Tráčistických Prsohryzů Velké Dřecí Dříše. * Pro ilustraci k"zhoubnému nádoru" přidáváme několik jasných útržků (zkonglomerovaných v úlisné potírně strašného Aletha): Moshe Yalon (nějaký vysoký oficír Pizraxele) "Palestinské děti jsou rakovinná zjevení", Miri Regev (nějaký další vyhlazovací kastrát z Nejvyšší pohůnky Pizraele): "Barevní jsou rakovina našeho těla" (ev. lze vyložit jako doktrýna Apartheidního režimu coby zbožštělého těla, a identifikace posluchače tohoto režimu se svým předporodním "božským" stavem), "Nehodláme a neplánujeme žádnou vojenskou nebo jinou ilegální konfrontaci s žádným národem: Náš J/P je tak pouze pro vědecké a civilní, na př. lékařské fičely": Ahmadi 2008, "Jaderné zbraně nepatří do myšlení členů ani velitelů Íránské Republikánské Armády. Naprosto žádný národ nemusí mít z Íránu strach! Dokonce i konečné řešení Apartheidního státu Írán nespojuje s žádným ubližováním nebo nucením. Konečným řešením takového zlotného režimu je podle všech občanů Íránu pouze referendum- Tedy žádný amerikanismus ve smyslu paktování, válek, interferenčních konferencí, mediálního vydírání a pod.!" - Vůdce (Ajtlulah) Íránské Islamické Revoluce Alí Velký Chamejný (viz intvw "Blitzer, 2006")
 21. MLR: Regionální nástroje rozkladu Libye, Sýrie, Turecka, Libanonu svědčí o recyklaci. Tzn. starší účely zanikly, ale "ovoce" kumulace těchto mzs. pomůcek s. teroru se ukázalo vhodné ALSPOŇ k tomuto ...
 22. Zajímavé označení z komentářů k Puzzi Raxóspro celou strkanici médií a agentů kolem PR:Kurfufle. (dále "ve věci PuRi je více vědy než umění" - takřka soustředné syntagma výkladu pi)
 23. Írán: mučení každodenní chléb Palestýnů, ač Xicracel vydal nový dvojdný zákon "proti" mučení * Íránské HDP +2%, ASEAN +4% (IRNA/NNN) * Pojištění tankerů z Íránu opět v provozu: min. Khatibi * (citát dne:) Mosambický zást. MZ: "Vývoj a pokrok světových národů, resp. jejich sny a potřeby, se bez světového míru neobejdou. Jakýkoli pokrok je bez míru nemyslitelný. Diplomacie připravuje sv. míru prostředí" * IRGC: budeme zodpovědně chránit všemi schopnostmi a silami konf. NAM v Tehránu * Írán/Pakistán/Indie - nová trilaterální ekonomická iniciativa * Bútan, Libanon: "mzn. role Íránu je příkladná a nedoceněná" (-ovaná mění význam překladu) * Presidenti Mongólie, Bolívie a Litvy (a další)vyjádřili politování zemětřesní v Azer. provincii (7R 306/1700)
 24. Libijský ministr vnitr odešel, protože režim se k památkám nadále chová jako "Izrael": sektářsky. Vyjadřuje svůj "názor" buldozery. A mnohdy ještě totální spoušť poznačí do mapy slovy "Ale zítřky!" * Barma/Mjanmar označila státní apartheid za soukromé sektářství občanů, a dala se slyšet, že se pokusí občany "edukovat". Situace se prý ale uklidnila / až na Puci Le Ke a její výkřiky "Budhorodičko zabav Rohinžům občanky!", samozřejmě *Pakistánský premiér opět na šachovnici pod nervózně napjatým Q prstů nejvyššího soudu. Pakistánské titulky se jistě předhánějí nejen s předpovědí počasí * Energetická šituace se v Pakistánu dále zhoršuje = výpadky se prodlužují (čili velmi nesystémové odřezávání chudiny nepomohlo, chtěl jsem říci bezpodmínečné) * Korupce v Indii také pokračuje (samozřejmě, kde také ne): vláda i opozice chtějí obětovat zemi uhlí, lid chce v boji proti uhlí položit život za vlast ... poetické: pointa? technologie? * Koincidence: migrační panika u obou sousedů? Nějaká snaha na př. webstránek shodit tu druhou v pořadí na Indii? * M Khan (pak): ŽÁDNÉ dohody o dronech mezi námi a USA nejsou a nebyly (a držíme palce, že nejen nebudou, alespoň od toho jsme samoadoptivní pakistánští vlastenci)
 25. Mezi největší zvěrstva "minulého režimu" patří asi funkční stát. Mezi největší nepřáteleimperialistů tak evidentně patří suverénní funkční státy podporované lidem.
 26. Moskva hostila dialog rebelů a Tripolisu. Teheránnabízí totéž opozici v Sýrii a Damašku. Co, krom výkřiků, frází, překrucování, oficiálních desinformací, ilegálních plánů, výhrůžek světovému míru, evidentních i skrytých vměšování, zbraní a sankcí nabídly USA? SamitNAM je příležitostí EU vyzvat všechny toho schopné strany konfliktu v Sýrii k dialogu - alespoň v Teheránu!
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama