NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 14/9: Írán středem Sýrijského řešení

14. září 2012 v 15:20 | sah |  1. الأمن
 1. Pokud v Evropě nevyslyšené země odpustí: Sýrie? To je samý Lavrov sem, Lavrov tam - pokud chce člověk slyšet něco konstruktivního a sebekritického. Ale vlastně, když pohlédneme na přesun OSN k objektivitě a zákonnosti, mohli bychom oslavovat! Jenže místo toho máme poslouchat prázdné populistické fráze USA, Francie a Británie: sliby, tlachy, panika. I kdyby všechno ostatní fungovalo, dokud tyto izolované země, které mají v Evropě pouze tu výhodu, že jsou slyšet, nezačnou-li mluvit dle zákona nebo mlčet, je Sýrie ztracená. * Člověk hledající k Sýrii něco užitečného nakonec vždy přednostně odebírá Lavrova, že novináři neustále reprodukují imperialistické žvanily, pokrytce a plašily je pouze proto, že se obírat jejich textem vyplatí finančně. Kdyby tedy novináři chtěli pracovat dle povinností, nutně by skončili o hladu.
 2. PI/Sayyari: vojenská intervence kdekoli v regionu je vzhledem k současné ekonomické katastrofě pouze další nebezpečnou likvidací mzn. a reg. vztahů, mzn. a reg. bezpečnosti a dalším zhoršením životních podmínek v regionu i ve světě * Iftikhar Chaundry: nespravedlnost bude vyřazena z ringu ocelovou pěstí! (a "justiční aktivismus vede k snížení korupce ale i násilí ve společnosti") * Mahmoud Ahmadinežád: materialistický přístup globální oligarchie zničil svaté poslání médií - již nepřispívají míru a vzdělání v lidské společnosti, nerozvíjejí mezilidské vztahy, nepodporují pochopení a toleranci ale stala se prostředkem dominance a nabývání moci * PI: co Saud v Bahrajnu to USA v Yemenu
 3. Sýrie: Krize je součástí dramatického vývoje na středo-východě. Tento vývoj podlamuje vnitřní (Írák, pi) i vnější (Turecko, pi) stabilitu celé řady států. Navíc jej využívají vnitřní i vnější síly k rozehrávání sektářsko-etnických konfrontací (s dlouhodobými důsledky pro celý svět, pi) - Lavrov k UNSC - "Někteří členové ignorují terorismus a rozhodně nejen tím podněcují násilí" * Umakhanov: "konflikt není mezi lidem a vládou, ale účastní se jej mnohem více stran" (k izolaci teroristických elementů v náhledu OSN) * Hlavní Muftí Sýrie vyzval poslední frakce povstání aby přešly v dialog (SANA) * Role Turecka v kontaktní skupině by měla Turecku výrazně prospět: umožní jak návrat k vlastní politice, od té vyšeptané vměšovači NATO, tak kladný vliv Turecka na situaci v Sýrii, jehož dosavadní přejímání Francouzko-Britské rétoriky nemělo vůbec nárok sehrát v sousední zemi něco kladného (jak, z nepřátelské pozice??), naopak izolace Turecka západní klikou fašistů v OSN jako "příkladného spojence" byla pro Turecko mírně řečeno sebevraždou * Jasná zpráva z Francie: "Assad padne a Francie Syrský lid nenechá na holičkách" a "mzn. komunita má podpořit mírový přechod" - mzn. komunita má vytvořit podmínky k jednání a míru, a ne podpořit mírový přechod tak jak jej dosud sledujeme. Takový mírový přechod, jaký máme stále před sebou existuje pouze pro tyto plané fráze (viz Libye) imperialistických pokrytců. Syrský lid sotva chce aby Assad "padnul"!!!
 4. Běžné bombové útoky v Tureckém Ištu (Waqt/NNA) * Jordánský král podtrhnul "nutnost Syrského řešení zvláště v přechodné fázi" * Lavrov varoval před vměšováním nebo stavěním se za jednu stranu (ocenil západní neschopnost odsoudit terorismus:) "sledovat tragický vývoj v Sýrii nehnutě je nepřijatelné" (toť prázdné fráze přátelství a soucitu, když jako by nic, imperialistů) NNA * Nepokoje v Mali (ohniště z Líbije) další oběti * Sýrie: falešné emaily, falešné facebookové účty, falešné dokumenty v tisku ... stroje na padělání peněz v dodávkách z Británie nechybí
 5. Lavrov: "sankce USA / OSN v Íránu a Sýrii nic neřeší. Bezpečnostní Koncil OSN nemá právo podporovat v Sýrii ani revoluci, ani cizí intervenci. Žádat stažení vládních sil, zatímco boje pokračují je přinejmenším (uš) naivní" * Ki-moon urguje "obě strany, aby ukončily násilí bez ohledu na své politické motivace" zároveň vyzval všechny mzn. hráče, "aby uplatnili všechen svůj vliv a našli řešení krize"- čímž ovšem celý výrok opět zabil, neboť tím pouze deklaruje, že někteří mají vliv, zatímco mu bylo nakázáno, aby rozhodně nekladl větu tak, "aby uplatnili svůj vliv, a přiměli strany se kterými jsou v kontaktu ke složení zbraní a jednání," totiž když požádáte USA aby uplatnily svůj vliv a našly řešení krize, řeknou vám "děkujeme, rozhodujeme se mezi navýšením dovozu zbraní a vojenskou intervencí" - čili slovo "vliv"bylo vzhledem k nedotknutelné mzn. komunitě, co má přehodnotit své pozice (-Indie), obaleno v polystyrenu a peří, aby se vojensky nejaktivnější nepořezali * Ban Ki-moon: "dialog hned!" * Adresace vnitřní situace v Sýrii tedy pokud budou izolovány teroristické frakce neschopné dialogu za žádných mzn. podmínek ve výrocích OSN je dobrá, nicméně přes všechnu mzn. kritiku právě vnějších hráčů a jejich "dialogu" je adresace vnějších hráčů v OSN příliš zdrženlivá, a na př. výroky o "vlivu" neústupně bezzubé. A rozhodně nelze brát jako společný jmenovatel mzn. nesouladu to co tvrdí Západní frakce, že je "blokována ta a ta rezoluce." Jsou blokovány pouze rétoricky naleštěné fráze jedné mzn. strany, které nemají s vytvářením dialogu v Sýrii nic společného, a jsou v přímém rozporu s mzn. právem. Tyto zablokované rezoluce by vedly k vývoji jako ten v Líbiji, což je vše, krom legálních postupů a humanitární asistence. * Írán v odpověď USA "Syrská krize nemá žádné vojenské řešení, vojenské vměšování kdekoli v regionu, a zvláště během husté sociálně-ekonomické krize tak akoráte dále rozvrátí mír v regionu a poškodí jeho národní ekonomiky" (IRNA) * OSN: Jakže? Obě strany nejsou schopny ukončit násilí? V skrytě tak popíráte nemožnost žádat jen po jedné straně. Mimoto namísto těchto libovolně opakovaných prázdných komentářů má OSN mít s oběma stranami trpělivost: kritika má být konstruktivní, a ne "apatická." * Francie a Británie nasměrovala sebrané fondy pro uprchlíky do OSN *Naopak trocha apatie k těm, kteří tak či onak diplomaticky žvaní, slibují a moralizují, zatímco tak či onak podporují jednu stranu konfliktu, by neuškodila: OSN by mělo ohodnotit "ne-smrtící" podporu opozici (na př. noční vidění, ochranné vesty, obrněné transportéry, noční vidění, polní lékárny, dýmovnice, tiskárny na bankovky, ale v první řadě samotné peníze!) * Pozorovatelská mise OSN tedy skončila z finančních důvodů? Zajímavé, doslech jsem se něco jiného!
 6. Předtím než Írán dovolí MAAE prohlídku zařízení nesouvisejících s jadernou technologií natož s jaderným materiálem, což by byla bývala záležitost MAAE, musí být zohledněny bezpečnostní požadavky Íránu: v tomto strategickém zařízení nesmí být pořizovány fotografie, návštěva musí projít prověrkou atd. OSN také stále nedoložilo vyčerpávající podklady této žádosti
 7. MZ Pakistánu Hina Rabbani Khar zvolala na USA "aby okamžitě ukončily své nezákonné a destruktivní dronové/bezpilotní atentátní útoky na její zem"(ABNA) * Obama "tvrdě stojí za legálním procesem s podezřelými," ale toť také vše, fráze ještě prázdnější, než gesto k Pakistánskému Ramadánu: CIA vraždí dál občany Pakistánu mimo jurisdikci USA, proti všem mzn. zákonům, v rozporu s deklarovanými vztahy s Pakistánem, proti lidským právům. Civilisté, lotři, policisté, ženy i děti jsou bez možnosti odvolání v USA odsouzeni behavioralisticky dementními agenty u žojstiků a obrazovek, bez zásahu spravedlnosti popraveni. Mnohdy i lidé vyprošťující je z trosek. Mnohdy i lidé později na pohřbu. Obama tedy tupě blábolí tak, že se Amerika může za něj více méně pouze stydět. * Libanon a UNIFIL začali odstraňovat některé instalace Tel Avivských agresorů přesahující tzv. Modrou čáru (NNA) * "Je zde jistě východisko v Íránském jaderném hlavolamu: ale to by musela IAEA/MAAE respektovat mzn. zákony, držet se svého motta a vzít v potaz Íránské bezpečnostní požadavky" - Soltanieh (genřeď IAEA - Amano - prý Íránu slíbil žádané písemné podklady ale na samostatný dotaz s právem na bezpečnostní regulace mlčel)
 8. 77% Indů chce přátelství s Pakistánem a nikoli "vlastnictví" Kašmíru (Waqt) * Vláda a Armáda společně rozhodnou o bezpečnostní politice S Vaziristánu. To že o tom nyní budou rozhodovat neznamená, že jakýmkoli způsobem přijmou vměšování USA v této věci * Na Mírové konferenci NAM v Teheránu byla ona auta zavražděných Íránských jaderných vědců vystavena v JE Bušeru, kam byli mzn. diplomaté s otevřeným srdcem pozváni
 9. Kontaktní skupina je nápadem Egypta? (Prensa) * Pravda.Ru: "koho by zajímala ilegální CIA vězení v EU, nábožensko etnické hrůzy v Myanmaru nebo pár horníků v JAR? Europarlament naopak musí řešit Damašek, Puzzi Rajót a krizi.." * OIC pomůže utlačovaným menšinám v Myanmaru ekonomicky bez ohledu na rasu, poté co si polostátně apartheidní nepokoje vyžádaly 90 obětí * Astana (Kaz) a Palestina podniknou pragmatické a efektivní kroky na mzn. poli i v OSN (NNN) * Írán souhlasí se základními body návrhu Egypta z jednání o asistenci v mírové otázce Sýrie * Kontaktní skupina zatím zahrnuje Egypt, Saudskou Arábii, Turecko a Írán, ale první expertní porady v Káhiře se účastnil i Irák a Bolívarská Republika, které reprezentují další konstruktivní proudy v poli (první expertní jednání 4+2 se konalo v Pondělí v Egyptě) * Nebezpečné požáry z lidské činnosti v Ekvádoru, ekologická rána * Další oběti Afghánsko-Pakistánské nulové protipožární stavební a revizní politiky (NNN/NNA) * Argentina nalezla možnosti spolupráce v Gruzii a Arménii * Kolumbijští rebelové:"vláda, zločinci a policejní mafiáni unáší lidi, drogy pašují gringové = máme politické požadavky" * Mzn. komise odsoudila okolnosti Paraguayského puče, hlubší zpráva bude po dokončení k dostání na agenturách Amerických spolků (MERCOSUR..) * Mongolská úroda znamenitá* Vietnam zdokonalí ochranu v zahraničí adoptovaných viet. dětí * Malajsko-Čínský Muslimský obchodní sektor významný ale s rezervami, přehlídky v Číně se účastní i Írán (NNN/IRNA)
 10. IRNA: Írán opakovaně nabízel své síly pro regionální bezpečnost, ale přes-zahraniční síly zde pod pláštíkem "regionální bezpečnosti" trvale poškozují prostředí svými jadernými propulsními lodními pohony a dále zvyšují regionální nestabilitu mezi národy - Sayyari * Kazachstán urguje kompletaci železničního projektu Turkmenistán-Kazachstán-Írán, podporuje NPT práva Íránu * Tehrán@Peking "arogantní mocnosti nejsou tak silné, jak předstírají" (MAN) * Wu Bangguo:"Čína a Persie mají společnou historii a civilisaci a jj. národy se podílely na kultuře lidské společnosti. rozvoj vzájemných vztahů tak slouží jak našim národním zájmům, tak mzn. Míru a bezpečnosti" * Írán nabídl CICA(24 států od Afghanistánu přes Thajsko až k Turecku)koordinaci Tehránem prezidovaného ECO ve věcech analfabetismu, chudoby, klimatických změn, násilí a teroru a přístupech vykořenění násilí a teroru. DáleTeherán vyzval oba spolky k spolupráci v transportu, energiích, u vodních toků a v otázkách ekonokulturních, což jsou věci, kde vyšší příspěvek všech regionálních národů rozhodně přispěje míru a bezpečnosti * Cholera v Sierra Leone brzy pod kontrolou * "Indická podpora Palestiny je základním kamenem Indické zahraniční politiky. Indie již od Gandího boje za nezávislost od koloniálních imperialistů pevně stojí za právem Palestinců bojovat za suverenitu, nezávislost a funkční, jednotný stát: tedy Palestina s východním Jeruzalémem co by hlavní město"- Singh shrnutí pro tisk z rozhovoru s Abásem * film Kostkový Cukr získal hned 3 hlavní ceny na osmém mzn. filmovém festivalu v Tatarstánu. Historie festivalu sahá do roku 2005, účastnilo se 40 filmů z jedenácti Muslimských zemí a rozděleno bylo 10 cen. * V Alžírii se konala širokoúhlá mzn. vědecká konference Islámských zemí (IRNA/ASH-SHA#B) * Nabídka a správa investičních příležitostí byla ministerstvem Obchodu centralizována, aby byla zároveň omezena nutná administrativa * Pakistán navrhuje vzájemný obchod v národních měnách a rozšíření mezi-provinční spolupráce, která se v Lahore osvědčila * Pakistánský duchovní podotkl, že Kanadský lid sotva schvaluje kroky Kanadské vlády, tedy omezení diplomatických styků: předpokládá vnitro-kanadské nepokoje * Na další inovativní návrh Clinktonové na vojenské "řešení" Syrské "krize" mMZ IRI Ramín Mehmanparast odvětil "Syrská krize nemá žádné vojenské řešení, a udivuje mne Vaše imperiální zabedněnost"
 11. Egypt nezvedá daně, rozšiřuje jejich záběr * Tel Aviv porušil v Libanonu rezoluci OSN * Sankce proti Íránu poškozují ekonomiku USA / EU - Marandi * 300 tisíc míst ve vzdělání bylo od r. 2009 v USA škrtnuto * JAR: 34 stávkujících bylo zastřeleno pro výstrahu * USA skrývají Bolivijské teroristy - Prezident * Američtí demokraté považují okupovaný Quods za "hlavní město Izraele" (Hamas) * Osadníci pokračují v teroru (Haaretz) * Imperialistické mocnosti nebyly v OSN schopny odsoudit teroristické útoky v Íráku a Aleppo, které přišly současně (RT) * Palestina vyzvala EU k vysvětlení, když ne přehodnocení dalšího rozšiřování vztahů s Tel Avivem, když okupační režim porušuje všechny své mzn. závazky a povinnosti vyplývající z resolucí OSN, a stupňuje své zločiny proti lidskosti, nebo zločiny svých občanů a úřadů nechává bez systémové odpovědi * Damašek zneškodnil mzn. hledaného teroristického vůdce Abbu Kasara v Al-Hosn poblíž Homs, též objeven tunel k pašování zbraní a vojsk, díky podpoře místních obyvatel * Tisíce demonstrantů proti Saudovi opět v ulicích, protesty zostřily poté, co 11/2011 represe stály život pět aktivistů. 13. Srpna odsoudilo Švédsko Saudský režim co by nelidský autoritářský režim (ABNA) * 50% občanů podezřívá režim USA z manipulace fakty 9/11: nový film Explosive Evidence zdarma k vidění na PBS se pokouší přiblížit hůře stravitelná vědecká fakta kolem sesuvu dvou budov na Menhetnu. Lze to ovšem formulovat i tak, že více než polovic občanů USA podezřívá oficielní teorii o 9/11 z účelovosti (MHB) * Pakistán 10 obětí v oblasti Kurram, 45 zraněných - Taliban * 90/400 obětí v Íráku, ohlásilaAlQuaeda (sektářská reklama na násilí přílohou, pi)
 12. KCNA: Lidová vláda zaslala prostřednictvím generála Kim Čong Una vřelé gratulace k 47. narozeninám Syrského prezidenta a "vyjádřila solidaritu a podporu Syrským Arabům v jejich oprávněném boji za suverenitu a bezpečnost země" a popřál Bašaru Al Assadovi pevné zdraví a úspěch v zodpovědné práci. * Premiér DPRK urguje kompletní obnovu zatopené oblasti * President Nigérie vyjádřil hlubokou víru v mír a pokrok na Korejském poloostrově, jako součást vzdělané a otevřené gratulace k 101 narozeninám Jučeho státnosti * Arménský prezident jako součást gratulace vyjádřil přání své země rozšířit spolupráci ve všech oblastech * President Keni též gratuloval s potěšením z růstu oboustranných vztahů * Mongolská strana lidu též poblahopřála lidu DPRK * Korejští vědci vytvořili kostní lektvar, jehož konzumace (100ml/denně) je významnou biologickou podporou lidského těla * Na výstavě Korejské vědy se vedle dalších zajímavých lékařských inovací objevil praktický poradce při Tuberovém onemocnění * Tematicky vyčerpávající kulturně-historický vzdělávací park korejského národa dokončen
 13. JAR věnovala 4.5mil dolarů Mauritánii, která se po špatné úrodě potýká s hladem (Prensa) * 11/9 se na Havanské universitě konal koncert na oslavu hrdinství "Kubánské pětice," která již 14 let je zadržována USA v nejhorších podmínkách revanče, poté, co byla uvězněna pro špionáž a poté ještě revidována co teroristé. Široká mzn. společnost vč. vlád a několika resolucí OSN pokračování této demonstrativní spekulace s lidskými životy odsoudila (Prensa)
 14. Guantanamo ke "kus pekla co všechno zabije" - slova vězně, který byl roku 2010 Americkou justicí osvobozen, poté co byl roku 2001 uvězněn. Letos na Guantanamu zemřel na samotce, těžce nemocný, zproštěný viny a psychicky zničený. Neví se, zda byl umučen. Obama zakázal jeho propuštění v rámci kolektivního trestu Yemencům, údajně v souvislosti s nějakým leteckým neštěstím, zřejmě však jako součást podpůrné kampaně stále vládnoucího autoritářského loutkového režimu Saleha, tedy gesto revolucionářům, že Yemenci jsou nuly, a mají držet huby. (RT/MHB) * Namísto pádu dolaru Evropa udržuje Euroinformováním pouze o Euru. A namísto dlouhodobé nestability a stangnace máme tak tu čest s "historickými maximy" * Církevní restituce v ČR: poslední krok k totalitě (PI) * Tel Aviv se snaží oddělovat viníky? Marně: neakceptujeme, že co se děje Palestincům dělá "pouze Armáda" nebo "pouze Osadníci." Tím by si Tel Aviv omyl ruce nad svými povinnostmi. Navíc opakujeme, že narůstající rasismus ve státě má základ v ústavě: nebýt této apartheidní a kdekoli jinde nepřijatelné ústavy, bylo by těchto jevů za nehet, a nikoli "pravidelná průtrž"(PI/ALT) * Preference a izolace ve věci Hamás a Fatáh (Netanjah žádá po Aštonové..) jsou PsyOp: za prvé je cílem rozdělit ještě více samotné Palestince, za druhé podpořit teroristický obraz Palestiny na západě, za rachocení humanitárních frází o ekonomické nestabilitě vece prospektech terorismu v Palestině (PI/Beg)
 15. Kamery dávají občanům ale i policii falešný pocit, že jsou chráněni (expert, RT) * TrapWire: iluze, že celá líná a autoritářská bezpečnostní administrativa (tj. přebujelé úřady a služby) vůbec dělá něco jiného, než totalitní PsyOps (PI) * Robotický nosič vojenské výbavy?Někdo investuje do drahého výzkumu umělých oslů, laciné stravy pro vojáky a prášků na dorůstání končetin, jiný pořídí si osly a koně živé, a ještě jim poskytne pořádné stáje, stravu i úkoly... Proti robotickému populismu tunelovací vojenské vědy USA je tedy i osel vojenským prostředkem výrazně moderním (PI)
 16. Ve stylu "Rwandští uprchlíci si pomohli sami"(zatímco je po tisících kosily kulomety) chtěly USA po konci studené války uzavřít "pro čtenáře" (jako teátr Muammarovy vraždy) otevřené bojiště v Afghanistánu:"Dal se na cestu míru." Na žádost Německa respektive Británie však Bin Ládina používali r. 1994 k zničení Jugoslávie. Roku 1993 tato spolupráce vyústila v útok AlQuaeda na WTC. Aby tato fakta již diskutovaná v Americkém senátu ustoupila do pozadí, byl zopakován útok na WTC roku 2001. Tím měl Bin Ládin být ukázán jako dlouhodobý samotář a zrádce, zaměstnaný terorismem v dalekých končinách Afghanistánu. Měla tak být smazána Republikány diskutovaná spolupráce Clintona Usámy a MI5 v Evropě. Pro-islamistické tendence USA a Francie v tzv.Arabském Jaře mohou být pouze za tím účelem, aby se ještě více ukázala "zrádcovská povaha islamistických žadatelů o pomoc" resp. "bojovníků za svobodu" - která opět "přebije" dodnes v Makedonii trvající spolupráci anglo-amerických imperialistů s AlQuaedou proti zájmům Evropy ...mnohonásobné PsyOps * též se zdá, že "dé já vú - útok na Ameriku" byl načasován se spuštěním GR / pak by hlavním motivem 9/11 byl proti-evropský PsyOps
 17. Vzdělanost, suverenita a konkurenceschopnost Afrického člověka má přednost před Africkou přírodou - pouze samostatní a nezávislí Afričtí lidé jsou zárukou zachování přírody a rozvoje kultury. Existence národních parků v Afrických zemích nic nemluví o pokroku a svobodě samotných Afričanů.Zbývá dodat, že ani nepřekvapí, že většina fašistických CIA hnutí Afriky (Pepsi Squady) nese název "lidová armáda..." Afrika je tedy stále tam, kde bylo Německo po r. 1930 (naivní primitivismus lidovosti)
 18. Znásilňují pracovníci OSN ženy i děti? ANO! Pomáhají Američtí hrdinové s vyspělou technologií i pomocí družic běžným krvelačným loupežným bandám den co den organizovat silniční blokády a přepadat vesnice? ANO! Zabraňuje prezident obětem genocidy v páchání genocidy zas genocidou? ANO! A že jej za to OSN již 20 let chválí, sejmul i 20 Španělských občanů a případ je u soudu ve Španělsku? ANO! ANO! A kde to všechno najdeš a navíc 10 milionů obětí obliby dvou takových prezidentů v OSN, pro pár diamantů a prosperující Pepsi? * Čezký rozhlas: Profesionální turismus (13/9/2012) * Získej harémovou opici *Obřího leguána * fotoaparát Homo Sapiens * vízum do Konga!
 


Komentáře

1 Libya Libya | Web | 14. září 2012 v 16:14 | Reagovat

mathaba pozastavena, chybí fondy

2 EDIT EDIT | 14. září 2012 v 16:35 | Reagovat

§14 "Gul" -> "Beg" (Wrong source reference, meaning analytic not news source)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama