NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

пAnalyse 28.9.: chce Francie světově válčit proti Rusku co "paralyzuje Katarskou humanitu"?

28. září 2012 v 18:31 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Gatilov: "Obviňujete nás ve svých médiích po celém světě (jednostranně), že jsme pouze v roli obhájců Bašara Asáda. Říkáte tedy, že Rusko u Sýrie mzn. zákon porušuje. Takové osočení nepřispívá naší patové situaci, uznejte, není-li posouzeno a jednou pro vždy uzavřeno zde, v OSN. Sýrie to zaslouží, Ruský národ to zaslouží, vaši občané zaslouží závěr OSN nad tímto osočením. Dokažte nám tedy v OSN, které zákony vztahující se k mírovému řešení vnitřního konfliktu v Sýrii nedodržujeme?" * Další obhajoba nebo realizace jednání USA mimo OSN je důvodem k odebrání práva veta. Je to důkazem, že takový stát nerespektuje vlastní směrnice OSN a ať osočuje kohokoli, odsunuje OSN mezi své nepřátele, a až bude dílo zkázy v Sýrii Francií, USA, Británií a Katarem dokonáno, vrátí se USA do OSN v jasném světle toho, čím zájmům stálo OSN v cestě. Už nyní je může OSN setřít, že touto rádoby humanistickou akcí (která vyžaduje nehumánní přístup, jak jeden řečník těchto spojenců uvedl) zatáhnou do války Írán, a tím Tel Aviv, a tím Libanon a Pakistán, a tím Egypt a Indii, a tím pokud už ne dříve Rusko, Čínu a Japonsko. Toto je ona akce, které je jiný názor překážkou a platforma kompromisy *vyžadující* nepřítelem. A od "paralýzy" je to píď k "nepřátelství": "chce tedy na př. Francie vlastně o svou účast v Syrském konfliktu rovnou světově, proti Rusku bojovat?" - to je naprosto oprávněná otázka Ruska v OSN * Též vztahy USA a Egypta jsou součástí Syrského řešení, jak OSN tak kontaktní skupina by je tedy měly mediovat, a vzhledem k Sýrii nějaký Egypt-Izrael vměšování USA do věcí Egypta zcela smest ještě za tepla v OSN ze stolu.
 2. al-thani, cosi z kategorie obratlovců z Kataru: "je čas jednat v Sýrii mimo národní zájmy kterékoli země, mimo humánní a vojenská pravidla" - šibenice, hřebík. nebo za tepla ukamenovat ještě v Nujorském metru. takový člověk nezaslouží být vůbec zván na cokoli diplomatického, natož vypouštět ještě další věci ze svých úst v OSN * předtím pane Hollande, než začnete mluvit o paralýze OSN ve věci osvobozených zón, prosím definujte v OSN co těmi o/z pan velké I myslí? mluví někdo další v OSN o Sýrii v rámci "okupace" a "osvobození," nebo je již pro jednou dáno, do kterých mezí konflikt patří, tedy dokud z něj pan I a jeho kolegové neudělají právoplatný vojenský zločin, což je obvykle nestojí nic, jako na př. pana Blaira, Obamu, pana Clintona, Museveniho, Šarona, Miterána, Pinočeta a pokračujte chcete-li. * Hollande již připravuje půdu pro svou a kolegů legitimitu, až zatáhnou Írán do dvojí války svým plundrováním Sýrie "mimo OSN" (protože v OSN je to nemyslitelné, ani Libije nebyla v režii OSN) a tím způsobí komplexní celosvětový konflikt. Jak? No, než aby si zametl před vlastním binokulárně-penězokazeckým prahem občas skrývajícím polní lékárny a granáty, osočuje Írán z vojenské spolupráce s Damaškem. Toto obvinění v OSN nesmí obstát: stejně jako USA mají právo jednostranně uznat třeba Mojžíše za legitimní vládu Sýrie, což jim samozřejmě pomůže jen v NYT a WP nikoli v OSN, stejně tak má každý jiný stát, jako třeba Rusko a Írán považovat dlouhodobou vládu toho či jiného státu i v době vnitřního konfliktu za stále legitimní a dle toho s onou vládou spolupracovat. Tím, že do vztahů dvou zemí zasáhne konflikt v jedné z nich se pro tu druhou nestává spojenectví zločinem, naopak, tím, že ve vnitřním konfliktu podporujeme jednu stranu na př. tím, že ji legitimizujeme a zbrojíme, a druhou, která je legitimní podrobíme sankcím. Takže si milé OSN, až bude třetí světová, a Tel Aviv bude vyhlazovat muslimy, vzpomeňte, že "účast" Írán v konfliktu, byla pouze přípravou Francie k celosvětovému konfliktu (ve kterém má být dobyto dalších 5 zemí dle známého scénáře z USA nikoli již jako Libije a Sýrie po sobě, ale - mají vzejít po globálním konfliktu plně zajištěné vyhlazovací okupací USA)
 3. V kostce, jednostranným uznáním nové vlády lze již legitimně před zraky OSN rozdávat zbraně této straně konfliktu?? Osočením Íránu z toho co činí též Rusko je o důvod více přijmout rétoriku Francie .. v OSN. Legitimitu nové vlády musí tvořit pouze Sýrie. Jedna věc jsou faktam, druhé jména věcí. Zvláště tento moment politiky zjm. USA nesmí OSN ponechat bez rezolutního odsouzení, u akcí "mimo OSN" je s příhledem k Sýrii zcela bez debat. Takové obelhávání občanů OSN nesmí skončit ještě efektivně obelhanými OSN.
 4. V OSN musí zaznít kritika takového chování, a zvláště aktům mimo OSN jako na př. zbrojení, další podpora opozice, legitimizace, zatahování dalších konfliktů do mzn. situace v Sýrii. Kontaktní skupina musí být dána sankčně imperialistickému táboru za vzor, a Brahimi by v podstatě měl začít spíše s urovnáváním mzn. vztahů, jako prerekvizitou čehokoli mimo k/s v Sýrii
 5. Elementy máme tedy izolované i pro náhled OSN. Nyní můžeme obě strany žádat o společný postup proti jejich účasti, o jejich včasnou identifikaci, a tak identifikaci jejich zdrojů a činností. Dále tímto vnitřním procesem v opozici zachytíme skupiny, které dosud neměly možnost přihlásit se k mírovému řešení, a bylo za ně mluveno na př. těmito cizími elementy, že "zbraně nesloží." Pro hlídané složení zbraní tak nastává povinnost opozice vydat cizí elementy vládním vojskům. Vláda tedy *může* dát opozici dohodnutý čas, a ta jeho limitu využít k izolaci, zajištění nebo zneškodnění těch, kteří proti zjednanému příměří dále bojují, a odmítají jednání s komunikující opozicí (mající vliv na ozbrojence). Dále, země, které napříště odmítnou podpořit odsouzení atentátu tak možná podporují tyto cizí elementy. Také z toho plyne, že buď bude OSN odsuzovat veškeré konkrétní útoky *obou stran*, bez ohledu na navrhující stranu OSN, nebo od reakcí na jednotlivé události a tedy i jevy ustoupí zcela, a vrátí se k bezpečně konstruktivnímu obecnému odsouzení, které nebude sloužit pro ilustraci určitých jevů, nýbrž jako bod, ze kterého se budou odvíjet již jen politická východiska. Obecně z této praxe pak plyne, že první bod Ananova plánu žádá úpravy, které přinesou drobné plus pro obě strany konfliktu, a zároveň tato úprava bodu jedna přináší jednoduchou otázku, na kterou ještě před složením zbraní musí obě strany konfliktu formulovat své stanovisko (čas nutný pro opozici k zajištění cizích elementů, tedy velmi drahý čas "vstřícnosti" Damašku). Dalším faktem pak je, že první bod Íránského návrhu ke kontaktní skupině vyžaduje ještě přepracování, je příliš obecný.
 6. Co je vlastně přítomností cizích elementů dokázáno, že "novinářský princip" dosud uplatňovaný v OSN ke krizím Sýrie a Libije je nekonstruktivní, neplatný a nepřijatelný, a že jakýkoli typ události kterého se ještě dočkáme v Sýrii nemůže změnit postupy OSN. Jistě, genocida může vyvolat zvláštní rezoluci, ale ta by z hlediska common sense znamenala pouze zásah OSN proti opozici, což pouze říkám proto, aby ty strany v OSN, které mají na starosti cizí elementy v Sýrii, o fabrikaci nebo materializaci genocidy v Sýrii neuvažovaly. Nebo lze Damašek, který tedy pravdivě hned zkraje informoval, že jde o demonstrace a obecně společenská shromáždění zneužité teroristy, proti čemu bojuje, podezírat, že z tohoto počátku konfliktu pan prezident vyvodí genocidní závěry? Zvláště když přihlédneme k sektářskému pozadí AlQuaeda, MKO a nebo FLA? V kostce OSN má sloužit k vytvoření dialogu a nikoli k mixování žurnalistické reportáže s čísly a odsuzováním vhodným pouze v bilaterální diplomacii. Nacistický výrok Katarských v OSN lze připisovat právě tomuto módu práce v OSN, je však ostudou především Francie, Británie a USA, které jeho výrokům dlouhodobě připravovaly půdu.
 7. Honduras: právník hájící veřejnost proti experimentálnímu městu a dalším "projektům" zavražděn, "modelové město" tedy s programem ii nijak nesouvisí (ALT) * 4-fázové 12-leté vzdělání v KLDR zahrnuje samozřejmě i základy IT (KCNA) * Njv. soud Kuvajtu zrušil návrh vládnoucí strany na zabezpečení volebních výsledků slučováním a rozdělováním volebních krajů * Slabé zemětřesní 4,9R 90km od Atén * 25.10. se v Havaně koná mzn. knižní veletrh "Cena eseje Myšlení proti proudu" a v únoru př/r udělí Kubánská komise mzn. cenu Ohrožených Druhů nejlepšímu výzkumu adresujícímu nebezpečí a důsledky ekologické krize generované kapitalistickým typem společnosti a/nebo nejlepšímu řešení (PL) * "Ústava 1978 je zastaralá" - Madrid * 3D5 zvolala k masové globální akci na podporu Vošinktonským politickým vězňům (PL) * Británie nevydá Oregonského agenta zpět USA (RT) * Genřeď Amáno patrně setrvá v njv. kazatelně IAEA/MAAE. "Byl dostatečně loajální k zájmům koruny" - Britský very-firm premiér (hlava gulagu) - RT * 2 mln. vysídlených a 18 mrtvých - středeční souhrn povodní v Indii. Přes hrozné počasí každý den helikoptéry provedly osm až deset letů vždy s jednou a půl tuny solidární pomoci. * ANC se rozkládá, loutky Jihoafrické republiky bojují s loutkami * Další zbytečné smrti v Indické hromadné dopravě - korupce? * Zemětřesení 6.2R v Mexiku (RT) * Peníze jsou, přesto bude Imperiberated Republic Tshesco rušit až 70% nemocnic (RP) * Brazilský prezident ostře odsoudil v OSN Islamofobii * Dvě hlavní strany Japonska vykazují nedostatek volebních témat * Tanker a dopravní loď havarovaly u břehů Indonésie - 8 mrtvých 200 trosečníků, stav tankeru tč. neznámý * 9 mrtvých a 9 raněných havárie cisterny a autobusu na Filipínách, včasný zásah hasičů * Elektronika hydrauliky evropského transportního modulu ohrožuje posádku ISS (RT) * Konference OSN v Nujoku se má údajně (§) konat až do 1. října, s přítomností 119 hlav států, jednoho nacistického parazita, a dalších nejvyšších zástupců 193 států (Prensa Latina) * Novinář Alex Thomson zažil s rebely peklo. Nebo s elementy? .. další dva reportéři, jeden místní a druhý francouzský byli zabiti evidentně opozicí: Rusko volá po ochraně reportérů!
 8. Americká univerzitní studie prokázala, že střelba raket na obytné čtvrti v Pakistánu Americkým režimem způsobuje u celých místních populací trvalé trauma, které likviduje humanitární infrastrukturu a brání lidem v jakémkoli shromažďování a obvyklých sociálních činnostech * Plízident Obama mluvil tentokráte pravdu "pokud si něco zaslouží v dnešním světě protest, nejsou to práva dětí na bydlení, nejsou to práva lidí na práci, nejsou to práva současných otroků, ale je to americký režim: režim, který mučí Afghánské děti, a který střílí rakety po Pakistánských vesničanech!" - úchvatné, ale zapomínáte na Guantanamo a Palestinu, zas tak důležitým zlem ta vaše nacistická amerika není. (doslovně a vybroušeno, chcete fotky z Afghanistánu? NNA/PI) *
 9. Mursí urgoval USA k plnému ustoupení od propagandy Islamofobie a podtrhnul Egyptskou zodpovědnost za bezpečnost ambasád. Cliktonová si odflusla, a vyzvala Mursího k povznešení hydroponického dialogu s Tel Avivem * Itálie již vyhání Libyjské emigranty * Libanonská armádní rozvědka zadržela 24.9. šest Syřanů s kontrabandem obrovského množství vojenských uniforem a dále množství nočního vidění, vysílaček, satelitů, radarů a laptopů, 25.9. pak zajistila logistickou základnu na Libanonském území, s desítkami kamionů hašiše, 70kg polních léků i fetu, a množství zbraní a munice vhodných pro obranu a distribuci těchto věcí v Sýrii i regionu. (PL) * Kinematoreligiozní protesty v Saudii bez vážnějších incidentů (RT) * Nagasaki protestuje proti dalšímu rozvoji zástupného testování nukleárních zbraní v Saudii (plutonium je ostřelováno gamma intenzivním svazkem v laboratoři) * I přes výměnu vězňů z kraje tohoto roku zůstává ve věznicích Tel Avivu přes 5000 Palestinců, z toho jak známo až 40% nevzletilých a množství hladovkářů. Mučení je též dvojdným zákonem umožněno. Manžel Ably Sádat je pak reprezentativním vzorkem politických vězňů Tel Avivu (ALT/PI) * 67% Turecka proti Erdoganově politice, 18% pro (ALT) * Po 18 letech v Hamasu odstoupil Mashaali, Hamas jej ihned žádal o přehodnocení rozhodnutí * Tisíce státních zaměstnanců z toho 800 učitelů propuštěno z politických důvodů, v rozporu s rozhodnutím njv. Palestinského soudu (ALT) * Dva bombové útoky 26.9. na armádní budovy v Damašku se obešel bez obětí a místní osádka se dále věnuje obvyklým rutinním činnostem (NNA) * "Egypt prošel složitou přechodnou fázi, ale postupně směřuje k moderní právní demokracii. Nyní dokončujeme novou ústavu, pak vyhlásíme nové legislativní volby." - Mursí v Nujoku (NNA) * "Odstranění poradce Frau Clinktnové slouží Syrskému lidu" - citováno z AFP (NNA-26/9) * 7 osob lehce zraněno při úterním výbuchu na škole Hrdinů, v Damašku * Dcera Bahrajnského hladovkáře (3 měsíce hl.) z kraje roku dostala 2 měsíce. "Normálně dostávají jen pokutu" - Bahr. oficiál * Turecko soudí 20 letou dívku Kurdského původu z politických důvodů * Mossad spustil řetězové vraždy policistů v Iráku (RT) * Hauptnapoleon Fabius opět podpořil doktrýnu USA, která krom děvek v růžovém nebi a chlastu zdarma v božím nonstopu slibuje jiné než kontraproduktivní a proti-lidové "výsledky" sankcí - nu shrňme si ty výsledky sankcí na Írán: izolace Francie, napětí a strach z rétoriky USA, válečné výhrůžky z Tel Avivu, nemluvě o globální ekonomické devastaci a nezaměstnanosti v Íránu. Obecně je výsledkem stav dialogu mezi sv. velmocemi, a nezřízené prahnutí EuroAmerických kolonialistů po třetí světové. A samozřejmě celkově negativní příklad pro národní politiku všech přihlížejících i zúčastněných. Jinak nic. Nebo je cílem OSN vytvořit prostředí pro změnu režimu Syrského typu, což je jediným kontrolovaným výtěžkem ilegálních jednostranných sankcí a ještě ilegálnějších vymahačských pro-sankcí, které přesouvají vztah USA a EU na válečnou rovinu? * A priori bezpáteřní kandidát (Moskvo!) Romney, dokazuje, že Rusko je bezpečným místem pro uložení vašich peněz (Obama to jail, Romney for Mars) * Rusko by mělo vstoupit i do nějakého ne-strategického, exotického svazku zemí, už pro tu zkušenost! (PI) * Klaus v OSN o Sýrii: hop nebo trop. Jasně, bojují-li tito proti armádě, nutně mají těžké zbraně. Takových fotografií a na závěr common sense? Z toho nevyjde nic dobrého! A taky že ně, proč si ČR nechala toto sousto logiky až "nezávislý panel odsoudil obě strany z v. zločinů a t. zbraní?" Nebo jinak! nechť tedy ČR prokáže, co touto úvahou vydobyla, a tento rozvoj prokáže, osvětlí a přidá úspěšně k náhledu OSN (aneb co z toho pro nás plyne, pane Klaus, resp.?
 10. Putin varoval před vojenskými intervenčními pakty mimo OSN
 11. MKO demonstrace před hotelem může být pouze mnemotechnickou pomůckou poukazující k zaučování nových agentů, psyop, nebo "odborníků" pro think-tanky * Alžírsko z minulého čísla: takže se zámořští R2P pánové od svých koloniálních předků příliš nezměnili * Katalánsko: nejen, že jde evidentně o usurpační lobby EU, zjevně je jedna politická neschopnost předváděna v nových hadrech na těch samých postavách - jako další politická neschopnost (#PI) * Skoro kompletní sada záminek USA: Pearl Harbor, Lusitania, Záliv Tonkin, USS Maine, 9/11. * AU před rokem vstoupila do Somálska, 17000 mužů vč. Keňské armády
 12. Protesty v Bahrajnu jsou krvavé. Na rozdíl od ostatních ohnisek Islámské revoluce vláda znemožňuje raněným ošetření, mučí je i lékaře, Británie dodává munici, media zmiňují okrajově, pokud možno "do autu." Konflikt jako každý takový nežádá intervenci a vměšování, nicméně nevšímavost západu a loajální polovičatost OSN jsou vidět.
 13. Rozviřováním vášní teroristicky sektářskou prací IOF a osadníků má být utlumeno jedno-státové řešení (na př. 13 domů týdně zdemolují buldozéry IOF na Západním Břehu, OCHA) * Nelze ani vyčislovat ani přínosně rozebírat, které pro-Palestinské iniciativy jsou vlastně proti-Palestinské. Palestinci (i Židé) by si nejprve uvnitř svých měli ujasnit, která ze dvou cest má východisko, a která naopak udržuje při životě válku, strádání a nejistotu. Zjm. Palestinci by se měli sjednotit za promírovou a oboustranně schůdnou alternativou. Palestinci rozdělení na podpůrce a odpůrce 1- a 2-státního řešení nebojují za práva Palestinců, ani za mír, ale vlastně pouze k dalšímu prohloubení rozdělení Palestinců. Emanaci Palestinského státu v OSN nelze zavrhovat, jako takový tento krok může posloužit v přechodné fázi právům Palestinců, i když je to vize spíše naivní. * Jednostátní řešení svrhávající současnou Tel Avivskou totalitu nabízí budoucnost spravelnosti i vzájemnému respektu k pietám a místům, bez násilných vymezování a vytlačování, bez existence "čistě židovských" nebo "čistě palestinských" enkláv mimo vzájemnou dohodu - bez současných zdí, a bez západními médii prohlašovaných "odsunů židů." Osoby organizující etnické čistky by pak byly trestně souzeny s rovnocennými teroristy, kteří jsou jistě nejen v Libii a Sýrii, ale infiltrovali (nebo se prohlašují za) Palestinský odpor. Osoby pak etnické čistky a sektářské provokace realizující by byly odsunuty - na př. zpět do USA a Francie. Netanjah i AlQuaeda elementy zaslouží společný odsudek a soud, ničitelé památek a vesnic - řidiči buldozérů bez krve na rukou, sprejeři a žháři - nezaslouží ani zdejší vězení: neprospěli zemi, míru ani svým a ani druhým - odsun, soud a jeden stát, technických zvláštností řešení, odbourávajících vzájemná traumata pomalou kohezí. Dokážu si představit, že o rozpočtu a daních rozhoduje společný parlament, ihned po zavedení zmiňované dvoustranné revoluce, ale u věcí jako je úřední jazyk, nižší justice, název státu nebo školství to tak rychle jistě propojit nepůjde. A jistě i volební a další modely se budou muset lišit od demokracií sousedních států, vzhledem ke kontinuitě nespravedlnosti, která degradovala "druhý" národ na ekonomicky zdevastovanou pod-kastu.
 14. Připomeňmě si humanitární bláboly Franice v důsledku shodné s excesivním a zrůdným projevem Quataru. Tedy byla z určitých důvodů přijata nová modernější pravidla v OSN? A jaká je na př. reakce USA na tuto modernizaci ("Vláda zákona v OSN") vzhledem k Sýrii? OSN "nefunguje, protože Rusko brzdí" ty pravé ořechové hysterické, resp. hysterií retorizované legitimizace nezákonného v režii imperialistického bloku, který zcela zjevně nikdy neměl se Sýrií v úmyslu nic zákonného, a byl tedy evidentně dotlačen k bodu, kdy už bude pouze osočovat a hledat sebemenší populistickou příležitost realizovat jedinou svou potřebu: invazi. Neboť opozice neměla nikdy bez komplexní vojenské podpory šanci násilím dojít změny režimu. To je též ještě common sense. Čeho tedy dosáhneme - stihnou-li vlády Katarského paktu vzhledem k stále rychleji upadajícím možnostem propagandy na svém území osočit Rusko, tím se zaštítit, že respektují OSN - ale, a udělat co je jim libo v Sýrii? Oni stihnou začít pro své občany dostatečně předtrávenou akci, po jejímž začátku již občané nikdy v plné míře nenahlédnout co se ve skutečnosti událo na půdě OSN, nenahlédnou za hroznou lež a zvěrstvo ze strany jejich pro-Katarských vlád. Včasným a hrubým gestem ještě stále na mzn. diplomatické půdě lze zabránit hrubé a nezměnitelné úpravě situace v Sýrii. Strany paktu, hystericky obhajující válku nutně a s plným vědomím strhnou Írán a Tel Aviv do své kompletně proti-Ruské války, třetí v řadě, a cílem jejich propagandy bude pokus o Muslimský holocaust, a v roli "židovského Hitlera" má být prodán Írán, čehož má být dosaženo humanitární doktrýnou Katarského paktu v Sýrii. Bojkot OSN nebo hromadné vypovězení diplomatických vztahů státům Katarského paktu vyjma podpůrců kontaktní skupiny, jedině tak hlasitým číslem může být plán imperialistického tábor zmařen, neboť podána včas zpráva občanům USA, ukazující celý Katarský pakt jako sílu, která tlačí proti celé OSN, i její myšlence, kterou je kompromis, kterého právě nejsou schopni, z toho prostého důvodu, že intervence je vše, co v Sýrii vidí, viděli a vidět budou. Toto gesto by mohlo jediné donutit Katarský pakt rezignovat od intervenčních plánů, a zajistit si další volební období ve svých zemích, resp. beztrestnost.
 15. Nejobecněji vyhovuje bojkot OSN na měsíc, neboť tam je ukotven základ domácích intervenčních propagand zemí paktu. Je-li pro vás 176 z národů OSN intervence méně urgentní, než prerekvizita nadnárodního kompromisu, a vzbuzuje-li ve vás hysterii spíše samotná možnost diskooperativní intervence pochybných stran, pak uznejte, že faktická dysfunkce OSN, kterou nejlépe zasáhnete proti "akci mimo OSN" nehraje na př. v trvání jednoho měsíce pro Sýrii žádnou roli, zvláště, předá-li OSN před tímto hromadným gestem ústy Brahimiho dočasně plnou iniciativu kontaktní skupině, vedené Egyptem, Saudií, Íránem a Tureckem. Uznejte také, že právě v tomto nebo podobném gestu jde již vzhledem k životům Sýrie a celého regionu o minuty. V rezolucích OSN za podobné situace a zvláště mezinárodní, o minuty rozhodně nejde, a de fakto ani v Sýrii, kde obě základní strany mají jakous takous racionalitu, vyjma cizích elementů. Totiž jakmile stihnou bez tohoto gesta dopadnout na Sýrii první bomby, bude již OSN, Brahimi i Kontaktní skupina bezmocnými panáky, resp. postupně se zapojí do nekontrolovatelné války. Bez tohoto gesta jsme stále v pozici čekajících a pozorovatelů: jak se rozhodnou USA, Francie. Udělají akci mimo OSN? To není oprávněná otázka! Celý vývoj až po Katarský výrok mezi fašistickými plakáty Nujorského metra a za rachocení zbraní mezi demonstranty proti další proti-muslimské propagandě, další a další osočování Ruska ze všech chyb a naprosto neměnný kurz a dokonce ani rétorika Katarského paktu dokazují, že k akci "mimo OSN" má dojít a dojde! Toto gesto je legitimním pokusem většiny národů OSN této protizákonné a nelidské (sic) akci zabránit. Upozorňuji že v případě bojkotu fungování OSN na celý měsíc musí být předána Brahimim iniciativa, bilaterální jednání s členy katarského paktu jsou možná, a zároveň celý bojkot není snahou o vyjednávání, ale operací OSN proti maření současných iniciativ zvláště nelidským způsobem. Proto sice lze smluvit určitou páku k přerušení bojkotu, ale ta rozhodně nesmí reagovat na požadavky nebo výroky členů katarského paktu. Operace má delegitimizovat intervenci ve veřejné sféře samotných zemí katarského paktu, nikoliv dosáhnout určitého tónu v jednání členů paktu, nebo smluv a příslibů.
 16. Ilustrace: O paralýze přesvědčili. Ale koho přesvědčili o nutnosti intervence mimo OSN? Tak si na měsíc to OSN pánové nechají, my je za takových okolností potřebujeme méně: vy jistě potřebujete 176 prázdných křesel jako dekoraci k výrokům vašeho Katarského vedoucího, nebo co je to. Nás po jeho slovech poněkud rozbolela hlava. Tak za měsíc. - Poslední tři zůstali v lavicích, když chlup na hlavě Ban Ki moona bylo poslední, co se vzdaluje za velkými kovbojskými lítacími dveřmi OSN. Humanita tedy hloubá, koho... (a myš na Banově pultíku piští "konečně přesvědčivá paralýza!")
 17. Vyslanectví ptactva podtrhuje mír s vámi!
Jeden z reportérů zavražděných opozicí v Sýrii:
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama