NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πAnalyse 17.10.: byly-li vyčerpány všechny osta... A což vyčerpat důkazy proti IJP?

17. října 2012 v 15:34 | sah
 1. Brahimi ocenil návrhy a hlediska Íránu v bodovém návrhu: když chce člověk krizi v Sýrii pomoci řešit, "je dobré to mít po ruce" (NNN) * Vahidi "Izrael a Libanon si přnj. nemají co vyčítat, pokud jde o letecké narušování teritoria, Izraelská bezpilotní letadla oxidují nad Bejrútem co den. A pokud budeme přísní a poukážeme na dvojitý metr: zloděj volá..., a co nechceš aby..., pane Netanjah" * Výroky mluvčích EU a států EU po schůzi "o Sýrii, Mali a Íránu" si nezaslouží komentář. Zvláště u Aštnové jde o volání po vyhazovu, "takové diplomaty si Evropské země platí?? Sprosté a mělké řeči, arogance k regionu, žádná východiska, a názory jak přes kopírák?" - u Hagea jde o zvyk
 2. EU bez reformy k hospodářské rovnosti a parciální soběstačnosti, iniciované slabšími státy, tedy opozicí k eurohegemonům (též vystupují jako "tahouni"), nezaslouží obrany, ani pokud je rozbití EU cílem americké konspirace. * EU schválila další sankce proti pracujícím Íránu, aby tímto nepřátelským aktem "podpořila dialog," tedy bezpodmínečné přistoupení Íránu na americké požadavky (ve skutečnosti ani jedno ani druhé, nýbrž standartní vojenský tah). To jsme však chtěli: právníci Euroopozice se sjednotí, mají totiž všechno potřebné aby obsah i formu požadavku EU vrátili zpět, pod hranici zákona, kam patří.
 3. Pakistán a Čína sepsali memo o společném vývoji Pakistánské domácí výroby vakcíny proti obrně (NiW) * Chalid Ikbal: "Nejvyšší soud je pro ty Baluky, kteří potřebují nutně pomocnou ruku, alespoň paží, o kterou se opřít, a ramenem na kterém se vyplakat" - "dohled OSN (resp. role OSN nepodřazená nejvyššímu soudu) v Baluči je nepřijatelný pro všechen Pakistán" * Generál Kajany Mengalovu iniciativu formálně podpořil * Mengal: "Míč je na hřišti (vaší) justice, (chcete-li) hrát fér, my (Baluci) jsme připraveni hrát fér" * Pakistán je odhodlaný prosadit svá podezření a pochyby o souladu Indie s úmluvou o povodí Indu na všech světových fórech (NiW) * Francie a Alžírie se shodnou na celistvosti Mali a odsouzení terorismu. Alžírje je připravena posílit vztahy v O/P (APS) * Německá GIZ zavede s Alžírem v provincii Oran moderní typ ekonomické spolupráce (APS) * "Tendenční manipulace s historií ve Francii jsou výsledkem různých pamětných válek vztahujících se ke koloniální Alžírii" - Francouzský výzkumník Eric Savarese na přednášce v Oran ,Ne (APS) * Alžírští političtí aktivisté předložili v OSN akutní problémy lidských práv a sebeurčení Západo-sahařanů * OSN urguje předložení plánu pro Mali (APS) * Mursí potvrdil přísnost pro vrahy z Egyptské revoluce (NNA) * Sebevražedný útok na mírový výbor v pakistánské provincii Chyber - M I Husajn (NNA) * Malala v Británii, 3 mln Kč na hlavu vrahů * Budhisté nedovolí ochranu práv muslimů, dovolili by prý jen ochranu lidských práv, která však podle nich nezahrnují tolerované osoby bez občanských průkazů. Poté co byli potlačeni chuntou, chtějí se prosadit jako chunta (PI/NNA) * Zaměstnanec ministerstva spravedlnosti zavražděn v Bagdádu, další tři policisté zraněni, policie odhalila raketový systém poblíž Dakúku * "Ozbrojenci v Libii odmítají uznat výsledek revoluce a složit zbraně" - OV třech stran pokračuje * Malala letí do Británie
 4. Brahimi chce příměří v Sýrii na Islámský svátek, k tomu konci žádá pomoc Íránu (NNA) * WHO odsoudila obě strany, že 29% nemocnic je mimo provoz a 67% zasaženo zneužíváním pro taktickou válku, a že 177 sanitek je zničeno z 271 zasažených sanitek, přičemž jich bylo 520 (IRNA) * Jaképak má HRW odborníky na munici, a odkdy řeší jejich původ? Má na př. též přehled o zbraních opozice? Jistě, opět fotografie, že. * Salehi pochválil OSN, že vysláním Brahimiho pro Sýrii zaujaly nestrannou roli (NNA) * Prez. Soleiman věří v kroky Libanonské armády a soudů pro vnitřní bezpečnost. Podporuje jakékoli řešení v Sýrii, adoptované Arabskou Ligou, a nabádá Sýrii, aby již přešla k výběru volebního a ústavního zákona. Doufá v solidní řešení rozbroje v Sýrii: "nejhorší zákon je lepší, než žádné volby." (Salehi a Brahimi se shodnou, že před jakoukoli akcí musí obě strany složit zbraně) Též pochválil Libanonský bezpečnostní aparát za včasný zásah proti politickému neklidu v Bejrůtu, a podtrhl užitečnost "lehké" úřední správy nad obecným zbrojením (nezávislých milic na př. v Palestinských táborech) * Kontrola Arménského letadla v Ištně oboustranně dohodnuta, Arménské letadlo poté pokračovalo pod štítkem humanitární do syrského Aleppa (NNA) * Brahimi krystalizuje po Saudii v Iráku * Další protizákonné sankce EU proti Damašku (veřejná podpora jedné strany = veřejné pohoršení v EU, viz placená diplomacie "dobrých večeří a žádných dohod") * Turecko by mohlo zajistit OSN dohled nad svými letadly, aby se opět zprovoznily civilní dráhy obou států (současný stav nikomu neprospívá, a nikdo za něj nemůže) * Peníze na opravu ifs budou připraveny na příští rok, syrský Ministr *
 5. Drony a Malala jasné. Obecně tedy pryč s okupanty a drony, a zároveň Taliban složit zbraně - jinak jsou obě strany zločinné. A z onoho Taliban v parlamentu ponechat pouze "nezakazujeme politickou existenci talibanu, nezakazujeme rehabilitaci a asimiliaci militantů do společnosti" * Hned slyšíme lépe * Malala: západní agentury představily klasicky jako okleštěný, obvyklý případ násilí a islámského fanatismu. Proces změny vědomí na východě obecně v otázce Afghanistánu a Pakistánu (Imran Chan) samozřejmě ostrakizovaný.
 6. Výbuch v Turecku z loňského pondělí (obvykle prý PKK) který zastavil přírodní naftu po oznámení vůle ME IRI zdvojnásobit vývoz - opraveno (ochotně suplovalo Rusko) - NNN
 7. První bod k FC v Baluči je "zdá se..." - je to tedy poslední příčka analýzy a nutno kolem ní oprášit i nějaká fakta a případy: jsou tedy doložitelné snahy zcela stáhnout FC nebo jiné pořádkové síly a orgány, nebo jejich osočování probíhalo úplně "bez háčků" a ledabyle, slepě. Bod 2 boj s vnímáním (FC) by měl jistě proběhnout i předefinováním, souhlas, ale též pokud možno "superčistka." Pokud jinde mají hrdinové své mouchy a přečiny své rovnice, pak v Baluči ani Ježíš za zabití mouchy v FC nezůstal. S rezervou - (PI) * Ch Ikbal "výsledek by měl posílit samotného Baluka, a ne usmiřovat pár kmenových náčelníků!"
 8. Finanční ústava je vnitřní záležitostí vlády: obdoba "pracovní smlouvy," která stála pana Bártu legitimitu jeho strany. Jako součást ústavy ČR se nemůže uplatnit, podlamuje-li obecnost ostatních liter ústavy a zavádí tak druhého Pána parlamentu: libovolný parametr - vedle služby lidu. Je jistě i akcelerací privatizace nebo alespoň potvrzením moci "světového trhu" nad naší politikou, ale její role (fú) je především suché místo v ústavě, ze kterého je možno - ji celou - postupně zničit, nebo kdykoli na padat (v rámci ústavní činnosti)
 9. Slouží jakýmkoli způsobem BIS propagandě proti KSČM? * Případ Lessy byl zřejmý od začátku, a když vidíme, z konkrétně jakých důvodů byl odstraněn a dokonce nestydatě žalován, že proti němu stojí novinář a sekretářka, zatímco byl prokazatelně mimo předmětné místo činu, a že telefonáty a pod jsou pouze krycí mlha, je jeho právo na návrat, resp. nutnost jeho návratu, ještě zřejmější!
 10. Privatizace státu vede k znárodňování rodiny * Nobelova cena za ekonomii je poměrně srozumitelná, čitelná a určitě vyzdvihuje ty kvality ekonoma, které se rozhodně v řízení západního světa nevyskytují. * "Postkomunistický pravičák" není ničím jiným, než někým, pro koho je ekonomika státu rozhodně méně, než nutným zlem, a je-li oceňován, pak s hlediska ekonomiky tržní. Ta je ovšem s přemnožením tohoto typu anti-politika vůbec zaměňována za národní hospodářství, a stejnětak její radosti, starosti, úspěchy a krize jsou vydávány za záležitosti státní. Ekonomika tržní však neexistuje jinak, než v chutích a nechutích velkých investorů. Je-li pak takový "státník" chválen za ekonomiku státu, je především chválen za poskytování všeho, komukoli. O občanech pak? Hladové jen trošku živit, žádné zaměstnání, žádná péče: toť teprv materiál pro trh. Je libo otroků? Hladových? Je libo vytřískat na žloutence? Z toho pak též plyne opatrná formulace, které se takovým křivopřísežníkům dostane s pochvalou od "analytiků" světového trhu (rozuměj mozek smečky přežraných hladových hyen). Neboť jke chválen za zásah proti občanům, za kolonizaci jejich života, za uvolnění všech ochran, které byly zřízeny prostě státním provozem určité sféry. Takový "vlastenecký ekonom," jak jej ironicky nazveme, je tedy světovou hyenou oceněn za "zvýšení důvěryhodnosti" dané republiky "na světovém trhu." Jistě zvýšení vákua a výtěžnosti: takový světový trhovec na žádném rohu nenarazí na stát. To je hned co prodávat a kupovat. A tím je samozřejmě dle proslulé sametové teorie: o všechny nutně postaráno. Na př. Afrika za otrokářských let Ameriky by mohla povídat o poptávce a nabídce, a neviditelné ruce trhu. Která se jistě postará o vše, od zdraví až po vzdělání a svobodný tisk. Malárie, mor, analfabetismus a chytří černí za mříže. * Stroj je levnější a stabilnější, než Wall Street * Kdo neuspěl u vrchní válečné byrokracie v Bruselu s Marmeládou, může zkusit Marmelenu.
 11. Sabotáž 1965 nejspíš sloužila k zastření významu Mnichova, kdy "jediný sovětský svaz..."
 12. Kosovo je jednak cenou za trvalou nenávist mezi Chorvaty a Srby pro Německo, ale druhak naprosto původním krokem USA jak spustit program "v Evropě cokoli." Tj. s existencí Bondsteelu mohou plánovači pentagonu zvrhnout Evropu v jakýkoli chaos dle potřeby. pro osly: ani vyvolání celoevropské války pro ně již není nemyslitelnou volbou.
 13. Otřesy na západě jsou otřesy vnímání, ale zkáza západní politiky je faktická. Hospodářsky se bude západ zotavovat možná notně dlouho, ale západní blok jako takový jistě přestane existovat. Drobné země se rozpřipojují k vnějšímu světu v různých zájmových uskupeních, bývalí kolonizátoři se pokusí mráz ustát v paktu hegemonů, nicméně to nemá historicky žádnou budoucnost, ježto jak Francie tak Německo atd. si vždycky byly ochotny vytrhat navzájem maso, když na stole zbyl jen kaviár, chleba a víno. Postupně se tedy i původní velmoci rozdrobí po separatistických tendencích, a zbytky budou nadšeně propadat utopickým revolucím.
 14. Jednání o sankcích v OSN zaslouží celé stránky Haló novin (hledejte znásilnění, sankce, 1) * Írák, Nigerie: ano, ale tou problémů. Případ Íránu je případem nerespektování k tomu zřízené instituce, na druhou stranu zahlcováním institucí podezřeními. A pokud tedy mají sankce přijít až, jsou-li všechny cesty vyčerpány, pak nebyl vyčerpán prostředek důkazu! A o účasti sankcí v OV Sýrie nemluvě
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama