NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 12.9.2012: Írán žádá (podagenturu OSN) MAAE aby...

12. září 2012 v 13:35 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
  1. Damašek i opozice (2 základní uskupení opozice) přivítaly návrh Íránu na vytvoření kontaktní skupiny * Dále obě strany trvají na Ženevské dohodě a Annanově plánu, přičemž však Brahimiho motto berou jako zásadní * Francie stupňuje teroristickou aktivitu AlQuaeda, USA pumpuje další profesionální žoldáky do služeb AlQuaeda: případ výhrůžek civilním letadlům plní internet * USA a Francie by měly přestat podporovat teroristy a tím rozkládat schopnost opozice přistoupit k jednání - pi
  2. Federalizace Evropy? Tedy další zajíc v pytli? Nebo ultrazajíc? * EU by měla jasně vymezit konečné limity nad-smluvních změn, které se netýkají unie, ale suverenity členských zemí: v čem všem časem možná bude rozhodovat centrální vláda a v čem rozhodně nikdy v budoucnu. Pokud tyto limity europarlament nenastaví a nezveřejní nejen politikům ale i občanům členských zemí, bude pokračující členství té které země jasným důkazem nedemokratičnosti její vlády. Pokud projde první krok tzv. federalizace EU bez podpoření této diskuse, a bude se směšovat na př. Klaus a jeho postoje s oponenturou současnému vývoji, nemá EU nic společného s demokracií, než spíše s Goebbelsem: a že toto směšování není jen mediální ale přímo od prezidenta EU, je zřejmé! Čili jasně specifikujte limity dalších strukturálních změn EU, je to vaše povinnost k občanům a vládám všech zemí toho, co měl být jen šengen, euro a dotační politika. Momentálně je to zatloukání, a Klaus není vůbec představeným tábora, který nové kroky zpochybňuje. Klaus zpochybňoval celou myšlenku ČR v EU, až poté co nás do ní smlouvami krátce po 1989 natlačil (již r. 1991 bylo rozhodnuto o NATO a EU) * K PsyOps EU pro ČR patří methanolová kauza a "posílení eura" - obě věci jdou koupit
  3. V Libyi nebylo útočeno na ambasádu USA kvůli nějakému filmu v USA: v Libyi NATO vytvořilo takové prostředí, že je možná i v Somálsku bezpečněji, takže prosím přestaňte zalepovat dávno ukázané chyby EU a intervenčních politik OSN protimuslimskou propagandou, byť "sofistikovanější". Že jste v Libyi dostali ke kormidlu Islamisty a USA je chválí i v Sýrii jako "schopné teroristy" (časopis Foreign Politics) a konzultantni zodpovědní za mzn. Íránofobii doporučují i v Sýrii ještě větší influx AlQuaedy, tam všechno vězí. Že to, čemu Francie říká opozice vyhrožuje civilnímu letectví i přesto, že "tomu" USA posílají "diplomaty" je pravým důvodem toho co se děje v Libyi a bude dít v Sýrii, dokud se nepodaří utnout ruce dodavatelům zbraní, tj. USA, Francii, Itálii a Británii (a jejich monarchistickým nohlsedům). * Zahraniční politika USA vedla k takové bezpečnostní situaci v Libyi, a zahraniční politika USA vede k takové nenávisti k USA, že i původně pro-Američtí "rebelové" po svém nástupu BUDOU USA terorizovat. Na to vše bylo celý loňský a letošní rok upozorňováno: můžete si tedy s "kanandskými filmy" dát pohov.
  4. Írán žádá (podagenturu OSN) MAAE aby respektovala širší bezpečnostní požadavky Íránských vojsk, pokud by měla být dovolena další zpolitizovaná kontrola ne-jaderných zařízení v Parchinu aj., a dále žádá OSN k vydání jasné papírové zprávy shrnující podezření v těchto "urgovaných" zařízeních i jeho zdroje. I bez toho se nám zdá, že v zájmu míru by měla RB OSN dosadit nového generálního ředitele MAAE / IAEA. Současný mluvčí dělá vše proto, aby celou instituci poškodil a navrátil mzn. situaci před existenci režimu NPT.
  5. Nečas: oceňuji, že jste se postavil proti laciným PsyOp serepetičkám izolace Číny a Ruska, ale i tak, i kdyby to nebylo čistě populistické gesto, sic to možná uvolní EU ruce v mzn. politice, pro vás osobně tomu chybí širší zahraniční politika. Nekritizuji tedy ale ani zvláště nechválím (už proto, že ono odsouzení Pussy Riot předpokládám., nebylo učiněno diplomaticky, ale mediálně) * Grebeníček: gratuluji k hezkému dopisu od pánů Duky a Rumla mladšího. Už tedy nejste rudí nacisté ale dobrodružné prostředí "možných spojenců"? Nu, když ti tři korespondenti chtějí využít "poslední příležitost" jak "dosáhnout v této věci ani ne tak spravedlnosti, tak dohody," pak by snad vláda jim mohla dát nějaké drobné z rodinných rozpočtů koalice, aby nás pan Duka nebavil svou gymnastickou rétorikou (Rudí fašisté, Hezky prosím pane Grebeníček, Kardinál inauguroval projekty vyhlazovacích táborů, Lid je lůza, Baroko bylo krajně lidové, Ať žije Landsmanšaft, Buďme vlastenci pane Grebeníček, Na názor většiny by vlády neměly brát ohled, Neberte si do hubu suverenitu, Odložte nebezpečný bloček paní spisovatelko atd.)
  6. Těm, kdo věří, že politickou krizi "ČR" je nutno řešit násilím * (A že je jich mnoho je posledním signálem vládě, že na čase vzdát se koryta) * Atmosféra beztrestnosti, kdyby se stalo, že máte zbraně, a že uslyšíte, že se tak "v Praze již věci řeší", by vedla pouze k vyřizování účtů, znásilňování a rabování. Ten, kdo tvrdí, že je "nutno vládu vykoupat v krvi," obvykle nemá žádný politický názor. Tak proč by zrovna Tebe někdo poslouchal? Ano, dokud by měl zbraň v ústech - mimo to nic. Takže Kdyby: šel bych dobrovolně s armádou "ČR" a za "vládu" - proti "vašemu povstání" (tj. vyřizování účtů, rabování a znásilňování) * právě za takových okolností je nemálo zahraničních organizací připravených násilí všemi prostředky podpořit jako "názorovou a věcnou alternativu," a výsledek tohoto chaosu bývá většinou snadno již ze zahraničí dosazená vláda: tedy Winterovo 3+1 znamená, že chaos - účty, rabování a znásilňování - lze zavést snadno a všude, a pokud ten zájem je, vláda se pak dosazuje zvenčí (což je základní smysl podněcovače-regulátora). Ozbrojený lid tedy krom fašistické okupace není schopen ničeho, než násilí, v čemž Winteři prosperují.
  7. MLR/Sýrie: vyvážit analytickou a kritickou (diplomatická propaganda) složku. Analytická může sloužit k získávání členů, nebo k prohlubování jejich náhledu, nicméně věnuje-li se jí blog zcela, jsou přímé dopady na situaci nulové. Ale kdo může vzdělávat, vzdělávej! U Sýrie a Libye tedy většinově kritizovat OSN - toť kde imperialista vaří "novou budoucnost"
  8. Všichni, všichni bratři se už vylíhli! - z ptačích kruhů * Nová ptačí chřipka ve Vietnamu * 60 obětí monzunových dešťů v Pakistánu * Japonský ministr úřadů Matušita nalezen doma mrtev, ve věku 73 (NNN)
  9. IRNA: Náměstek MZ v pondělí odletěl do Káhiry ke konzultacím nad Sýrií * Írán by měl zaujmout s Čínou pevný společný postoj k Sýrii * "Setkání NAM příležitostí k hlubšímu sjednocení ve věci Palestiny" - zahraniční pro-Palestinské hnutí * Cena života u klinických testů v Indii - pár stovek (?2000 rupií) * "Přítomnost jaderných letadlových lodí trans-regionálních sil bude příčinou obrovských škod na prostředí v regionu" - nám. vel. Sayyari
  10. Západem vynášená "disidentka" Suu Kiy v bývalé Barmě je čistě západní agent, zaštiťující militantní povstalce. Její tzv. mnichové jsou nejhorší fašisté v oblasti, na fotografiích líbiví figuranti. V reálu genocidní dav, a "disidentka" nový mocnář, připravený zahraničními "humanitárními fondy" převzít moc. Situace je podobná ještě v Malajsii a Thajsku - kdybyste slyšeli o "disidentech" a "revolucích", nebo "diktátorech" a "represích" (sbohem pane, co již odešel) (Mathaba/NNN) * Okupovaná Korea pomůže Lidově Demokratické Republice s odstraňováním následků povodní * 280 Filipínců dorazilo ze Sýrie do své rodné země, Sýrie jim maximálně usnadnila odbavení * Thajský premiér obdržel Konfuciovu cenu Míru / letos i loni povodně * Pakistán propustil 48 rybářů, z toho 10 mladistvých jako gesto dobré vůle (Indo-pakistánské vztahy) * Indie hodnotí schůzku s Pakistánskými činiteli za velmi přínosnou * Do 20/9 bude tým OSN vyšetřovat v Balochistánu, čímž snad vnese další trochu světla do tamní podlomené bezpečnostní situace)
- Když Americkým Winetrům podstrčíme přemalované kompasy, budou "dlouhým zápasem
o nezávislost"
vznikat samé "Severní to" a "Severní ono!"
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama