NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 5.10. - Útok na Klause, Kašmír, Arbatovci, Reganovci, lži a 2x apartheid

5. října 2012 v 16:43 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

  1. Útok na Klause? Pouze podotknu, že jediné co si zaslouží v této věci zmínky je, to co uvedla poslankyně KSČM, že především tento člověk ohrozil na životě a zdraví desítky komparzistů. Prezident má samozřejmě právo s ohledem na morální úlohu a širší souvislosti nazvat událost tak či onak. A i když řeknu že to doslova "atentát" nebyl, podtrhnu, že prezident správně označil čin jako atentát, a např. kdyby to označil jako "pokus o atentát," bylo by to teprv nesprávně. Takto je to správně. Zda by obžalovaný milost přijal či ne je pouze jeho nafoukanost. Psychiatrický posudek vhodný pro různá kdyby, a zvláště pokud chceme jako dvě hlavní témata žaloby založit Urážku, Podněcování k násilí, a Ohrožování (viz posl. KS). Ještě pak opakuji, že sám Klausův postoj je legitimní, a že teprve hádat se, zda jde o faktický atentát či ne, je směšné - což bylo dokázáno tím, že jeho postoj má společenskou funkci. Navíc se ukazuje, že násilí začíná v symbolické vrstvě společnosti hluboko pod bitím a stříkáním krve. * Hollande rozjíždí centrum fašistické propagandy, když s tímtéž v Německu USA příliš nepochodily * Belgie a Indonésie genstávka * Japonsko-Čína dále testují nervy * ISS v pořádku, Evropská laboratoř bez provinění * Írán jednal s Ankarou na njv. úrovni * Brahimi se chce osobně potýkat s násilím zmítaným Aleppem * Íránský deník: Írán je mírumilovný národ * MZ IRI: Na nikoho nehodláme útočit #IRNA,APS
  2. OSN natárovalo mrtvolváhy na militaristické kecy Katarského paktu, takže už je opět 18 tisíc obětí konfliktů a teroristických aktivit v Sýrii (UNN) * Dalších 2 a půl mln lidí potřebuje dle údajů OSN neprodlenou pomoc * Palestina odsoudila proti-křesťanské akty osadníků v Yarezakúdu (NNN) * Haretz: EU zvláště označí apartheidní produkty * Ahmadinežád: Írán zastaví obohacování na 20%, bude-li mu Západ dodávat palivový uran (což je povinností IAEA toto zajistit a právem Íránu mít to v OSN na požádání usnadněno, nefunguje-li k tomu určená IAEA dle dohod a předpisů) * Irák nedovolí cizím silám užívání svých území: ani ve vztahu k Sýrii, ale zvláště ve vztahu k Turecku. Je ale teoreticky otázkou, jaké další okolnosti by Irák mohly ovlivnit, kdyby na př. vnější útok na Sýrii přišel odvracet se Syrskou armádou Írán, a Saud s Tureckem by se na př. chtěli poflakovat vojensky kolem Sýrie, pak by bylo násilných zájemců o pobyt na Irácké půdě dost, a morálních i strategických otázek pro samotnou Iráckou účast také nemálo. Zvláště tedy nebude Turecko zasahovat na Iráckém území proti KK (NNN/PI) * Nežád varuje, že většina hráčů chce v Sýrii vidět otevřenou válku, a podtrhnul, že jediné řešení jsou podle Íránu volby. (NNN) * Současné kroky USA, OSN a AQ v Iráku mají jej izolovat, destabilizovat, a v pocitech zrady, návratu války a paranoyi jej fašizovat (PI) * Postoje Ehuda Baraka chvalitebné, což je na hyperletecké scéně zábleskem dlouho neviděné normality. * Kuvajt rozpustí PMT a vypíše N/V (NNN) * KLDR - popovodňová rekonstrukční akce armády "Pomožme lidem!" jede na plné obrátky (KCNA) * OSN 17.9. odsoudilo Americký sen - Guantanamo, zatímco EU pátrá po dalších tajných vězeních CIA v Evropě (KCNA) * 13/33 obětí v Iráku jen v Neděli (NNA) * Lavrov razí do Islamabádu (istoria/historie, ind/hind), NNA * Rusko zamezilo přístupu k propagandistickému rasistickému filmu * Prezident Mahmúd AN shrnul v OSN sankce a postupy proti své republice jako ekonomickou válku. Brazílie pak označila dolarové kroky USA za sabotáž světových rozměrů, a Írán podsvítil jako součást této akce otřesy indexu Forex. * Kikwete je humanitární jednička v dětské otázce, USA na Kubě právě naopak - Ban Kimun * Bělorusko má zabojovat proti šedé zóně, BKm * Kamarádíčkování s USA se Jihoafrické Republice vymstilo: korupce spustila vykořisťování a tím tichý návrat apartheidu. Rozinkový bojkot (PI/RT) * Další pokus o puč v Nigerii? (PI/RT) * Irán spolupracuje s Venezuelou na průmyslových stavbách (IRNA)
  3. Uprchlické kapacity UNHCR ve čtyřech státech * méně bych investoval do závěrů prognóz a více do potřeb aktuálních uprchlíků. Spíše tedy než připravovat zázemí pro trojnásobek lidí, lépe spravovat zázemí stávající, a zajistit dle prognózy pouze pro oblast specifickou rezervu mobility. Tj. prognóza pro každý tábor určí poměr mezi dotací stacionáře a dotací připravenosti. A takové prognózy dělat spíše co měsíc, resp. týden. * OSN reflektuje podstatu drog v Afghanistánu, ale což na př. adresovat CSTO-NATO problém? * 7 mrtvých v dalších útocích vražedných komand v Libanonu *
  4. Tedy Pakistán a Korea žijí pod nejbližší hrozbou nové války. * Volby v Jírovině proběhly dle očekávání bez problémů * Šejkův plán pro Baluč zajímavý, otázkou je, zda nejsou adresovaní strůjci příliš úzkým nebo příliš širokým dohadem, s respektem k těžkostem lidu. Navíc se podle mě ani nejedná (mjm) o rozvědkovou válku, spíše se jedná o tradiční ochranné projevy feudalismu, vč. mizení lidí a separatismu, do které se teprv *možná* zapletli i někteří funkcionáři.
  5. Explicitně prosím a naléhám na státníky kritické k politice Tel Avivu: adresujte Netanjahovy obraty se vší vážností. Mluví o červené čáře, mluvte o ní také, ukazuje bombu, mluvte o té čmáranici a nápisech na ní. Sice mluvíte racionálně a on nikoli, jenže on vůbec nemluví k vám a vy k němu, a on mluví o vás a vy o něm. Takže se nakonec významově setkáte teprve u silového načrtávání pozice ve válce. Navíc byste měli, globálně, aspoň jednou do roka Tel Aviv obtěžovat obesílkou svými konstruktivními představami, ne kritizovat USA a Tel Aviv, ale obtěžovat právě Tel Aviv s tím, co byste si představovali, že by činěno USA bylo zákonného a vítaného v regionu, čím by Tel Aviv nastoupil cestu k globálnímu smíru. Netvrdím, že vás bude Tel Aviv poslouchat, ale neadresovat prvky jeho rétoriky se vší vážností snadno vyústí v stejný stav politiky Tel Avivu, jako předvedl kalífa v OSN.
  6. Jírovina, Bahrajn, Tibet, Kašmír, Perský záliv: nástroje imperialismu. Ten pro politiku EU, ten pro politiku AL: kdo za koho v černobílém světě. A pro samotné účastníky? Zhmotnění jejich paranoidních představ, ošklivý a zlý maňásek sousedství důkazem jejich svátosti - před soudem bílého muže. Cožpak Pakistán a Indie nevidí, že jediné co Kašmír vyjadřuje, že když Čína dá Indii Tibet a Indie Pakistánu Kašmír - že tu celkem zřetelně oba, Indie i Pakistán, trháte "chlup z Číny?" A přeci se všichni shodnete až u následků: tam, kde se tyto vaše spory sjednotí, a vyjádří je katarský pakt ve svých činnostech proti Sýrii. Ale to je pozdě! Proč na př. Írán namísto samotného Bahrajnu nehledá nejdříve spojenectví se Saudskou Arábií? Cožpak by teprve potom nešlo zatlačit na lidská práva v Saudii a Bahrajnu? Totéž Kašmír, totéž Jírovina (Gruzie). Fašisté v Sýrii zn. čisté ruce jsou nejprve odrazem této nejednoty v regionech opozice imperialismu. Nejednota Ruska a USA v OSN? To je poslední klínek, který lze vojnaření USA hodit pod kola. Ale příčina Sýrie je Saudie, Írán, EU a Turecko. Úplně jednoduše NATO a Írán, ale v tom není vidět ta příčinná nejednota. Na př. pro uzavření, a nikoli řešení Kašmíru jsou právě dnes ty nejpříhodnější podmínky. A začít by se mělo rozkladem staré rezoluce, která evidentně v dnešních podmínkách sabotuje vztah Indie a Pakistánu. Tedy rezoluce nová, kterou by navrhly obě země, a která by byla více orientovaná na podmínky obyvatel, než na "konečné řešení." - Tak aby si Kašmírci nestěžovali na Indy a tak aby Indie neuzavírala otázku předčasně a jednostranně, a tak aby Pakistán nemusel neustále narážet na větší vliv druhé straně v Kašmíru. Atd. Ale podle mého je vůbec tak nejlepší čas všechny tyto spory na dlouhou dobu zapečetit. Zmírnit třenice, ale zapečetit, ať si otázky vyřeší takoví budoucí, kteří na to mají morální právo, a nikoli my, neschopní tohoto světa v době kdy jakákoli další malá nebo velká jednota jen prospěje, a v době kdy další extra hnusná porce mrtvol číhá za každým rohem diplomatických vztahů. To ještě takový Jemen by měl mít právo svůj separatismus přes OSN završit, ale ostatní zmiňované spory nemají nejpříhodnější dobu, a obě strany v nich by měly s příhledem k roli USA přistoupit k vzájemnému ústupku, který by naznačil směrování lidských práv v oblasti, ale zapečetil jejich další - braní jako rukojmí.
  7. Tak se povedlo! Stačí poněkud rozhrábnout rozpad SSSR jako vlnu barevných revolucí, povrtat se v blábolech o osvobození Polska, a hned se na každé straně vynoří nějaký ten morous historie. Z jedné strany totiž na nás útočí Reganité, a z druhé Arbatovité. A všichni pěkně lžou. Cožpak o to, že USA díky Kubě odložily o moment své plány jaderné války na Rusko. Ale abych akceptoval, že Regan "dával signál" útokem na Nikaraguu a pod? Tedy humanitární "gesta?" Tak to ne. A abych spolu s bláboly o návratu SSSR spořádal ještě štěpidlo KS, "věc Trocký?" Nadto abych věřil anti-Havlovcům jejich "široký konsenzus" o barevné revoluci? Abych sežral i s navijákem blábol o dluzích, ekologické a výrobní situaci v SSSR? Jistě, ekologická situace je všude všelijaká, a když ji Republika post mortem vyzdvihneme co jediný popis republiky, všichni zatleskají, že zmizela ze světa. A co na př. všechna ta pozitiva, která tu i v SSSR do r. 1989 existovala? Ta byla také ohrožena? Ani bych neřekl. Především chci říci to, že generační ješitnost vás ještě neopravňuje přizpůsobovat si dvanáct let starou historii svým kuřím potřebám. To, že jste tu událost prožili, vás ještě nesituuje do role těch, kteří "mají právo chápat." Nyní je to totiž tak, že my, ti, kterým všechna nová místní i makrogeopolitická fakta hrají do barevné revoluce, musíme svůj názor vždy zmuchlat do kuličky, a vaše velká kulisa, znázorňující revoluci, víru a špatný vývoj, podepřená pak již jen afekty z šedesátého osmého, tak na tuto kulisu my ty svoje kuličky budeme házet, a vy ji držíte jako oficiální, a místo argumentů adresujících náš náhled vždy vystrčíte nějakou další vzpomínku, která váš starý postoj sice pozměňuje ale naše argumenty opět marginalizuje a racionalizuje. Udělejme to s vaší neschopností reagovat na Ukrajinské vysílačky a další tak: náš názor barevná revoluce, CIA, bude ta kulisa, a vy nám nyní přineste něco, co do toho nezapadne! Protože: jako děcko jsem tu viděl diametrálně odlišný svět, rodiče o politice nemluvili, knihy které měli neměly nic s disentem, v rádiu se nic takového jako Havel neobjevovalo. A najednou rodiče tančí s prskavkami a Havel na Hrad? Jistě, až jsem tátovi pošlapal hodně kuřích ok, vypadlo z něj, že "kolovala charta" a že "podepsal." No, a to asi tak bude všechno, že pod rukou kolovaly výplody nějakých zbohatlických a pedofilních hejsků, kteří byli pro roli prezidenta už vycvičeni. Ty papíry co kolovaly byl ten konsenzus, a rozpad republiky, kvůli kterému zejména taková změna přišla, to byl asi také konsenzus. Jéje, ona to byla nehoda! No to tak. Jak komunisti tak antikomunisti o Rusku tu lžete co vám hrdlo ráčí, a o 89 víte velký kulový. Jistě, že to vaši stranu stálo existenci a pověst atd. Ale ani to, že někdo z vás byl "u kormidla" tehdy nebo potom z vás nedělá jiné lidi, než lidi po celém světě, kde se prostě barevnou revolucí lidi oblbnou, bez ohledu na jejich úroveň a postavení. A že lžete říkám proto, že proti válce současné propagandy a vašich fixních postojů stačí postavit učebnici historie z 59, která je stále pravdivější než všechny vaše tábory: Stalin, nestalin, Arbatov, Regan, KSČM, Havlovci i proti-Havlovci. Jistě, historie chce čas a nezávislý pohled, ale upozorňuji, že názory které do té doby musím na př. já překračovat (na př. celý článek Arbatov, nebo "konsenzus a revoluce") opravdu smrdí a zapáchají všeobecným pokrytectvím, a především ješitou. A nebudu už vůbec toto rozestavení kulis respektovat, ani tolerovat. SSSR není stejná špatnost jako USA, SSSR pokud vím, nikoho nezradily, SSSR něco nabízely a něco dokázaly, SSSR zajišťovaly mír, i když bych v té době také razil teorii radši rozpustit SSSR ať zmizí války. Copak ale zmizely? Stalin, co Stalin? Stalin zavíral do gulagů při čistkách v armádě. Stane se. V ČSSR žádná revoluce nebyla, a to co vidíme je prostě "kapitalista vás oblb a provedl puč a kapitalizaci." Atd. A už vůbec nechápu, kde berete svou "suverénní integritu" v názorech o 89, a "konsenzu," když "jste chtěli socialismus," pak navíc "socialismus podle Havla," zatímco první co bylo revoluci za úkol bylo rozdělení republiky a privatizace, resp. kapitalizace? V listopadu jsme všichni chtěli socialismus takový a makový, a teď máme přesně takový kapitalismus, který proti socialismu alespoň... No to pěkně děkuji, takových chart mi chodí do emailové schránky deset každý týden. A že bych byl přesvědčený o něčem z historie?
  8. 101 h. * sto jeden hlas, sto dva hlasy, sto tři hlasy, sto čtyři hlasy sto pět hlasů: číslovky 1-4 jsou ukazovací, vyšší již dokazují že počítaný prvek je druhem / třídou, a tedy příslušnými číslovkami (nad 4) podstavujeme posluchače danému výskytu, zatímco 1-4 mu výskyt představujeme. * Na druhou stranu předpokládám, že římský zápis číslic byl obecně užíván v závislosti na matematické schopnosti pisatele, takže když vám někdo bude podsouvat, že na př. čísla 8 nebo 48 mají pouze jednu variantu římského zápisu, zeptejte se proč, a nechte si na př. doložit, jak se římský zápis vyučoval v Římě. Tím myslím i možnosti jako XVMM, což by bylo 1985, nebo XCMMX, což je 1920, a samozřejmě IIV, IIX atd.
  9. Jazyková variace * Living life in Wallstreet * Between wheeled cars moustached he walked movingly. They others lookingly too. But also flowergrass was occupied remarkably. He moustached stopped staying before under spider-spidered brickwall and whistled hearingly on into the wheelcarway in wanting for taxi-vehicle being stopped ready.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama