NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

OSN: oslava masových vrahů v Kongu

24. září 2012 v 15:31 | sah |  Archív politicky napsaných článků
Uzavřeno 13.3.2013, článek nevyjadřuje aktuální postavení PiNews. Uznáváme Keňu, Ugandu coby suverénní země, snaha zavleci Ugandského prezidenta do obvinění v Kongu je právě lží a snahou o převrat až k Somálsku.Snaha vrátit spravedlnost do OSN pro desítky milionů pozůstalých v Kongu, Rwandě, Súdánu a Ugandě se neobejde bez obhajoby politického vězně USA Viktora Bouta. V tomto bodě: pryč s Americkými kibici a jejich rusofobními argumenty! Dokud nebude osvobozen Viktor Bout legálním procesem vč. demonstrací a aktivismu v USA, a tím usvědčen film z produkce OSN a z pera Pepsiho Wintera z milionů obětí, bude OSN vydávat masové vrahy za zachránce a osvoboditele, nebo jak dí nové vydání National Geographic "božích bojovníků!" Případ Viktor Bout slouží vrahům v kancelářích OSN k jejich skrývání jasných dokumentů proti Kagamemu a Musevenimu.Vodka a Drogy, Rus
Neptali jsme se OSN "jak pokračuje film Pán Války." Obvinili jsme OSN z korupce, a ptali jsme se po zjevných vinách Kagameho a Museveniho. OSN nám na své stránce o Kongu však nabízí tyto otázky: zachrání OSN genocidní prezidenty a velitele fašistických "pepsi armád" před strašlivou Lordovou armádou, co ji zbrojil "Bořšč", a v počtu 500 mužů (údaje OSN!) páchá nesmírná jatka "mylně připisovaná" pánům prezidentům a korupci v OSN? Zastaví OSN 500 mužů, kteří páchají 20 let genocidu pod rukama Kagameho a Museveniho ve 2 a 2 zemích? Ale ptali jsme se snad na pokračování filmu a podobné fantasmagorie? Stránky OSN o Lordově armádě: holé vymývání mozků. Volali jsme, že OSN nefunguje a lže! Jeho humanitární programy jsou ve skutečnosti programy zbrojní, evidence proti Kagameho zvěrstvům je v kancelářích OSN kompletně zamčená. Vrazi jsou hrdinové, nevinní ve vězení, a vykořisťování a útlak v Africe pod rouškou OSN pokračuje v stabilně zrůdné míře.


Bořšč: tj. abychom si lépe zapamatovali zfalšovanou diagnózu viny: Bořšč je tradiční strava Izraele, nadto ve filmu je Viktorova rodina právě "důkazem" proti-židovských represí v SSSR, avšak abychom si ještě lépe zapamatovali, kdo to vše v Kongu způsobil, Bořšč je též Ruským trad. jídlem. Avšak Viktorův bratr u vaření chlastá: abychom měli jasno. * Je nutná otázka, co nám chtěl autor filmem sdělit, když se skutečnost s filmem právě ve věci zatčení rozcházejí: film tak má Viktora usvědčovat, ale proč tedy ve filmu Viktora nechytili kdesi v Jižní Americe, ale v USA, proč ve filmu jej usvědčilo bratrovo tělo, po příjezdu z Afriky, zatímco ve skutečnosti musel být zatčen tak, aby se další fabrikace odvíjely od drogového stereotypu Jižní a Střední Ameriky? Jistě, film nám ukazuje jak to bylo s jeho bratrem, drogami a Mexikem, ale co z toho lze doložit, než zhola nic. Proč byl ve filmu zatčen a propuštěn, zatímco ve skutečnosti byl pouze zatčen kdesi na letišti? Jistě: máme navíc uvěřit, že jeho zatčením se "obrátila situace v USA" - kterou film vykládá jako dobré a zlé chlapíky, a zvláště techniku "muže s cigaretou," která nikoho neusvědčuje, nic nekritizuje, ale umožňuje appeasment divákových podezření, frustrací a konspiračních sklonů v čiré fantazii. Plný útok na obsah filmu srovnávající fakta z případu uvěznění Viktora Bouta, a rozšiřující otázky je tedy jedním z předpokladů úspěšné reformy OSN a vrácení spravedlnosti milionům obětí OSN, Pepsi, Fanta, Coca-Cola, Winterovy rétoriky, mnoha zbrojních pseudo-humanitárních NGO a filmového průmyslu ve službách USA.

Africká Unie v podezření
Jednotky UPDF a SPLA předány v j. Súdánu Africké Unii? Abbu Mousa jim požehnal v boji proti LRA? (Uganda-Súdán-Rwanda-Kongo, RPF, NRM, ADFL 1980-2006). U.N.S. DPKO spolehlivě zdokumentoval, že Kagameho RPF prováděly "pseudo-operace," které vystihují Kagameho a Museveniho gerilový teror v celém regionu, a zatemňují sebe a své zločiny jako "práci nepřítele" - Lordovy armády LRA, mai-mai, FDLR, Interhamwe, "vládní síly Miltona Obote" v Ugandě, nebo "mladí habjarameni" ve Rwandě. Vyberte si fackovacího panáka (ALT) * Vůbec kvůli Súdánu a Somálsku padá na Africkou Unii podezření, že je buď výtvorem imperialistů, nebo slepou bábou * OSN se odvolává na spp. s AU, poté co teroristické armády získaly moc, promenují se před AU jako "anti-LRA." LRA dle OSN čítá 500 mužů, přesto rozsáhlé brutální zločiny páchá ve čtyřech zemích regionu? OSN okamžitě stáhne všechny své i soukromé hum. organizace, kterými se to v Kongu/Súdánu hemží, a převede je na regionální hum. organizace. Ještě nevíte, co zde OSN pod pláštíkem potravinové pomoci dělá?


Koordinace
  • veřejným tématem vina filmu na milionech obětí a nespravedlivosti v OSN
  • politicky může na př. Rusko v OSN již takto formulovat boutovu-podmínku-konga jako otázku: "to bude OSN krýt vrahy, dokud nebude v USA napravena politická křivda na Viktorovi?" resp. "Film tedy rozhoduje v OSN o tom, zda Winterova verze s LRA zvítězí nad obviněním Kagameho (Snow). Film tedy rozhoduje v OSN o vině na milionech zavražděných? Americká justice nějak dokládá film? OSN nečiní chyby a není náchylné k podobným křivostem v jeho orgánech a kancelářích?"
  • Třetím bodem bojkot Pepsi, Cola, Fanta
  • Včas přednáškové turné Snow
  • Rétorický mód "Winter vs. politický vězeň účelu Bout vs. korupce a lži OSN vs. Španělský soud vs. důkazy uzamčené v OSN" pro lidový aktivismus a navrch tedy komplexní analýzu filmu "Pán Války," která ukáže technologii viny, appeasementu, stereotypů, a podtrhne celý smysl politického vězení reálného Bouta jako proti-Africký, pro-korupční a proti-Ruský akt, pouze zaštiťující nutné nedostatky filmu
Takto koordinovaná akce: od expertů filmu, OSN, přes aktivismus, disent, další tvorbu, právní aktivismus, a koordinaci v mzn. politice - určitě povede k očištění Bouta a tím usvědčení OSN, Wintera i Kagameho a Museveniho, a vyvrácení lží o LRA atd. A jako třešínka na dortu na př. reálné studie faktičnosti nebo lživosti LRA, mai-mai...


Update:
 


Komentáře

1 Diskuse OSN na toto téma a téma legalnosti sankcí Diskuse OSN na toto téma a téma legalnosti sankcí | Web | 19. října 2012 v 10:55 | Reagovat

Diskuse OSN na toto téma a téma legalnosti sankcí

http://www.un.org/News/Press/docs//2012/gal3438.doc.htm

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama