NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 12-10-08: Apropos Sakashvili / Milous Jakes / Hranice Sýrie

8. října 2012 v 16:25 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
Dilma Rousseff, prez. Brazílie je "znepokojena především rostoucí rétorikou jednostranných útoků na Islámskou Republiku Írán. Jakákoli taková iniciativa je v rozporu s chartou OSN, mzn. zákony, lidskostí i slušností, a měla by nutně nepředvídatelné a vážné důsledky pro region"

 1. Rodiny Tureckých obětí podaly další symbolickou žalobu na skupinu vrahů z IDF. Už předtím Turecký soud žádal trest pro některé z "židovských" vrahů posádky flotily míru * Británie bez ohledu na názor OSN a EU pošle 4 vězně na Gitmo * Údajně (AFP) dopadena vraždící sekta známá útoky na autobusy v Karáčí (RT) * Německo démonizuje Sýrii ještě špionskými procesy * Dalších pět mrtvých a 26 raněných, útoky sionské AlKajda na Bagdádské šjíty (AP/RT) * Dlouhovýhledová bezpečnostní dohoda uzavřena mezi Tadžikistánem a Ruskem * FSA se chlubí, že získali extra-těžké zbraně poblíž Damašku. Tak asi se dočkáme kulturních akcí? * Britský soud odjistil superzbraň: ti, kteří byli v Keni za koloniálních poměrů mučeni budou odškodněni! (srovnej se soudem který vydává na Gitmo a přidej si, že Kameroun proti té lepší části protestoval) * Další stávky v JAR, další střelba * Moc si nepomohl: Americký terorista střílel v hyperleteckém teroristickém státě po hoteliérech (AP/RT) * Tel Aviv útočí ze vzduchu na uprchlické tábory. Raketa zasáhla dva ubigační kontejnery, raněné děti i matky. * Červencová ebola v Ugandě vymýcena. Letos 16 úmrtí. Poprvé se objevila r 1976 v Kongu kde byla nemoc pojmenována podle místní řeky (RT) * Austrálie utratila prvních 140 milionů dolarů z Africké kořisti za ultramoderní vojenské radary zaměřené na Čínu, Rusko a Evropu. Astronomie! * Nujerzy má další katolický skandál: tentokrát na ty děti byli tři a dva je kryli! * 27 turistů uniklo hravě z pasti laciné kocábky, která se rozhodla potopit po sto metrech cesty * Vesnice Zhenhe ztratila 18 prvňáčků: sesuvy půdy v provincii Junan * Tunis je revoluční země. Zvláštní každo- a celo- zářijové svátky obětování USA zde letos možná budou stát 14 mladých panen hrdlo * NZ a Kuba upevní vztahy. Obě země se shodly mj. proti jednostranným nepřátelským akcím, na podpoře mzn. zákona, svobody trhu a pohybu, a proti uplatňování státních zákonů přes hranice (na př. sankce a robovraždy USA), Prensa Latina * Sankce podporují :D korupci - malajský inspektorát (IRNA, tož sem s nimi!) * Indie se pokouší uklidnit strany ve při kolem Malediv (IRNA) * "Kanadský MZ na zasedání OSN předvedl, že z bývalých principů v zahraniční politice Kanady nezbývá nic. Je to extremista, a rádi počkáme, než si to s ním Kanada vyřídí, nebudeme dělat unáhlené závěry" - mMZ IRI Ramín Mýmanparaz * Petice proti robotickým vraždám podepsaná 3 tisíci občany USA dorazila na Americkou ambasádu USA v Pakistánském Islamabádu (podepsáni na př. N Chomsky, N Wolf, O Stone) * Indie je hlavním akcionářem lepry (IRNA) * Aštnová (MZ EU) bojuje proti Kyberzločinu a podporuje veškeré revoluční úsilí na internetu (ABNA) * Egyptský duchovní urguje Arabskou Ligu k okamžitému zákroku a tedy obraně Islamo-křesťanských svatých míst v Jarezakúdu (ALT) * Dva mrtví v protestech proti cenám elektřiny v Guatemale * Francie je spokojená v Jemenu. Násilně potlačenou revoluci a drobnou retuš v diktatuře nazývá "tranzicí," a původní důvěru v původní diktaturu nazývá "důvěrou v úspěšnou tranzici." Jó, takto kdyby to šlo všude! Tak je možná více diktatur, ale určitě méně mrtvých. (NNN/PI)
 2. Pakistánský (náb) vůdce oznámil, že Írán jako hlava NAM může dát světu zcela nový sociální systém * Íránský učenec prohlásil, že Írán může přinest světu stabilitu (IRNA) * "Islámský systém dává každému práci, jinak by společnost nemohla prosperovat. Ale Islámský systém tu není od toho, aby své lidi krmil: jak by se pak tak ponížená společnost mohla blýskat prosperitou?" (Adž. Džavády-Amoli, v podstatě podobné socialismu) * Íránský učenec: OSN brzy zanikne, a pak se vynoří silné NAM starající se o slabší země, bez ohledů na dosavadní privilegia těch silnějších
 3. Íránský víceprezident Rahimi se setkal ve Čtvrtek v Ankaře s Tur. prezidentem Gulem a Íránský ministr obrany Ahmad Vahidi se setkal s Iráckým prezidentem Žjalalem Talabanim (IRNA)
 4. Egypt po dekádách poprvé diplomatická návštěva Íránu, Írán poprvé po dekádách diplomatická návštěva Iráku. Bezpečnostní kooperace s Irákem dohodnuta (PL) * Přeshraniční incidenty: Egypt reagoval, Turecko reagovalo (válku nechce) * OSN odsoudilo bombové teroristické útoky v Aleppo, nicméně Syrská strana si stěžuje, že jiné věci, na př. zpětně, nejsou odsuzovány. Popravdě si s tím odsuzováním kdosi vytřel na záchodě: dnes už totiž zdá se odsuzují v Sýrii jen mluvčí OSN. Babo raď * Ban upozorňuje na politické řešení pohraničních nedostatků. * Vyslanec Sýrie Zjáfari před značně rozhádaným bezpečnostním koncilem OSN pronesl "nejhlubší politování a kondolence," Tureckým přátelům a bratřím atd. Dodáváme, že zatoulaný šrapnel (= neškodná marginalizace forensní viny) zabil ženu a čtyři děti na Turecké straně. Podle mě nemá ani smysl incident vyšetřovat, vzhledem k rozměrům konfliktu je tomu v budoucnu nemožné zabránit (viz však násl. §) a vzhledem k podstatě konfliktu takové pátrání tak jako tak neprospěje míru. * Lavrov urgoval Sýrii aby nazvala věc "tragickou nehodou" a aby zdůraznila, že se to již n.o. (NNA) * "Turecko nechce válku se Sýrií, ale naopak, Ankara chce pouze mír a bezpečí v regionu" - Erdogan - "Výsledky války jsou jasné od Iráku po Afganistán. Nesmíme říci #ano# válce. Chceme však, aby válka skončila, a to co možná, ihned. Nemůžeme tolerovat zabíjení Muslimů Muslimy" (IRNA, ABNA) * Ban: nespojujte přeshraniční incidenty s vyléváním konfliktu za hranice. Za událostmi na hranicích je nedostatek politické a regionální koordinace, nedostatek tedy zjm. kompromisů. A to především nóta kterou nasadily USA, že kdo se dotkne Syrského režimu, ten je špinavec. Bez této doktrýny už by byl spor dávno vyřešen a takový Turek by na př. dohlížel na volby. A to už před rokem, ehm že. Viz násl. odstavec. Až bude konflikt protékat za hranice, nebude tu řeč o hranicích, ale o vnitřních problémech sousedních států - v kostce něco jako Libanon, sečteno s Irákem a to celé na Turecko (výsl. je menší než Libye) * Sýrie si dovoluje tohoto incidentu využít k přizvání sousedů ke kooperaci proti pašování zbraní * Soudružko Nulandová, schéma, které v Turecku ve věci pohraniční(ch) incident(ů) propagujete, čili schéma diplomatické debility a vojenské odpovědi na každou otázku, schéma reakce na pohraniční incidenty zastrašováním, není ani vhodné, ani regionálně-tradiční, neprospívá ani jedné zemi v regionu. Podobně se chová Tel Aviv, v tom jej vaše pokladna též podporuje, a podívejte, kde je politika tamního parlamentu, a kde bezpečnost tamních lidí? Kde výhled celého Izraele na mír s Muslimy? A to pouze proto, že své "chráněnce," či spíše rukojmí, vaše supervojenská popelnice světa udržuje v takovéhle logice věcí. A, okrajem, velmi obecná dikce suverenity, kterou užívá vaše rétorika pro vměšování do věcí Turecka a Sýrie, neumožňuje jakýkoli diferencovaný přístup k událostem politickým, natož na hranicích. A i kdybychom vám vměšování a suverenitu nenapadli, pak taková rétorika stejně nedokazuje, že šlo o agresi, a neměla byste podobné segregační motivy regionu podsouvat. Ani doktrýna zastrašování ani pistolnictví rétoriky "agresí" neprospívají ani krizi v Sýrii, ani míru v Sýrii, ani Turecku, a ani regionu. Chápu, že když po hluboce vytmaveném okně diplomacie USA máte příležitost vystrčit jako téma spojenectví a NATO, obětujete tomu klidně i mír v Sýrii a budoucnost Turecka, protože rétoriku spojenectví a ohrožení považujete za jedinou úroveň kde funguje imidž USA, kde se cítíte doma, ale pletete se, to není imidž, to je pouze váš pocit vlády nad věcmi, zjm. nad otázkou paktů a válek. Ale ohledy na Turecko a region? Rimmer zachránil voskovou planetu, zdá se mi. * Egypt v jednání s USA prosazuje mírové a konstruktivní řešení krize v Sýrii (PI/NNN) * Irák je cst. Sýrie snad ještě vzornější než Írán. Škoda, že jej Am. kapitál stigmatizuje tak, že se ho média nedotknou ani okrajově (PI)
 5. Opakuji, že když se region, ale přímo bezprostřední sousedé, ne jinak, dohodnou s Damaškem, mohou operovat v určité zóně za hranice. Co je ještě konzervativnější, že jim může být (hádám) přidělen kontakt na štábech operujících v daných místech, nebo přidělena jejich jednotka k Syrským pozorovatelům v pohraničních oblastech. Tím by bpr. sousedé získali nutný přímý přehled o dění v blízkosti hranic. Ale co opakuji především je to, že když se tito bpr. sousedé domluví s Damaškem, a to njn. ale zjm. Ankara-Damašek dohoda příkladem, pak rebelové složí zbraně, a postup sjednaný bilaterálně Ankarou-Damaškem k předání moci a novému procesu už bude snáze vymahatelný, než když se něco takového vymáhá válkou. A pokud to Ankara zvládne bez jakéhokoli nátlaku s Damaškem vyjednat, pak nevím, proč by se za jakékoli reformní schéma tomu podléhající nepostavil celý přímý region, na př. Irák, Egypt či Libanon? Teprve když odstraníte z rovnice válku, Damašek bez problémů splní dohodnuté reformní body! Ovšem musí být dohodnuté!!
 6. Další část sankčního mechanismu je právě pojištění. Jeho zmražením na exportních mechanismech státu - oběti se rozšíří skupina států, pro které je tím ekonomicky snažší "postavit se za sankce." Tím je však teprv ukázáno, že vlastně sankce USA na Írán jsou vedeny (skrz pojištění Íránských lodí) i na ekonomiku na př. Korey/j, ta však než aby přiznala, že je politikou USA poškozena, ujme se možnosti "postavit se za sankce" - ex post. Aktualitou je, že poté co si Írán začal tankery pojišťovat sám, Korea/j zase začala ropu odebírat.
 7. Proč byl Joch vyhozen? Hájil totiž nikoli obžalovaného, nýbrž jeho čin: za cenu toho, že bude obžalovaný doslova na př. za "dementa" chtěl obhájit jeho čin jako "oprávněný protest." A konečně tím, že by Joch s takovou omáčkou uspěl, sebral by přinjm. zajímavý případ soudu. Jinak řečeno celkovou marginalizací případu by zabránil patřičnému soudu, bez jakékoli právní autority, a nakonec, zavedl by precedent mnoha vážnějším a rozhodně nikoli politickým činnostem. Můžeme začít střelbou z ersowtu na romy, a může skončit pálením jejich obydlí: to vše pak jen protest. Příliš nepřeháním, představme si třeba takový protest na pokladně v supermarketu nebo v kabině autobusu. Hurá? Paráda?
 8. Apropos: Sakašvili 40/43 hlasů a "pohůnek západu a diktátor"? Vše naopak nasvědčuje, že se současná Jírovina nehodí ani Vošinktonu ani Moskvě, a navíc, že nový kandidát se "přibližoval Moskvě" jen v pokrytecké kampani, stejně jako Bolívarská kandidátka musí mít proti Čavézovi něco v rámci jeho programu, protože opoziční programy jak v Jírovině tak ve Venezuele samy o sobě žádné změny nemohou slibovat, nebo ještě hůře, samozřejmě. Současná Jírovina je v NAM a je přítelem Íránu, a právě to nabízí těsný prostor jak se na oba kandidáty dívat. Nicméně kdo si zajásal, že místo diktátora je milionář, dobře mu tak! Abcházii Rusku věřím, únosy a znásilňování však nikoli, protože ty věří Rusko opozici - a zač jí to věří?
 9. Znáte tu fotografii s Jakešem v autobuse? Tak si o ní popovídáme, pojďte. Byl jednou jeden plátek, který se nezaslouženě pojmenoval jako přesně jako jeden předrevoluční časopis "Fotografie." Obsahově samozřejmě nelze oba srovnávat: ten nový nabízí naprosto neumělecké a přinejmenším nezajímavé fotografie, což je samozřejmě zčásti i vinou poměrů v soutěži a státě, ovšem nový plátek je také obsluhovaný pěkně úchylnou skvadrou. Agenty, chcete-li, ovšem jako každý komerční plátek, ehm že. No a mimo jiného se v r. 1996 objevila v tomto plátku fotka Milouše Jakeše, a pod ní nápis, že prý jako byl zvyklý na limuzíny a majáčky, a ha ha ha, he he ho ho, a že dokonce mufí, on totif musí jefdit autobuchem. Proč vypichuji komentář pod fotkou? Jedná se o téma které se na media lens nebo alethonews skloňuje v každé analýze médií. Totiž, dobře, tak teď tu máme toho nejlepšího k zostuzování, zástupce těch zlých, toho strašného režimu, a je bez všech svých bývalých prostředků. Dobře, dobře, ale ti dnešní hejsci tam nahoře, kteří smrdí jeden víc než druhý a polovina malíčku od jedné takové osoby smrdí víc než Jakešovy fusky, a u těch se nikdo ze čtenářů nepozastaví, že jsou zvyklí na limuzíny a sirénky? Tak vidíme nedostatek přesvědčivých argumentů, skrytý za rádoby všeobecně přijatelnou formuli hanby přepychu (srv. DLESSK-GZF). Tak jdeme k druhé "větě." Takže on teď musí jezdit MHD? No nevím, na fotografii vypadá spokojeně, a řekl bych, že být komentátor pod fotografií reportérem, neodvážil by se toho pána oslovit, a rovnou se zeptat, jestli se cítí ponížený, že musí jezdit MHD. Protože ten pán by se zeptal proč, a náš reportér by musel snad vytáhnout sirénky a limuzíny? Navíc zatímco bůhvíčím zrovna Jakeš jezdil do práce, funkcionáři udrželi MHD v provozu, zatímco jiní funkcionáři jej rozšířili po celé republice dávno předtím. A konečně. Na rozdíl od Havla na Velikonočním ostrově, to Jakešovi sekne i v MHD, a pokud někdo do MHD nevleze ani omylem, pak je to současná kormidelnická chátra lihovarníků a kšeftařů. Tak vidíte, jak primitivně funguje propaganda proti "minulému režimu" a "jeho lidem." Nadto mi ukažte jediné provinění, kterého se Jakeš dopustil!
 10. Pokud je vůbec ještě třeba dále obvinit Evroamerická média (vedle bílé tůňky kterou ukazují v bílém světle názorů lidí bílé budoucnosti), že tedy (když už přehlížejí všechny, a zjm. nebílé, bývalé a pseudo-bývalé kolonie) navíc (vedle toho, koho to mají bílí za spojence mimo bílou tůni) přehlížejí Americké Gitmo, vězení CIA v EU a Kubánskou pětku, resp. Kubu vůbec. Všechny tyto věci e/a média udržují bezpečně nad právy žurnalistů. Můžete dělat co chcete, ať Evropskou populaci zpracujete jak chcete, Fidel bude vždycky trůnit hned vedle - vyměnitelných - Dalajlámů a Gándíů. A socialismus ve střední Evropě západní kultuře jenom prospěl! Viz na př. divadlo!
 11. Stejně jako je statistika nezaměstnanosti v USA zneužívána státem a médii stejnou metodou jako v ČSSR, stejně jako je rozpočet na zbrojení zneužíván v USA jako v ČR (tj. rozdělován na ostatní rezorty a ve skutečnosti dvojnásobný, jako nezaměstnanost), jsou psychiatrické diagnózy v ČSSR de facto nebo de scio definovány farmaceutickými koncerny?
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama