NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 12-09-02: zákonitě brzy po stažení pozorovatelů OSN

3. září 2012 v 15:13 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Sýrie: masakr v Daraa? Pouhé tvrzení opozice! Taková zpráva přišla zákonitě brzy po stažení pozorovatelů OSN anglo-americkými imperialisty. * Moskva: "dokola opakujeme, že vojenská, mediální i technická podpora jedné straně zahraničních aktérů v Sýrii povzbuzuje v pokračování metodou násilí, opovržení národním dialogem" * Irák: ".. což se zákonitě projeví na stabilitě celého regionu" * Indie, Írák, Libanon, Pakistán, Dominicie: Řešení pouze mírové! * OSN: Stop zbrojení opozice! Dost bylo bomb, to není řešení! * Alžírie, Azerbajdán:rozhodně proti intervencím! * (100+) Čína: anevměšovat se..
 2. Je dost možné, že k/r resp. barevnou-fialovou CIA revoluci předcházely 2-3 zásadní přípravné události, jako promyšlené kroky: infiltrace KS po vzniku ČSSR aby byli souzeni (i) bojovníci proti nacismu (njn. argument proti KS do budoucna) * sabotáž vedoucí k r. 1968 (aby padl v budoucnu stín na Rusko včetně možnosti obnovy proti-ruské ppgd. v rámci revanšismu) a pak i ono "otevření stavidel" KS přívalu "stranických" karieristů, násl. infiltrace STB a pak už zákonitě následuje fialová revoluce
 3. Další represe v jižní Korey: univers. prof. Ri No Hyong poslán fašistickými chuligány z ministerstva vnitra k soudu a vyloučen z Ulsanské Národní University za kritickou analýzu spisu "Se stoletím", kterou nechal své studenty vypracovat (Se stoletím, gn. Kim Il Sung)
 4. Adžluláh Alí Velký Chamený vyzval OSN k vážnému úsilí pod heslem "Středovýchod bez Nukleárních zbraní". * Žurnál Zahraniční Politiky (FP) resp. G Gambill otevřeně oslavuje terorismus a sektářství jako "přínos politice USA" (výslovně "dvakrát na zdraví umění sebevražedných atentátů a nástražných dopravních zařízení" a "díky tvrdému výcviku, který teroristé prodělali proti vojákům USA má Sýrie těžkého nepřítele" a "je třeba doplnit demoralizované a slabé rebely silnou a podněcující AlKajdou" a "až budou konflikty jako ten v Sýrii už opravdu odporné, měli bychom mlčet a být vděčni - to Sunnitští islamisté drtí ambice Íránu") - úkolem mzn. hnutí a levice je strčit tohoto mluvčího a poradce USG pod nos západním mluvčím, konfrontovat s touto otevřenou podporou státního terorismu když ne rovnou kandidáty na prezidenta USA, tak přinjm. OSN. Mimoto nemá pravdu, "nástup sunnitů" je pouze líbivá záslepka pro nižší úředníky USA, která se nikde nekonala, jak na válečných polích angloamerického imperialisty, tak na poli revolucí či "revolucí" v Oegyptí 2011-12, viz: Libye? Afghanistán? Irák? Tunísie? Velmi "sunnitské?" Velmi "proamerické?". Natož aby jak pan Gambill tvrdí "díky dlouhému násilí nakonec Sýrie škemrala v Tel Avivu" * Dále Nejvyšší vůdce Íránské Osvícené Revoluce varoval před sektářstvím a zjm. před rozdělením Sunnitů a Šjítů, které "tak akoráte slouží imperiálním zájmům v regionu" * Též označilTalibán i AlQuaedu za výtvory USA (u druhého bezpodmínečně souhlasím, u prvního jde o národně izolované hnutí, takže nemohu než je klást vedle Afghánské vlády a lidu jako třetí subjekt hodný objektivního nakládání, na rozdíl od AQ, kde nejsou žádné národní, náboženské nebo jiné zájmy, a kde namísto "hodnot" řídí akce zákazníci/žold)
 5. 2001/z historie: Taliban (ještě jako samospráva) "dokažte nám, že to byl Usáma Ládin a my vám ho vydáme!"
 6. Z Mičigenské University: základním bodem disentu 9/11 je WTC7 (dále vhodno vyhledat NYT 12/11 "sniff dog white van FBI Bergen filming cameras" popř. postupně klíče odebírat) * Pro Evropana postačí zrno bez plev: 9/11 udělal Izrapl bez zvláštní konspirace s USG (prostudovat výpovědi až Pět Měsíců zpět) * WTC = ReichsTag
 7. Náhled na zprávu IAEA k Íránu (heslovitý doplněk analýzy Alethonews): * IAEA není vymahač, jak uvádí hlavička zprávy, viz "mzn. zák. zahrnuje povinnosti, které státy výslovně a dobrovolně přijaly mezi sebou" * proč nedodržuje IAEA/MAAE postupy dříve dohodnuté s Íránem: ke kontrole exkompetenčního Parchinu * §9smetá ze stolu nejčerstvější slinty Tel Avivu a CIA (podobně jako zprávy IAEA z r. 2004 a 2005) * §26 ukazuje mediální lži o "nálezech" ve Fordo a Natanz * §31 je nesmyslný ale dokazuje přítomnost arogantní lobby v IAEA * §38-44: totéž, IAEA "je znepokojena možností existence neprokázaných činností bez vztahu k nukleárním materiálům v Íránu" * §45-47 opět: je-li vše v pořádku (§9 a dost), IAEA za cenu své důvěryhodnosti, která je jedním ze základů celé myšlenky IAEA, vytasí nějaké "starosti" a "stížnosti" - pochybného a nikoli diskutabilního charakteru, zde na př., že Írán by měl bezpodmínečně dodržovat něco, co není ve smlouvě, konkrétně informovat o zavážení nového reaktoru palivem rychleji než smluvních 180 dní předem - velmi akutní starosti, asi se v Íránu nové reaktory spouští co minutu! * sekce o dodatečném protokolu je zcela totéž: hlavně zahartusit §9 spoustou toho smrdutého íáéího "concern" a "concerned" (znepokojení, starost) * Dodatečný protokol A/NPT je dobrovolný a IAEA sotva zachovává svou tvář a legitimní postupy jako ElBaradei a H Naeckerts aby Írán dodatečný protokol opět zavedl. (pozn. pi: něco za něco!) * Krom toho, zdá se, měl by být dodatečný protokol vůbec zrušen: existuje pouze coby nástroj agresivních politik externích hráčů (třetích stran). * Adžluláh na okraji NAM Ban Ki Munovi "IAEA nereagovala na pokusy USA/XY vyvolat v Íránu jadernou kyberkatastrofu, OSN nereagovala na výhrůžky USA Íránu válkou!" * Vyslanec Salehi: "část zprávy ilegálně citující nepodložená a nevyřízená osočení ohledně Parchinu (zpráva v jednom paragrafu Írán označí za věrohodný, a v druhém cituje CIA v protismyslu) je dokonce nesmyslná: stopy po jaderných testech nelze zahladit. Zpráva tzv. odborníků o zahlazování stop v Parchinu je tedy především nesmyslná"
 8. Bagdád je na tom nesjpíše s nezávislostí lépe než Káhira: Káhira patrně již uplacena Saudem provokovala na NAM tak, že Syrskou delegaci zvedla ze židlí * OSN odsoudilo výnos apartheidního soudu ve věci vraždy Americké občanky (23) vládním buldozérem * ŽádostMírové flotily u USG o ochranu byla zamítnuta, nadto bylo posádce Obamou řečeno, že Tel Aviv má právo se proti lodi plné dopisů bránit, na př. jako minule hromadnou vraždou v mzn. vodách (další piráti pro EU, chacha) * 7 unesených pracovníků Íránského ČK v Libyi již telefonovalo rodinám (i tak si Írán teprve "začíná" uvědomovat realitu v Libyi - kompletní chaos a slabě řečeno Somálský typ mocenské instituce, takže za jednak vyzval k nevměšování do LBY-IRI vztahů ale druhak oprávněně napomenul Libyjské mocnéře k zodpovědnější činnosti... ačkoli, nechtěl bych být v Libyi mocnéřem a mít vůbec nějakou zodpo-co?)
 9. (Zachraňte násilníka Obamu) Mehaddi Hilas: přímo reklama na Obamu: Amerizí Plízident Obama schválil 200 plně zdokumentovaných případů znásilnění žen a dětí coby "přijatelnou vedlejší výdělečnou činnost vojáků a vojaček, když zveřejní video" - pak že rebublikáni a demofraté nejsou jedna a tatáž banda (Ryan má pouze přezářit toto zahrabávání vojenského znásilňování v zahraničí pod koberec: stále nový plísident)
 10. (superhistorie) Kolumbus: nejsmutnější zpráva minulého milénia / malý krůček pro Kolumba, velký skok pro neschopná příživnická a prašivá pseudoimpéria k hromadnému vraždění nejmírovějšího národa na světě (co je proti tomuto svrabu tzv. Holocaust? i kdyby byl pateronásobný a zahrnoval vedle náboženských sekt a Romů třeba pejskaře, byla by to proti této genocidě: dortová válka Evropských prašivců) * Aktualita z nejvyšších pater (kontra Haló) Ve všech řídících střediscích teroristického úpadku impéria pp. přistáli odborníci na výrobu náboženských pokřiků a konfliktů: všechno co bylo možno i nemožno ošklivého s náboženstvím spojovat nás v následujících měsících (než v listopadu padne USG do rukou revolucionářů) čeká v přívalu mrzké intenzity a ze všech stran. Tedy njn. Rimša, Bagry a Sůfisté, Puzzi Rajót a Restitucky. Z médií prostě poteče do našich vypláchnutých spoluobčanů a rodinných členů jedna náboženská válka za druhou. / mmch. v takové síle, že nás s jejich přežvykováním budou obtěžovat zjm. hluční atheisté! * Afghanistán? Napoleoni opět prohrají. Podívejme na jazyky v Centrální Asii, a porovnejme jejich hlubokou diferenciaci s prokazatelným množstvím okupantů v historii: všichni beze stopy zmizeli. Natož okupanti kteří potřebují k svým válkám požáry říšských sněmů.
 11. NAM vydalo prohlášení o 680ti paragrafech. Heslem MK NAM bylo "udržitelný mír pod ochranou společného světového zřízení." Jeden bod je o Palestině (...dokud nebudou práva Palestinců k sebeurčení zcela zajištěna). Další na př. o Sýrii. * Malaysie, Alžírsko, Azerbajdžán: rozhodně proti intervencím v Sýrii * USA "nechtějí zasahovat do složitého historického problému v Kašmíru" zato v Azerbajdžánu jsou hotovy vyhrabat 200 let starou válku? Jak milé! * Americký vojenský soud odsoudil nevinnou ženu k 86 letům ve vězení, důvod? "míření zbraní na vojáka USA" (příp. Sidiqqi) * Irák: vměšování Sýrii nepomůže. to je právě ten nejhorší olej do ohně
 12. Pakistán: zabití UBL nijak neovlivnilo naše vnímání Pak státu. Právě proto, že přesně ty dopady, jak v USA, tak do "obrazu Pakistánu", které jmenujete (mjamil1938/Waqt) byly jediným účelem celé fiktivní populistické akce (na pozadí detonace image USA/NATO v Libyi). navíc kdyby nebylo fikce UBL, našly by USA cokoli jiného, čím by právě to, či právě ono o Pakistánu "dokázaly" - již tak dosti prefabrikovanému publiku *R2P = otvírák, WoT=legislativní propaganda * MEK = Američtí megamašíni (17000 obětí pod heslem "proti zločinnému režimu IRI" a s vyznamenáním v USA too) * Sharaf/Waqt: vše plný souhlas. Egypt (-NAM) chce čas. Je snadné přestřelit (2). Ale zapomněl jste zmínit jako hlavní motiv Úpadek impéria, jeho dipl. schopností a Zoufalost vojenskou. * Zajímavá perspektiva (The Nation): Zardari vlastně obětuje premiéry / Netrpí ani Zardari ani PPP ale země.
 13. Ali Akhbar Khamenei požádal Bana Ki Moon o asistenci OSN iniciativě NAM/Teheránu v Sýrii, kde Írán "nepropásne jedinou šanci a nebude šetřit silami", dále podtrhnul, že nejpodstatnějším co je třeba udělat je zamezit dodávce zbraní * OSN vyzvalo obě strany v Sýrii k okamžitému poskytnutí přístupu k poškozeným občanům * (Re: OSN) za válečné zločiny v Sýrii se budeme (za obě strany, PI) zodpovídat až v době míru, DA? Nevytvářejte politické karty interventorům, Dank! A vláda si "nevybrala cestu konfrontace," vláda si vybírat nemůže, opozice ANO! Vláda MUSÍ bránit občany před obsazováním měst někým: * OSN vyzvalo opozici aby"neničila náboženské památky, zdr. zařízení, neunášela lidi a nepopravovala je pod různými slogany" * před obsazováním měst někým takovým, o kom si v FP píšou "že je dobře vycvičený v páchání teroru v bojích proti USA v Iráku" a "že dovede konflikt k ohavnosti" a "že potřebuje příliv ALQuaeda", už kvůli těm únosům, odřezávání od energií, devastaci a bránění v pohybu, držení rukojmí a sem tam rádoby oprávněným (že vám není hanba v OSN) popravám má vláda Sýrie absolutní právo a povinnost (jako jediná v oboru) bránit svůj lid. A ne nějaké přivandrovalce s Tuecko Saudskou školou rasistických a sektářských teorií, co vám jich v OSN leží na stole tři stránky i s čísly zahr. občanek. (SANA) *@Francie-Británie: namísto posílání peněz militantům pod pláštíkem posílání peněz občanům byste mohli přispět s alokovaným balíkem Turecku na uprchlíky, když už děláte jak ohromě toužíte po tom, sponzorovat trpící občany Sýrie. Dejte tedy ty peníze OSN ať se popere se záměrně přeháněnými problémy v Turecku! * Až na tu starou, drobnou, vnější lež, jak začal a kolik má obětí Syrská krize, lze velmi ocenit (stejně jako IAEA pouze §9) toto Ban Ki Moonovo valor: "Ti kdož poskytují zbraně té či oné straně v Sýrii akorát přispívají této mizérii!" (a "už bylo dost kulek a bomb!")
 14. K podivným výrokům patrně na stranu Íránu (Ban): "tvrdit, že Izrael nemá právo existovat nebo pro něj používat rasistických.." - to někdo dělá? Tedy krom pár extremistů na internetu? Neznám jediný světový stát krom Německa, který by kdy tvrdil, že Izrael nemá právo existovat. A jediný kdo má co společného s rasismem je asi někdo, kdo staví pro druhé etnikum zdi. Asi ne? A se vší úctou, Vaše doporučení Íránu: světová komunita? Neznám žádnou komunitu, která by se cítila ohrožena jaderným výzkumem IRI. Za další tvrdíte, že dodržováním ... IAEA a UNSCR jistě obnoví svou důvěryhodnost? A IAEA Vám přijde důvěryhodná? Nebo UN Vám přijde jako věrohodná záštita mzn. zákona? A že dodržováním? Cože!? Kdybyste řekl "okamžitým degradováním svého energetického průmyslu a vědy. okamžitým zastavením vývoje. okamžitým zrušením VŠ jaderné energetiky. okamžitým přistoupením na pravidelné kontroly vojenských základen Americkou armádou" - něco takového by myslím tu "chásku" kterou po jejím vlastním vzoru nazýváte mzn. komunitou, přesvědčilo, že už nemusí zneužívat OSN a IAEA pro svá sviňstva! Věrohodnost!
 15. Rozhodující ze zmanipulovaných organizací OSN a IAEA pouze §9-IAEA a OSN-BAN-ZBROJENÍ. Roztisknout na každý strom * Poslední ze zpráv OSN. Když vyjdeme z tónu OSN, tak k další zprávě o Maledivách lze se pouze zeptat: že by kolonialistický puč? * Írák? No trest smrti není zrovna OK jako mnoho dalších věcí ohledně "justice v USA!" * Modré helmy na které neustále útočí Tel Avivští apartheidní podvraťáci pod různými pláštíky v Libanonu zůstanou další rok * Jak adresovat poslední hlášky OSN u Sýrie? DO SÝRIE: "těžké zbraně do měst NE", "opozice do měst NE" (nosí a láká těžké zbraně, neumožňuje.. atd), "opozice únosy a popravy NE" a víc nic. VNĚJŠÍM HRÁČůM: "zbrojení NE", "bomb bylo DOST" * Rusko zdůrazňuje tlak na obě strany, varuje před sektářstvím, Peking opakuje: nevměšování (viz Irák-olej)
 16. (Rimša-aby ani po apartheidní genocidě v Burmě nepadl stín na udržovaný obraz o Pakistánu, něco jako "špatný a nutný spjc") * S kým rodina sdílela diagnózu? * Vymazat Pakistánský boj za lidská práva v Burmě rychle a levně, se sektářským a zpátečnickým ko-produktem? Tak rovnou v Islamabádu! * Kdo mohl na žádost obratem zaslat seznam vytipovaných dětí s bydlištěm i rodinnými poměry? Doktor, charity..? ("Sháníme křesťanské dítě s levnými nebo nepřátelskými sousedy" - "Máme tu jednu DS, 14 ...") * setkání, tel, faxy.. návštěvy sousedů, cesty doktorů
 17. Izrael nemá s Íránem nic společného - USA chce Írán takový jako Saudie, a představa, že se nepodaří využít energ. dospívání Íránu k ppg, válce a nastolení kolonie, a že tedy tato příležitost úplně zmizí 2 - 10 lety mírového provozu J.E. Íránem, je pro USA nesnesitelná. Navíc, že by po vší té ppgd. občané USA hleděli na vyspělý, prosperující a mírový Írán (i když u Kuby to tak nebolelo, ta prohra USA na historicky plné čáře, pohřbívající do hnoje tlachy hned celé řady diktátorů USA). Na dnešních hrozbách Íránu by nic nezměnila ani snadná koupě AB: dokud USA kontrolují názor své populace, jaderně ozbrojený Írán by mohl být klidně ještě rok "Parchinským" Íránem, jen z hled. TelAvivské dmtgie. *Jak nazvala Anerická média Mírovou Konferenci NAM, jedinou Mírovou Konferenci za poslední dva roky? "Festival", "rekreace", "nesmysl" - je vidět, že státy s Nulovou schopností diplomacie, státy prasecké, dobytské, jako je Francie, USA, Británie, které se nazývají "My, mezinárodní komunita" mají opravdu daleko k své aspiraci. Jak může mluvit za "mezinárodní komunitu" někdo, kdo označí 120 států ze 180 za šašky, a jejich konferenci za "trapný festival dementních rekreantů, kteří nemají na práci než nesmysly?" * Mzí nejste nic. Mzí jste smečka. * Moskva poukazuje na využívání hum. argumentů k zbrojení (pi: kk. dar občanům Sýrie od Napoleonsko-Alžbětinských hypercharitátorů) * Moskva označila sankce proti Sýrii za sankce vskutku zdvojnásobující utrpení Syrských občanů * Uprchlické tábory v Sýrii pod mzn. kontrolou jsou přijatelné pouze s pomocí modrých přilb a to pouze se souhlasem Syrské vlády a po dobu souhlasu, bez možnosti takový souhlas vynucovat v rámci humanitárního vydírání * Pro takové lháře bez ksychtu jako jsou Francoužští, Britští a Američtí fašističtí chuligáni je patrně samotný smysl hesla "Udržitelný mír pod ochranou spol. sv. zřízení" rekreací pro idioty: koho by pak překvapilo, že jakákoli humanitární fráze bude jim sloužit k sponzorství střelby po lidech a bombardování. * Kritiku OSN pronesl Mahmúd Ahmadinežád k R Castrovi (Kuba), OSN konstruktivní návrhy Íránu na reformy vítá (ale toť taky asi vše, pozn. pi)
 18. Libye (šance): 1) vítězství odboje 2) Íránský vliv (mimo tyto možnosti nic, neboli koncentráky pro barevné za rok, stejně jako dnes, prý dokonce s ostnáčem! Pá-rá-da! NATO má dokonalé portfolio! Zavést v zemi oceněné nejvýše ve všech segmentech UNESKem během roku totální pravěk i s kombinací koncentráků, Somálska, Haiti a prvky Iráku! Hurá s novou vlajkou na Pražskou ambasádu: vítej vlajko s pruhy! vítej ostnáči s pruhovanými podlidmi!)
 19. Írán a Alžírsko pozdvihnou vztahy na maximum (což je asi jiným směrem než umělá siamská dvojčata Nujork-Telavíf, skloubená za jakoukoli cenu na občanech pro imperiální účely) * Pres. Mugabe věří v ozdravnou roli 2/3nového NAM na mzn. vztahy * Kazachstán, Srílanka, SAR: pochvala organizátorům MK/NAM po technické stránce * Mzn. ČK podpoří Íránský ČK v Libyi * SAR se shodne ve většině mzn. otázek s Íránem * Íránec chce navýšit vztahy s Kazachem * A Chamenej: "motto IRI je Jaderná Energie pro každého, Jaderné zbraně nikomu"

Prostě jenom barevní, barevní:
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama