NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 12-09-19: Merkelová teatrálně "lituje, že všichni v OSN nemají jednomyslně stejný názor jako Německo"

19. září 2012 v 13:25 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

  1. Salehi se v Káhiře v pondělí setkal se svými protějšky z kontaktní skupiny pro mír v Sýrii (Eg/Sa/Tu/Ír), předtím se konala expertní schůze čtyřky, které se účastnil nMZ Hossein Amí-jabolahjan (+ Bolívarská Republika a Bagdád) * Každoroční kf. IAEA začala v Po. ve Vídni, prvním mluvčím na 56. k/f MAAE byl ředitel Amano, později měl přednášku vyslanec IRI pro IAEA Soltanieh, který doprovázel ředitele Íránské IAE Abbasiho. Oba celý den proháněli reportéři ve snaze získat něco pro své krvelačné plátky * Hladovkáři v Palestině riskují smrt * 3?/50 neštěstí srážky dvou vlaků v Pakistánu * (Umělá ledvina br/i vztahů) Ómán jednal s IRI o pracovních příležitostech * Írán - ochránce ozonové vrstvy roku (druhý rok v řadě) * Vláda USA/AQ v Libii bombarduje Sabhu * Zelení: destabilizace Libie slouží západní agendě * Vatikánské protikorupční aktivisty čeká 29/9 soud * Velitel Íránských Ochránců Revoluce / IRGC odsoudil akci AlQuaeda v Libijském Banghází (NNA) * dále zrekapituloval úmysl IRI blokovat ropný Hormuzský průplav, bude-li IRI napadena, k čemuž dodal, že bude-li NPT zneužita (ilegální činností IAEA) k útoku na IRI, je zde možnost, že IRI NPT vypoví (NNA) * KLDR blahopřeje Alžírskému MZ k znovuzvolení a doufá, že vztahy a kooperace mezi oběma zeměmi se budou ustavičně upevňovat (KCNA) * Jusinská diktatura v okupované Korey vstává z mrtvých: politická výchova jiho-korejských vojáků hraničící s vymýváním mozku (KCNA) * Afghánští vojáci podpálili 6 Amerických stíhaček - poručík Hagen Messer (AFP/NNA) * Demonstranti v Palestině žádají po USA omluvu za primitivistický protimírový film * Nátlak Tel Avivu na Německo proti Egyptu nenašel než negativní odezvu (obchod -ponorky) * Kolumbie: "lidi sází na mír" - Carillo (Prensa) * Telekonference Havana-Nový Jork * Adž Chamenej: "USA jsou kojná bába diktátorů: Mubarak, Pahlaví, Pinočet" (IRNA) * Německá křesťanská strana: "film by se měl zakázat, a zvláště znemožnit jeho reprodukci extremní pravici" * Mzn. ČK Palestina: administrativní vězni Barq, Safadi a Sharawaen jsou již několik týdnů v hladovce, na kterou vč. odmítání lékařské intervence mají právo dle světových konvencí. Tito lidé jsou připraveni zemřít, pokud nenajdou autority nějaké řešení jj. situace (IRNA/NNA/ALT) * Írán postaví v Muscat nemocnici dle v EU neviděných Íránských standardů * Ománský novinář rok natvrdo za pomluvu (přidej nebo uber aktivistické bala-chala kolem jeho provinění) - RT * Zelená zóna - Bagdád, alQuaeda: 6/26 obětí (26 zr) * Čína: stavba tunelu v Jáng Či zasypala horníky, vyprošťování/naděje * HatfVII Babur: úspěšně otestována pro-nukleární raketa doletu 700km, schopná kopírovat terén a vybavená protištítovou technikou. Odpaluje ji vícekomorový "neviditelný" vůz * Další rakety USA v Japonsku * Okupovaná Korea předá hurikán Sanba Rusku spolu s větrem rychlosti 155555 km/h * Sojuz přistál v Kazachstánu, bezpečně dopravil tři mzn. členy posádky ISS * Panetta varuje Japonsko před provokovacemi Číny (pravda.ru) * Mexičtí hackeři odsoudili násilí, zmanipulované volby a svoleného plízidenta Ňjeteho * Původní obyvatelé Austrálie, utlačovaní bílou kastou kvákavců adoptovali Assangeho, čestný pas snad dorazí poštou * Podivnému Anerickému "pastoru" Jonesovi udělen zákaz vstupu do Německa * Jaafari odsoudil LBY ATNT * Kalifornie strhla protiodborový federální zákon jako n/ú * Kusra: ozbrojení osadníci před týdnem likvidovali stromy, v Neděli pak zranili Tajsýra Kuda, což je shodou okolností příbuzný mrtvého, kterého zabila okupační vojska loni, poté, co si obyvatelé stěžovali, že osadníci rozbili mešitu a na ruiny sprejem napsali, že srovnávají Muslimského Proroka s prasetem (Aletho) * CIA roztrhala, zabila i zranila v Afghanských horách 16 domorodek, které sbíraly dříví. Muži donesly mrtvé úřadům a město hned protestovalo proti globální aroganci: "smrt Americe" a další oprávněné kletby * Itálie a Egypt navýší vztahy a rozšíří spolupráci * Yatma: 3000 lidí je tři dny v týdnu bez vody, a od (1)2012 bylo zatčeno 40 lidí z toho 20 dětí. IOF pravidelně pořádá noční komanda, osadníci kontaminují vodu * Alžírie a Kuvajt budou spolupracovat ve fmc. vývoji proti Rakovině * Kouba: nová perspektivní střední škola matematiky a informatiky v Alžíru (APS) * Google Indie zakázal přístup k filmu v souladu se zákonem * Ankara: střípky z demonstrace "Yankee go home!", Balochistán: karikatura Obamy na oslu * NYT: jak bylo očekáváno - stereotypy "Muslimského šílenství" a dokonce i výslovně "nepochopitelná" reakce (na začátku však též "předpokladatelná") * V Egyptě protestují salafisté, džihádoví komunisté (nepleť s marxisty) a křesťané proti filmu společně, hesla kk. jednoty též aparentní * Taliban zabil výbušninou 20 vesničanů v rámci politického zastrašování (údajně se přihlásil Talibán telefonicky) * Dalších 100 mln. euro tento rok nasype EU do Palestiny, aby pak to za XY mohli beztrestně zničit i s lidskými životy: jak milé! * Vzkazy z ptačího světa: "těžké rakety v Libyi? mír přijď do Libie! Mír Sýrii! Ekologie: politici mínus. Vítáme zimu"
  2. Sýrie: mMZ Francie urguje obě strany konfliktu k ukončení zločinů (nicméně k ukončení násilí nikoli, ale i tak, aspoň něco pozitivního) * Erdogan: 500 pomlácených separatistů Turecké PKK za jeden měsíc * Merkelová teatrálně "lituje, že všichni v OSN nemají jednomyslně stejný názor jako Německo, resp. USA" a že tedy namísto pokusů o odsouzení obou stran konfliktu se světová koalice těch, co respektují mzn. zákon, nevěnuje na př. vedle sankcí dalšímu odsuzování "režimu Bašara al Asáda" (#IRNA) * Brahimi: "krize se komplikuje a ohrožuje region i celý svět" (NNA) * Reuters říká 27000? Aha! Aktivisté říkají 27000. To jsou dobré zdroje, takoví aktivisté. A zvláště když zaujímají pro Brahimiho nepřijatelnou pozici. / Winterizace Reuters * "Damašek a síly prahnoucí po svržení prezidenta odmítají složit zbraně, a pokračují boje v nejlidnatějších městech" - Brahimi * Sýrie v odvetné přeshraniční palbě vysázela farmářům na pole tři letecké pumy / žádné oběti (RT) * Výbušniny zabavené v Sýrii exhibovány v Dánsku (MLR) * Pop vyzval Libanon k jednotě (350 000 publikum)
  3. AlQuaeda ve své výzvě k útokům na konzuláty úmyslně, jelikož je to organizace Americká, napodobuje Írán a Hizballáh, rétoricky, ale cíl je přízemní vandalství bez zvláštního efektu, resp. výsledek je efekt výrazně negativní * AlQuaeda dle monitorovací instituce SITE falešně spojuje svou práci s Libijským hrdinou Omarem Muqtarem, další inzult Libii minulosti, další důkaz vitální Americké agendy AQ v Libii * "Aktivisté": Davis prý ležel svázaný a v bezvědomí na ambasádě (DL / dodatečné lži) * AlQuaeda zaútočila z rozkazu USA na budovu bezpečnostních sil v Egyptě a současně na zelenou zónu v Bagdádu (viz SOSL) * Další mrtvý Aneričan, provinilý Afghánský voják pak odzbrojen a zatčen kolegou * Jediná věrohodná novinka od pátka, která proti rekonstrukci pi/green-blueII nepůsobí křiklavě jako rozmlžování je, že k demonstracím, avšak nikoli násilným, vyzval Libanonský Odpor / Nazrialh * Královna zcela stáhla hrozbu, že vyplení Ekvádorskou ambasádu v Londýně (Pravda.Ru) * Kartúm zakázal USAF vstup, poté co Vošinkton jednostranně ohlásil, že tam pošle své jednotky * FBI se bojí do Libie, prý až "po další revoluci" * Nakoula je producent, pornoproducent Roberts režisér * Moskvané přinesli k Am. ambasádě květiny (RT) * MV Libie (AlQuaeda #7) označil za viníky cizince, černochy a jiné podřadné a podvratné živly: měl by vážit slova (pi) organizováno to jistě bylo v USA, ale pachatelé byli zaručeně také nějací líbijci * Yemen, Libanon a Libie: jediná místa, kam AlQuaeda kampaň umožnila další nástup okupačních USAF v regionu * Gevara a Ostnatý Orwell se chystají do Libie (my alespoň bude mít tamní koncentráky na triko USA pod kontrolou, scénář Libie tedy komplet upadá na model Írácký)
  4. "Potrestejte tvůrce filmu a jeho pomocníky, ať nám dokážete, že s filmem nemáte nic společného. Muslimové mají již právo z těchto a dalších kampaní obviňovat přímo Západní vlády." - Adž Chamenej * Z demonstrací v Kábulu se ozvala střelba na policisty, zraněný policejní ředitel M A Salangi: "palbu jsme neopětovali, a ani bychom tak neučinili" * Francie zakázala demonstrace proti filmu * PI: "jedna střela v Pakistánu?"
  5. "Že rakety v Japonsku jsou namířeny proti DPRK je stejný nonsens, jako že rakety v Polsku jsou namířeny proti Íránu" - (Čínsko/Ruské Americké ambice) - James Corbett * Snaha destabilizovat Egypt je z několika zpráv zřejmá, a obecně se na př. Tel Avivu příliš nelíbí, a USA také mluví o něm co o trnu v patě - PI * KS Turecko: "pryč s SNC, pryč s FSA!" (jak vrátit Turecko na správný kurz, Aletho) * Proč, když USA oddalují ilegální vymáhání sankcí po téměř polovině EU, nežádá EU po USA postup, který by dále nerozkládal jednotu EU? Protože to by pak ilegální sankce proti Íránu musely být celé EU napadeny.. (pi)
  6. Před 30 lety USA a XY prostřednictvím OSN vyhnali Palestinskou mládež z Libanonských táborů co by "teroristy," a hned nastoupili ultrapravicoví fašisté, kteří pobili 2000 zbývajících starců, žen a dětí (v Libanonských uprchlických táborech). Dnes tuto spolupráci vytahují USA na XY do tisku, aby dále poškodily ix-ipsilonskou propagandu, která hluboce přesvědčila občany USA, že je třeba na Írán zaútočit. USA se tedy bojí odtrhnout od sebe tohoto krvelačného kojence, a vytahují tak špínu zdánlivě jen na Tel Aviv - PI
  7. Statistiky z USA (Aletho) * 72% občanů souhlasí, že "USA to s militantním šerifováním velmi přehnaly" (Obamova metoda míru: barel pušek, #Waqt) * 85% občanů souhlasí, že "Afghanistán lépe nechat Afgháncům a vojáky vrátit domů" * 75% občanů věří, že "výdaje na obranu by měly klesnout o 43% a na jaderné zbraně o 27%" * 46% proti solidním loňským 55% občanů USA chce "novou stranu"
  8. Terorista Zazi usvědčen. Soudce si pochvaluje, že "vyženeme vaši maminku ze země! - dohnalo obviněného k podepsání připravené výpovědi." FBI jej zatklo poté, co si koupil příliš mnoho laku na vlasy, příliš silný přípravek na čištění koupelny, a poté co zanechal otisky prstů na bateriích váhy, kterou měli jeho přátelé v koupelně. Také našli stopy acetonového ředidla (po šminkující uklízečce) v hotelovém pokoji. Takže z toho plyne, že v Koloredu testoval zbraně hromadného ničení, a FBI opět zabránila útoku na USA. Také se oženil v Afghanistánu (nebo lépe byl oženěn), a řídil na letišti autobus: a to bude asi tak začátek i konec práce FBI v celé věci, že. * Kompilace R Ackers (revue Americká Revoluce), ultra-rekompilace PI
  9. Deklarace KLDR k úmluvě o jaderných testech CTBT
 


Komentáře

1 sah sah | Web | 19. září 2012 v 13:53 | Reagovat

Slovensko a Írán rozšiřují vztahy

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama