NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>



Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

ΠAnalyse 12-09-05: Taliban vyhlašuje příměří

5. září 2012 v 14:10 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

  1. Etiopie: další Africký vůdce zavražděný Bruselskou imperialistickou mafií? * Moskva odkázala Romnyho kampaň na základě USA-RF smluv do patřičných mezí * Puzzi Rajót a Restitucka: je cílem nastartovat urážky náboženských citů Ruska ze středu Evropy? * IRI a DPRK podepsaly spolupráci ve vědě a technice (40 let dipl. vztahů) * Nemá-li Tel Aviv podepsány NPT smlouvy, nechť si strčí svou jasnou červenou čáru za klobouk / IAEA má chránit státy v situaci jako Írán přesně proti takovým akcím, a nikoli sloužit v rámci nukleárních osočování jako "podpora záminek" * Tuberkulóza opět v plném zdraví, slíbené vodní AIDS je tu (AIDS II) * Venezuela, nejspíše sabotáž, dle chování médií * Verdikt: horníci JAR vinni smrtí svých kolegů, zastřelených policií při stávce * Izrael uvolnil blokádu alespoň pro Ramadánské poutníky * Haaretz: v Srpnu dokumentováno 26 extremistických útoků osadníků na Palestince (srovnatelné s molotovem v ČR - nazzi/Romové) * Až 65 Palestinských farmářů vyhoštěno / měsíc ultimátum (524.7 jiter půdy) * Tel Aviv plánuje zbourat 8 Palestinských vesnic * Tel Aviv likviduje zdroje elektřiny a blokuje zdroje vody, aby snáze etnicky pročistil Gazu * Beduínská škola má být zrušena: překáží Tel Avivu * Antimuslimská propaganda v Německu donutila všechny silné Muslimské organizace vč. Turecké přerušit bezpečnostní spolupráci s vládou
  2. Chování OSN/IAEA k Íránu je nejen obrácení zásad a cílů těchto institucí na hlavu, nejen porušováním mzn. zákona, jako u Sýrie, ale především vč. rétoriky USA/XY jde o práci s informacemi a mediální hegemonii, která smazává všechny snahy Íránu, a naopak nastavuje světu tvář neschopnosti presumpce neviny, a konečně svět převrácených hodnot, kdy největší znečišťovatelé napadají státy řídící se ekologickými smlouvami, kdy zakladatelé dohledových a kontrolních organizací nectí jejich výsledky, a využívají je v přímém protikladu s jejich deklarovaným účelem. IAEA má chránit země spadající pod její kontrolu proti snahám využívat proti nim kontroly nestandartní, má chránit dokonce i země ne úplně splňující své závazky, alespoň aby nedocházelo k zveličování a konfliktům. OSN má zasahovat proti rýsujícím se válkám, proti výhrůžkám: u válek jsoucích už OSN nemá reálné právo vymáhat jejich formu, průběh nebo skončení. Pouze usnadňovat v rámci oboustranných dohod humanitární práci nebo jednání. Svým straněním hyenskému imperialismu si tak tyto dvě organizace maximálně kopou hrob. OSN nedělá nic, aby zabránilo jakékoli válce, pouze v těch začatých asistuje agresorům. OSN, IAEA, USA, Francie, Itálie, Británie jsou skvrny na humanitě. Tel Aviv je pouze jejich abstrakcí.
  3. Írán má právo kritizovat fašistický zločinný režim Tel Avivu. Tel Aviv nemá právo na většinu toho, co si nárokuje. V podstatě nemá právo ani na ústavu v takové podobě, v jaké si ji sepsal: židé z KT by takový režim zasypali molotovy
  4. "Libye se zasadí o demokratizaci OSN! Africké Unii patří také křeslo. Tzv. Bezpečnostní koncil OSN je holý terorismus: nereprezentuje nás, ale monopol zemí, přímo a trvale ohrožujících světový mír" - Mu Ummar Al Quatháfí * "OSN udržují nespravedlnost a upíří impéria při životě" - Mahmúd Ahmadý Nežád * Lavrov: "Ti, kteří nevidí, že žádat ústupky pouze po jedné straně je nerealistické, a naopak vede k zostření násilí druhé strany, ti, kteří pouze propagují vojenská řešení, nehájí v žádném případě postižený lid, nýbrž jen své geopolitické zájmy" (pi: ti, kteří mohou všemožně asistovat opozici, mohou jí jistě místo toho vytrvale tlačit k jednání - oni ovšem vytrvalí jsou jen ve lži a propagandě...) * Vůdce Osv. Revoluce: "kdybychom dodávali zbraně a peníze těm, kteří demonstrují v Evropě, nastala by tam stejná situace, s kterou se potýká lid Sýrie dnes"
  5. Taliban vyhlašuje příměří * motto porady: "nereprezentujeme Quatar" * 3 x nutná: 1) budoucnost 2) jednoty 3) reflexe změny politiky * Stanovisko NAM/Chameney je nespravedlivé, ale rozumné * tři body Afghánského přehodnocení: Muammar, Alžírie, Hirošima * Bližší analýza: úpadek US propagandy znamená, že se širší sv. veřejnost přiklání na stranu Talibanu ve věci okupace Afghanistánu (comon sense). Toho využívají USA opět k tomu, aby dělaly na Středovýchodě, co dělají. Naopak společná pozice NAM k světovým problémům znamená zákonitě, že krize v Afghanistánu bude nadále pod drobnohledem silnější fronty. Samotné příměří je tak signálem jak NAM, že jsou jeho hlediska spíše registrována, než nárazové výlevy US administrativy. Za druhé je jistě třeba sjednotit ideologická stanoviska odboje, neboť hození do jednoho pytle s AlQuaedou a žoldáky může působit rozhodně nežádoucí rozvrat. Protože IRI/NAM vycházela spíše ze situace kolem Sýrie a OSN, musel jsem odlišit svou kategorizaci Talibanu v rámci objektivity. Kdybychom vycházeli ze samotného Afghanistánu a Talibanu, a chtěli najít bod konvergence k stanovisku NAM, mohli bychom chytit Taliban za slovo: "když minimalizace Afghánských obětí, tak zastavení činnosti." Nelze se přeci srovnávat v terorismu s USA! Dále bezpilotním terorismem a dalšími projevy neukončené činnosti Talibanu budou na základě tohoto velmi slyšitelného stanoviska NAM nakonec členové hnutí za viníky Americké agrese. A zde je příležitost: jsme-li již uskupení, které se za nás hodlá postavit na překážku, skončeme to. NAM si věci teprve ujasnilo - nás už tu netřeba. Tolik k Hirošimě. * Jistě si okupanti zaslouží vyletět z Afghanistánu zbití. Hádám, že když ukončíte svou činnost v odpověď na bezpilotní aj. terorismus USA, zprostředkovanou politickou změnou pohledu v NAM, mohla by právě taková organizovaná odpověď být tou pravou fackou pro USA, které tak jako tak brzy vypadnou. Základny samozřejmě ponechají obsazené: ale těch je možno se zbavit i čistě politicky. A pokud oficiálně ukončí Taliban defenzívu, neboť je v podstatě vyhráno, jistě získá u Karzáího lepší pozici pro svou budoucí politickou účast na existenci státu. Zde však kladu Alžírii jako bod vašeho rozhodnutí: nejste v Palestině, aby byl odpor jedinou cestou jak si vydobít práva u okupantů, na druhou stranu však "Teroristé svou vytrvalou činností v Alžírsku zbavili národ fašistické diktatury Francie." * Nechtěl jsem rozhodně říci, že stanovisko NAM je neobjektivní: pouze směřuje k stejnému bodu kam nyní já, jen přichází z jiné úrovně, takže je příliš obecné, nehledící na živé bojovníky Odporu, a tedy svým zněním cizí. Po domácku bych zůstal u onoho "když minimalizovat, tak absolutně!" * Jako hlavní lákadla tak stavím srovnání s Palestinou a možnost "poslední rány" ... přísloví "moudřejší ustoupí" zde platí asi tak jako ono shrnování do jednoho pytle: mozkem opatřená bytost moudrost ve vojenské činnosti USA nehledá, jen masový terorismus, desinformaci, mučení, propagandu účelové nenávisti a armádu přizvukujících vymytých mozků. Takže pokud vás nezaujala politická budoucnost, ale přesto chcete srovnat stanovisko NAM/Chameney s vašimi nejlepšími možnostmi, mějte prosím na paměti, že snad stojí proti sobě pouze dva názory: už jste vyhráli, nezhoršujte si politické preference versus "ale oni jen tak neodtáhnou, a NAM/Teherán nám sotva může reálně pomoci." * z mého hlediska: příměří na dobu neurčitou za zkoušku stačí. Ve světovém názoru už byly USA v Afghanistánu poraženy do posledního kriminálníka v jejich vládě, spolu s celou okupační doktrýnou. Dále podle mě již neexistuje ani pro Taliban cesta, jak USA vyprovodit "se ctí" (drony a čest? tak to tedy ne), a pokud má být Taliban do budoucna chápaný jako vlastenecké hnutí: kopanec do odcházející Ameriky zastavením činnosti hnutí je absolutně nejkřiklavější možností, která se mi pod nutným skloubením stanoviska Chameyeho a mé objektivní záštity Talibanu jeví. A bude-li si propaganda v Americe ještě dlouho poté pískat, že Taliban celou svou existencí jen ničil život Afghánců? S tím se smíříme! Vždyť "všichni vědí", že stačí vložit "jen vyvolával ještě ohavnější a terorističtější reakci imperialistických okupantů" (nebo že by stavěli ty studny???) * Čest práci! (a neberte mě jako papouška, chvíli mi trvalo, než jsem cizí stanovisko poněkud do vlastních konceptů vpustil, mě osobně být Talibánem by stačilo "poměřovat s USA v terorismu se snad nemusím" - když už by byly skutečné výsledky pouze odpláceny na civilistech... prohráli propagandu, deklarovali že táhnou, tak sbohem a koberec) Jinými slovy na rozdíl od bílého muže a jeho lidí slov si Taliban již může dovolit dovolenou.
  6. Spojka! Schválení Íráckého znásilňování a schválení CIA mučení poukazuje na jednu věc: rozpad bezp. organizace USA. Toto očišťování špinavců v ranku poukazuje na nedostatek nové krve a snahu udržet zahnívající instituce - alespoň přesvěcením totálních kriminálníků prezidentem. Takže v listopadu!
kuldúra: Milan Machovec na pultech KzB, asijská hudba zdarma vipjatt.com
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama