NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 12-10-12: Lobkovickýho palác

12. října 2012 v 15:40 | sah |  1. الأمن

(řízený pučista Jakeš - "volby jsou moje")
 1. "Odchod pozdního prezidenta Bendžedida je velkou ztrátou Alžírie. Je národním hrdinou, který mimořádně přispěl vítěznému boji této země za nezávislost" - předseda senátu, mluvčí nár. shromáždění ocenil jeho vojenský cit a oběti, které přinesl přestavbě armády (NNN/APS)
 2. "Není možné, aby Latinská Amerika a Afrika neměly v BK OSN žádné permanentní křeslo, nebo na př. dynamická Asie pouze jedno. Nereflektuje to dnešní současnost a už vůbec ne svět včerejška a zítřka. Nemůžeme to stále přecházet" - Něm MZ G Westerwelle * ovšem, ale k tomu, že se "jako historicky zkušené Německo stavíme k Sýrii jako ke všem lidem bojujícím za svobodu mírovými" - co dodat? Nejlépe se za ty bojující v Sýrii opravdu mírovými prostředky postavíte, když donutíte obě strany složit zbraně a nastolíte mír. A už vůbec nepřipadá v úvahu další stranění sporu Tel Aviv Tehrán, který se přenáší, a zanedbávání mzn. práva a povinností určitých institucí konat zcela opačně - dle svých stanov * Povstání, která zatřásla Arabskými státy r 2011 a vedla k tzv. "Arabskému Jaru" a vytěsnění lídrů, včetně vládců několika dekád, není více než "politická manipulace médii" s neznámým epilogem - uvedl Nafižel Ibrahim el Milli, expert v mzn. politice (APS 12.10.) * Reportér TV Al Íkbarjá zabit teroristou v Ezzoru (NNA)
 3. NATO v Libii nesplnilo ani jeden bod bezletové zóny: ani reg. kooperace, ani zajištění, ani rozlišování civilních a vojenských letounů, nadto NATO bylo na zemi, střílelo ze vzduchu, odřezávalo města od sítí atd.
 4. MZ Turecka navrhuje spolu s opozicí Damašku nahrazení "pošpiněného Asada" jeho současným víceprezidentem. Údajně se na tom obě strany dobře shodly * Pokud chce Gul ovládat své vojsko, a tedy neplatí spekulace Asia Times, a tedy shoda opozice a Turecka na souč. vicep. platí, pak Turecko definuj zájmy NATO s hlediska bezp. zájmů a strategie Turecka! Tak může dojít i ke stažení NATO ze Sýrie. Pokud ovšem NATO nehodlá poslouchat na slovo, pak jsou jasné důvody, proč se jej co nejrychleji zbavit. Pokud poslouchá, pak je může Turecko stáhnout na hodně krátký řetěz. * Norsko v UN: Palestina souhlasím, ale řečeno takto situaci nikam neorientujete ani neposouváte. A Spíše je na čase Palestině nabídnout citlivě adaptované jednostátové řešení, a výsledek pak vedle alternativy "dalších jednání..." vyžadovat po Izraeli. Myanmar souhlasím, Súdán máte nespolehlivé zdroje, Sýrie a právo veta souhlasím, i pokud by zatím muselo být apriori tlačeno na dvě supervelmoci ke kompromisním krokům v rámci mzn. práva o obč. válce. Nadto ale podtrhuji, že by si BK měl uvědomit přirozenou nutnost omezenosti své role, a nepokračovat tak již v Americké/NATO doktrýně, že všechno máme právo ovlivnit silou. Vedle toho navíc je "zodpovědnost" (toho typu) pochybná, když "všechny zapojené strany selhaly v jednání" - protože právě dost možná ti "zodpovědní" si dali tu práci, aby jednání nebyla průchodná co nejdéle. V případě, že nehrozí genocida, ačkoli i ta se jistě v omezených kriminálních případech opakuje v každém současném konfliktu na obou stranách, musí se BK spokojit s neschopností vydat "jednotný povel" - na př. ten nehumánní (kredit Vezír) - OSN musí nutně pochopit i to, že nemůže mít vždy rozhodující roli: to by nebylo spravedlivé. Jistě, pokud zavládne mzn. zákon a celé UN se bude shodovat, pak rozhodující role je oprávněná, ale čím menší shoda a "otevřenost postojů," tím jistě menší role. Pokud OSN selhává v Sýrii (vyjma Brahimiho), pak by se namísto hlasování měly národy ve věci zaujaté zaměřit na ohnisko mocenského konfliktu v souvislém regionu, a zde hledat nápravu - ve vlastní zahraniční politice. V z/p členů BK dílčí části této nápravy jsou. Takže namísto hysterie s výnosy o "ochráncovských a liberačních" akcích - sotva unified - si uvědomme, že hledáním závěru procesu bipolárního vetování ztrácí všichni drobnější členové drahocenný čas , který by mohli věnovat "komplexní regionální mediaci," resp. angažovat v "citovém vydírání." Jinak mnohem podstatnějším faktem, než "paralýza rezoluce," že se všechny státy shodnou alespoň na nutnosti reforem OSN - které žádaly v historii již desítky nevyslyšených, osočených nebo vypleněných zemí
 5. UNIFIL popřel tvrzení Tel Avivu o původu a směru sestřeleného robota. Podle Tel Avivu nešlo o americký stroj, nýbrž o stroj jakkoli napojený na Hamas a Tehran * Sankce USA vážné důsledky na cenu ropy a tedy mzn. ekonomiku - dedukce z jednání Jordánska a Kanady * Netanjah si tedy vymyslel atomové bomby v Iráku. To jsou novinky (ALT) * 870 mln chronicky podvyživených ve světě, to je dobré UN, malí producenti v zemědělství, to je hezké. Ale co družstva, co EU likvidující možnosti vlastních zemí mít dostatek, a tím i na rozdávání? * Prezident Búteflika přijal kondolence Emírů a prezidentů přátelských a bratrských národů, po smrti Čadli Bendžedida, bývalého prezidenta, který byl v pondělí pohřben na hřb. El Alia * Alžírská armáda pomáhala v roce 1980 po zemětřesení ve Člefu, 2003 Búmerdes, 2001 při záplavách Babel Úd, 2008 záplavách Čardaja, a při sněhové kalamitě únoru loňského roku. Tisíce vojáků provádělo záchranné práce, postavilo 3200 stanů atd, při zemt. v Búmerdes, které si vyžádalo 2200 obětí a přes deset tisíc raněných * Ministr vnitra Dagan Valíd Kablej řekl v sobotu, že do roka a do dne bude celostátně distribuováno 54 tisíc párů domácí obuvi s nutným drobným příslušenstvím (APS) * Jordánsko nový premiér (NNA) * 5 lidí zavražděno prezidentem USA v Pakistánské Vezírii
 6. Tak Drábkovic jdou bručet? A kam pospíchá pučista Kakabousek s tou aparaturou na kys. mravenčí? Snad ne na veletrh hospodářských zvířat! Předpokládám pane Poločas, že o revoluční metodu zaměstnání nezaměstnávaných u vrátkové pumpy z dob "anglického industriálního areálu" ála Foucault není v OSN zrovna *trendy*
 7. Ekonomický pokrok v Portugalsku a ekonomický výhled "přehřátého osmého nesmyslu zprava" v Rusku: chtěli jsme možná koordinaci EU proti krizi. Ale co jsme dostali? Eurohysterii a semidiktát nesmyslu (nejlepší ministr financí teprv osvědčil svou methódu utháhování ophásků, když byl s potřebným zázemím umístěn do vlády Somálska) * sportovní a vůbec hobby tisk - reklama, styl a korporalizace * Korupce je dostatečným důvodem rozpustit parlament: k čemu sliby. Nebo mají v Kuvajtu vyspělejší demokracii?
 8. Gauck * Nesouhlasím, že jakýkoli národ na jakémkoli člověku nebo národě se nějak provinil. Vina už vůbec nepadá na konkretní figurky. Vina je u člověka jako takového, což byste měl vědět. Tím však nepadají vzájemné povinnosti národů, ani nutnost konkrétních trestů a pamětí. A pokud se na tomto hlubším a spravedlivějším názoru shodnou hlavy ČSSR a hlava DDR, čímž především uznáme Německou národnost ne-fašistů, a nutnost reformovat prostor slova a propagandy, pak je to vzor pro svět a hlas proti nacionálnímu populismu, šovinismu, historické revizi a revanči * Pokud takový souhlas uvázne na něm. straně, pak se vlastně bojíte předvest německé anti- a ne- fašisty té doby, a namísto klasického "my němci" na ně ukázat a říci (i dětem) "to jsou Němci!"
 9. Skript njn pro Chameneího * z doktrýny hrozba je příležitost * současnou strategií chaosu imperialismus odkryl celý systém svárů, kterých umí využít, i konkrétní metody a cíle tohoto využívání. Právě tento moment uvědomění nesmí být slepě překročen k vystupňování rozkladu, nýbrž využit k (...) formulaci nových přátelství v regionu, a také přesunu regionálních priorit míru na trvalejší pořádek
 10. Friedman se pokouší o nemožné. Ppgd se zhroutila, a on chce stávající fašistickou zah. politiku USA prodat občanům ještě i bez pozlátka a vaty humanitární doktrýny. Momentu obnažování nacismu v USA jsme se právě chtěli dopracovat (stojí Stratfor i za Homeland Security? Americká revoluce OPs)
 11. Lobkovickýho palác a) prodat za symbolickou cenu b) předkupní smlouva nutně (c,d,e jsou, ale nevymahatelné) c) vyjednat expoziční úmluvu pro palác , pokud zvykem d) architektura a park - politická otázka zda to budou čš. politici řešit e) zajistit rovnom. zaměstnávání f) a politická otázka pro obě strany, expoziční prostory v Berlině a Hamburku poskytované v rámci dalších vz. ujednání. Ona nevymahatelnost z daných bodů dělá zajímavý prostor pro budoucnost. Bod A a B považuji za národní zájem
PS: Klaus, kdybyste se řídil paradigmatem πAnalyse ohledně NC v π10/10/12 §2, přišlo by Vám to ocenění právnické osoby EU naopak .. trefné. Ale jinak máte opět pravdu, i když pp. odejdete s cejchem "alibismu." Ale říci jim to je přeci úspěch


 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama