NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 17.9.2012: Namísto spuštění jednacího procesu podle rezolucí Bezpečnostního koncilu vnější opozice požaduje ostranění režimu

17. září 2012 v 16:25 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. "Namísto spuštění jednacího procesu podle rezolucí Bezpečnostního koncilu vnější opozice požaduje ostranění režimu, v čemž, vedle podpory odmítání dialogu ozbrojenou opozicí, je zdroj násilí a utrpení Syrského lidu" - Lavrov - "nejde o válku mezi dvěma zeměmi, proto neexistuje žádné oprávnění vměšovat se za zájmy jedné strany, ale obě strany by měly být tlačeny k okamžitému příměří a přípravě k dialogu" * Hizballáh:"Jediné východisko je donutit obě strany k příměří. Na tom však USA naprosto nemá zájmu. Sankce proti naší straně i Damašku, a tedy spojování nás s Damaškem je toho důkazem" (ALT) * Reuters winterizována? 10, 20 nebo 27 tisíc obětí v Sýrii? *Hluchoněmé dítě předáno IDF UNIFILu, UNIFILem Hisbaláhu, Hisbaláhem rodině (NNA) * Putin na APEC "USA v Sýrii spolupracují s AlQuaeda a dalšími podobnými extremistickými organizacemi na svržení Bašara al Asáda"
 2. V podstatě může Amerika klidně začít posílat opozici ponorky a tanky (ptj.): současné podpora opozici s právně bezcennou omáčkou o její "ne-smrtíci" nebo "ne-vojenské" povaze je stále podporou jedné strany. Takže taková nebo onaká podpora USA opozici je v rozporu s mzn. zákonem a ničí podmínky k dialogu. Nehledě na destabilizaci regionu. (pi) * Rusko dalo 2 mln CHF mzn. ČK pro Sýrii a úhrnem 6 mln. USD na WPF a humanitární misi OSN (SANA) * Kuba na revizním zasedání hlavní rady MAAE / IAEA připomněla, že stojí za myšlenkou Středo-východu bez jaderných zbraní, a podtrhla, že to by ale"musel Izrael přijmout NPT" (Prensa) *Aktivity osadníků (-) lze srovnávat se sektářskou činností AlQuaeda v Íráku (pi)
 3. Neříkám, že Eichenwald, ale to, čím se zabývá jsou stále oficiální pohádky - pro CIA není problém se ještě do budoucna pochválit, když bude během plánování demolice neevakuovaných drapáků zasílat prezidentovi varující, ale jinak nic - zprávy o AlKajdě - zadruhé je žádoucí, aby AK byla podezřelá již během útoku, historicky, hned s Bin Ládinem. A není ani problém, aby Buš o smyslu této korespondence věděl, a vzal tak vinu toho způsobu, jak ji utváří a finalizuje Eiechenwald na sebe: že CIA měla svázané ruce a Buš tuto neopatrnost dopustil, působí "mučivě" (tím je CIA očištěna, bezpečnostní hysterie potvrzena a Buš .. působí mučivě - prostě divadlo)
 4. Rezoluce MAAE / IAEA je opravdu rétorické cvičení: naschvál monitoruje jako spolupráci Íránu s IAEA plnění resolucí OSN, což je ale ilegální postup, zkreslující reporty IAEA. Takže se ve výsledku musí formulovat nesmyslné věty že "Írán neplní rezoluce IAEA a OSN"(společné reozoluce neexistují, IAEA nemá autorizaci ani kvalifikaci hodnotit plnění rezolucí OSN, a IAEA jako taková nevydává žádné regulativní rezoluce). * Další zkreslující obraty jsou kolem těžkovodních, reprocesingových, laserového obohac., a protimluv u Parchinu zmíněný ALT a MZ IRI (typu když rozsypete uran doma po podlaze, stačí vysavač, aby mzn. inspekční agentura nedokázala "efektivně prokázat"...) * RT: IRI bude spolupracovat s IAEA, nevypadá to, že by dále chtěla věci jen protahovat a opakovat.Zdá se, že otázky, které nám ometá IAEA o ústa chce také opravdu řešit (jaký to tedy rozdíl mezi vnitřní prací agentury a resolucí 2012)
 5. O "Stalinském" řádění v Polsku stále nemám nic věrohodného. Že USA "dlouho věděly" platí u Konga, ale ne u Varšavy - dlouho tajili něco, co by zarazilo klín mezi Rusy a Poláky, nadto přiblížilo Poláky německé revizi? A proč nepřijímám post-sovětskou omluvu jako důkaz? Sovětské se totiž sice nosí, ale komunistické ne, proto, byť jinak rovné politice RF nemusíme všechno máslo na Stalinově hlavě věřit. Zatím masakry Poláků Rusy ve Varšavě kladu na úroveň Rusů navigujících Němce přes Ukrajinské rádio nad Polskem: slinty.
 6. Kdo to sklapnul na mírové frontě stoly, aby Taliban vypadl tak či onak ze hry: toť otázka pro moudré v Namibii.. (ki)
 7. Tato EU není pro Čechoslováky: naše zemědělství, toť Palestinci před zákonem, soudem, ústavou a médii Tel Avivu. Co ještě chceme v chrámu, kde hlavní Gadžo Obama káže jako hlavní témata 1) protiruské puzzre 2) protiruská Sýrie 3) laskání hlavní tepny totality: eurotragédie
 8. Krádež Kosova Američany-němci dokončena (Haló) * Vztahy Makedonie se Srbskem dobré, naprostá většina občanů pak prý touží po likvidaci armády a žoldáckém spřažení s USA (MIA). * 17. mzn přehlídka knih v Alžírsku (s 50 výročím nezávislosti) "Moje kniha, moje svoboda" - 600 vydavatelů z 41 zemí. Vzpomínka na spisovatele A R Mouhou, M Feraoun, besedy se současnými spisovateli (bude pokryt vývoj od r. 1962) doprovodí celý veletrh * 400 mln CZK je třeba pro Sev. Mali - mzn. ČK (APS) * Cohen se vměšuje do věcí Libanonu (ALT) * Pro-Palestinský filmový festival TPFF v Torontu (ALT) * Segregační policie ignoruje oznámení značky vozu, je-li podáno Palestinskými svědky útoku extremistů na děti * Některé graffiti likudnických fašistů (na př. Ježíš jako opice) svědčí o tom, že větší část všech současných útoků jak na Palestince, tak na různá náboženství jsou PsyOp, koordinované, profesionální, vypocené někde v kanceláři. * Čína-Japonsko: Japonská provokace a defraudace na mzn. Míru, OSN - i Taiwanu (RT) * Waqt: nenazýval bych bezpečnostní situaci v Iráku následkem selhání vlády. Spíše následkem likvidace země okupační armádou USA, a v případě Iráku lze Al Quaeda považovat za instalaci čistě americkou, čili tak, aby rozkazy CIA přímo přijímali: věrohodní vzhledem i vystupováním - "islamisté." * USA vyhrožují Egyptu: "nejste spojenci ani nepřátelé" (ob) * Na Guantanamu se používá smyslová deprivace, tj. ucpání všech smyslů, takže prožijete léta ve tmě a bez sluchu, jen šťouchance vojáků a jídlo v pytlíku od vlastní stolice.
 9. Bankovnictví Sýrie stabilní, některá embarga velmi stará. Sabotáže nyní komplikující humanitární činnost postupovaly tímto směrem: ropná struktura (rop. pole, ropovody, z. průmysl), železnice, transport (fáze 2:) továrny, banky, služby, humanitární instituce, vzdělávací, lékařské a turistické (SANA) * Maronitský patriarcha AlRai varoval region před cizí konspirací a upozornil, že číst, co se děje v Sýrii je základem, jak se nestát nástrojem cizích zájmů. Upozornil, že návštěva papeže v Libanonu je právě signálem pro křesťany, aby se společně s Muslimy postavili sektářsky založeným konspiracím * "USA se zřekly zprávy schválené v Ženevě, protože neobsahovala hrozby, jednostranné dohady, a sankce. Obsahovala vyvážený postup zaměřený na zastavení násilí" - Lavrov (SANA) * Ve čtvrtek ve městě el-Hamíděh prov. Xjr armáda zničila 4 vozy vybavené střílnou Duška (DShK) i s teroristy uvnitř, kteří v místě blokovali silnice a zastrašovali občany * MZ Sýrie vyjádřilo zděšení, že BK-OSN odmítnul Ruský návrh rezoluce, odsuzující 9/9 útok v Aleppo (50/100 + zničení třech nemocnic a řady domů) a zvolalo (MZ Sy) na komisi pro lidská práva, aby hrála "efektivní a pozitivní roli k vážnému přispění zastavení násilí a nalezení mírové cesty na bázi dialogu, což bylo mzn. uznáno jako jediná cesta z krize."(SANA) * MZ Sýrie k zmocněnci pro mír v Sýrii Brahimimu "ty země, které Vaši misi schválily, by měly, pokud chtějí aby byla úspěšná, izolovat diplomaticky teroristické hráče a činy v Sýrii a nepodporovat druhou stranu, krom dialogu" (SANA) *Afghanistán a Palestina jsou hlavním zdrojem proti-amerického sentimentu v Muslimských zemích (Moskevský orientální institut / RT) * Hurikán se blíží k Číně * Thajsko po povodních drobné škody, král trochu pomůže (NNN) * Finále dablových voleb v Indonésii o prázdninách * Rusko-2Korea ropovod, jižní Korea krade Japonsku, Japonsko Číně * USA cvičí rakety středního dostřelu nad hranicí DPRK * Singapur film odsoudil a kondoloval * Vietnamská ptačí chřipka v dalších dvou provinciích * 1000 malajských obchodníků poobědvalo s britskou oficiální delegací * Brtiský vyslanec uhodil na Britské podniky"zdvojnásobte přítomnost na Íráckém trhu"(attav) * 3-denní návštěva popa v Libanonu příležitostí k žádosti o práva 450 tisíc Palestinských uprchlíků v Libanonských táborech * Arabská liga odsoudila autora filmu * OIC "nesmíme být rukojmí extremistů na obou stranách" (o filmu a vládě USA) *Clinctonová: "dokud budou lidé jako Bush vést války, není šance na trvalý mír" a "ambasády, jako třeba ta Syrská jsou místy, které nesou vpřed onu myšlenku, že se můžeme domluvit. Naše ambasáda v Sýrii je místem, kde se rodí regionální mír!" * Mursí v EU o ekonomice a kontaktní skupině ("k/s koordinujeme s Brahimim") #Prensa-NNN * Na ki-Moonově řeči o kultuře míru by si Nietzsche smls: také by přispělo založit výzkumný ústav míru, restauraci s Mírovou kávou. Je snad třeba dokazovat, že další vzdělání by těm, kteří jsou zodpovědní za války vůbec neprospělo? Ba bylo by pro světový mír zhoubné? Cožpak o válkách rozhoduje vzdělanost politiků? Cožpak všude jdou politici ze základní školy do voleb? Válka je cynickým aktem lidí, na jejihž rozhodování nemá vzdělání žádný vliv, a v jejichž propagandistickém systému bývá vzdělání zneužito.Naopak, vzdělanost mas umožní smest války i OSN do jednoho pytle * 12/9 útok na hotel v Mogadišu, kde jednala Keňa a Somálsko * Utlačovaným v Myanmaru OSN nepomůže (ABNA) * Humanitární pomoc Saharavským vysídlencům vč. školního stacionáře Alžírský ČK brzy dopraví na místo určení (APS) * USA testují rakety stř. doletu v blízkosti hranice DPRK (Prensa) * Majitel platinových dolů v JAR tvrdí, že žádná stávka se nekonala * Ekvádor navrhuje Švédsku výslechy v Londýně
 10. Zaštiťovat statistiku FAA proti veřejnosti ochranou práv samotných odposlouchávaných občanů je nesmyslné, neboť toto číslo může být žádáno pouze obhájci práv těchto občanů: ten kdo je odmítá zveřejnit nemůže hájit občany. Jak dobře by teprv znělo, kdyby byla takto odmítnuta otázka po počtu zneužitých odposlechů? A kde je pak rozdíl, není-li k disposici číslo žádné? * Denis Kucinič "Každý se stává podezřelým, když velký bratr poslouchá" (ALT/RT)
 11. OSN odsouzený Americký film, který posloužil AlKajda v Libii a přispěl konceptu "nevděčnosti" (piAnalyse 14.9.2012 §16). Mohl být též dobře obdobou 9/11-GR-Mkd, čili překrýt vydání Explosive Evidence.
 12. Green on Blue "Taliban" (klikni pro samostatný článek piAnalyse) ... O protestech v Teheránu ani muk, NYT!! (nna)
 13. "Vlády mají reagovat tvrdě a rychle na náboženské provokace - nebo lidé co se cítí pošpiněni pak vezmou věci do vlastních rukou" - Putin o vládě USA a hořících KFC - "s náboženskými city musí být zacházeno s nejvyšší opatrností" - Putin o Belgické Amnesty International - "Nazvali byste výsledek své *odpovědnosti chránit* v Libii jako dosažení pořádku a prosperity?"- Putin k mcCainovi o Sýrii a Libii"Ozbrojené srážky mocenských, kmenových, náboženských a etnických skupin jsou tu na denním pořádku. A to nemluvě o zážitku, který si ze Změny Režimu odnesli samotní Libyjci" - Putin o Kongu, R2P a OSN
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama