NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 10/9: Taliban je nutně nohsledem imperialistů...

10. září 2012 v 16:54 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Moskva: "vymáhání jednostranných politik a sankcí USA po dalších členech OSN mimo OSN persekucí na finančním trhu je ilegální, politici jdoucí na trh s touto posedlostí sankcemi natvrdlí. válka by byla katastrofou! současný stav lze řadit k chybám OSN" * Írán si vysoce cení návštěvy Mursího na MK NAM Tehrán (IRNA)
 2. Další státní násilí v Bahrajnu, americká subverze v Kanadě, Rahman - zvedne dvě slůňata (paralympiáda) * Chtěli konferenci zničit, nyní přiznali porážku a přistoupili k cenzuře (imperialisté) * Ekvádor urguje Británii k dodržování lidských práv a zajištění bezpečí Assangeho života (NNN/IRNA) * Jednání v Kolumbii "půjdou, ale ztuha" - zaštiťují je Kuba, Norsko, Venezuela a Čile * Ghana a Nigérie vrátí mír republice Mali (po rozkladu Libye vylobbovaném v OSN) * Kubánská sexuoložka/poradkyně vyprodala novou knihu (Prensa L) * Sino-Korejská spolupráce, záruka njn. sociálního pokroku v regionu - vyslanec Číny * PI: syntéza stanoviska NAM (Taliban jsou žoldáci imperialistů umožňující přítomnost okupantů v regionu resp. vliv USA tam), Snowovy analýzy Wintera (magnetismus Jihu a funkce hranic, práce OSN) a názoru Aslama Bey (Afghanistán se hemží agenty) zní takto "Taliban je nutně nohsledem imperialistů. USA jej nechali zavládnout i jej svrhli. Nyní slouží k trvalému ničení Pakistánu." (Agenti a rozklad v Pakistánu je jeden směr, Balochistán čeká na destabilizaci resp. napadení Íránu, pak bude do Balochistánu proudit totéž co nyní musí přes celý Pakistán. Írán je tedy cestou do Pakistánu: tím bude Indie rozcupována ostrým konfliktem USA a Číny, po likvidaci bezpečnosti Íránu a následně Pakistánu + drony)
 3. Krasohled - "IRI, jediný potřebný originál - globální Hilter-Británie-Taliban syntagma" * Dvojice Talibán-Vláda (učitel povstání), Izrael-Írán (izolace diváka), Krize-Škrty (zdroj), Mathaba-Libyie (racionalizace nenávisti): na tom má být v Evropě zavedeno krvavé povstání, kterým si Winterovsky rozdělí staří čtveráci, zlí hoši (Itálie, Francie, Británie, Německo) zbytek evropy, resp. obvyklé body rozdělení: ČSSR (vyhraje takové povstání, které "rádo vrátí vše krom Prahy"), Yugo, Prusko, Zakarpaty, Španělsko.. možná i Rusko, PR ehm, že? * USA jsou loutky Británie, krize jim neškodí, jsou totalita zvyklá tvrdých represí i přihlížení nekonečnému bezdomovectví * Kanada jsou loutky Francie * Izrael pak že ovládá loutku Británie USA? Izrael je tedy též loutka Británie! * Kdo tedy řídí projekt "EUROTRANSFORMACE?".. čtveráci I-B-F-N
 4. Proč OSN v případě hromadných poprav bezpilotními letouny CIA v Pakistánu a v případě hromadných poprav Syrskou opozicí cituje *libovolná* zdůvodnění dodaná (v tom případě:) padouchy, předtím, než uzavře, že těmito zločiny trpí "i" nevinní? (Aletho#Snow@Winter: ono skryté stranění konkrétním jmenováním zločinu jedné a ARAR zobecňováním favorizované strany ve výrocích představitelů OSN je evidentně Winterovskou rétorikou, ne-li přímo z jeho dílny, a lze tak formální postoje mluvčích OSN přímo označit za racionalizaci zločinů favorizované strany a residentní démonizaci druhé strany) * Jak to, že "Damašek stupňuje konkrétní" (a efektně pro čtenáře vybranou) "činnost", zatímco opozice (co nejobecněji a v rámci abstrakce terorismu ARAR) "stupňuje vojenskou aktivitu"? (ARAR = POUZE vojenskou?!) * Může-li OSN (UNESCO) odsoudit devastaci památek v Libyi a Sýrii, čili devastaci památek opozicí, musí odsoudit i devastaci lékařství (přílohou jistě mzn. ČK - Sardini "Na sanitky se střílí i se kradou. Tento disrespekt dělá naši práci ještě těžší a nebezpečnější, zrovna když je jí nejvíce třeba") * OSN žádá okamžité zpřístupnění potřebných po obou stranách konfliktu? Ale devstace farmakofabrik a zjm. nemocnic to "neva"? * Odstup OSN ve věci foto-video materiálů (v minulé piAnalyse) lze nadhodit čistě snímkem obrazovky: google "sana news facebook" * Reuters/Heyns @OSN "podezřelé z" .. nesluší se citovat! * OSN by mělo odlišovat boj za změnu režimu a sebezáchovný boj opozice: první je nepřijatelné, druhé demagogie (co by na "neozbrojené aktivisty" v Homs řekli pozorovatelé UNSMIS?) * Útoky na nemocnice, továrny a telekomunikace by měly být v OSN odsouzeny, zvláště, když to jde. Bez tohoto kroku OSN TYTO ÚTOKY PODPORUJE? * Jde-li to u historických památek, proč by to nešlo u nemocnic a škol? To chce bez tohoto OSN hned odsouzovat "humanitární neschopnost Damašku?" (když kvituje zdravotnické sankce a bombové útoky na lékařství a farmakoprůmysl? když neodsoudí útoky na ČK, které jsou naprosto zřejmě dílem opozice)
 5. Po vzoru přehodnocení Talibánu: Sýrie, Libye, Tel Aviv, Írán - pokus anglo-amerických imperialistů udržet se pomocí médií a "napínavých sankcí" a pomocí "revolučních divadel" u kormidla světa prostřednictvím OSN? (R2P/GR) * (viz Willhelm Reich? * Politizace větné stavby OSN odpovídá Rosenblattovi * Vykoupení vykupitelů (Makau Mutua): "bílí, kteří jsou globálně privilegovaní jako lidé - kteří historicky navštívili nevýslovné utrpení a nelidskou zkázu ne-bílých, vykupují se ?ochranou, ?civilizováním ?nižších, ?nešťastných a ?podřadných lidí" * Obecně jde imperialismu OSN v Africe o jedno: po vzoru "založení USA" pokračovat v unifikaci a vyhlazování struktur Africké civilizace (příloha Keith Harmon Snow, 1994, Satellite, Rwanda, Pentagon) * PEPSI/RPF-SPLA chystá opravdu válku jižního Súdánu s Súdánem (válka CIA o Kartúm)
 6. Sýrie: Co Britský sekretář míní tím, že "jednání s Íránem bylo neúspěšné?" Je snad Londýn mluvčím některé strany G5+1. Je snad výraz "pokračovat mírovými prostředky sankcí a jednání", krom protimluvu, ještě "potvrzením Čínských požadavků" resp. sám od sebe důkazem, že sankce jsou mírovým prostředkem? (Protimluv v tom, že jednání selhala, hurá jednání ..) * pi @ Damašek: pokud chcete kritizovat interference sebevražedných států, pak postačí ve výrocích srovnávat politiku na př. Turecka s politikou Tel Avivu - tím se vyhnete inzultaci a dojdete cílenějšího diplomaticko-analytického účinku v diplomatické sféře, která je pro Sýrii cennějším kanálem, než zpravodajství (diplomacie je též díky imperialistům nad Damaškem lépe slyšet, než zpravodajství) #Syrská regionální politika * Proč opozice "nemluví", když ne s Damaškem, tak s občanskými iniciativami Syrských občanů, kteří nejsou spojeni ani s Damaškem ani s imperialisty? * Tel Aviv zneužívá stavu Sýrie k plenění Golanu v dokonce v rozporu s okupačními konvencemi * Damašek odsoudil Mursího projev v Arabské lize (vše SANA/pi)
 7. Opravujeme klíč "terorismus" v slovníčku cizích slov publikovaném v sah/sapiens: veškeré zahraniční proticivilní a okupační represivní metody užití umělých sektářských a žoldáckých kontrastrukturních aktivit
 8. Erdoganova rétorika, zdá se, započítává "nová fakta" jen napůl - tím vlastně schvaluje jakýkoli terorismus, krom toho "páchaného Damaškem" * Damašek není signatářem chemického odzbrojení a nezbrojení, ale je signatářem chemického neválčení (upřesněno). Dále se Moskva oficiálně za neužití ch.z. Damaškem zaručuje (NNA)
 9. Prenderast k US dodávce zbraní "přes sousedy" žoldákům CIA v Súdánu "bylo to (podpora násilí v Súdánu) na nich, ne na nás" - k tomu dobře pasuje Putinovo Gitmo * Vraťme Turecku jeho neutrální pozici - kéž by však slyšelo (NNN)
 10. IRNA: Reportér, šéf Berlínské sekce AlJazeery odešel v rámci masivního exodu reportérů kvůli neetickému způsobu pokrytí zpravodajství o Sýrii (neustálé výhrůžky politických činitelů Quataru reportérům) * Íránský vyslanec Ali Ašgar Soltanjeh převzal prezidenství NAM od svého Egyptského protějšku ve Vídni (předáno Mursím na konferenci NAM v Teheránu) * První tanker vyrobený pro Bolívarskou Republiku v Íránu bude dodán do měsíce * Íránská kniha: dobré vyhlídky v Rusku - zájem Ruských knižních patronů o spolupráci a výměnu v překládání, vydávání i distrubuci * Palestinské vedení razí do Indie podepisovat memoranda o spolupráci * Indie označila článek o svém premiérovi ve Vošinktonském Dnes za neetický (před několika měsíci se USA za podobné útoky Timesů ofic. omluvily) * Taliban navrhl propuštění některých zajatců jako startér jednání v Quataru * Na okraji výroční strategické diskuse v Azerbajdžánu se ministr průmyslu IRI setkal s AZB prezidentem, min. kultury Arménie a Kavkazským prezidentem Islámské organizace * Již dva roky po Osvícené Revoluci Íránu imperialisté spustili proti Íránské ekonomice teroristickou Saddámovu / MEK válku * Jírovina a Írán, další rozvoj turismu: velká poptávka z Íránu po návštěvě Jíroviny, Írán též navyšuje letecký provoz * Íránsko-Írácké reparace probíhají tak, aby nepoškodily příkladné sousedské vztahy, resp. "reparace nespěchají" * "Západ nemá starosti o šíření nukleárního arzenálu po světě - spíše (viz Tel Aviv, ppi) brojí proti vědecko-technickému pokroku, který se vymkl Západním předpokladům" - nám. min. zahr. IRI Kamalvan * Smrt Etiopského premiéra stále nevysvětlena (PressTV/IRNA) * 56 článků Íránsko Afghánské spolupráce podepsáno
 11. KSČM a Prezident by měli násilné tendence podchytit, od ostatních stran by to mohlo znít "trapně"
 12. Hollande (Fašistická Liga): "nesmíme ztrácet čas s jednáním a mírovými procesy! musíme dále zbrojit a organizovat opozici, obojí řekněme.. politicky, aby došlo k transformaci. A rychle, začíná se to prodražovat: čím více zbraní a NATO v Sýrii, tím rychlejší a levnější konec. Tedy! začátek!" * USA "posílá další diplomaty" aby "radili opozici" ... která je nucena odmítat jakákoli jednání s Damaškem, jako Talibán. Nesmí však jednat ani s Komunisty a jinými frakcemi Sýrie. Musí tedy přijímat rozkazy, pardon, školení USA * Winterova UNHCR v Libanonu: agenti OSN bijí Sudánce a posílají je lstivě do místních vězení * Africká Unie střídá mírové síly v Somálsku (rotují Ugandští) * Kubánský Imunitně-Vakcinační Testovací Výzkum jen přinesl za loňský rok 53mil dolarů do státní pokladny, nemluvě na zdravotní indikátory (Prensa L) * "Těžké následky" MK NAM THR: Indie, Itálie, Čína jednání s DPRK * Mexická Strana práce blahopřála KLDR/DPRK k 64 narozeninám 27.8 * Vysl. Británie zanechal v návštěvní knize Institutu Národního Vyšívání vzkaz (KCNA)
 13. Pakistán: Kutu11 (Aletho/Súdán) * Clinton volí Obamu, Bush Clintona. I Blér dnes sklízí ovace. Tak to je zlé! Ale volit Romnyho? Nu co s válečnými zločinci: volit ty zkušené nebo ty nezkušené? * Njv. soud "již čtyři dny se snažíme z pozvaných vylámat, kdo je schopný řešit bezpečnostní problémy a zjm. autoritu a důvěryhodnost FC v Baluči, a nic. Přitom je tam tolik schopných. Proč tam sedí v nejvyšších postech ti neschopní? * Indický MZ přibalil proti Kašmíru strašáka od paní Klintnové? Ale bylo to nutné (viz IRI/IRQ) * Pevná kontrola SIM karet vyžaduje periodickou revizi identity (Pakistánský odborník Irfan Zafar) * CERMAT vládne i s obvazy též v Pakistánu
 14. # NJ Times 12/9 2001: To, že Americká policie klidně zadržela posádky bílých dodávek (tj. rozjařené a CIA neohlášené tzv. dokumentační sichry Mossad) ještě neznamená, že Tel Aviv strhnul dvojčata bez vědomí Buše. Jak Buš tak Média sakra rychle přispěchali s "obrazy z Palestiny" a "odvetou" * Také to, že FBI (ani ne) případ rychle smetla ze stolu, a média jej doslova "ozřejmila" tím, že se "Izraelci" PRÁVEM radovali, že je KONEČNĚ jejich Am. bratři pochopí: čemu se totiž museli v "Izraeli" léta "aklimatizovat", takže tanec "Izraelců" během demolice třech budov BLEDNE vedle "inferna" tančících Palesticů ("v arabské ulici") Gazy. CIA se tedy detonace zúčastnila!!
 15. Aletho: Když Americkým Winetrům podstrčíme přemalované kompasy, budou "dlouhým zápasem o nezávislost" vznikat samé "Severní to" a "Severní ono!"
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama