NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 15.10.: Proti-teroristická doktrýna západu a korupce

15. října 2012 v 15:55 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno


 1. Salehi: 48 Íránských uprchlíků si chválí ubytování a stravu u rebelů v Sýrii. Turecko, Katar a Sýrie dělají vše proto, aby také penzisté mohli alespoň jednou týdně na toaletu. Poutníci byli zajati 4. září v Damašku (NNA/NNN) * Celá Korea bez ohledu na bipolární fašistické rozdělení světa právě tam je připravena upevnit své historické vztahy s Íránem (NNN) * Írán je připraven předávat své zkušenosti s posilováním soběstačnosti, též připraven předat Somálsku všechny zkušenosti (IRI je aktivním pozorovatelským členem Africké Unie, strategickým partnerem, vedle Turecka, států BRICS a Japonska zaměřeným především na ekonomicko-politickou spolupráci s jednotlivými státy Afriky) * Ramín Mémanparzt, mMZ IRI: "Írán předpokládá, že nezávislé země dokáží předejít šíření a propagaci válek a nepřátelství," a vyzval všechny nzv. země, aby užily každou příležitost k řešení globálních a regionálních krizí"
 2. "Syrská strana hranic s Libanonem je svědkem bitev, přčž. syrská armáda bombarduje centra FSA v Žousii. Hned několik farem v Libanonském teritoriu bylo dosud materiálně poškozeno." - NNA (mimochodem toto je jediná perspektiva, kdy je legitimní a vhodné mluvit o "kolaterální škodě," tam kde to jindy západní mluvčí používají, je to sprosté, a patří na šibenici #PI) * 8 Syřanů cestujících ze zaměstnání v Libanonu zavražděno hned za hranicí při útoku na autobus (SANA/NNA) * "Svět by měl vědět, že teroristé označovaní v OSN jako třetí nebo cizí element v Syrské občanské válce jsou různé skladby, mnohdy nejde ani o Muslimy, Araby nebo Afričany, a často jsou prokazatelně financováni ze zahraničí (viz na př. stroj na padělání peněz)" - MZ Sýrie, viz na př. muži z Británie, vše nasvědčuje tomu, že byli tak či onak najati (pi/PL/SANA) * Copak by řekl výbor pro lidská práva v OSN, který tak velmi usuzuje z pokřivených materiálů na internetu a v tisku, na tvrzení Kataru a Saudie, že nesponzorují zbrojení opozice? Ach tak, nic takového v těch samých plátcích nepsali, a tyto dvě země, stejně jako Francie posílají opozici neškodné Tousty, spacáky, fixy a karton na transparenty, ohó * "Vláda pokračuje v operacích PTT, zatímco se snaží plně věnovat vytváření podmínek pro dialog bez vnějšího vměšování" - ministr vnitra Alšár k náměstku MZ Filipín * Vyslanec OSN pro Mír v Sýrii Brahimi dále "krystalizuje svůj scénář," tentokráte v Saudii (NNA) * Turecko vyvrátilo tvrzení soukromé televize, že kolem hranic se Sýrií umísťuje ne-Turecké žoldáky NATO (NNA) * Ruské letadlo A-320 zadržené v Turecku nepřeváželo zbraně, dle zdrojů blízkých personálu letiště, Rusko žádá formální vysvětlení (NNA) * Sýrie popřela, že by její letadlo směřující do Libanonu bylo zadrženo v Turecku (NNA) * Turecko poskytuje Sýrii cirka 20% elektřiny, a ani incidenty na hranicích "nemohou donutit Ankaru k jednostranné blokádě" importu - Ministr Energií * Putin a Erdogan odložili schůzku pro všeobecný rozruch kolem NC * Kuvajtský mražák zodpovědný za 10 Syrských žen: únik plynu, všechny v jsou v nemocnici #NNA * Něm MZ Westerwell upozorňuje na olej do ohně, a upřednostňuje pasivní roli, podtrhává moderaci a de-eskalaci (s tou moderací se mi to nezdá!!!) #NNN * Kuvajt to vzal za Bricouze: tentokrát se Kuvajt bude "pokoušet dostat humanitární pomoc přímo v Sýrii k potřebným." Pokud Kuvajt chce pomoci, nechť pošle pomoc přes takovou humanitární agenturu, kterou akceptují obě strany. V opačném případě bude zcela zřejmé, co chcete do Sýrie posílat. A bez této shody mezi oběma stranami v Sýrii jsou obě strany v Sýrii zločinné (pi-NNN) *
 3. Taifour děkuje Kuvajtu za podporu opozice apod. Vidíte to Mohammede příliš černobíle! "požadavky lidu a role vlády" A co třea třetí elementy? "Lidé hájí oprávněnou věc?" - na př. - třea ty desítky tisíc uprchlíků, nebo ta rukojmí?? A nyní vaše číslíčka: 40 tisíc mrtvých? Hm, to neříkají ani ti vaši aktivisté! To říkáte sám! A 40 tisíc mrtvých zatímco 76 nezvěstných? A kdopak se tak stává nezvěstným pro opozici? Vládní nezvěstní se asi nepočítají, a to když rebel zahyne v kanalizaci, vyhlašuje opozice přes satelitní telefon na CIA pátrání? Nu, takže 40 tisíc mrtvých a 76 nezvěstných a k tomu pozor! 216 tisíc zatčených! A za co na př? Za pokojné držení bazuky na náměstí? Za držení transparentu při přijímání granátů a polních nemocnic v tunelech Homs? Dobrá, tak 76 nezvěstných a 216 tisíc v lochu. A říkáte 4 miliony lidí bez domova bloudících po Sýrii a 2 a půl milionů zničených domů? Asi nepočítáte lidi, ke kterým neumožňují vaše armády přístup, a asi vás nezajímají univerzity a nemocnice, které ničí vaši lidé, zatímco by se daly využít jako ubytování pro tyto vyhnance bez klidného setrvání. To ne, vše co lidem k něčemu sloužilo jste zdevastovali, na př. farmacie: ti uvnitř léky mít nebudou a vaši kamarádíčci je budou vytahovat ze Sýrie na velké balíky žrádla a dostatek léků, když už rebelů notně ubývá. Když ty domy okupujete a z nich útočíte, pak se nechlubte, že je Damašek poškodil nebo zničil. Můžete za to oba, a děláte to lidem. Dobře, takže závěrem tvrdíte, že se v Sýrii utrhly 4 milionové masy lidí, zatímco OSN udává 2 a půl milionu a to lidí "potřebujících nutně pomoc" a jak teprv tato 4 milionová masa souvisí s 300 tisíci uprchlíky v zahraničí, po více než roku občanské války? Navíc, 2.5 milionu domů zničeno, 2.5 milionů lidí potřebuje pomoc, a 4 miliony..?Podivná psychologická hra čísel na Kuvajťany. * Íránský generál Safávi: "třetí vlna Islámského obrození zaznamená úpadek vlivu USA v regionu, a přechod revoluce do tichých vod pod diktatoriálními a monarchickými mocemi regionu"
 4. Ve Francii si důchodci "platí za důchodovou službu," a mají-li penzijní připojištění, platí ještě více! (Prensa Latina)
 5. V liberalizovaném kapitalismu by si každý (kdo pokládá diskusi o vzdělání za důležitou) měl uvědomit, že takové diskuse jsou plané, dokud má člověk nad hlavou obě výše uvedená slova. Navíc, obhájcům toho sousloví: dobře, říkáte, že chcete vyvinout pro každou přistavenou službu systému školství rodovou tradici, tedy vytvořit pro všechny funkce státu rodovou tradici, takže i maturitní zkoušky by zřizovaly kasty dělníků, na to již i vývojem specializované. Jenže! To byste museli uvádět svůj systém do života bez lží a násilí: takže tak jak jsem to načrtl slouží pouze jako výmluva k vaší lži (obohacování se) a násilí (úchylka).
 6. Po více než 20 souběžných let OSN jednohlasně odsuzuje Americko-Telavivskou proti-kubánskou činnost. Tedy ani o křivdě na pětici není již dvacet let na mzn. scéně pochyby: jen to všivá média hyensky přehlížejí. Pouze dva státy mají se socialistickou republikou Kuby problém: a to Vošinkton a Tel Aviv. Zrovna ti, jejichž činnost proti Kubánské Republice je dvacet let OSN odsuzována. Že by to bylo to, o čem mluvil G Westerwelle, když žádal reformu bezpečnostní komise OSN.
 7. Mimochodem, všiml si někdo v Líbji nějaké revoluce? Já tedy pro tu Americko-Libyjskou válku (a její Francouxou tvář) revoluci nezahléd. Občanskou válku jsem samozřejmě často viděl problesknout, ale čoud z bombardování byl nejextenzivnější a nejintenzivnější. Revoluci v celém trojkonfliktu připomínaly především kecy: médií, politiků a "protagonistů s transparenty" - což jsou zvláště ti, kteří se pokouší navodit dojem, že transparent je stejným prostředkem, jako na př. letecký kulomet na žípu. Zdá se mi to, nebo většina rebelských transparentů nekomunikovala, stejně jako většina rebelů s druhou stranou, zato zcela plynně s médii a západem? * Pokud Nová vláda Libye za něco stojí, měla by hodit po Obamovi boty, neb toť jest objektivní náhled na celou prošlou revoluci, na kterém se shodnou obě strany současné Libijské občanské války.
 8. Čína pokládá Nobelovu cenu svého spisovatele za mezník čínské literatury (PL). Nevím sice jak píše Guan Mai a Murakami, ale spíše bych řekl "Mébiova cena 2012, pomník Čínské literatury!" * Bolívie: cizinci "zakládají pašeráckou infrastrukturu, boj bude pokračovat" - ministr * Evropská loď 300km od Jemenu narazila na jachtu, na níž bylo 20 barelů paliva, a žádné zbraně. Zatkla přes deset lidí a loď zničila. (PL) - evropané mají stejné problémy s palivem u Jemenců, jako američané s pikapy u Pakistánců: to vše je příliš podezřelé (bílí dospělí, chráněné nezodpovědné barevné děti) * Turecký šéf rozvědky se setkal s prezidentem v Ištně (NNA) * Itálie: od korupce, přes populismus až k fašismu * 2 železniční projekty budou brzy spuštěny na západě Alžírje (APS) * Film Merzaka Allouache na 56. Londýnském filmfestivalu * Africké reformy: Botswana (aj.) mění dědické právo pro adaptaci nového (a emanc.) společenského prostředí (RT) * Zasloužilý alžírský umělec Mohamed Boulifa "zemřel jak žil, oddaný skromnosti, duchu a zemi" - ministr kultury Chalíd Tómi (APS) * Centra pro mladé jako most mezi vládou a asociativní mládeží "napříč zemí a velmi brzy" - náměstek ministra sportu pro mládež (skloubí s kulturou?, pi) * Konference odborníků 432km od Alžíru považuje jedinou výbavu pro transplantaci plic v hlavním městě za nedostačující (APS) * Netanjah trvá na okupaci Jarezakúdu, snahy USA pokládá za nečestné (kasařská etiketa) * Irák koupil Albatrosy od ČR za 20 miliard KČ (RT) - takže asi byly v řádném technickém stavu bez mzn. překážek v budoucím servisu (pi) * Egypt má bouři ve sklenici soudců (RT) * Chladná hlava Íránská snižuje chuť zahr. aktérů k útoku - Adž. Chamenej (RT) * Tunísie: "podněcování k nenávisti, inkriminace a propaganda xenofobie bude stačit k pokrytí aktů rouhání" * "Fukušima byla politickou chybou" (a korupcí) - TEPCO * JAR - zjevně hlubší problémy než "stávka horníků jedné firmy": korupce prezidenta, stávka dopravců, 34 mrtvých "rukou zákona" * Japonsko 5 Richter bez tsunami, silnější 6.7 R v Indonésii též bez T. * Zájem američanů opadá, moc Talibánu roste * V Kalifornii krvavá ale bezzátěžová nehoda školbusu * Obyvatelé hlm. Mali lákají ECOWAS k intervenci na severu země ve spp. s prezidentem Mali, charitativní společnost Africom se shoduje s Alžírskem o suverenitě Mali, a král křižáků Hollande spěchá přiložit k vnitřnímu souhlasu Afriky bílé razítko OSN, jak jinak! * Mahmúd Ahmadinežád: "Všechny vazby posílit! Bratrské národy, bratrské vazby!" (Nigerie 12-10-12) "všechny národy světa se potýkají s krizemi, u jejichž zrodu rozhodně neasistovaly. bezpečnost světového pořádku má zajistit práva, stabilitu a pokrok těchto národů!" (Finsko) nový Finský vyslanec na to (že nový světový pořádek je nutný k tomu, aby vyřešil současné mzn. i nár. problémy) uvedl, že i po 90 letech Finské školy diplomacie se má od Íránu co učit (NNN) * Ban Ki Moon, fikce: "byla chyba nevytknout v pozvánce na konf. jad. odzbrojení Středovýchodu explicitně Tehrán a Tel Aviv" * Instance legislativy pro hledání zmizelých občanské války v Sýrii a Libanonu 1975-1990 pocházející od lidu a zprostředkovaná ministrem spravedlnosti, kdy se žádost "vyšetřit vládo" mění v dekret a poté i legislativu je pravým opakem Argentinsko-Ghanské "srandičky s lodí." Zde naopak soukromý věřitel zastavil přes nestandardní soud v Ghaně imunní vojenskou loď Argentiny, aby tak vymohl dluh z Argentiny, ačkoli ta by jej údajně splatila bez váhání. Na jedné straně tedy lid pro svou historicko-mírovou aktivitu rozjel legislativní proces, aby byla tato aktivita plnohodnotně dokončena, na straně druhé korporace zasáhla neohrabaně do bezproblémových vztahů dvou zemí. Nakonec snad jen, že korporace se snažila, tak jí soudce pomohl...
 9. Postup vkládání peněz přes maskovací účet, po dávkách a přes bankomat, navíc hned po založení obou účtů bez vkladu dle policie nasvědčuje o kriminálním původu peněz (zabaveno 600 tisíc KČ v kauze Metanol * Nepozornost obchodníků na pravost bankovek stála na Vysočině svobodu 2 děti. Policie na př. doporučuje rodičům lepší dohled na čistotu příjmů a aktivit mládeže, mnohdy děti netuší, jaká je za "legraci" sazba
 10. Alžírsko zvedne bonusy paralympionikům (APS), jako celý svět (?), nedivme se, že středověk i přes živou kulturní spolupráci Řecka a Turecka nakonec Řeckou kulturu zavrh: než aby Pythagoras navrh s Archimédem závodní invalidní vozíček, shazovali postižené ze skal! Asi chvíli trvalo, než se Turecká delegace dostala do těchto křižáckých a britských okupačních zón Řecka.
 11. Privatizace není protikladem, nýbrž obdobou znárodnění: ani jedno se přímo vlastnických zájmů člověka nedotýká. Pokud jeden člověk křičí na všechny ostatní, jak zlé to je, že přišel (ve prospěch státu) o svůj podnik (aniž by byl podnik následně zničen), pak je to stejně zoufalé pokrytectví, jako když stát křičí na všechny, že předání podniku jednomu nebo druhému vlastníkovi vlastně uleví všem, ne-li dokonce prospěje! Přičemž pak často opomínaným faktem právě privatizace je, že nejde ani tak o změny vlastnictví, jako důslednou likvidaci konkurence, zkušenosti a soběstačnosti bývalých dělníků. Tím chci říci, že pokud ve většině případů privatizace došlo k likvidaci, pak nemá smysl mluvit o privatizaci, ale o likvidaci.
 12. Proti-teroristická doktrýna západu, která je směrem k obyčejnému lidu obratně změněna v totálně-inkriminující rasistickou fóbii slouží daleko více, než samotným vojenským a propagačním cílům samotné stavbě totality. Tím, že stávající kruhy pustí do politiky jen toho, kdo v případě křivd muslimům mlčí, nejsou pouštěni do politiky vůbec nějací "ale jinak morální." Takové zamlčení je nejhrubším morálním nedostatkem, a v dalších aspektech jedince tomu již nebude lépe. Islamofobní doktrýna tedy slouží fašizaci, amoralizaci a filtraci samotné politické scény západního světa (a je tak i za nárůstem korupce). Další věc je, že lze vlastně mluvit o pověrčivosti, ovládající základní formování politiky. Proto tedy v epoše (islamofobní korupční) fašizace politiky do hry tak masově vstupuje církev katolická a její norské odnože. Druhý bod tedy ještě jinými slovy: výsledná islamofobie politiků, po filtraci, je spojená s křesťanským extremismem, šovinistickou pateorií a sektářstvím. Po filtraci zůstanou zednáři a jim podobní "učitelé národů" * Zednáři a sabotéři míru, rasističtí povýšenci okradli v Norsku záměrně Ghanskou historickou rodinu (RT) * Ahmadinežád: "zkorumpovaní vládcové se snaží udržet svou moc skrze nátlak, propagandu, ponižování a desinformaci" (též viz Alžírský analytik minulé pi)
 13. Katar: chcete-li provádět nehumánní akce, a tím si v regionu setnout hlavu, popř. ohrozit stabilitu regionu (což vás asi tak zajímá jako celistvost ČSR Brity za Hitlera), pak ale nechápu, k čemu potřebujete kamufláž slov upředenou v OSN? Jste-li fašistická prasata, a nemá-li pro vás demokracie v Sýrii ani mzn. zákon hodnotu, jak jste sám řekl, tak neváhejte! Vrhněte se sami do bezbřehých zločinů ála Líbje! Doporučuji však zapomenout na "prestiž USA ve světě" - neexistující pojem, a začít s jednáním v Číně. * Už je to tady, Panetta se drží zuby nehty! Slovní salát zvládne vyrobit i z těchto ingrediencí: 9/11, Pearl Harbor, Preemptivní, Ztráta životů, a Ochrana národních zájmů ve stratosféře, pardon, blogosféře, ehm, pardon, kyberprostoru. Ano! Hurá! Vykopni Hamlet Sejkority (DHS) dveřmi, a vracejí se oknem. Reakcionářští rétorové! (PI:rt)
 14. U fašistických států splývá ministerstvo obrany s ministerstvem zahraničí. Fašismus je pouze tváří otrokářů a psychopatů, která začíná hluboko pod schodišti zbohatlických sídel a lživých paláců. (PI)
 15. Obama ztrácí kvůli Líbji (NNA) - volby budou tedy také "Časově limitovaná kinetická akce" z dílny "Unifikovaného ochránce" s názvem "Soumrak Homérovy Odysey!" * Jen se obávám, že i soupě Romney bude dětem trhat hlavičky s poznámkou, že "musíme zvážit akci, předtím, než zvážíme své zájmy" (což ostatně trochu připomíná velkolepý výrok pána Kataru "humanitární otázky si žádají urychleně nehumánní řešení," ale obecně tím Obama vymýval mozky, že "zájmy země" jsou asi jako "zájmy kotěte" - v té době totiž sílil hlas, že USA v Líbji nemají zhola nic, a zhola nic válkou nezískají) * mMZ IRI v Astaně "USA ničí všechny výsledky jednání, kterých by bez toho Německo, Británie, Rusko a Čína a dokonce i Francie dosáhly. Tyto země chápou problém jaderné energetiky a Íránu kriticky a konstruktivně, USA však nepřipouštějí jakoukoli nápravu pozice ÍJP ve světě" (RT) * Max Kajzr (RT) "Nobelova cena honoruje technokracii, která okrádá vlastní lidi pro dobro monstrozních bank. Co proboha tu cenu dostane příště?"
 16. Neonacismus je pouze fasádou imperialismu 21. století. Má podpořit racionalistický opar humanitárních výpadů fašistických koalic. Jako takový tedy nesouvisí s pedagogikou, ale především represe, kritika a prevence jsou jeho potřením. Fašismus nadále pracuje se zdroji peněz, moci a nešvary společenského - PRopagandou a kultem. * Proti fašisaci a korporalizaci je však nutno organizovat se na úrovni národa a adresovat pojmy a otázky národa. V tom je druhá úloha neonacismu: držet občany v odporu k těmto otázkám a pojmům, mást jejich představy a náhled, nebo zvrátit proti národu zcela. Přesto nejsou neonacisté ani ústřední ani tvůrčí silou fašismu: ten je proti jejich frenčíze nadnárodní politicko-kapitálovou tendencí. * Neonacismus tak ukazuje minulé války i pojmy a činnosti vztahující se k národu jako výtvory zvrácené, nebo stupidní ideologie.
 17. Finanční ústava je vnitřní záležitostí vlády: obdobou "pracovní smlouvy," která stála pana Bártu legitimitu jeho strany. Jako součást ústavy ČR se nemůže uplatnit, podlamuje-li obecnost ostatních liter ústavy a přidává tak vlastně druhého parlamentu, v podobě libovolného parametru, vedle službě lidu. Je tedy jistě akcelerací privatizace nebo alespoň potvrzením moci "světového trhu" nad naší politikou, nicméně její role (fú) je především suché místo v ústavě, ze kterého je možno ji celou postupně zničit (v rámci ústavní činnosti)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama