NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 26.9.2012: Emblematické Ki-moonovo "vzdělávání vůdců"

26. září 2012 v 15:07 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno


 1. "Je to svobodná a suverénní Alžírie, kdo vytváří a určuje svou demokracii. Ta nevyžaduje žádnou vnější navigaci, která někdy používá demokracie a lidských práv pouze k nátlaku a vydírání." - Larbi Ould Khalifa, mluvčí Národního Shromáždění Alžírie - "zámořští nemají právo nazývat se učiteli demokracie a lidských práv v Alžírii - protože jim to minulost nedovolí" (mluví o koloniálním systému, který pod pláštíkem historické zodpovědnosti za kolonizované lidi zničil a otrávil jejich socio-kulturní prostředí) (APS) * Mursí: "USA by měly změnit svůj přístup k Arabským národům. USA tu za peníze daňových poplatníků nakoupila neslávu, když ne ostudu, a odpor, když ne nenávist. Podpora recentních revolucí možná jako gesto stačí vyrovnat dlouhodobou podporu USA diktátorům v regionu. Zvláštní odpovědnost USA daná slibem z r. 1978 o autonomii a ochraně Západního břehu tak nabízí USA určité východisko." (NNA) * KLDR varuje USA před další potupnou porážkou, a vyzývá k vážné změně podporovaných aktivit na poloostrově
 2. Důležité je dnes vědět, co je realita a co fikce. Tak na př. tzv. preventivní válka, která byla "kdysi" rudým hadrem pro lidové diskuse. Nezbylo z toho však při pohledu na izolované, neustále válčící Spojené Státy nic, jinými slovy tuto "Bušovinu" vyškrtla z mezinárodního politického slovníku Evropská děcka té doby, která sice neměla příliš vybroušené argumenty, zato snadno rozpoznala a tvrdě odsoudila pokryteckou nespravedlivou rétoriku. Tím z pojmu "preventivní válka" nezbylo nic, a musel být imperialisty "odkloněn," takže z p/v, kterou si dovolí chápat a kritizovat i Sedlák z Kotěhůlek nezbylo nic: zbyl zde "preemptivní útok." Slovo, které ve starém slovníku rozhodně nenajdete. A opět: pohlédneme-li na dnešní svět, kde jediný v regionu vyhrožuje "Izrael," a to nejen Íránu a "preemptivním útokem," je patrné, že slovní spojení má připomínat prevenci, a ihned asociovat "jadernou hrozbu" Íránu. Má tedy, stejně jako p/v ospravedlňovat válečné výhrůžky "Izraele." Přitom právě ten, je jediným, kdo neustále vyhrožuje válkou, a to nejen Íránu, ale v podstatě celému regionu, a v důsledku i světu. Vedle toho pak aktivují USA své malůvky po Tel Avivem osočovaných a permanentně drancovaných, jako že na př. Libanonu vládnou teroristé a podobně, ultra-malůvky v Sýrii rozhodně nevyjímaje! To, že je "Izrael" v regionu jediným hlasitým a historickým agresorem je tedy spolu se zmíněným aparátem rétoriky a USA faktem. Fikcí je pak to, že tyto výhrůžky mají vůbec nějaké důvody, když už je rozhodně nelze považovat za oprávněné. Lidové diskusi z tohoto plyne užitečné poučení: chceš-li svého oponenta donutit k očividné demagogii, zeptej se, kdo je z této dvojice (Írán, "Izrael") jasným agresorem. Odpovědí bude jistě bezvýchodné svatouškování. (PI)
 3. Pinheiro uznal zločinnou přítomnost cizích elementů v Sýrii. Připsal jim válečné zločiny. Odsoudil to, že opozice, nikoli pouze tyto, žene do zbraně děti pod 18 let. Dále odsoudil těžké zbraně v hustě obydlených oblastech A TEDY úmyslné používání těchto oblastí opozicí k útokům na vládu i civilisty (UNSMIS). Dále odsoudil mučení a popravy vládních vojáků A TEDY i exemplární popravy civilistů obviněných z pro-vládních postojů nebo činnosti. Odsoudil sankce, jako útok na práva a samotnou existenci až 2.5 mln potřebných v Sýrii. Varoval před rozšiřováním konfliktu, podtrhnul pouze mírové řešení konfliktu a zvolal k podpoře Brahimiho mise A TEDY kontaktní skupiny z iniciativy Íránu a dílny Egypta. Z toho vyplývá, že i Brahimi je v tiskovém centru OSN notně cenzorován! * Rusko pozdvihne kontaktní skupinu přes Brahimiho do širokého povědomí, pak by si měl Lavrov vzít dovolenou (PI/Pravda.Ru) * Vyslanec Ruska pro Sýrii Kulmukhametov na konferenci "Konference Spása Sýrie" podtrhnul nutnost ukončit násilí, ať už opozicí nebo Damaškem, bez jakékoli vnější intervence, a to tedy včetně okamžitého zastavení financování a zbrojení ozbrojených skupin. Označil za urgentní spustit vážný dialog bez jakýchkoli předpodmínek. Opoziční vůdci i politikové na této konferenci zvolali po složení zbraní a mírové reformě, předávající moc z rukou současného prezidenta demokratické moci TEDY nové moci vycházející z oboustranných jednání bez jakýchkoli předpodmínek. Konference se zaměřovala především na nebezpečí, která pro Sýrii z pokračování násilí plynou (NNA)
 4. Charitativní součásti OSN nemají žádnou hodnotu: lze je, třeba i uznat, a praktikovat v instituci nové. Tato kontinuita peněz a určitá fungující automatika pak skrývá temnou stránku OSN, která však svým negativem převažuje jakési "kalendárium": imobilitu míru. Jako charitativní organizaci tak lze OSN do jisté míry uznat, jako ochránce práv a fórum všech národů však nikoli: práva zde nejsou chráněna, pouze vymáhány imperialistické strachy a potahováni Afričtí patrioti, a fórum všech národů by mělo mít určitá pravidla, fungovat na spravedlivých principech, a jasně pozitivní mzn. pravidla po členech fóra a jejich vládách vymáhat: jako na př. nevměšování, mírové řešení různých obecných sporů atd. Zde se však vymáhají diktáty velmocí (= států s právy veta) na těch bez libovolného práva, zde se "možnost" vměšování "vyhodnocuje" přepadení od přepadení, a konečně v tomto OSN se vymáhá libovůle "ochránců" na základě "fakt," zatímco za většinou rozhodnutí OSN není ani jeden mzn. zákon. (pi)
 5. Věci které možná ještě platforma současného OSN umožňuje vyřešit k dobru postižených * Jak prokázat demagogii oponentů v případu Írán-XY? Zeptat se přímo, kdo je z těchto dvou agresorem! To samozřejmě ještě více platí pro lidovou diskusi. Proč se topit v k tomu zkonstruovaných nových slovech, jako "preemptivní" nebo "bezpečnostní rizika," když takové slovo agresor má mzn. i obecnou platnost a jednu stranu sporu zcela vystihuje, jak historicky, tak stranou současných její politik? * Írák žádá deportaci teroristické organizace MKO: obrátí-li se přímo na EU, jenom dobře! Nicméně pochybuji, že veto, o které Německo usiluje, přinese jakoukoli, natož chybějící rovnováhu: Německo totiž reprezentuje EU, asi jako "reprezentuje" České zemědělství v EU. Dlouhodobé spoléhání na EU bez změny platformy směrem k zajištěným mzn. zákonům, může se velmi rychle vymstít, už jen pro pakt NATO, který promítá do politiky EU vojenské zájmy USA. * Lze jistě z toho, že EU sotva reprezentuje národní zájmy členských zemí jako je ČSSR, usoudit cos o neschopnosti a korupci vlastní národní politiky, ale výsledku opět hraje na ruku stejným korporacím, jejichž zájmy se prosazují aktuální totalitní reformou EU. V kostce tedy korupce politiků ČR opět pouze podtrhuje totalitní a imperialistický charakter centralizované EU.
 6. 9/11 válka proti Islámu opět povstala, aby byl potlačen výrazně negativní obraz USA, který nebyl přesvědčivě napraven ve vlně revolucí na Středním Východě, aneb muňky mzn. vztahů * §1 v USA jde o nenávistnou řeč k místním menšinám, obhajovanou coby svoboda projevu * §2 u filmu, stejně jako u psaného slova jsou všechny způsoby publikace, úpravy a distribuce chápány stejně. Takže, z hlediska "nejslabšího článku řetězu" v místních zákonech měly by film zablokovat Google a další, zvláště když jejich cenzorská činnost může být v konfliktu se zákonem pouze, je-li prokazatelný rasový aj. motiv, zatímco film je v konfliktu hned s několika paragrafy mzn. zákona o svobodě projevu, a dokonce jeho označení za válečnou propagandu je pouze otázkou lokálních právních výkladů * Řešením pro Nujorské metro pak je žaloba silnějších organizací na autory a legislativní advokáty této inkriminace, propagandy a vyvolávání nenávisti * Film se měl jmenovat "Islám je rakovina": ruce Tel Avivu tedy hned vidíme, stejně jako vystupují advokující intence úřadů USA. Ale rozhodně to není rovnoměrná "výměna" mezi Tel Avivem a Teheránem. Teherán nikdy neklesl pod svou úroveň aby osočoval jakékoli ne-muslimské náboženství. Teherán nazývá rakovinou režim Tel Avivu a jeho fašistické obhájce v mzn. propagandě, sponzoři filmu však nazvali tumorem náboženství miliard lidí, mnohdy nemajících ani televizi. * Luciferité a Jehovité II: z tohoto komentáře pod článkem RT #Geller je zřejmé, že ve fašistických PsyOp přidružených k internetové diskusi o filmu přímo zasahují členové Vatikánského kléru, ať už s nebo bez vědomí autoritářského impéria (#PI) * OIC, AL, EU a AU v Káhiře a Londýně vydaly společné prohlášení odsuzující jakékoli formy Islamofobie a urážky všech náboženství obecně: "zajistíme respekt náboženstvím a všem jejich prorokům, jakoukoli advokacii náboženské nenávisti, která zakládá podněcování násilí a nepřátelství nelze chránit coby manifestaci svobody projevu" (APS)
 7. Maršalův plán a EU II: 1) William Clayton: princip diktatury, 2) Coudenhove-Kalergi: zaměření zotročeného tělesa, 3) Barroso a společná armáda: potvrzení bodu 2, totiž "ještě společnější" armáda NATO, s odejmutím práv jednotlivých zemí o své armádě rozhodovat, a potvrzení bodu 1, neboť NATO reprezentuje pouze egoistické zájmy USA, a tedy federalizace EU je především protiruským tahem, a též proti-českým, respektive. (PI) * Dohoda 25 z 27 zemí EU o rozpovědnosti zastaví ekologický přechod EU - Evropské sdružení ekologů (Prensa Latina)
 8. Soudce, který ve Španělsku otevřel případ korupce OSN a podpory OSN masovým vrahům Kagamemu a Musevenimu poté, co v Kongu nebo Rwandě bylo zavražděno větší množství španělských turistů také otevřel případy proti osnovatelům mučení na Gitmu v justici USA. Jak vidíme, ve Španělsku je justiční aktivismus nebezpečným koníčkem, neboť soudce Baltazar Garzón jmenovitě kvůli těmto věcem, jistě pod rozdílnými oficiálními důvody, nesmí dalších 11 let soudit. Ve Španělsku je tedy justiční aktivismus nebezpečným koníčkem, a v EU a USA snad jen (?) snem. V Pakistánu je tedy oproti EU - právní stát. * "Kdokoli obeznámený s americkou justicí musí přitakat, že drobná vítězství se topí v legálním systému, který více pracuje na racionalizaci nespravedlnosti, než k zhmotňování spravedlnosti" - Viktor Bout (SABA)
 9. Nová vědecká studie - (Seraliniho mzn. GMO kritická platforma): až pětkrát vyšší pravděpodobnost, že zemřete o 5-10 let dříve, 3x vyšší riziko rakoviny. Běžný herbicidní postřik monsantovským prostředkem "Roundup" zvýšuje v ošetřované zemědělské oblasti výskyt rakoviny prsu 2.5x. No neber to (Pravda.Ru)
 10. Rusko se připojilo k úsilí Číny podpořit reformní tvář KLDR pod vedením Kim Čong Una, zaměřenou na odbourání z větší částí umělé nedůvěry mzn. organizací. Nahradí jaderné zbraně DPRK regionální bezpečnostní pakt? (Pravda.Ru) * Japonsko a Čína jednaly v Pekingu o mírovém řešení územních sporů (Prensa) * PI: Jaderné zbraně jako takové nejsou v dnešním světě přímou hrozbou. Jejich nebezpečí, tolik dnes připisované diverzí Pakistánu, že "právě tam mohou kdykoli převzít moc extremisté, a tak dostat pod palec jaderný arzenál," patří, díky realitě Pakistánu do říše báchorek. Tato a podobné báchorky o KLDR mají pouze zastřít skutečnost, že právě a zejména agresivní chování Tel Avivu, stimulované jeho jaderným arzenálem, a jeho obdoba v chování USA na Korejském poloostrově jsou hrozbou světovému míru a lidské civilizaci nebo přírodě na zemi, chcete-li, vůbec. Právě a zejmena toto chování imperialistických hráčů založené a podněcované jejich jaderným arzenálem činí otázku kompletního světového jaderného odzbrojení aktuální. A že by právě proto byly jejich omluvy agresivního chování stylizovány coby jaderné hrozby jejich geopolitických obětí a cílů? * ISNA/NNA: Mahmúd A Nežád "problém světa je to, že ti, kteří ovládají mezinárodní vztahy hájí pouze své zájmy. a sama existence nezávislých zemí je již překážkou uplatňování jejich zájmů" * PI: Vlastně má KLDR stejný problém s USA co Írán s Tel Avivem, jen, že USA se chovají takto lotrovsky a nezodpovědně pouze tam, kde pokládají jadernou válku za "přiměřeně skryté" (2) - jaderné testování * USA obecně podporuje válečné snahy Tel Avivu a Kolumbie právě zbrojením (ALT)
 11. ALT?? * "IAEA provedla množství inspekcí v Íránu a zavedla množství permanentních sledovacích zařízení v Íránu, ale nikdy neprokázala diverzi jaderného materiálu pro vojenské účely."
 12. Kubánci posčítáni za 10 dní * Honduras vyšetřuje absence stávkujících učitelů "na pracovišti" - to víte, práva státních zaměstnanců zahrnují právo držet hubu... (PL) * Afrika ostře odsoudila ekonomicko-právní blokádu Kuby * MO Vietnamu Thanh označil obranné hovory s Kubou na obou úrovních za přínosné. Kuba navrhuje spp. ve výcviku a výměně strategických i místně-obecných informací * Země AMU (sev. Afrika, Arabská Mahřebská Unie) se sešly v Marockém Rabatu, aby harmonizovaly prostor kyberzákonů. KF se zúčastnili právníci, akademikové i experti v informačních technologiích (IT) a komunikaci a samozřejmě státní činitelé z relevantních kabinetů. (APS) * K útokům na Sinajském pohraničí se přiznala Egyptská rolnická brigáda, avšak dávno poté, co se Tel Aviv (samozřejmě / jako obvykle), z plna hrdla bombardérů, revanšoval na obyvatelích Gazy (NNA) * Ki-moon a Brahimi souhlasí s ohrožením regionu plynoucím ze Syrské krize * Komanda pronikají do Jordánska * Armáda IRI se připravuje na obranu. Íránská vláda již nebude nadále podceňovat výhrůžky Tel Avivu válkou. "Jsou tak stupidní, že pokud je jejich páníček v USA neokřikne, válka bude, a to bude dozajista jejich smrt" - Jáfari, velitel elitních jednotek IRGC. * Přišly nějaké pozitivní změny z USA, na př. ve věci dronů, pro Pakistán paní Khan? Waqt: uvidíme, naděje umírá poslední * Pakistán řádně prošetří excesy na obou stranách během demonstrací, aby pak hon na čarodějnice ohledně té jedné podezřelé kulky nezpůsobil dojem nepřátelství Policie a Národa (pi/Waqt) * Dalšími sankcemi pouze k válce o průliv hozené pak USA na Írán (ALT) * Evropou rozeznávaná teroristická organizace MKO, která za loutkové vlády Saddáma Husseina povraždila 30,000 Íránských občanů objednala si k příležitosti zasedání OSN v Nujoku reklamní agenturu, která následně zaplatila čtyřem mladíkům s bicykly 15 dolarů na hodinu, aby se motali kolem hotelu, kde se ubytoval Íránský prezident, a uráželi hlavu státu transparenty. Na otázky IRNA udali, že musí poslouchat, co jim šéf řekne, že věří CNN, a že nevědí, že Tel Aviv má jaderné zbraně (asi protože věří CNN). (IRNA) * USA Íránské delegaci nevydaly dvě víza blízkým spolupracovníkům prezidenta, žádost byla podána dlouho předem. USA jsou tímto chováním známé, a i to je stínem na fungování OSN (ALT) * Čína a Pakistán patrně hlavní role v budoucí rekonstrukci Afghanistánu po neoprávněné a neoprávněně dlouhé Americké válce na infrastrukturu, kulturu, civilisty, drogovou bezpečnost a mír regionu. Když koordinace s Indií tak rovnou "3+2 zemí regionu pro rekonstrukci Afghanistánu?" Nebo vypustit Pakistán a brát jej spolu s Afghanistánem jako subjekt (PI) * FSA zaútočila na pohraniční stráž Libanonu (už podruhé v jednom týdnu) - oficiální zpráva * Westerwell: reforma OSN nutná (= Německo veto? leda pro začátek..) * Proces s MKO je OSN pouze protahován a odkládán: přesun od hranic s IRI k Bagdádu je skoro by to svádělo říci PsyOps, kdyby nešlo o lenost OSN s touto krajní prasečinou vymest světnici: Irák urguje k odsunu MKO, "terorizují Iráčany i Iráňany!" (NNN) * Další jednání Súdánů o odzbrojeném pohraničí. Nesouvisí s konečnou úpravou hranic, která si zaslouží jako podmínky: světový mír (NNN) * MTIT upozorňuje na teroristicko-ekonomickou činnost Tel Avivu, zaměřenou na likvidaci komunikační a IT infrastruktury Palestiny. Tel Aviv se snaží zabránit vývoji IT a komunikace v Palestině, hádej hádej výmluvy? * Mursi závěrem konstruktivní kritiky USA potvrdil, že dále trvá na složení zbraní a ukončení násilí v Sýrii, na tom že se nic nezmění (NNN) * Ki-moon o Palestině: rétorika poslušně převzatá z nabídky Tel Avivu (skrytá nabídka změny diskurzu rétoriky ve zvolání Njh na EU o Palestinské ekonomické krizi) * Západní sankce na Myanmar znatelně staženy, poté co se nová hvězda vysoukala z limuzíny a posadila se svým projevem rovnou na hlavu prezidenta. (NNN) * Írán jedná s Evropou o ropě. Indonesie s Íránem rozvoj vztahů ve vědě a mezi univerzitami (IRNA)
 13. Obama v televizi CBS přislíbil, že na Netanjahovu válečnou rétoriku nepřistoupí (NNA) - pokud tedy chceme dávat imperialistickým blábolům nějakou váhu * USA se od výroku Obamy o Egyptu - trnu v patě distancovaly na všech úrovních, ještě i v NATO tato zlá slina hlučně pleskla na výkresy plánovačů válek a rétorů. * Až 72% důvěra občanů USA v média z r. 2004 opadla, a dnes je na stole 60% nedůvěra občanů v média (hurá!) * Ani v USA neodpovídá statistika nezaměstnanosti a rozpočet na obranu realitě! (ALT) * Suu Kiy se pořádně nalíčila, Velké auto ji svezlo s delegací západních imperialistů a jejich poskoků, na její rasismus se pro cvakot spouští fotoaparátů zapomnělo, stejně jako na její imperialistické úkoly. Zablekotala cosi o Jihoafrické Republice a Mandelovi, a už, že prý se těší, že bude alespoň Tou hvězdou vedle prezidenta, když už ho rovnou nesvrhne a nevyhladí Myanmarské muslimy. Že prý sjednotí lid (který rozbila svým Buddhistickým šovinismem)
 14. Westergaard, Jones, Wilders, Bacil, Hebdo * Shaheen prozkoumal 1000 Holywoodských filmů, z toho 300 "lze v mnoha ohledech srovnávat s nacistickou propagandou proti Židům," a zvláště ty, které obhajují nebo dokonce oslavují masové vraždění muslimských populací jsou doložitelně sponzorované Pentagonem (Waqt/The Nation, Pakistánský deník) * Hned několik paragrafů mzn. zákona popisuje současné akty v USA a Francii jako nezákonné, Hebdo na př. i kdyby obsahem nezapadal, okolnosti jej usvědčují z úmyslné spolupráce s dalšími nenávistnými autory. * Ibrahim, Brahimi nebo Abrahám: Islám patří mezi Abrahámská náboženství * @3408 Spíše než přehodnotit strategii proti ruhačství, měly by muslimské země zařadit tuto formu k již existující strategii boje proti válečné propagandě. (PI)
 15. Co "mluví za vše"? Obamův Ramadánový slib je emblematický pro politiku USA v Střední Asii, Obamovy výroky k Egyptu jsou emblematické pro p-USA v Středním Východě, Clintonové "dodávka helikoptér z Ruska k vraždění civilistů" je emblematická pro přínos USA ke krizi v Sýrii, rozdmýchávání proti-muslimských nálad a zavádění proti-imigrantského teroru a politiky ve Francii a Itálii je emblematické pro hlad po humanitární intervenci v EU, výstavy Muslimského umění a vraždění v Alžírsku je emblematické pro svobodu slova ve Francii, obhajoba mimosoudních vražd a tisíce kamery na univerzitních hajzlících a v koupelnách, nulový humánní kredit imperialistů a sociální rétorika olympijských her ukrývající tradici nucených prací a střelby do demonstrantů je emblematické pro její veličenstvo "target killing", Británii. A konečně Ban Ki-moonovo "vzdělávání vůdců" v referátu o mírové politice, namísto "vzdělávání mas" - je komplet emblematické pro humanitární kredit tradičně fašistického Západu.
 16. PiSoft odhalil jak zkomprimovat libovolný komprimovaný archiv o další třetinu. Číselné řady pak vč. prvočísel pak na rozdíl od komprese RAR na stabilních 20% původní velikosti.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama