NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 10.3. - menšinová rezoluce oficializuje ppgd. jedné strany knf. v Sýrii

3. října 2012 v 14:39 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

Foto (c) Bebeto Matthews, AP: Právník Cyrus McGoldrich,
(obviňovaný fašisty z napojení na terorismus),
fotí nacistickou kampaň v Nujorském metru

Právník C.G. a další zajímavé fotografie z událostí v Nujoku

---
 1. Úvaha o IAEA/MAAE z pi 1.10.2012 ještě jinak: nikdo nepochybuje, že vnitřní předpisy IAEA nejsou dokonalé. A má-li se agentura ze zkušenosti poučit a zdokonalit, pak by její funkci měla upravovat zcela nediskriminativní zasedání OSN. Zcela dobrovolné a včas oznámené hlasování bez privilegovaných členů mělo by tedy definovat další vnitřní předpisy.
 2. Minoritní 41-rezoluce hrající si na spravedlnost hlasováním nebere v potaz posuzování pravosti dokumentů a spolehlivosti zdrojů. Neposuzuje tedy důvěryhodnost materiálů, předkládaných jako důkazy. Takový postup neumožňuje prokázat chyby oběma stranám konfliktu, ani zpětně doložit kvalitu rezolucí, a tedy oprávněnost dalších kroků OSN. Vliv konsekutivních resolucí má pak nutně pro Sýrii destruktivní vliv. * Rusko: "Komise pro lidská práva (sk.41, pozn pi) neuplatňuje na materiálech kontrolu nestrannosti, a tak intensifikuje konflikt v Sýrii" - pi: ".. oficializováním propagandy jedné strany" (mezi dokumenty na internetu stejně jako mezi opozicí v Sýrii figurují cizí elementy, tj. propaganda, fabrikace, pseudo-operace, psyOp a etno-hysterizace vz. Kosovo, Líbije)
 3. RT!? Rusští rozvědčíci odhalují Reuters vztahy Izraxle k arm. velitelům Azerbajžánu? Kdo sází na názor jednoho poslance podložený diverzními protimírovými tlachy Reuters, a kdo na oficiální deklaraci Azb prezidenta? Opakujeme tedy: Azerbajžán nebude sloužit Katarskému paktu v případě, že pakt napadne Írán. Azerbajžán nebude pomáhat válce proti Íránu. - to je oficiální prohlášení, takže výmysly Reuters o vztazích v Azb armádě, sbohem!
 4. Bývalý inspektor pokládá činnost IAEA v Íránu za nestandardní (pi za ilegální) a přimlouvá se k stavbě regionální unie jaderné energetiky po vzoru evropské ESAe, která by zprůhlednila jaderné aktivity mezi zeměmi regionu, zvýšila jejich vz. důvěru a obránila jejich autonomní NPT režim proti zásahům ze zámoří. * Egypt "jakákoli rezoluce G5+1 k Íránu musí obsahovat NPT práva Íránu"
 5. Jeffrey Feltman odsoudil teroristické činy a sankce (Prensa Latina) * Šéf kanceláře OSN v Damašku zvolal po mzn. společenství, že je třeba pokračovat v hovorech s každou stranou a ostatní "důležitosti," zvláště korytářství mezi velmocemi a regionálními "aktivisty" odložit stranou, protože pouze toto může přinést komplexní zlepšení (NNA) * UNESKO: další boje v Aleppo svědčí o nezodpovědnosti obou stran; Damašek odsoudil devastaci historických tržnic v Aleppo * Mursí jednal v Ankaře o výhledu vztahů obou zemí v rámci Syrské krize a dalších možnostech spolupráce za mír v Sýrii (NNN) * Panetta lže, Syrská armáda předala všechny chemické zbraně opozici, ta umírněnější smí dokonce inkriminované stavby používat jako kulturní domy (piDezi) * Zvládne Irák vedle kontroly Íránských letů i kontrolu aktivit dalších zemí na svém území? Děkujeme za pochopení * Írán / Salehi zvolal po mzn/k, že "řešení Syrské krize je pouze diplomatické!" * Homs - bezohledné sebevražedné boje třech stran konfliktu, Xeir - 17 civilistů povražděno opozicí na cestě k moci, 16 transportů s modulárními zbraněmi DShK zlikvidováno na hranicích s Libanonem (SANA/PL) * Město Kdeso, 750 km od Dmsq - vůz nacpaný výbušninami zabil spoustu civilistů, vojáků, úředníků a tři rebely
 6. V Neděli přes 20 civilistů a další policisté zavražděni v Iráku sionistickou odnoží AlQuaeda (NNN) * Reuters usvědčena z pomluvy a propagandy proti Íránu: sportovkyně byly líčeny Tehránskou kanceláří po světě jako vražedkyně (IRNA) * Nedemokratický a nestabilní spojenec francouxích fašistů Jemen vede světový žebříček v podvýživě dětí, cituji generalprotektorisima Saleha po "prokázání falešnosti revoluce": "óh mladí, vraťte se do svých domovů a netrhejte vlast svými nezralými požadavky revolty. ó vy zmatkáři" (SABA/NNN) * Milion lidí žije na Floridě v karavanech, čtyři miliony(?) je v USA zcela bez domova (Haló / pi 9.7.2012 §19) * Požírači dětí USAID začínají trénovat v Jemenu teroristy ve velkém * Čína neovlivňuje volby v Bolívarské Republice (NNN) * 17 letý Bahrajnec (prý pouze) zastřelen ve vesnici Sadad * LBY rebelové prý budou ve věci UNESKO (na př. boření židovských hrobů) potrestáni (NNA) * Moskva bude potěšena a poctěna Íránským Víkendem Kultury (IRNA) * M A Nežád neměl žádné interview s americkým deníkem "Monitor," ofic. dementi * Bolivie rozšíří vztahy s Íránem na nejvyšší protiválečnou úroveň * Velitel čestných milic a vojenský ideolog Íránu Džazairy: (lumpen-) "sionistický režim padne rychlou smrtí, jakmile vystřelí první kulku" (IRNA) * Líbije pokládá vztahy s IRI za zásadní? Zatím prý je mMZ připraven rozšířit vztahy s IRI * Ministr vnitra IRI označil USA-legalizaci teroristické organizace mající na svědomí tisíce Iráčanů a Íránců za nejhorší typ dvojitého metru, pokrytectví a mezistátního terorismu a další stupeň nepřátelství USA k Íránu (pi: a také krok proti bezpečnosti samotných občanů USA a EU) * Súdán: IRI je ústřední zemí v regionu, a "jako lídr NAM pro tento rok je také lídrem rozvoje regionu, a proti-rozvojové akce Západu proti IRI jsou neakceptovatelné" - Súdán * "Izrael ztratil svůj mzn. status" - Íránský vojenský analytik * Alžírský prezident a šéf charitativní organizace Africom se shodli, že občané republiky Mali mají nedotknutelné právo zvolit si svou vládu, a že jim lze nejlépe pomoci diplomatickou podporou regionu v OSN (APS) * 1/10 bylo výročí ČLR. K tomuto výročí spousta zemí v OSN proklela dva permanentní paralytiky globálních pro-Kubánských iniciativ OSN (Tel Aviv a Vošinkton již 60 let sami proti Kubě a tím celému světu)
 7. Třetí model destrukce ekonomických subjektů pro Klub Společenských Věd je dřevařský průmysl, shodný v podstatě v koncentraci a záměru se supermerkadizací: zvláštní hegemonie u zdroje umožňuje ničit na něj vázaný sektor jako celek. V případě dřeva je to jasné, v případě supermarketů mají ničitelé hegemonii v zemědělském odbytu. Tento třetí model se vztahuje k těm oborům, jejichž odlišnost v rámci EU zvláště podtrhuje protraktaci odtržení pohraničí kontinuitou způsobů.
 8. Tedy ani Havlova, ani Gándího, ale Masarykova "pravda vítězí"? * Každý novinář by měl mít vždy nějaké téma "v deskách," tj. takové, u kterého si agenturní data sdružuje a doplňuje. A to především témata, jako na př. administrativní vězni, kde prosté opakování agenturních zpráv není k ničemu.
 9. Zlatá bula Fridrichova, 1212, obsah 1) koruna česká a nzv. panovníka od Vatikánu; 2) NATO; 3) a) jižní a severní varianta nvú; b) "mocran" může být dost dobře MOravské RAbství a Nástupnictví; c) velmi pravděpodobně pouze chybí před "et" prostě čárka; d) bod B se zdá zvláště smysluplný platí-li bod C!; * Tak bychom měli zlatou bulu z krku, a s ní i France Paního, ehm, že
 10. Vatisanje * Sám anděl Gabriel spadl do Vatikánu! Ve Vattichanátu je *po* pravdě *olmerta*; Gabriel: "celý svět je zamořený pokrytci, ale Vatikán, to je království pokrytosti"; (zkuste se vžít: Soudce obviněnému "jsi tu, protožes mě zradil!"); Gabriel: "být svědkem pravdy neznamená přihlížet, to jsi komplicem lži, ale být připraven zaplatit za ní cenu"
 11. Jistě Dejli Mejli, všichni "diktátoři zažehnaní západem" v poslední chvíli ukryli se v žumpě nebo sklepu: všichni je totiž nenáviděli. Navrch populistické žvanění o bývalém francoxém prezidentovi, jehož rozpatlávání se hodí ke všemu, i k propagandě války v Líbiji. Nejen, že chcete tvrdit, že si pan Sárkoš nezavařil svým zjevným fašismem, popř. svou účastí na bombovém útoku na židovskou školu, že prý "podíl Kadáfího na jeho kampani" jej stál místo. To jistě! Občané Francie jsou růžové žabičky plné potěšení z libých misí NATO v zahraničí. Za A) o tomto sponzorství bylo informováno již před vojenskou jatkou NATO v Líbiji, za B) kde máte statistiku "proč francie nevolila šarkouze?" a za C) Italský deník Corriere della Serra nechť ráčí doložit, jak "Kadáfí otevřeně hrozil vyzrazením detajlů Šarkouseho volební kampaně?" Nic takového jsem co je rok dlouhý nezaslechl, a to jsem Kadáfího projevy slyšel a četl snad všechny. To byla taková faktická přesnídávka, teď oběd: copak, že údajná šeptanda mezi Líbijskými rebely vyleze v Nujorských novinách s úspěchem francoxých agentů v Líbiji? Cožpak rebelové jsou vůbec v něčem spolehlivý zdroj? Natož aby poznali kohokoli na jakékoli fotografii z válečné Líbije? A Jibrýl, ten tedy opravdu má co v Egyptském deníku "uzavírat důkazové šetření" o Kadáfího smrti. Nadto prý ten ze snímku v červenci zemřel. To je prosím už druhé úmrtí "toho ze snímku." Tedy, vždy si propaganda (tentokráte "připomínající výročí smrti") musí zajistit nějakou věrohodnost: a zde je to opakovaným umíráním "těch lidí ze snímku" za různých podmínek. Pohádku o dvou zlosynech na satelitním telefonu můžeme vynechat, (máme jiné dva na telefonu-Skype o pálení mrtvol), natož aby tento příběh obstál proti příběhům předchozím (jak byl odhalen v Sirtě). A už vůbec nechápu, jak by mohlo NATO napadnout jeho vozovou kolonu, aby poté rebelové jej vyhrabali z kanálu. Obvykle totiž NATO z civilních aj. vozových kolon nic nenechává, ani mrchožroutům. A opravdu nevím, proč by mělo k napadení dojít zrovna tak, aby Muamar stihnul najít nejbližší kanál: totiž všude kolem kanálu jsou na fotografiích mrtvoly, a to velmi všelijaké. Konečně, nějaké novinky? Krom toho že Kadáfí žije? Ne tak co Sadám Husajn, co trčel rok na Gitmu, poté co jej "zastihlo vražedné komando v rodinném kruhu" (fotografie ze série "dům bratrance"). Po Gitmu samozřejmě ani nelze než tvrdit, že dotčený právě ukončil roční pobyt přiklopený v poušti kamenem. Krom toho také v Gitmu patrně pojídal své výkaly, jako ostatní POW (Gitmo-POW, kredit MQ@AL). Takže shrnutí: otevřeně hrozil tak leda v bulváru, žibril dokazuje kulový, šeptanda účastníků video-lynče a Clintonovou oslavené sodomizace sotva bude cokoli vědět o agentech, nadto aby ještě rebelové hlásili v Nujoku úspěchy francoxých agentů, příliš mnoho kanálů v historii invazních válek prohraných Amerikou, snaha připomenout fiktivní smrt dalším mrtvým, přičemž většinu osob ze snímků "z Líbije" nelze v reálu identifikovat, a konečně - snaha dokázat jeho přítomnost v Sirtě už tu byla několikrát, a to pouze proto, že by musel být hlupák, a pouze proto, co bylo jinak NATem v Sirtě napácháno. To především stojí za umístěním celé fikce do Sirty. Jo a samozřejmě, že fámy o Sarkoušově kampani jsou hyperstaré, a média jich otevřeně používala pro samotnou popularizaci bombardování NATO (které oficielně zabilo 7 lidí, prokazatelně jednou reportáží 49 lidí v jednom útoku a prokazatelně hlubší dokumentací 100 tisíc lidí zabitých NATO, stovky utopených v blízkosti lodí NATO u břehů Itálie, a zcela odhadem po seznámení s režimem práce NATO a rebelů válka stála životy nejvýš 600 tisíc lidí.)
 12. Z komentářů na internetu: "víte, že Korán obsahuje slovo vyhlazení 64x, a to většinou ve vztahu k Židům?" (exterminate) * Tak přepočítáno, dvakráte cosi exterminuje anděl Gabriel, konkrétně slzy a hřích, a dvakráte pak v Koránu blízcí dědici Noeho pokládají toto sloveso v otázce zpytující národní historii. A garantuji, že tyto 4 výskyty jsou celá realita Koránu. Alespoň vidíte, jaké informace vám může komentář pod článkem o Azerbajžánu podsouvat...


---

Dey noudt haef povourpeynt ahn Aaeesehn
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama