NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

piAnalyse 7.8.2012

8. srpna 2012 v 15:35 | sah |  1. الأمن

10 zemí přijalo pozitivně nápad Íránu k schůzi sousedů Sýrie, a tedy opravdových přátel Míru

 1. (předloha na krátkou mp3 / youtube, lze vložit do širšího kritického kontextu) hlas doc. Chrchláč / typ "zrada!" nebo "pozor slizoun": (nejlépe navázat jako zakončení nějakého kulturního pořadu, na př. doznívají famfáry z nějaké skladby velkého Ruského antikomunisty* Šostakoviče) "Vážení posluháči!" ... "Strýc Vasil radí, před četbou Boženy Němcové seznámiti se (důkladně) s jejími poměry" (strýc V po vzoru "Velký Bratr", takže akcent vyvolávající strach) ... nyní Chrchláč obrací papír, ale dost rychle na to, aby to snad vyznělo v primitivní vtip se sexuálním podtextem ... a dost pomalu na to, aby si posluchač uvědomil, že vlastně byla takměř žebračkou... "k hraběnce!" nyní nějaká klasická vysílací odmlka a na př. změna kvality přenosu značící přepínání mezi studii * hlas Mikola Plůvová, typ ťupka, nejlépe protažená výslovnost, nějaký problém s hláskami vítán:"Tolik kultura" (říci to co nejodpudivěji, resp. jako když odžvýkáte kus hnusného masa) ... a poněkud slavnostně: "A nyní tři minuty smíchu vystěhovaným Karlovarákům, co jim úřady zazdily dveře" (dal bych vlídný, podbízivý ale zcela nesouvisející tón až nad ono "zazdily dveře", naopak Karlovarákům bych vyslovil velmi vědomě, přiléhavě k roli moderátorky Plůvové, tvrdě ale bez odboček ke kárání: prostě bezvýznamná, parciální ale důrazná exemplárnost, přesvědčeně po zásluze) ... a technicky bezproblémově již navázat minutovou smyčku se smíšeným (bez dětí) sborem jakéhosi postupného Ha ha ha ha, tónově, a to smyčku s kostelní nebo jeskynní ozvěnou, odpuzující v celkovém kontextu této stopy, ale děsivou o sobě, jako by se smáli čerti u očistce. Smyčka sama ale bude citelně vytvořena opakováním, a efekt by měl částečně podtrhovat, že je smích amatérsky vytržen z nějakého úplně jiného díla a k tomu nelibozvučně naopakován do drásavé jednolitosti. Minutu zas dávám proto, že slibované tři minuty by celou práci uvrhly v zcela jiné světlo, a co bylo řečeno mělo by se již během posledních třiceti sekund dostatečně posluchači v hlavě poddati. A i technicky vzato by si pak lidé stejně výsledek o nějakou část sborového smíchu ořezali, perverse ne úplně fiktivních redaktorů snad nemusí být uplatňována v kritice. ČRo by mohl vzít do svých služeb pana Mikeše, který vyplodil se svou kolegyní to, co zde vkládáme fiktivní paní Plůvové.
 2. Žádáme jmény všech neschopných ministrů zahraničí států EU akciovou velkolichvářskou společnost "Mzn. Měnový Fond", aby si nechala své dojemně uprázdněné rady a peskování pro své neschopné zlodějíčky, a nevměšovala se tedy do státní politiky zemí EU.
 3. Dobrý útočný dialekt pro rozšíření na čs webu: "naše představy o budoucnosti ČSSR jsou.." a aktuální téma, "pan X rozhoduje ve věcech ČSSR.." atd. Přezdívka akce "svinčík"
 4. Není nesprávné jaksi jásat, že Saud pustil ženy na OH, ale účast médií v tom je dost pokrytá, bez ohledu na to, že tím problémy Saudů jako takových neskončily: Íránské fotbalistky byly (z Blesku) řádně "rozmrzelé a naštvané", když je na zápas nechali jen nastoupit. Jak jejich zklamání tak jejich pláč však ony dva výrazy zcela popírají. Že tedy Íránky kvůli šátkům typu Morava nemohou hrát zaslouží jakési nechutné převrácení až i jejich pocitů, a pak ještě hektolitr kydání klasických žabích fakt o "události", když ne činu. Ale že fašista-rozkladač, antimuslim vatikánského typu pokrytectví a utlačovač nechá svou reprezentaci cvičit div ne ve sklepě, aby ji pak "dovolil" na OH, to je pro média "Uráá". Nechci tím srovnávat levicová a velkokapitálová média, ale celkově, jdeme-li od šátkové kauzy vůbec, a od demonstrací v Bahrajnu, a angloamerickém zbrojení tamtéž, jdeme-li kolem plačících Íránek a osmdesáti Belgičanek pro které vznikl omezující bezpečnostní zákon, pak nás jásání nad Saudským pokrokem rozladí, abychom nakonec uzavřeli, že lépe by bylo Saudovi účast zcela pohřbít, lépe pro Saudův lid, než jásat nad jeho pokrytým anomálním blahorodým činem, před kterým a za kterým sotva je jakási mravní a kauzální kontinuita: tedy naprosto netuším do jaké míry je účast hráček Saudské Arábie pokrokem zrovna pro emancipaci žen! Snad pro emancipaci IMAGE jeho EXCELENCE! Nu což, chtít po ženském klubu nakaženém doktrýnou lidských práv a kulturní války aby si seřadil priority ZA SEBE a nikoli VEDLE SEBE, když imperialista vede PRÁVĚ kulturní válku exaltováním lidských práv bude asi příliš! Totiž, milé, emancipované, ženy: co je vám po šátcích! Ale jinak nic, jen ty šátky. Ten váš applaud Saudově pedikůře beztak s mým výlevem nevezme za své. Ale sahat v dnešní době národům na kusy oděvu, které jsou dokonce běžné či původní dokonce sahajícím, to mi přijde opravdu, ne ohavné, ale dementní. Tak snad zjistíte o jakéto doktrýně tu bylo mluveno. Zhruba po vzoru "socialismus v Íránu" teprve následuje po "důsledná obhajoba všech kulturních i právních aspektů Íránu", než mine autokratické období Velké Británie, umně skryté za Izrael a USA. Jo, bezplatná zdravotní.. pěkně drahé bombardování zdravotních zařízení v Libyi!
 5. Tohle je dobrý žvást MMF (Srbsko ujařmuje SVOU centrální banku, oporu státu) "To se tradičně nelíbí EU a MMF, podle kterých jde o hrozbu pro nezávislost Srbské" - republiky - pardon " podle kterých jde o hrozbu pro nezávislost Srbské Centrální Banky" / nemám příliš vědomostí z bankovnictví, ale pochybuji že vůbec pojem "nezávislost banky" existuje, natož aby byl osočen stát, že tuto "nezávislost banky ohrožuje"! Nu, kdyby si na takovou věc stěžovala spotřebitelská komora, že je to na př. významný faktor, podle kterého se klienti mezi bankami rozhodují. Ale obecně: lze to tedy chápat už i tak, že se EU změnila ve stín MMF, v "divotvorného" (merikloidního) "papouška"?
 6. Požadavek identifikace soukromých médií a požadavek chráněných přímodemokratických médií, zjm. tisku, měl by být součástí ústavy výslovně. Nevím nač mysleli naši předkové, když považovali za národní-sebezáchovnou nutnost vzdělání a lékařství, ale tisk jaksi nechali ležet mezi "věcmi třetí kategorie, jako třeba cukrkandl". Naopak zákon agentů Ruského vzoru patří až do ústavní nadstavby. Rozhodně by CH.PD.M. zatočily s mnoha nešvary jako socialistických, tak kapitalistických uspořádání. Už z toho vyplývá, že patří do ústavy.
 7. Naopak odvolání vlády referendem by se asi mělo řídit složitějšími zákony - někdy by mohlo být 60% hlasů málo, někdy 30% příliš. K tomuto závěru mi dopomáhej teorie sekularizace policie, protože pokud proběhne na vlastní, paralelní ústavě, se schválením samosebou všech, pak se tím ustanoví subjekt takový, že bude v podstatě moci občanům v oněch procentuelních lapsech zákona o odvolání referendem dostatečně vypomoci, kdyby byla účast nějak jinak limitovaná.
 8. Dvě technické pomůcky boje proti mediální džungli pro současnou ČSSR: (pro informatické a jazykové ústavy:)korpus citově angažovaných výroků v tištěných mediích, pokud se projekt setká s odezvou, bylo by možno i přidávat nápisy z fotografií v tisku (jde mi především o ty "pořádně rozzlobené primátory", ale i jiné jevy budou určitě dostupné dalšímu studiu) * Statistika TV / Rádio / tisk (u dvou prvních stačí programy, že)výskytu historických a kulturních (nejlépe pouze zasloužilé umělce + jasné historické) postav přímo jako témat, pokud jde o programy, a kdekoli v textu v jiných médiích / možností výstupů také celkem dost
 9. Saud pozval M A Nežáda na 13 / 14 tm. do Mekky na mmř. schůzi OIC. Pp. kvůli Barmě (pozn. pi, zdroj IRNA)
 10. 10 zemí přijalo pozitivně nápad Íránu k schůzi sousedů Sýrie, a tedy opravdových přátel Míru
 11. Írán je nakloněn umístění dalšího jednání s ilegální nátlakovou skupinou G5+1 v Libanonu, symbolu odporu (pro Íránce a region bezpochyby!). Ilegální nátlaková skupina vypomáhá sankční politice USA racionalizací agresivních požadavků USA a Izraele mimo legální smluvní a právní instituce vytvořené párem OSN a IAEA, tak, že nakonec ještě (tato nátlaková skupina) vypomáhá samotnému umělému kolidování obou organizací vzájemně do svých předpisů. Každopádně Libanon je vítaným místem těchto jednání, tak jako byl Írák. Oba státy vědí o členech této skupiny své. (nátlaková skupina obsahuje i mediátory Rusko a Čínu: ó jaká to sofistikovaná nátlaková skupina dlouhodobého určení!)
 12. Írán požádal "jiho"korejskou organisaci Buddhistů o asistenci v případu genocidy Barmských muslimů * Íránský Wrestling do 55kg olympijské zlato (ř-ř.z) * Jalili: "Islámská bezpečnostní republika hluboce respektuje Libanon pro jeho zvláštní roli přínosu stabilitě a b. regionu", ohledně všenárodního obrození Jalili řekl, že "je velikou příležitostí pro region , aby jeho národy naplnily svá legitimní práva a logické ambice, zatímco pak nepřátelé jsou právě proti jakékoli bezpečnosti nebo dokonce stabilitě regionu"
 13. Za Syrský Národní Červený Kříž, Sardini: "dost často tu střílejí po sanitkách, naprosto vědomě, a nebo je kradou. je to nedostatek respektu. už tak není naše práce (čk) zrovna bezpečná, a toto nám už vůbec neprospěje" / v Sýrii probíhá již rok uměle podporovaný rozklad, Sýrie je však poměrně silná, a retardace neprobíhá tak hladce jako za užití stejné zahraniční taktiky r. 2011 v Libyi, kde je již rozklad nainstalován a uzákoněn. Navíc se rozkladačům nepodařilo udržet mediální obraz "velké řetězové revoluce", rasisticky nazvané "Arabské jaro", který byl třeba k zavedení "shora legalisovaného bombardování". Externí rozkladné imperiální živly tedy pouze armádu kamuflovanou za revoltu "udržují v kómatu" - neboť nechat v prohrané rozvracečské válce pobít její agenty bez další pomoci není zrovna "fajn imidž" pro vojenské operandy zúčastněné v štábech USA a Británie. A koneckonců investoři těch pár "šlupek na kanóny" obětují i "do mrtvého masa"
 14. Co říká Barmská disidentka vychvalovaná imperialisty na genocidu svých spoluobčanů muslimů "rozmrzelými a naštvanými" buddhisty? Tedy vedle apartheidního stavu Barmských muslimů, přetrvávajícího 50 let, kdy nemají právo na vzdělání, na občanství, ani na majetek atd. Co tedy velkolepá bojovnice proti zlořádné vojenské chuntě, statečná Suu Kyi, co poví, když (někteří) buddhisté vezmou muslimské starce, děti .. nelidsky onam ve velkém a dokola? (a dělají to dle Pakistánského deníku Nation proto, že Buddhistická dívka utekla s Muslimským chlapcem - proto se "před očima" velké, statečné, Západem obdivované disidentky Suu vraždí ti "podřadnější") Nu nebyla příliš originelní: "vždyť to nejsou občané!". Shodou okolností nositelka čehosi Nobeloněčeho. (piAnalyse: re-Khaled@waqt.pk, také se tak možná nevyjádřila pouze pro zachování svého vlivu na Buddhisty, ale mohlo jít o přímý nátlak jejích západních spojek, a nebo čistě sebezáchovný akt - aby se totiž rozšířením svých aktivit na lidská práva muslimů úplně nevyškrtla z další pozornosti západních médií!)
 15. Moderní pohled na Boženu Němcovou? Jen na ČRo vás s ním seznámí veleznámá světoautorka XY. Zjistíte: s kým byla ve styku! s kým mohla být ve styku! s kým byla v příbuzenském! proč se o sebe nedokázala postarat! zda měla nějaké šlechtické tituly a řády! proč sem tam neshrbila záda! ... lépe řečeno remonovomonavá historičoložnonka, která se díky rozhlasu doporučuje býti předčítána ještě před započetím četby B.N., neb pak máte ty niance co jsou k tomu třeba, tak tato panička, co dostala za úkol bulvární metodou vyhrabat vše co dosud nikoho, bezpochyby, nezajímalo, a zařadit to do zajímavé brožury poskvrňující alespoň souvislostmi, příbuzenstvím a různým vytrháváním z kontextu(na př. spojování s šlechtou ale naprosté pominutí, že je u Němcové v dobrém vzpomínána právě M Terezie a Josef II, a nikoli nějací Švarcnberci nebo snad císař Vilém! celá "práce" paní "literární historičky" pak nakládá s literárním dílem BN jako s autobiografií, aby ji psychologicky vykládalo v rámci "pokřivování skutečnosti" paní Němcovou) co poskvrněno může býti stěží, a natož takovým póvlem, který vyprodukuje tento režim, jeho cizolegijní proti-národní média, takovým póvlem, který se nestydí poučovat mrtvou autorku o tom, jak měla přese své vztahy k penězům přijít, resp. jak měla žít. A v tomto posledním argumentu nelze vyvrátit nic, a to ani kdybyste byl, Čtenáři, Bůh křesťanů, ani muslimů atd: každý kdo poučuje mrtvé o jejich životě je na tom ještě hůře než ten kdo poučuje cizí živé o jejich životě - a tento poslední, i byl-li právě ten Bůh, nedovolil by si poučovat ani ty živé o jejich životě (pozn. pro osly, proto je zkouší). Tedy jasně dokázáno, kdyby náhodou ne výše zmíněný typ póvlu, pak Nafoukaná Panička. A to jak vidíte bylo by opravdu velmi mírné, neb kdejaká N.P. by mohla být uražena (že na př. by si nedovolila napsat bulvární ...a pak ho nechat doporučovat "před četbou"). Nechť si tyto myšlenky hraboši rozhrabou. Taková emanace geniality co byla touto režimní sekundantkou vyjevena nezaslouží než salátových výlevů. Je-libo analýzy? Zde ne!
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama