NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

piAnalyse 24.9.2012: cenzura Brahimiho v novinách OSN? Lapidární výroky, obalené...

24. září 2012 v 15:41 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

 1. Cizí elementy přiznány, ale nedoceněny: chránili pozorovatele OSN vojáci Sýrie, nebo "opozice"? Proč tedy "Šabiha a znásilňování," když pro samotnou existenci "loajálních milic" nesvědčí nic? Jistě, protože v době, kdy s "Šabihou" média, a nic než média, vylezla, bylo pro určité silné důvody nemožné svádět to či ono na vojáky Syrské Arabské armády. A řeči s Šabihou jsou zde opět, protože podaří-li se vymyvačům mozků rozvířit pomluvu o znásilňování, je již jen krůček k efektivnímu osočování z genocidy. Ačkoli je zcela očividné, o jak hrubé lži zde mluvíme, nelze pochybovat, že by takového mediálního úspěchu pak imperialisté ihned využili k osočení "Ruska" z blokování OSN, a na základě této rétoriky by provedli fašistický, neboť mimo OSN, útok na Sýrii. * EU "Sýrie = ošklivá humanitární tragédie" + "Číno, odhlasuj ty naše slinty, než se to kontaktní skupině povede vyřídit bez dodávky našich leteckých pum" (NNN) * (nedoslovně) "Francie bude nakonec muset uznat roli Íránu v řešení Syrské krize, zvláště, když úzká skupina imperialistů nedokázala udržet svou imidž konstruktivních členů OSN, ani přimět Východní velmoci k schválení svých plánů v regionu" - MZ Osvícené Republiky A A Salehi
 2. Zkorumpovaná IAEA, co zapřisáhle přisluhuje rétorice jaderně přezbrojených imperialistů * OSN co zbrojí genocidní milice skrze potravinové programy a schovává se za film * Intervenční a neomaleně samochválná rétorika v OSN * Nepřijatelná pravidla hlasování vč. nijak neoprávněných privilegií (právo veta, jehož držitel není žádným svým skutkem na tomto právu postižen, právo veta, které může být použito i v konfliktu zájmů) * USA hlasující vždy pro světové zrůdy * Ti kteří napadají Rusko, že kryje zločince? Ne, že by právě vždy ti spravedliví, to ne, ovšem vždy ti stejní - kteří se nebojí svou imperialistickou tripartitu nazývat světovou spravedlností a bůhví čím ještě. S těmito za krkem, vždy krok od invaze, nebo od tzv. "intervence." * Pokud u 2/3 národů světa JE konsenzus o Sýrii a konsenzus o NPT právech na př. Korey, Íránu. Konsenzus o dalším vývoji v Afghanistánu atd., a pokud většina těchto konsenzů nemá, stejně jako kontaktní skupina v OSN místo, pak ale nevidím problém založit OSN2 (a to přímo se tak jmenující, dočasně), a ponechat imperialistické trio a jeho krycí charitativní kanceláře starému OSN. Což by teprve slova takového "nejvyššího diplomata" jako třeba Hitlary Clinktonové o "mezinárodní komunitě" a jejích povinnostech neměla ten správný význam, kdyby OSN tvořila jen ona a další dva pánové? Jak vidíte, obě složky navrhovaného kroku jsou velmi logické, a věřím, že "OSN2" s dvěmi třetinami světového názoru jistě přetáhne ještě i tu čtvrtinu, vč. zázemí EU. Vůbec však nevidím důvod proč riskovat světový mír a tucet vysoce ohrožených civilizací jen pro nějakou nefunkční instituci "toho názvu." Pro státy NAM nemůže být problém finančně i politicky podpořit instituci novou, poučenou kompletním neúspěchem té imperialistické, která nikdy neměla problém zavelet k útoku, tam kde velel již imperialista, ale která problémy samotných imperialistů nijak neovlivnila ani za šedesát let. Na př. Izrael. Přinejmenším musíte uznat, že mzn. zákon v OSN lze považovat za krajní exotiku: většinu agendy tvoří fabrikace, rétorika a líbivost. Takové OSN2 by jistě udělalo dojem i na Taliban, a to je co říci!
 3. Íránský návrh v kontaktní skupině (k/s): 1) stop násilí 2) ohlásit mírové řešení 3) zastavit dodávky zbraní 4) jednání 5) všenárodní zhodnocení 6) pozorovatelé k/s 7) vyžadovat jednotu, celistvost a soudržnost 8) reformy s fundamentální kontribucí opozice 9) uvedení nového režimu do provozu. * Salehi: "k/s si zatím ujasňuje své názory. již nyní však jsme pro další kooperaci k/s s misí pana Brahimiho. v Káhiře se zatím čtyři země k/s shodly, že musí plně kooperovat, neboť samostatné akce jistě nevyřeší situaci v Sýrii" * na otázku neshod v k/s Salehi odpověděl, že "čas určování režimů jiných zemí zvenčí je pryč" je to, co se snaží svým partnerům v k/s vysvětlit (kontaktní skupina pro mír v Sýrii byla navržena Mursím, zahrnuje Turecko, Egypt, Saudii a Írán, tedy země, které byly skrze Sýrii proti sobě poštvány, a zároveň země mající na situaci v Sýrii největší vliv na světě, krom imperialistických bomb, čtyřka souhlasila s dalším jednáním v blízké době) * Brahimi: "potřebuji dva měsíce na náčrt" * Salehi: "kontaktní skupině také zaberou drobné krůčky mnoho jednání" (IRNA/NNN/ALETHO/PI)
 4. Proč soudit informace NYT kontra Kasperski jako desinformace: a) Stuxnet: USA chtějí dělat na Tel Aviv dojem, b) Flame: USA mají hyperaktivní CIA armády, c) desinformace spojující programátory pentagonu s programátory ízorské okupační armády je určena k tomu efektu, aby diplomatická a mzn. právní odveta Íránu směřovala na dva cíle, což je samozřejmě složitější, než obvinit pouze USA, pokud chce člověk co dosáhnout.
 5. Separatismus v EU hlásí třetí světovou, resp. třetí imperialistickou lépe než cena benzinu: z Katalánska možná fašisté udělají občanskou válku i po referendu * EU je Maršalův plán v provozu (pi, pi-21.9.2012/Media Lens/D Cromwell). Jenže jej patrně koupila EHC. Proto je také dále uplatňován nejen na "podřadných zemích" EU, ale (Brity, Francouzy a Němci) na Zimbabwe (kde platí závěry EU typu "cholera tedy represe"). Navíc, stejně jako Maršalův plán, i nejprvnější myšlenky o tzv. pan-Evropě z 20. let minulého století byly pouze proti-Ruskou geopolitikou (Coudenhove-Kalergi) * Pokud byla Africká Unie maškarádou imperialismu, pak Quaddafi spálil Líbii svým plánem takovou tajnou dohodu Jamahirie s imperialismem "hacknout": zavedením zlatého Afrického tolaru: pak by se na Muammara vztahovala analýza "korupce protektora lidem", stejně jako na Karzaího. * OSN zesiluje volání imperialistického tábora proti socializaci Argentiny * Další zneužívání: USA fabrikuje proti Chavézovi protidrogovou studii regionu. Venezuela srovnána s Kolumbií * USAID: zbrojitelé Afrických vrahů a požírači dětí pod pláštíkem pomoci vyhnáni z Ruska. Proč asi? *
 6. IAEA: "Izraelem rozbombardovaný Dair Alzour v Sýrii byl velmi pravděpodobně jaderným zařízením" - to jsou tedy argumenty! Co to je, velmi pravděpodobně? To je technický údaj? A má snad takové prohlášení zpětně ospravedlnit fašistický útok Tel Avivu na suverénní stát? * Ki-moon: "za poslední rok jsme poznali vyjímečné úkoly, které byly transformovány v šťavnaté příležitosti k pokroku" - ano, ta vaše OSN ve světě neudělala kloudného nikdy nic. A ještě současný svět shrnout jako vyjímečné úkoly pro OSN... to je cynismus. Příležitosti vytváříte leda k útoku. Živíte imperialistické rétory bezpečnostními starostmi přesně v oblasti jejich zájmů * Cenzura Brahimiho, kterou jsme minule zmiňovali, že je na stránkách OSN prováděna, slovo, které ji vystihuje: lapidární Brahimiho výroky obalené v hysterickém žvanění fakt ale převážně rádoby fakt * Maršalovy ostrovy: zóna pokusů USA s dopady radiace na lidi. Dodnes neodstranitelné následky, nulová kooperace USA. Nulová kompenzace. Nezájem * Nesouhlasím, ale podepíšu: dizident Klaus. "Muslimové jsou také lidi - hurá postřílet!" - takový Cameron, Fabius nebo Warmadán Obama: hotoví filantropové, jako Museveni, Musolini nebo Mitterán. Hollande je totiž také výborný člověk ... jako Kaligula. * Ki-moon věští Palestině jednostátovou budoucnost? Ono to tak ale fakticky dlouhodobě je: a přeci jde stále o hůře a hůře pošlapávaná práva a životy Palestinských! Nemáme nic proti jednostátnímu řešení: ale to by musel být režim diametrálně odlišně nastaven, a pan Ki by musel věštit konec "ryze židovského státu" - jako začátek práv všech obyvatel. O nutných odlišnostech v občanských průkazech a podvojné administrativě k tomu nutné ani nemluvě. * Prezident Íránské energetiky na okraji konference MAAE/IAEA ve Vídni ostře zkritizoval bezpečnostní koncil OSN (UNSC) za dekády trvající neschopnost OSN vyřešit triviálně brutální utrpení Palestinců
 7. Nový prostor / Andrea Novotná: opravdu si myslíte, že "na Ruské kapele bylo spácháno násilí hned dvakrát." (a to "médii Západu" a "Ruskou politikou")? Totiž 1) o žádném násilí v celém případě nevím, krom "demonstrací za Puzzi Rajót" 2) média západu těsně kopírují politiku USA a EU, nadto Vaše formulace eliminuje možnost "spolupráce Západu, Médií a oněch výtržníků z kostela" 3) o násilí nemůže být vůbec řeči, když stejné tresty za stejnou věc fungují kdekoli v EU. Totiž, především by mě zajímalo, zda, jak píšete, může být "ohrožena integrita *autorek*, až opustí vězení, tváří v tvář *umělé popularitě* rozpoutané *médii*" Totiž u uskupení, které trpí sexuální poruchou "veřejného obcování 20 lidí se slepičím pařátem," nebo chcete-li skupina, která se cítí oprávněna k veřejnému pobuřování již názvem "Muzeum Přírodovědy," a organizace, nebo, chcete-li kapela, která před rokem v několika supermarketech vystavila plakáty "Židé, homosexuálové a emigranti RAUS!", u takového uskupení (živlů) by mě "ohrožení autorské integrity" - vskutku "vědecky zajímalo," paní "autorko." * "To, že Británie nedá Ekvádoru garanci, že nepředá Asánje Spojeným Státům přinejmenším dokazuje, že je případ politicky motivovaný" - Putin (RT) * "Díky NATO se za poslední rok zvýšila produkce heroinu v Afghanistánu o 60%. 90% Britského heroinu pochází z Afghanistánu" - Putin
 8. Egypt má nového ministra vnitra, poté, co útok na Sinajském pohraničí stál minulý měsíc 16 životů (NNA) * Sýrie: čtvrteční kolize helikoptéry s přátelským letounem vážněji neohrozila civilní pasažéry komerčního letu státních linek (200 pasažérů), NNA * Stejně jako na okraji APEC s Putinem tak ani na okraji OSN (v Nujoku) nebude žádné jednání Obamy s Egyptským prezidentem Mursím (NNA) * Demonstrace v Pakistánu zatím 12 ušlapaných a jeden zastřelený * "Mezinárodní systém plundruje lidi i planetu a celosvětově upírá národům pokrok a prosperitu" - Mahmúd A Nežád nad památníkem obětí menšin v éře svaté obrany (obrana Íránu před terorismem loutkového imperiálního Íráku), my zas můžeme vzpomenout, že se u "nebezpečí jaderných a chemických zbraní v muslimském světě" řízeně zapomíná, že takový, i když ne příliš přesvědčivý příklad: Saddám Hussajn (zavražděný proti mzn. zákonu), byl nebezpečný už jen tím, že západu sloužil ve věci Íránu. Tedy nejhorší nebezpečí zbraní hromadného vraždění plyne od loutkových kamaratn západu. Tečka * Bašar al-Asád "žádné interview s egyptskými médii nebylo. byla to čistě osobní schůzka s devíti egyptskými novináři" * Vojenské přehlídky IRI 21/9 startují památeční týden Svaté Obrany: boje Íránu proti teroristickým výpadům loutkového Íráku (tzv. vnucená válka), NNN * Sýrie: AlQadam - agentura SANA díky pomoci místních objevila hromadný hrob 25 obětí použitých pro výkupné. Svázané s páskami přes oči, různé řezné a střelné rány (NNN) * 30 mzn. organizací se obrátilo na kvartet pro Střední-Východ aby bylo co nejtvrději zabráněno demolici 13 Palestinských vesnic (NNN) * 38 tun humanitární pomoci z Ruska dorazilo v Pátek do Damašku * Jordánsko a Irák navýší spolupráci v ropa/plyn sektoru * "Írán nenechá imperialisty přepólovat region" - MZ Íránu Alí Velký Salehi * Americký vyslanec na koberečku v Islamabádu: vyslechl ostrou kritiku USA (v podstatě konstruktivní požadavky demonstrantů, sic/pi), #IRNA * Írán a Sýrie uzavřely MoU pro spolupráci v kinematografii * IRI je připravena potřít pokusy o vpád cizích vojsk. Lodě dohody v p/z jsou monitorovány. Námořní bitevník Sahán byl postaven za poloviční čas, tj. 8 měsíců. Íránské námořnictvo má výborné zkušenosti s odstraňováním min po vojně s loutkovým Irákem. (IRNA) * Chomejnýho humanitární organizace Íránu zlepší vzdělávací spolupráci s Bhuttovou humanitární organizací Pakistánu * Pakistánský MV Malik diskvalifikován z politiky na pět let pro dvojí občanství, verdikt respektoval * Salehi zvolal na Kanadu, že její akce by se měly alespoň někdy poradit s hovězí logikou (Kanada totiž zastavila diplomatické styky s Íránem "protože podporuje Syrskou vládu," což však dle Salehiho pasuje i na mnohem větší hráče, kteří na př. drží privilegium veta v OSN) * Brazílie chrání lehký i těžký průmysl clem (ALT) * Francoužští imperialisté: "hurá Mali" - poté, co volali "hurá Libie?", jak milé! * Irsko bojkotuje ilegální rasistické produkty z Palestiny, Irsko preziduje příští rok EU: možná i my si oddychneme od čerstvé apartheidní zeleniny? (ALT) * 5 týdnů stávky v JAR ukončeno, dělníci údajně dosáhli navýšení mezd: rozsudek nad střelbou do 34 lidí však smrdí stále více! * Brazílie (další) ostrá kritika politiky mezinárodního dolaru (USA se chystají destabilizovat rozvojové trhy nátiskem dalších kvantilionů dolarů) * Poněkud rozdílný licenční zákon pro novináře v Íránu a Jordánsku.
 9. MLR: chvíli to trvá, než si středoevropan uvědomí, proč je tak snadné na východě považovat Hitlerovo vyhlazování Židů za báchorku. Nicméně už víme, kudy tudy sem takový Ind, Íránec nebo Iráčan dojde. Slyš tedy! Když pohledíte, jak USA a OSN vždy burcují do nového imperialistického dobrodružství, vždy je záminkou nějaká údajně údajná genocida. A takový "Izrael" zrovna působí jako jedno takové dobrodružství, a právě ona Hitleriáda působí jako záminka a slouží jako aktivní ospravedlnění mnohým zápaďáckým křivostem. Tedy: proč by si zrovna tuhle genocidu západ nevymyslel, když ji používá jako všechny ty další smyšlené? Toť vše: tudy se chodí z Východu do náruče proti-imigrantské extremní reakce Západu, pro "moudra o holocaustu." Samosebou za to může hluboký bojkot, který západní "kultura" celá staletí uštědřuje civilizaci východní: když Indové slyšeli o Hitlerovi dvě tři slova, nechť po nich ještě drze západ nežádá, aby jej neměli za "tvrdého chlapíka, jehož jméno se hodí k obchodu rychlými vozy." Dokud západ cenzuruje vše východní, a namísto výměny historických studií rozpoutává propagandistickou latrinu mezi vlastními občany proti Muslimům, nechť nevznáší požadavky v prostoru historického názvosloví a hodnot na tyto "země nehodné sdílet historickou vědu". Jinými slovy, dokud nepodniknete k Indii přátelské kroky k historicko-vzdělávací spolupráci, v čemž vám jistě doposud brání koloniální kořeny, nemáte žádné mzn. právo osočovat ani organizaci, ani stát, ani jedince v Indii z anti-semitismu, vykládá-li si historii Hitlera po svém. 1 2 3: dokud se bude egocentrický Tel Aviv odvolávat, že celý egocentrický Západ vzpomíná na židovskou tragédii v KT, a že celý Východ nikoli, platí, že vzpomínky na židovské oběti lépe přenechat Židům. Až se Západ a Tel Aviv vzdá svých hegemonických snah a přejde k vědecké spolupráci s Východem, nebude účast ne-Židů na vzpomínkách na ŽO/KT příspěvkem k egocentrickému rasismu a militarismu imperialistů. Nech vzpomínat a vzpomínej na své padlé - moudrost.
 10. STB: lepší islamizace chlíva, než přednáška prasat o rasové hygieně u ne-prasečího dobytka. Bohužel pro prasečí ideologii však "islamizace" stačí pokrýt v realitě pouze "muslimskou imigraci." Jednoduše přiblíženo muslimové jsou (v situaci jako) husité a kampaň USA/Fr je "iniciativa bělohorská" pro "nápravu názoru" v cizině (= imperialistické války). A francouzsko-americký film? Snaha vyprovokovat třetí světovou za hranicí imperialistické fronty! ("My nic, ale podívejte.." viz násl. paragraf / Geller)
 11. Tuniská organizace Kultury, vzdělání a vědy při Arabské Lize silně protestuje proti opakovaným útokům na Muslimské hodnoty (NNN) * Africká Unie, Organizace Islámské Spolupráce (OIC), EU a Arabská Liga vydaly jednotné stanovisko proti provokacím proti Islámu * Protesty proti diktatuře v Jemenu, pardon proti anerickému filmu a jeho vlivu na lidovou demokracii v Jemenu * Další vlna vládního násilí na Muslimech v Nujoku (RT) * USA/Francie: brutální útoky na východní civilizaci pouze přidají témata do permanentního totalitního vymývání mozků * Geller je PR USAF a IOF: "v poslední době se často mluví o obětech USA ... ale ty jsou pouze vyjímečné ... podívejte na Muslimy" - tak to je oč s celým filmem běží? Vytrhnout lidi z jejich zamyšlení o obětech dronů v Pakistánu, nebo náletů Británie a Kanady v Libyi? * Komentáře pod RT/Geller "jehovité a luciferité chtějí zničit svět, nepropadněte hrám víry" + "staří pedofilové napsali starý zákon" - systém, komponenta Gellerovy IOF-USAF PR kampaně 1) obojí dává vše za vinu "všem" náboženstvím ... komentáře se tedy zaměřují na nivelaci extremistů mezi intelektuálními úchyly západu. (pi) * Jeremiáš, USA (židovská reakce z komentářů na internetu, autenticita prokazatelná) "USA za film nemůže, ale autor by měl být ihned potrestán!" * Jinak značný nárůst strojových a PsyOp komentářů pod tématem demonstrací proti filmu, co také čekat, jde-li o kompletně zdevastovanou image USA u Afghanistánu a Pakistánu v Evropě a USA? "Pentagon vaří film i komentáře" - (k tomu i hrneček politiky, článků do novin a něco násilí AlQuaeda z pera paní kowbojské nazzi kulačky) pi 21.9.2012 * Íránská demonstrace před Fr. ambasádou v Tehránu: "svrhněte tři zla: USA, Francii a Británii!" (USA film / drony / kampaň v metru, Francie film / mitteranismus / neokolonialismus, Británie film / útisk / Libie / Sýrie) * (nedoslovně) Adž Chamenej: "Výsměch prorokovi je, u proroků, směšnou ukázkou, že před zánikem imperialistické společnosti zemřela již její humanita!" * Aletho: osazení uměle vyvolaných demonstrací proti filmu podplaceným násilím má ještě jednou oblbnout u 9/11: státní demolice neevakuovaných mrakodrapů 11. září má být tímto násilím v protestech přeměněna v "trvalou vzpomínku na konflikt Západu s Islámem" * Francie zakázala veškeré demonstrace za práva zahraničních osob, vč. všech demonstrací pořádaných imigranty? (bereme-li výmluvy MZ Fr důsledně doslovně)
 12. Dosud odhalené motivy za filmem a umělým násilím: (ALETHO) vzpomínka na WTC = "konflikt Z. s Islámem" * pi 17.9. přehlušení kritiky chování USA (v Pakistánu a pod.) / posílení marginalizace "Muslim-Násilí" + (PR-Geller) "drony drobnost, ale oni:...!"
 13. Green on Blue zničila poslední šance USA na PR líbivost invaze a ISAF. (PI)
 14. 16.9.1982 Šaron bombardoval jasně označená humanitární a zdravotnická zařízení v Bejrůtu, Libanonu. Pro toto kobercové bombardování se též hodí, dle Alethonews.blogspot.com, název Holocaust, čili smrt ohněm. NYT ovšem tato Amerikou a Izraelem prováděná jatka shrnují jako "sektářskou válku." V krátkém článku ALT je ještě několik důležitých detailů z této konkrétní technologie zapomnětlivých vzpomínek v médiích (1975-90 a ne spec. 1982, 2006) * Osadníci beztrestně vtrhli do domu a pořezali prvostupňové děti * Haaretz: další rasistický úkol armády Tel Avivu splněn: děti bez modré apartheidní průkazky nemohou do školy, rodiče do zaměstnání (okolí Betléma) * Letecký útok na vůz Toyota (Tel Aviv má srandičky z událostí v Číně): dva mrtví, jeden raněný nyní v nemocnici EU (Rafah) * Osadníci s poloautomaty kamenovali, zmlátili a zkopali 4 osoby mezi io-Itamarem a Aqrabou, jedna v krit. stavu *
 15. PiAnalyse se omlouvá jmenovitě Salafistům a Wahhabistům: nelze kritiku organizace AlQuaeda popř. LIFG nebo FSA rozvíjet na kritiku různých sekt, ať už jakýchkoli. Ani analyticky nemá rozklad teroristických hnutí na sektářské prvky hodnotu. Leda pokud chcete dokázat, že určitý subjekt s určitou t/organizací sotva je ve styku. A i zde jsou jiné nástroje důkazu jistě k dispozici. Dále občanům Saudie za urážku kultury, a opět směšování sektářství, terorismu a politiky. Saudovi se ovšem za kritiku neomlouváme a doufáme, že jeho role v kontaktní skupině přispěje míru v regionu a marginalizaci USA/OSN v mzn. aférách.
 16. Kosovo byla jen cena, za kterou USA pro Německé zákazníky vrazily klín mezi Chorvaty a Srby (pi) * Mali: Tuaregové (""?) zabrali v Lednu Sever Mali. Vojáci s tím a s neschopností vlády proti tomu zasáhnout udělali puč. Poté ("?)Tuaregové("?) zabrali ještě víc - srv. Francie a CDI?
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama