NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

piAnalyse 21.9.2012

21. září 2012 v 16:55 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

 1. Ústavní soud USA útočí na fašistický a čistě Obamův FISA předpis, který ve své totalitnosti předčí i Buše. Obama však vrací úder: potřebuje střílet a zatýkat Americké občany bez práva na soud, na základě zkonstruovaných obvinění a podezření. (ALT) * Maršalův plán měl zotročit Evropské země: navyknout je na ekonomickou podporu, a poté jim ji omezovat, kdyby chtěly dělat něco, co se USA nelíbí (ML) * Britové v Irsku páchali leccos: politika atentátů a mizení osob. Náboženský rozměr tomu možná také dali Britové. Pokud budeme brát tento rozměr jako příměs sektářství v otázkách rovnoprávnosti národů (ML) * Kniha "Proč jsme ti dobří zrovna my?" od Davida Cromwella ukazuje další podrobnosti. Nutno však asi přeložit * Indonéské zřícení předváděcího letu Suchoj - prokázán lidský faktor, detaily však až na konci Října * Francie tiskne nenávistné komixy a připravuje násilnou odpověď v Muslimských zemích * OSN zasypalo důlní společenost v JAR slovy, poté, co polostátní komanda zabila pro výstrahu 34 horníků * Kábul 12/16 civilistů, odnož Talibanu * MZ Ekvádoru chce jednat s MZ Británie o disidentu Asánjovi * Paraguay protestuje, po policejním puči hrubé zákroky proti sociálnímu státu: na př. zavření charitních vývařoven polévky * Svou extremistickou politiku Francie dochutila po Mitteránovsku výstavou Islámské Kultury v plechových a skleněných zednářských objektech. "Co také s Alžírií?" (PL) * Kuba a Vietnam prohloubí spolupráci v těchto sektorech: lékařství, biotechna, průmysl, stavebnictví, IT, komunikace, doprava, finance, vzdělání, kultura, celní politika, sport, turismus, žurnalistika a vysílání, zelené energie (PL) * Alžírie a Británie jednaly o Mali a narychlo i o spolupráci (APS) * Žádné potvrzení únosu či vraždy Alžírského diplomata v Mali (APS) * 2.5 Kg kokainu na Alžírském letišti zadrženo u 23 leté Malajky * Arabská Liga bude jednat s Palestinou o záchraně hladovkářů v totalitních vězeních Tel Avivu (APS) * Malajský min. v rámci reg. kooperace navštící Japonsko (věda/průmysl/vzdělání) #NNN * Malajská Indonéština má být povznešena a vyrovnána s též vyučovanou Angličtinou * Nám. premiéra Turecka přednášel o Islámském Finančnictví v Kuala Lumpur * USA varuje své občany před návštěvou Libanonu a Španělsko před Egyptem a Tunísií, nevarují však je proti provokativnímu chování kdekoli jinde (NNN) * Hamas požádal Egypt o asistenci ohledně práv vězňů Tel Avivského zločinného režimu * Egypt už do dalších voleb v USA nedostane žádnou finanční podporu * Írán zvýší ropný výstup o 8 milionů tun, Aštonové v Káhiře připomněl, že se EU a Írán potřebují, a měly by se raději přibližovat, než ještě vzdalovat, Slovensko považuje za jediné řešení tlaku USA na Írán v diplomacii, není proti prohlubování vzájemných vztahů (IRNA) * Írán též diversifikuje své výstupní body na sv. trhu, a navýší ještě specializaci na polymery * MZ Francie odsoudil extremisty na Východě i na Západě, většinu národních společností tvoří rozumní lidé, a Islám nemá s PR politikou AlQuaedy pranic společného, film nazval imbecilním, ale jinak jej Francie chrání svobodou projevu a naopak navyšuje agresivní reakci na Východě. Dále podotknul, že na př. "extremní pravice v USA považuje všechny muslimy za teroristy" (zapomněl říci "a politici Tel Avivu") * Írán pokročil v námořním zbrojařství: nový bitevník a opravená ponorka (což umí málokdo) * Adž Chamenej podtrhnul talent a vzdělání co základ obrany a armády * APEC do r. 2015 žádné nové tržní bariéry, o 10% lepší makrologistika a na rozdíl od WTC do r. 2015 snížit tarif u 54 položek, které lze považovat za přátelské k míru a prostředí. O výběr ekologických položek sníženého tarifu se WTC snaží bezvýsledně již deset let, APEC to úspěšně zavedl za několik měsíců * Nový vyslanec UAE v DPRK * Moldavští komunisté blahopřáli Kimovi k 64. narozeninám moderní demokracie: "Dlouho živa buď DPRK! Dlouho žij přátelství Moldavy a DPRK!" (KCNA) * Vojenská návštěva Indonésie - KLDR v se skončila úterý * Zasloužilý korejský ideologi Višvanat: "Pouze KLDR nabízí vysoce kulturní a civilizovanou rekreaci pracujícím!" * Výstava darů vůdcům KLDR přesvědčí každého: Rusko i Čína bez dechu * 13. národní filmový festival pod heslem "Nezávislost, Mír a Přátelství" zve do KLDR i zahraniční publikum (KCNA) * Soutěž oděvní vědy a výroby předvedla nejlepší práce regionů * Sportovní tým Amnokgang ujistil, že ještě rozšíří prestiž korejského sportu ve světě * HUrikán prošel KLDR v relativním míru * Nový agrosaturant vyvinutý KLDR sníží množství potřebného postřiku až na polovinu a je BIO * Premiér Pakistánu RP Šaraf přislíbil soudu formální znovuotevření prezidentského případu, a tedy stažení dopisu, který ve Švýcarsku blokoval soud v případě Zardari (IRNA) * Mahmud Ahmadinežád navštívil památník obětem (1980-88) války věnovaný menšinám (vzpomněl Týdnu Svaté Obrany) * Dále uvedl že tím je jeho účast na hlavním sněmu OSN vyjímečná, že bude prosazovat též agendu více než 2/3 sv. států, vzešlou na konferenci NAM v Tehránu, ale jistě bude také hájit práva NPT. * Vlády NAM nazvaly OSN nefunkčním reliktem druhé světové války, který nemá žádné právo dále ovládat svět. * Jalili uvedl, že experní setkání nátlakové skupiny G5+1 bylo pragmatickým návrhem Íránu, a nikoli, jak udávají západní média "známkou postupujícího zhoršování diplomatických vztahů!" Navrhnul Aštnové politiku sbližování, než narůstajícího konfliktu mezi civilizacemi, u Sýrie podtrhnul smíření a nutnost platformy pro Syrské řešení bez vnějšího vměšování: "Věříme, že Sýrie musí sama vyřešit své problémy. Zbraněmi a terorismem rozhodně nepomůžeme užitečnému řešení krize!" * Další nesmyslný výtvor Kanadské vlády: Italská ambasáda má zastupovat Kanadské portfolio v Tehránu? * IRI vyřeší kolaps diplomacie v Kanadě zavedením vízového centra a to jak kamenného tak on-line * IAEA/MAAE provede kooperativní kontrolu dvou Indických jaderných zařízení (IRNA) * Libanon se pokusí posílit kooperaci s IRI (Sóliman) * Reportéři opravdu zneužili Žáfariho projev k poškození situace v Sýrii a vztahů s Libanonem, nepovedlo se * Roknabadi pochválil Popův projev k Libanonu, v kontrastu se Zionistickými snahami rozšířit dále etnoreligiozní rozpory do krveprolití v regionu *
 2. Bušer bude kolaudován závěrem roku * Indonésie je toho názoru, že Írán s IAEA spolupracuje a rezoluce / sankce proti Íránu pokládá za ilegální, rozšíří též svou spolupráci s IRI v obl. zemědělství a infrastruktury. Za důvod poprasku kolem IRI považuje nedostatek porozumění (Indonésie je spolu s Íránem členem G8 a NAM) * Tažik, vyslanec IRI pro Vídeň a zvl. vysl. pro Slovensko se setkal při konf. IAEA ve Vídni s MZ SR Petrem Burianem, rozšíří vtahy, Burian podpořil právo Íránu vyřešit nedorozumění diplomaticky * Víceprezident IRI Rahimi: "rozvoji IRI nepomohla žádná bomba, ale pokrok vědy a techniky. Írán též obsadil na žebříčku vědeckého rozvoje 11x lepší místo než světový průměr. Výhrůžky XY nelze brát vážně, poté, co jejich okupační armády byly odraženy Libanonem" * Širokoúhlá potravinářská výstava v Moskvě, Írán účast * Pakistánský ministr Fejerdouni je si "jistý, že snaha obohacovat pouze do 20% je dostatečným dokladem mírového základu jad. prog. IRI" podtrhnul, že jaderný program Íránské Islámské Republiku musí být brán hlavně z regionálního hlediska. Také připomněl, že teprve na západě se rétoři pokouší překreslit 20% obohacování na náznak zbrojního aspektu, ale že dle jeho názoru je to zcela jasně úroveň potřebná v lékařské vědě (20% o. Uran). Také se zdá, že Západ chce především vedle sankcí ještě poškodit image Íránu na sv. vztazích a trhu * "Íránský přístup k severo-východu a k sousedním státům je založen na vzáj. respektu, spolupráci a přátelství za účelem zajistit stabilitu, bezpečnost, rozvoj a blahobyt regionu" MZ IRI k Arabské Lize * Opačně AL považuje pozici IRI za všeobecně konstruktivní a na př. Turecko podtrhlo podporu právům NPT Íránu, a spolupráci proti terorismu * Pakistánský monzun 262/815/70000 (70000 zničených domů, 815 raněných) * Odbory budou dnes protestovat proti filmu (paki) * Demonstranti v Pakistánu nazvali film "zraňováním a sabotováním mzn. harmonie" * "Rakousko je brána IRI do EU" - vyslanec Tažik k Aštnové *
 3. MZ Turecka, Íránu a Egypta souhlasili s dalšími hovory kontaktní skupiny k ukončení krize v Sýrii jak na okraji hlavního sněmu OSN v Novém Jorku, tak opět v Káhiře * Tur. pres. Davutoglu považuje Saudii za primární komponentu řešení * Saud spustil humanitární dodávky uprchlíkům v Turecku (NNN) * Britský MZ "Musíme Rusko !dotlačit! aby hrálo !pozitivní roli! k politickému průlomu v Sýrii" - tak vzhledem k zásadové pozici Ruska, na rozdíl od té vaší imperialistické nevím jak chcete dotlačit, a nevím jak se dotlačuje k pozitivní roli, a už vůbec netuším, co má politický průlom společného s imperialisty navrhovanou rezolucí, a už vůbec netuším, co má vojenská intervence v této imperialistické rezoluci společného s pozitivní rolí * Kontaktní skupina pravděpodobně navrhne konkrétní plán až na okraji nevjorského zas. OSN * MZ Británie se opět odvolává na "pouze logistickou a ne-vojenskou podporu opozici" - tak nevím, pokud jsou vysílačky a noční vidění ne-vojenskou podporou, ale stále jsou podporou jedné strany konfliktu, která je ilegální a přispívá v Sýrii dalšímu prohlubování krize * Salehi komunikoval v Sýrii s více skupinami fragmentované opozice * Turecko vyjádřilo důvěru v další jednání s IRI v K/S v Káhiře * Odpálila dráty k Fordo IAEA? * Je tento Libyjský režim, právě tito ozbrojenci - tím, po čem rétoři západu celý loňský rok volali? To je ona revoluce? * Žádný kandidát USA neadresuje nezaměstnanost (ALT) - příležitost pro Kuciniče? * Informační, sabotážní WMD a špionážní viry byly vyrobeny pouze v USA: NYT desinformativně připojilo Tel Aviv jako spoluvýrobce * Nepodniknou-li se rázné kroky, situace postižených povodněmi v Pakistánu se vymkne kontrole
 4. Ženevská komise OSN potvrdila přítomnost cizích, žoldáckých elementů v Sýrii (PL): Avšak zatím žádné známky v posledních výstupech Západního bloku a OSN po úpravě přístupu, diferenciaci. * Sýrie poděkovala Íránu za humanitární a mzn. pomoc a vyjádřila víru v Brahimiho misi, v čemž se s IRI plně shoduje (IRNA) * Francie podporuje co nejrychlejší přeběhlictví v Syrské armádě: jak zákonné! Jak mírotvorné! Jak přesvědčivé pro Rusko, aby změnilo pozici! * Francie a Anglie své ubohé destruktivní výroky obalují do hysterických čísel všem známých. Ale že by to byl důkaz "pozitivní role francie" nebo snad i jen "pozitivních intencí?" * Egocentrismus: když se kritizují neshody v OSN v rámci Syrské hysterie, co prohlásí egocentrik? Ruská Veta! Ruská Veta! Pryč s jejich ovlivňováním OSN - našeho nástroje humanizace imperiálních politik! * Pokud Francie podporuje Mursího (...) pak by měla přijmout prvotní roli kontaktní skupiny a podružnou ne-li pitoreskní roli OSN * Proč se OSN vyhýbá návrhu uprchlických táborů, které by byly pod a pouze pod souhlasem Sýrie? * V článku OSN z 18/9 je Brahimi notně cenzován * Ban Ki-moon v kostele: My My My, ego, ego, řešitelé! rétorika "cesta ze Srebrenice" též přítomna: ppgd R2P v kostele? * 17.9. OSN uvádí 19000 mrtvých, Francouz pak přebírá "informace" "aktivistů" a aby umírnil domácí disent, hrubě je upravuje z 27 na 25 tisíc, bez jakékoli kompetence k takové úpravě * Pinheiro blábolí o neexistující pro-vládní milici jako o lordově armádě a svaluje všechno co mohly udělat obě strany na stranu jednu bez důkazů k tomuto aktu. Jak došel k tomuto rozdělení, které mu angličan podporuje svými 50 miliony CZK na znásilněné ženy, že tedy Syrská armáda znásilňuje, nebo dokonce, zatímco Syrští ministři evidentně nemocnice opravují po útocích, obviňuje armádu Sýrie z Libijských útoků na nemocnice? Což armáda nemocnice a rebelové památky? A jaktože jakási dotazovací skupina OSN která z těch deklarovaných milionů uprchlíků za rok vyzpovídala snadno podplacených 1000 může rozsuzovat kdo co činí, a proč vlastně se snaží obě strany od sebe rozdělovat? Jak může na základě dotazů uprchlíkům zjistit, že "sankce poškozují Sýrijský lid?" Takový obchod? Jako dejte nám záruku, že půjdete aspoň k soudu a stáhneme sankce? To je užitečné oddělení OSN? Nadto pod tyto výroky editor OSN magazínu hned nalepí, že Sýrie report odsoudila? Vždyť, že sankce poškozují lid ví všichni v OSN, a proto sankce zavedli, k tomu není třeba šetření, natož takovéhle divadlo, které má zahrát problém sankcí do autu! * Ban opět vyzval k ukončení násilí
 5. Sýrie: vprostřed př. týdne se MZ Walid Moalem setká na hlavním sněmu OSN se svými protějšky * Salehi v Damašku "Řešení leží čistě v Sýrii, v Syrské rodině. Pro vnější hráče pak v koordinaci se všemi mzn. a reg. institucemi" (RT) * Americká exilová opozice volá po Arabských státech, že je třeba replikovat Libijský scénář pro Sýrii. Namísto, aby byla opozice tím, na koho je voláno, "tlačí" opozice anglo-americké imperialisty k dalšímu násilí? (RT)
 6. Kongo
 7. Pakistán vyhlásil pro pošpinění Proroka prázdniny (RT) * Když víme, že film byl expedován úmyslně k zažehnutí proti-západních protestů, v mnoha překladech, které teprv mohly být drahé, musí nás zaujmout ten fakt, že ať se stane co se stane, širokou, a to především regionální muslimskou společností bude cirkulovat spojení "Muslimská nevinnost." Jde tedy i o termín přímo z vod evropské ultra-pravice, kde "zasvěcení guruové" otevřou s tímto nádechem kapitolu vlastní exhibnice, reinvence a "interpretace" Koránu, aby pak získané body zúročili rasovou pateorií. Na druhou stranu, že takto nazvaný, a bez pochyb úmyslně vypravený film vyrazí do svého "mediálního života" hned s útokem na ambasádu v oblasti nejméně hodnotné pro USA (cst. hodnoty zdejších životů i životů zde zaměstnaných obč. USA) hned vyzývá k otázce, zda vlastně film nebyl vypraven i s názvem, překlady a násilím, a dokonce zda nebyla tato fabrikace vypravena i s hluboce připravenou mediální rekací, vč. reakcí ministrů NATO. Zvláště bych rád viděl u některých mluvčích Východu také obraženou rakci na tyto existující konotace názvu filmu, které rozhodně nesmějí zůstat na pozadí samotné kritiky obsahu filmu. Konečně ani snaha tímto filmem rozmazat Libijský argument proti snahám Západu v OSN proti Sýrii není pouhou domněnkou: nechť se vynoří tisíce spekulací o této možnosti z celosvětového lidového tábora, my už si je probereme!
 8. "Drony v Pakistánu, Yemenu a další projevy postoje Západu, které ukazují, že Muslimské hodnoty a symboly mohou být vystavovány libovolným útokům a ranám, nejen film, je za vlnou protestů" - Pakistánský deník "Novinky" - "demonstranti žádají konec periodických aktů provokace!" * Express Tribune: "zrovna když je zvlášť potřeba míru a spolupráce, rozšiřovat touto sabotáží nedůvěru a anarchii mezi národy" a "Vošinkton zdá se nechápe rozsah tohoto problému, a naopak hájí provokatéry" * (Pak) Daily Times: "Zastavit zneužívání svobody slova" * bývalý premiér Malajsie: "Clinktonová hájí film, a zdá se, že na morálně upadajícím západě si ve jménu svobody slova a lidských práv může kdokoli napadat kohokoli" a "urážet náboženství dalších národů dále poškodí sv. mír a zaseje náboženskou válku" * Film napadá a špiní i Ježíše a Mojžíše (IRNA) * Pakistánský vůdce navrhuje koordinaci kroků OSN a OIC pro spravedlivě orientované zmírnění reakce na film a další provokace ve frontě na slávu (namísto "Západ nic nedělá proti dalším provokacím pod pláštíkem svobody slova a rozvíjí agresivní politiku k Muslimským zemím", viz Pakistánské časopisy výše v tomto paragrafu pi) *
 9. Tak přeci, když prasklo, že všech 20 útočníků v Benghází byli Libijci a co všechno neprasklo: hodí se USA/AQ Lojalisté do karet. USA si je vybere i přes výslovnou deklaraci zodpovědnosti AlQuaeda? Snad proto, že tím ospravedlní Irácký model - plnou polní směr Libije - aby zvrátily ještě i nový "režim?" * Ansar Šarija = kompletní vlákno desinformace a PsyOp. Mluvčí vyjadřující se jménem skupiny a/š na př. o USA a AQ říká připravený kompot k mentální retardace posluchače. Čili platí 1. analýza: AQ a 2. hrubý mocenský náčrt nového přístupu USA k LBY (EGY, IRQ) #SOSL
 10. EU: "Inkluzivní vláda Zimbabwe podnikla kroky k svobodě a prosperitě lidu" - potravinová krize Zim. roste, pomoc EU se snižuje, sankce jsou vesměs nadále Maršalovsky používány, a hlad slouží Winterům v OSN jako důkaz politické krize a násilí ("cholera a tedy represe") * Spolupráce Mathaba, Aletho a Counterpunch, která by osvětlila spojitosti Zimbabwe, Somálska a podezření Súdán-AU v propagandě Winterovy verze je vítána, jsou-li zde ty spojitosti, které dále osvětlí AU, EU a OSN
 11. Pokud bychom měli brát otázku Tibetu objektivně, nelze pouze vykřikovat "Číňan okupant, Číňan okupant!" Otázka také není prvotně náboženská, vměšující se strany ji dělají náboženskou, aby zanikly hlubší rozpory, a také proto, že lidoví křiklouni potom křičí po této otázce národní bezpečnosti a státních územních sporů pouze pro zápal náboženský: sám Buddhismus Tibetských obyvatel je tím podmínkou i důvodem křiku po Číně. Jenže tak, jako Indie poskytuje útočiště protičínskému Dalajlámovi a Čína "vnucuje" toho svého, tak by velmi snadno mohlo být naopak: Indie okupující, Čína poskytující zdroj disentu. Z racionálního hlediska, pokud se někdo staví za suverenitu Tibetu, musí vzít v potaz možnost, že jak Čína, tak Indie, resp. Západ má v samotném Tibetu svůj tábor zastánců, a nadto, že je zde třetí tábor Buddhistů, nemající vůbec takové starosti, a čtvrtý tábor obyvatel, nemající nic společného ani s Buddhismem. Proto jednostranné stažení Číny může snadno znamenat okupaci Indickou, stejně jako poté naopak. Navíc jde o území, které by západ rád využíval k svému milému, viz Jírovina, sousedství s Čínou, a na př. k raketovým základnám, či terorismu. Tak jediná možnost, jak svou podporou nevolat po možné občanské válce a mzn. nevraživosti, je vytrhnout problém ze soustavy Indie-Čína, a hledat konsenzuální řešení pro obě země, s podporou nové suverenitě mimo jejich působiště, tj. u těch zemí v regionu, které jsou schopny poskytnout Tibetu záštitu, a oběma bezpečnostně dotčeným velmocem záruky, že ani jedna nebude nový stát používat proti druhé. Tedy pokud nějaký pokřik, pak vůbec ne náboženský, ale politický, hledající cestu, jak přenest otázku Tibetské suverenity mírovým procesem shody do rámce podpůrčích států, zajišťujících všechny potřebné záruky všem hráčům. Argument, že Tibet není strategickým bodem proti Číně nebo Indii neobstojí, stejně jako neobstojí doměnka, že se Tibet nehodí pro vojenské základny západních narušitelů míru. I takový přihlouplý a výsostně nestrategický Siachen dává všechny důvody Indii a Pakistánu donekonečna se o tuto mrtvou skalistou krajinu přetahovat. I Somálsko je pro USA vhodnou strategickou kořistí... Etnicko-náboženská statistika Tibetu by otázku jistě ještě prohloubila. (Dalajlama?, Počty-§7)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama