NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 12-09-07: jsou Soros i Groening idioti?

7. září 2012 v 15:07 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Pakistán: "Mzn. hráči v OSN.." * Indie: ".. kteří nedokázali adresovat krizi v Sýrii.." * Alžírsko: "..by měli pochopit zásadní roli diplomacie.." * Írán:"..zvláště ti, kteří měli na mzn. vztahy destruktivní vliv.." * Pakistán: "..by měli ke konfliktu přistoupit s otevřenou myslí a opustit své zatvrzelé pozice"
 2. Indie vyšla Pakistánu v importní politice vstříc * Vyšetřování podezřelých, možná organizovaných činností v Balochistánu nejvyšším soudem rozhodně správné, snad by jen mohla část iniciativy vzít, nejen rétoricky a volebně, vláda * Pakistán vyvažuje Amerikou rozvrtané vztahy diversifikací (+Rusko,+?) * R Malik: alespoň symbolicky Pakistán-Libanon * Je snad současný stav Pakistánu výsledkem jeho kultury? Není, a tak jako zmizí Americké "srdce a duše", resp. černý mrak, z Afghanistánu, tak se vrátí život do Pakistánu. Nadto takový sociální rozklad panuje de facto všude - viděli jsme v Británii, vidíme v ČR, viděli jsme v Libyi, že i vyspělá sociální státnost konzervovala hluboký kulturně-společenský rozklad. Stačí však aby přihlédli vyšší mzn. partneři k této situaci, a aby sami obyvatelé Pakistánu oživili celou síť tradičních společenských výdobytků, organizací, kulturních hnutí - čehož výsledky samy o sobě nejsou marginální. Oživování tradičního umění nestačí: je třeba vytáhnout zpět na světlo i zapomenutá hnutí, tady ta, co měla nějaký obecný cíl a vlastenecký výsledek.(Re: S Tariq/The Nation)
 3. UN: obě strany selhaly v ochraně obyvatel a zvláště v respektování mzn. zákona, humanitární situace v celém regionu se zhoršuje, v Sýrii se vymyká kontrole (Moon/Brahimi) dále kritizoval mzn. společenství, že mělo přimět obě strany k jednání "na což už lidé v Sýrii čekají příliš dlouho" * Opět vyzval obě strany aby okamžitě a bezpodmínečně upustily od vojenských aktivit (podtržené přidáno pi) *Království Quatarské vyzvalo ve svém proslovu k OSN k bombardování Sýrie, král označil nutnost zavést v Sýrii demokracii za bezodkladnou žízeň humanity *Izrael který vybraným způsobem léta okupuje a devastuje části Sýrie, mučí a stíhá jejich původní obyvatele poukázal na utrpení občanů Sýrie pod ocelovou pěstí diktátora Asáda * OSN správně zaregistrovaly celou kauzu s chemickými zbraněmi, ačkoli jsou i pochyby, zda Sýrie vůbec nějaké má, okrajem *OSN Analýza krachu jednání Damašku s opozicí by měla stačit, jen nereflektuje rozdělení opozice, okrajem * Úplně okrajem, poslední zprávy relativně konzistentní, ale cst. obrázků, je třeba je rozdělit: média a internet do izolovaného odstavce, odkud nebudou ani "citovány" ani "reagovány" ústy OSN do jejich ověření pozorovateli (aj.), a na obrázky od pozorovatelů, které mohou být bez podobné procedury - opatrně - reagovány (nevím čemu prospěje, když bude OSN reagovat na tu či onu část spoušti) - držte se radši pevných údajů: migrace, inflace, sankce / to ukazuje o krizi rozhodně více, než ukuchtění zběhové a jatka senzačních rozměrů * Hromadné popravy a těžké zbraně je nutno také vytknout oběma stranám(ne jedné to a druhé ono) * Říkáte, že pachatelé porušení mzn. zákona by měli být dovedeni k zodpovědnosti ať už pochází z jakékoli strany? Taková pasáž při pohledu k veledílu OSN v Libyi zní poněkud SciFi* Stále nechápu proč OSN nekritizuje sankce, když neustále cítí za potřebné opakovat utrpení občanů Sýrie? Obecně se zdá, že děje-li se "cosi" v Sýrii, OSN vyslovuje "mezinárodní komunitu" jako "sdružení naděje" a "chartu nedotknutelných".Nikoli: sankce, zbraně, neschopnost konstruktivní shody, mzn. půtky namísto pomoci Sýrii, atd. Pokud máme kritizovat všechny strany v Syrském konfliktu, pak mzn. komunita je především zodpovědná, a nikoli pouze "některé země v regionu"
 4. Že OSN neadresuje válečné spekulace států NATO: to je též důvodem chování obou stran v Sýrii, a nemálo (příklad pi)
 5. Rezignace Annana - nikoli důvod k zavržení šestibodového plánu, MZ Sýrie * 13/30 nemocnic vyřazeno, 70% medicinských fabrik vypáleno, telekomunikace vypáleny, školy a chrámy (nouzová útočiště) zvandalizovány (SANA: to také mluví samo za sebe) * Projev Tel Avivu na OSN: halucinace nebo pohádky z 1111 a 0 nocí? * Indie: Syřané i mzn. společenství by mělo izolovat teroristické elementy z opozice * Proslov Tel Avivu k OSN vyvolal odpovědi Sýrie a Libanonu (v podobném smyslu jako naše satira) na což pak ještě jedovatě-clinkrtonovsky reagoval Tel Aviv "se snažíte odvrátit pozornost od důležitějších věcí v Sýrii" .. nikoli, už jen lidská slušnost nedovolí vyslechnout masového vraha Palestinců o utrpení národa, který tento mluvčí exoduje, bez nejmenší kritické reakce. Z pohádky do pohádky
 6. Západní diplomacie je již pouze militaristickým zoufalstvím, a to nejen díky "konzultantům" a "tink tankům". Celá tato mašinérie se nezmůže na nic, než vyčkávat nějakých senzačních katastrof, a na ně pak reagovat výhrůžkami a moralizováním. Jediné co za poslední roky zvláště Americká diplomacie dělá, je synchronní hra médií a vlády na "těžký zločin a dramatické zhoršení" a "silnou zprávu". Přičemž aby taková "diplomacie" vůbec fungovala, ještě se musí celé spektrum v Evropě obvinit po vzoru "s námi nebo s tyranem?". Americkou administrativu tedy právem můžeme nazvat Investigativní Administrativou:propaganda války po důstojné zámince (v USA znamená důstojné - postačující). To jen ukazuje, že zájmy těchto zemí jsou v podstatě ilegální i morálně nepřijatelné - o dalších diplomatických odvětvích (jediných dalších) nemluvě: sankce, falsifikace, vydírání, tlaku a pomlouvání- nemluvě
 7. Indie a Čína podepsaly širší vojenskou spolupráci v blízké budoucnosti * Čína podporuje jakoukoli konstruktivní iniciativu v rámci G5+1. Řešení sporu Západních zemí a Íránu je podle Číny možné pouze diplomatickou cestou (CCTV) * Jak jde do voleb úspěšná strana? Venezuela: Chavéz zvítězil ve volební rozcvičce, 80% účast je však málo, bude se ještě pilovat! * Pakistán, Indie, Quatar, Lebanon, Sýrie, Čína, Bolívarská Republika, IRI - soutěž armádních házenkářů v Íránu (IRNA)
 8. Pučisty svržený Paraguayský prezident Lugo přijat vládou Uruguaye k přátelským hovorům (Prensa Latina) * Vyslankyně Británie pozvala sportovce a státníky na oslavu úspěchů DPRK na LOH-2012 * Továrna na fucoidan, přírodní lék na cukrovku, rakovinu a cévní onemocnění zprovozněna (KCNA) * Netopýři: pomocníci zemědělců ale při špatné spolupráci roznašeči infekcí (NNN)
 9. Sýrie: "většina států NAM se shodla na právu Damašku bojovat s teroristy" a "je dobře, že OSN rozeznává teroristické elementy v Sýrii" - MZ Sýrie * OSN založí v Homs permanentní středisko (z jednání vyslance Sýrie s vyslancem OSN) * "Všechny strany by měly nabídnout společnou základnu, na které lze Syrskou krizi vyřešit mírově. Budoucnost Sýrie nelze založit na násilí, ale pouze skrze společenskou smlouvu zavedenou samotnými občany" (čili jsme opět u ústavy, pozn. pi) - Ki *"Budoucnost Sýrie je dílem Syřanů a ne jakékoli jiné strany" - zmocněnec OSN pro Mír Sýrii Brahimi (vše SANA)
 10. Pravda.Ru (Reuters 19/6:) "Christov Heyns, zvl. inspektor OSN pro mimosoudní hromadné a libovolné popravy... žádá Obamovu vládu, aby obhájila svou politiku atentátů ... na podezřelé ... stále častěji pomocí bezpilotních letadel, což stojí život civilní obyvatelstvo ... v Afghanistánu, Iráku, Pakistánu, Somálsku a Yemenu"
 11. IRNA: "útok na region je pokusem narušit frontu Islámského odporu" - konference Ahlulbeit * Do 10.9 se v Moskvě koná knižní festival s mottem "S knihou k míru a pokroku" * V Tabrizu, prov. Azerbajdžán se koná mzn. soutěž v recitaci Písma s účastí přes 50 zemí (v Tunisu zvítězil Írán) * Vůdce Islámské Revoluce Íránu: "filosofie a rétorika součástí vyššího náboženského vzdělání budoucnosti" * "závěrečná zpráva konference NAM podtrhla důležitost Palestinské kauzy, a členové zvolali po ukončení cizí intervence v Sýrii a po právu Syrského lidu rozhodovat o své budoucnosti" - Nepálský premiér * Námořní generál Fadaví: "Pokud udělají USA tu chybu, že zaútočí na Írán, neodtáhnou ze zálivu ve zdraví, ba neopustí Perský Záliv než hluboce poníženi" * Od 31/9 jede J-E Bušér na 100%, ale předána pod velení IRI bude až v prosinci - současný šéf konstrukce a provozu za Atomstrojexport *Rok 2012 - rokem přátelství a spolupráce Indie a Číny *10/9 den umění číst a psát (OSN/IRNA)
 12. Umí IOF něco jiného, než krást dobytek a zemědělskou techniku? Předpokládám, že vládnoucí strana v Tel Avivu měla tento způsob obohacování ... armády ve volebním programu? * Rachel Corrie: příkaz IOF "zabít všechny dospělé v této válečné zóně" * Co píší Netanjahovi fašisté po branách zvandalizovaných kostelů? "Smrt křesťanům" * Puzzi Rajót a Rimša -zahraničí? kdo ví, kdo ví * K čemu je Syrské opozici bagr? * Obama a Kuba - Romny a Psychiatrie - proč namísto voleb odstartovat revoluci povstáním vězňů
 13. Yemen (spojenec Sauda a západu) byl dle bývalého prezidenta napaden Quatarem (NNA) * Yemen úspěšně napodobuje USA: 10 nevinných zabito v leteckém útoku na automobil (ALETHO)
 14. Ajatolláh A Chameney: (s MZ Sýrie) "Pravými vinníky jsou ti, kdož naládovali Sýrii zbraněmi k prasknutí, dovážejíc zbraně přes své spojence všem nevyzpytatelným skupinám uvnitř Sýrie. To jsou ti zodpovědní za žalostnou situaci v Sýrii!" * (s pres. Libanonu) "Opravdová síla Íránu je národní jednota a vůle k vědeckému a sociálnímu pokroku, nikoli ohavnost jaderných zbraní" (pozn. pi/pravda.ru: USA podporují jaderné zbrojení Tel Avivu, zato to zakazují všem ostatním v regionu) * (prezident Irákie na Hlavního vůdce IRI) "Starost nám dělá hlavně status quo v Sýrii, vměšování do politiky této země z ciziny, pohyb AlQuaedy v Sýrii a toho vliv na nejbližší region: NAM by mělo být v hlavní roli asistence v hledání politického a mírového řešení v Sýrii!" * (vůdce IRI k prezidentu Irákie Malikimu) "Iráq jako prezident Arabské ligy a Írán jako prezident NAM by měly věnovat veškerou energii nejen řešení Syrské krize ale i té v Bahrajnu či Palestině. Nadto mohou být konvergenčním modelem pro region, co se týče jejich vztahů. Tak teprve mohou zapracovat na mzn. politické atmosféře, a jejím pročištění." * (Pres. Mugabe / Zimbabwe) "Írán jako prezident NAM je nyní zdrojem naděje pro všechny nezávislost a spravedlnost hledající, svobodu milující národy" (IRNA/LIR) * Švédsko významně přispěje překlenutí lékařské krize v Zimbabwe (zdr. UN) * (Reuters/Mossad:) Írán vojenský útok USA sankcemi ustál.. * Obavy z občanské války v Libanonu konstantní, měla by stačit rozumná přizpůsobení, spíše se mění počet uprchlíků, než počet zatčených padouchů
 15. Ne "pryč s Obamou", ale "pryč s volbami!" 1) president rozhoduje o životě a smrti občanů USA dle libovůle 2)lidé mohou být a jsou vězněni na doživotí, stejně jako v Izraeli, bez udání důvodu a bez řádného soudu 3) pro případ hurikánu jsou připraveny internační tábory 4)agentura pro boj s domácím nepřítelem potřebuje 7x zastřelit každého občana USA kulkou cca. DUM-DUM? 5)Americký stát je nadřazenou demokracií?? - na tom nic žádné volby nezmění (jsou Soros i Groening idioti? byl Regan příkladný?)
 16. Značná část z 80% občanů ČR by měla být Židovské obci zavázána, že tak pohotově procitla z žalostné fašistické propagandy "pražského vatikánu", že prý "levice jsou fašisté". Pozor, sekundární lživou kampaň o "kázání" (!) ČSSD nevede pouze ODS ale i lidovci. * Až Sýrie zvítězí, měla by vzpomenout padlých statisíců v Libyi: také padli za Sýrii. Pamatuj * Další kázání v autobuse: "starousedlíci, setmění, skoro až zatmění, Penny Market a pivo" - mělo by být ctí řidiče hlasité propagátory rasismu bez ohledu na věk upozornit nebo i vyloučit. Je ostudou řidiče, že nechá v tichém autobuse vykřikovat důchodce nedůchodce naprosto neuvěřitelné věci na adresu Vietnamců a Romů. Připomínám, že jsou to vždy dva lidé, a vždy si vyberou plný autobus a využijí ticha k nejvyšší hlasitosti. Vše uvozují terminologií "starousedlíků" a "oroseného", nejčastěji šíří marginalizace právě typu "ve dne jako by se setmělo", nebo (v autobuse byli vietnamští mluvčí) "jsme snad ve Vietnamu"...
 17. Vzhledem k novému pohledu na 1968 jako sabotáž lze propustit Karla Kryla od agentů mezi normální umělce. Ovšem dle chuti, osobně mě na něm ještě některé věci stále klamou
První eko-moto-rikša-taxi v Indii
***
***
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama