NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 1. října 2012: Parchin, Chaos a opovržení jednáním

1. října 2012 v 16:11 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. "Robotické útoky USA na území Pakistánu jsou hlavní příčinou nepopularity USA v regionu." - MZ-Pak, Hina Rabani Char - "Ty všechny důvody co zmiňujete na jejich obhajobu před mzn. společností, to je vše pěkné, ale stav, který v současnosti v této věci panuje je, že je to nelegální a zločinné, a pokud to, na př. drony, považujete za pozitivní, pak musíme hledat zákonné a legální cesty. Dokud však budou akce USA vypadat pro Pakistánského občana takto: jako zločiny a nebo válka USA proti Pakistánskému parlamentu, nemůže samozřejmě Pakistán ani USA v boji proti militantním skupinám udělat krok vpřed."
 2. CIA spolupracuje se zbrojaři na vývoji typu a zobrazení války, nevýhodných pro USA. Jak CIA tak NATO neinformují loajálně USA - myšlenková alternativa čistého anti-amerikanismu, odkazující na zločiny NATO v Libii a odvozující značnou část logiky z evidentních kauz USF-robotiky. Též lze položit do kontrastu dva čistočisté fakty: TŘEBA svým výrokům činitelé USA věří a 2) že NATO nevykonávalo v Libii mandát OSN lze dokázat jedinou fotografií: znáte ty obrázky ostřelování pozemních cílů v Libii, kterých na stránkách NATO několik je. Tak to je zhruba vše, a schopný právník by rezoluci OSN a fotografii na jedné straně uhájil proti blábolům Rasmutsna a výmluvám NATO. * Drony vyhrávají bitvu na úkor války - H Rabani Char * Jinými slovy: co když měla USG stejné informace "z bojiště," jako bulvární tisk. Nebylo by to nic objevného, že tedy imperialistické loutky věří svým humanisterickým řečem, všimněte si totiž, že tímto detailem na roli CIA je řečeno jen tolik, že - opět - vláda pracuje pro zbrojaře - a armáda pak (přes vládu) pro CIA.
 3. Kdyby IAEA / MAAE měla splňovat svou proklamovanou roli, dávno by směrovala požadavky "žalujících zemí" zpět na žalující země. Takovou maličkost, jako jsou papírové podklady Parchinského osočení nejsou předkládající země schopny uvolnit? A právě zde má být IAEA prostředníkem a nikoli prodlouženou rukou těchto zemí, a má smést osočení ze stolu, dokud nejsou splněny nároky Íránu k osočení. Jedna věc je neustálé žvanění Západu o nutnosti diplomatického řešení, a druhá naprostý nezájem a opovržení jednáním projevený nastavenými sankcemi. Jedna věc jsou pochvaly útočníků k vedení IAEA za "tvrdost," ale druhá je funkce IAEA, která rozhodně nemá být vymahačem NPT na žádost nukleárně vyzbrojených agresorů nepodléhajících nejen NPT, ale agresorů dlouhodobě neuznávajícím jakékoli válečné nebo ekologické konvence. IAEA má zajišťovat klidné ovzduší pomocí NPT, zajišťovat technickou analýzu všem možným mírovým iniciativám, ale nikoli zajišťovat ostrou byrokracii loajální pouze zájmům nekonvenčních fašistů. Právě požadavek tvrdosti, nehledě na to, že od strany, která není světu příkladem ve svém jaderném chování, není vůbec přípustný, a je konečně evidencí zaujatosti a spřaženosti některých vlád se současným vedením MAAE/IAEA. * Pokud jsou účastníci NPT režimu nespokojení s prací MAAE a není se kam obrátit, bez-vetové majoritní hlasování v OSN by mělo práci MAAE korigovat a zadefinovat. Nejsou-li totiž klienti spokojeni, asi vnitřní předpisy MAAE ani smlouvy nestačí, a není se právě v MAAE kam obrátit.
 4. Jediná vyjímka z podpory jedné strany v revolucích a jiných občanských válkách je snaha sjednotit některý z táborů, a v podstatě to též není vyjímka, protože lze nabídnout tuto podporu oběma stranám, a tak by tedy mělo být činěno. Na druhou stranu neexistuje právo vnějšího hráče jakkoli určovat, která ze stran v nekonečném revolučním souboji je "pokrokovější," a nebo když tento blábol nezabere, která má "méně zločinů na triku." Jsou to právě ty údaje, o kterých vnější hráči nevědí absolutně nic, ať už nahrnou "důkazní a historickou" literaturu bagrem: copak se takový Hollande někdy zabýval historií Sýrie? Clintonová historií Líbije? Copak se Obama zabýval zločinností "Kadáfího režimu," když dovedl za ručičku na trůn režim ad ultra? Samozřejmě že ne, vnějším hráčům nejde nikdy o národ, který si berou do úst, a to teprv těm, kteří volají k útoku na jeho hranice. * Nejprve sjednocení, pak diferenciace ("elementů")
 5. Aktuální obrázky ke kolonialismu: D591.741 obr. 386, 431, 526, 1003
 6. Kazi Husajn Ahmed (JI): "Ekonomická nespravedlnost v západních společnostech vedla k silnému hnutí proti kapitalismu. Kapitalismus je podvodný systém, a není schopný adresovat problémy chudoby." dále řekl, že Islámský systém je reálnou alternativou kapitalistického finančního systému, a dodal, že západní politika je navenek i dovnitř převážně amorální. * NAM je připravena reformovat OSN - Ahmadinežád * Nujorská policie spáchala na mluvčího ministerstva zahraničí Íránu atentát. * "Ti co posráželi všechny lidské i vznešené hodnoty na cestě za svým bohatstvím a mocí jsou dnes již na konci cesty. Dnešní svět budou naopak utvářet lidé spolupráce, hodnot a víry." - prezident IRI na konferenci Mzn. židovské anti-sionistické společnosti, "Daleko větším zločinem než samotná okupace je, že sionisté své raubířství připisují židům, a že následně celou svou zločinou ideologii ochraňují coby vrchol - a součást - židovství. Židé jsou však mírumilovní lidé hledající ve světě přátelství jako jiní následovníci božích nábožentsví - Muslimové, Křesťani atd." - na to David Weiss odpověděl, že "po celém světě a nejen mezi Židy je odpůrců sionismu až až" * Vosk-řiť žurnál pomlouvá Pakistán, že prý robotické vraždy CIA probíhají s tichým souhlasem Hislámabádu a že "každý měsíc posílá CIA do Pakistánu fax" - fňmňfň - "a na to vláda Pakistánu vyčistí" - fňmňfň - "oblohu od svých letadel přesně tam" - fňmň - "kde chce CIA došlápnout na pachatele drobných krádeží" * Ministrové zahraničí Pakistánu, Íránu a Malaysie jednali na okraji Nujorského ÁSN o Afghanistánu, Sýrii a Islamofóbii * Íránský generál označil Tel Aviv za plynatou žábu a strachy z útoku za podlehnutí psychologické válce. Zkušenosti pak z 80-88 by měly takovým a podobným strachům pořádně nafackovat. * Prezident IRI se v Nujoku setkal s Ban Kim Unem, hlavami států, Íránskými vystěhovalci, vůdci různých náboženství, učiteli, studenty, vedoucími us-médií. V pátek pak dorazil zpět do Teheránu. * Zachytí Čína ekonomiku IPI z komplexního pádu Islamabádu nad 8% HDP? * NNA: překladiště zbraní odhalená Libanonskou armádou nebyla vedena náboženskými skupinami (žádná náboženská postava) * Súdány: částečná shoda v odzbrojeném pohraničí, jinak celkově negaitvní okolnosti, všeobecná nedůvěra jak jižního tak severního Súdánu v nové politické uspořádání a jeho důsledky. Jednání bude pokračovat (NNA/NNN) * APS: solidární pomoc 30 tun medicíny a rehydračních drog, a přípravků úpravy vody dorazilo v pátek do cholerou stižené Gýneji * Alžírský parlament diskutoval o možnostech pro ženy a invalidy v zahraničí a jejich právech, a na př. o zavedení ministerstva rodiny popř. státního fondu pro rozvedené ženy s dětmi bez domova * Syrský MZ rozhodně nebyl na HZ OSN "odříznutý" (Prensa) * 2-4 října koná se na Kubě kriminalistická konference regionu * 1000 obyvatel Francie vyhnáno imperialistickými Hollandovy fašisty z rasových důvodů, nejen populistická hesla měl Gulag.De na skladě, ale i jiné - líbivé věci pro dav * Gabon-Kuba-Vietnam výrazná přátelství: Gabon a Kuba navýší dvoustranné vztahy * Chile zavírá věřejné školy (ty poslední co byly zdarma), Prensa * Paragvajská střelba bude prý ještě prošetřena, tedy ta co posloužila k puči (NNN) *
 7. Za 18 měsíců uprchlo ze Sýrie 294 000 občanů, zejména do Jordánska, Turecka, Iráku a Libanonu. OSN prý očekává za následující dva měsíce novou vlnu, která navýší celkový počet vč. uprchlíků v Iráku až na 700 tisíc. * Syrský vyslanec odsoudil minoritní rezoluci o lidských právech jako vysoce neobjektivní. Byla odhlasována pouhými 41 vyvolenými a představuje zkorumpované politiky, hrající si na policii a na soudce - neboť větší zasedání OSN by "akci mimo OSN" již nepodpořilo. * Přeshraniční útoky na Libanon jsou intenzivnější, zdá se cíleně. * To co 41 rezoluce odsoudila závěrem je nebo není mix činnosti obou stran vč. preventivního odsouzení: vágnost zřejmá, USA jí už použily. Damašek prý mučí děti. Vidíme, že tyto (veškeré Katarské koalici dostupné) rezoluce mají pouze smysl v mimo-OSN podpoře akcím mimo-OSN. V kostce: proč jste takový návrh hlasovali? Protože potřebujeme aby Obama mohl říkat to a ono. A nic. * Vyslanec Libanonu správně podtrhnul, že, zdá se, je mzn. komunitě jedno, co bude s Libanonem, co mohl přinést regionu, a co z něj Syrská krize může udělat bez urychlené změny kurzu OSN, a tedy bez kompromisu USA a Ruska * Brahimi a Al-Arabi varují obě strany v Sýrii, že pokračováním násilí se pouze zapojí ty vnější strany, kterým jde sotva o věci Sýrie!
 8. Nejen, že může být Baluč zneužita Winterovsky při oslabení bezpečnosti IRI, už současný stav umožňuje imperialistům zústřednit Baluč proti Pakistánu, a rozpoutáním Syrského scénáře vyvolat proti Islamabádu válku sankcí, rezolucí a terorismu? (Waqt/PI) A terorismu? * Internetové hádky Pakistánců a Indů kolem Kašmíru jsou ppd. umělé. Především "robotičtí Indové" přicházejí zvláště v úvahu! Nebo snad Indové v diskusích s Pakistánci jsou příkladem nedávné statistiky mezi Indy, popř. dokladem reálného Indického těžiště sporu (které hádám sotva tkví v lidech) * Obecně tedy "Pakistán má být napaden i bez narušení bezpečnosti IRI" (PI)
 9. Putin: "nejpodstatnější je, že naši partneři nemohou přestat. zaseli semeno anarchie, a replikují stejnou politiku v dalších zemích, tedy njn. v Sýrii" - "my jsme opravdu říkali, netlačit nic silou. jednat opatrně. a co dnes vidíme? situace velmi připomíná chaos!!" * Mali, Hollande? A co právo na sebeurčení? * NATO odmítá jednat s CSTO (ABKKRT) o čemkoli, na př. o kooperaci v Afghanistánu. To je holt "ISAF," když ignoruje skoro celý region. (RT) * Keňa se zbavuje černé horečky: systematicky a inovacemi (NNN)
 10. NDAA - totalitní zákon umožňující právě Obamovi napěchovat vězení a šibenice libovolným počtem občanů USA jen na základě záminky, který byl před týdnem napaden vyšším soudem jako neústavní byl obratem (asi do hodiny) zajištěn vyhlášením pohotovosti (tedy že zrušení této totalitní moci Obamy by vedlo k "nenapravitelným škodám" na USA) * Zákon údajně umožňuje "zatknout, mučit nebo popravit kohokoli, kdekoli" * Právníci chválí Nujok Tajc za dobré pokrytí jejich kauzy proti Obamově vládě * Bolen/Hedges: NDAA je na př. použita proti Asanjovi. Tj. vidíme, jak se s dizidenty dělá politický proces tím, že na ně použijeme vágních zákonů proti terorismu (RT)
 11. Na blokádě Kuby je vidět, co USA z existence "mzn. společenství" chápou a příjmají (PI / Prensa
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama