NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 19.10. - Opozice ani Damašek nemá právo mít na druhé straně Absolutní požadavky

19. října 2012 v 9:01 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

 1. Neumíš v Sýrii nic rychle činit? Množství, množství, množství drobných shod! Atmosféra pro ústupky. (PI) * Egypt a Arabská Liga plně podporují Brahimiho misi: zastavit krveprolití a obnovit mír, bezpečnost v Sýrii (NNN) * Brahimi by měl určovat, co budou komise OSN analyzovat! (PI) * Kambodžský král zasloužilý po válce o nezávislost, abdikující po dvou obdobích r. 2004, převezen z Pekingu bude čekat ještě tři měsíce v (svém) paláci (?RT) * Ban Ki Moon volá na vlády, aby umožnily vznik a prosperitu zjm. zemědělský družstev * Velká kampaň korupce napříč státním sektorem otřásá Malou Británií (vojenské zakázky heli) RT
 2. Pinheiro: zásadní je aby konflikt skončil, a nikoli otázka, jak definovat agendu opozice proti agendě teroristů, nebo jak nesprávně mudrujete "džihadistů" (ty totiž najdete na př. v Indii ve spisovatelských křeslech Gandího školy). Vysvětlím obšírně dále. Důležitá je nekomunikace třetích elementů jako faktor dalších ekvací. Důležité je nepodléhání třetích elementů velení opozice, a zároveňzlo jejich nucené asimilace, což je správná část vaší agendy, nově teprv vřazená k mému Libijskému postupu. Co ale s nimi. Ptejte se, opět všech - Důležité jsou diplomaticky nekontrolovatelné důsledky, které tyto elementy mohou mít na pokusy obou zbylých stran na realizaci příměří. Důležitá je pouze agenda té opozice, která jedná s Damaškem nebo s Brahimim, a to pouze potud, pokud schvaluje řešení dialogem, čili "svět po složení zbraní." Kontrolovaný na př. pouze OSN, AL a sankcemi proti Damašku bez imediétních pokroků v požadavcích opozice. Důležitá je agenda opozice a to pouze potud, pokud je ochotna přistoupit na určitý způsob vyjednání svých libovolných požadavků. Opozice ani Damašek nemá právo mít na druhé straně Absolutní požadavky, před tribunálem OSN, protože tu nestudujeme demonstraci za lidská práva, nýbrž vojenský konflikt hned několika regionálních nesvárů a zájmů (vyplývá na př. nutně z 3. elementu). Pouze člověk neozbrojený s transparentem může mít po druhé straně absolutní požadavky, a to též libovolné. Proto musí být pro obě strany přednější dohoda na určitém obecném řešení, na př. o uznání vyjednavače, než přesná definice jejich vlastních obecně vágních agend (do reálného jednání jsou vágní až na půdu všechny bilaterální konflikty a jejich vnitřní argumenty, a zákonitě do tohoto obratu v činnosti subjektů jsou též argumenty obou stran z větší částí argumenty cizími, hmotnými představami přihlížejících). Pokud Brahimi nebo jiná iniciativa nepřinese něco obecného, na čem se obě strany shodnou (čím více bodů shody tím lépe i bez řešení + lepší nejhorší zákon než bez voleb cr. Soleiman), a pokud obě strany nepřistoupí na konkrétního vyjednavače (vyjednavače bez předurčeného výsledku) okamžitým složením zbraní (tak sa na toho mého vyjednavače totiž přistupuje), pak tím (zatím) nabídka mzn. společnosti končí, a přichází nabídka těch vnějších (účastníků) konfliktu, pro které jsou zájmy Sýrie, regionu nebo lidskosti zcela cizí, mimozemskou agendou.
 3. Zásadní však v odpověď Pinheirovi nebyla tato propozice, nýbrž, že vnější straně řídící se mzn. zákonem je ve věci odlišení opozice a teroristů důležitá nikoli ideologie té které strany (protože tak se to musí zákonitě nestrannému jevit, a kdo soudí, hodlá stranit), nýbrž ochota jednat nebo absence respektu k těm, kteří jsou ochotni jednat s mzn. institucí. (Zásadní mediační roli pak ještě spatřuji v té části opozice, která je dokonce schopna bezpodmínečně jednat s Damaškem). Náplň opozice je nutně pro OSN stejně svatou jako náplň vlády a vládních sil (jak vyplývá z jednak ze zákonů OV a jednak z kontinuity mzn. stanov o vzniku a zániku legitimity vlády) * Opačné tendence uváděné jistě v OSN pseudologickou odbočkou jsou snahou zlomit zákonnou a nestrannou pozici těla nebo i členů OSN (pak nátlak), a nebo dokonce pokusem odstranit z regulérní občanské války stínítko "válka jest ozbrojený konflikt svou cizích, které bychom jako OSN rádi bez zbytečných obětí a zvratů, tj. změn, ukončili, nejrychlejší takto možnou cestou," na př. dle vzoru prez. Solejmana.
 4. Náplň opozice má zajímat nejvýš pana Brahimiho, nebo konkrétního vyjednavače z návrhu oběma stranám (téma mediace dávám prioritně opět Turecku pod správu a autorství, PI) a to vyjednavače který je již v jiné fázi než nyní Brahimi, obě strany jsou v jiné pozici a vyjednavač má - právě již absolutní roli pro budoucnost předmětu jejich sporu. Tj. agenda opozice nutně zajímá Brahimiho, nebo kk. vyjednavače, před kterým obě strany složily zbraně, a závazně se odkázaly jeho výsledkům, přičemž jistě další osud země mohou korigovat regionální orgány a pod, dle hloubky předdefinice agendy vyjednavače oběma stranami.
 5. Jinými slovy Pinheirovy výroky zní poněkud jako vojenská indoktrinace FSA, byť "proti 3. elementům." Navíc poukazují sice správně obecná nebezpečí, avšak zásadní vliv těchto teroristů na klíčové momenty konfliktu, jako jednání nebo příměří Pinheiro neuvádí, ignoruje, a v důsledku tak vědomí o 3. elementu marginalizuje až k prázdnému stereotypu "radikalizace," nad kterým aktivní mírotvorce může nnjv. pokrčit rameny. Poznámka Karen Abu-Zayd je naopak zajímavá, pro bližší studium konfliktu, nicméně úlohy OSN není třeba k takto obecnému případu OV zvláště přizpůsobovat. Brahimi by měl určovat, co budou komise OSN analyzovat! * Povšimněte si, že nechávám v prvním paragrafu Pinheirovi "zlo nucené asimilace" čerpající z argumentu radikalizace, a zde v protikladu argument, že takový rozklad je pro OSN nejen slepý, nýbrž nezákonný. Totiž OSN by - opět - nemělo rozhodovat o tom, zda se opozice smí vyrovnat s třetím elementem tak, či onak. Ovšem OSN musí vědět o 3. elementu jako faktoru, takže může oběma stranám konfliktu promovaturčitý postup ve věci asimilace nebo represe třetího elementu. Nemělo by to však mít odkladný vliv na prosazení zabezpečující techniky při realizaci příměří. * To jednak, a druhak vedle marginalizace a snahy o oživení "náklonnosti k čisté FSA" na pozadí "nebezpečných džihadistů," když už vás "přítomnost ... zneklidňuje" máte vyvodit nějaké důsledky! Což na př. navrhnout způsob vyjednání postupu: ve věci zneklidňujícího třetího elementu a radikalizace? Vyšší prioritu ovšem má příměří, proto by do třetího elementu, takto zločinců, mělo býti kooperativně stříleno z obou stran, než bude vyjednán postup, to ovšem nenařídíte, vnější hráči nepřichází v úvahu. Takže zbývá počítat s faktorem a hledat cestu pro příměří, asimilace, neasimilace.
 6. Jako perlička, pane Pinheiro, rétorické cvičení "obě strany porušují a vál. zloč., byť ozbroj. skupiny v menším rozsahu" - a tedy - "velké zlo páchá vláda - a zlo také páchá opozice." To je opravdu nechutně připravená palogika pro média, zvláště pro jejich "střižnu," tu kontextovou, pokud víte co myslím. Nemluvě o tom, že bych se tak či onak už rád dozvěděl, jak v podobných pokusech o hru na spravedlnost navrhnete srozumitelný princip, který nám do tohoto rétorického cvičení přinese nutné koření podílu třetí strany? Jaký obecný princip tedy navrhuje Vaše komise na oddělení viny opozice od viny třetích elementů. Toutéž měrou ovšem musíte oddělovat i vinu opozice a třetí strany od viny Damašku. Zjednoduším vám to. Poměřovat prostě přestanete, protože na to nejsou ani nestranné informační kanály, ani kapacity, ani zkušenosti, a ani to neslouží dobré věci, leda médiím propagujícím v regionu a na západě jednu stranu, hádejte kterou. Pokud obě strany páchají válečné zločiny, pak obě, a hotovo. Správně předáváte poměřování ICC, byť to je stejně limitováno jako OSN, jak ve zdrojích, tak na důsledcích na konflikt. A obecně, pokud někdo v OSN chce své děti učit, že dva muži znásilňující si navzájem své manželky si provinili co do množství "přestupků" rozdílně, nebo, že jeden k tomu má pravé důvody, pak budiž, ale nepředkládajte takový materiál dětem celého světa.Měli byste činit aktivněji právě naopak, a zvláště při této příležitosti.
 7. Pinh. potvrdil slyšení o kazetových bombách ale předá případ ICC - "nespadá pod OSN", nicméně ICC je známé tím, že každoroční užívání této munice Brity, Američany a na př. NATO, nebo ISAF (?) vesele přehlíží. Takže bez nápravy tohoto přestupku ICC proti mzn. zákonu (vzor Kongo/UNHCR) bude jakkoli kvalitní výstup ICC proti jedné straně Sýrie za času konfliktu v Sýrii naprosto negativním faktorem pro region, ne-li pro kontinent.
 8. Brahimiho žádost o příměří je zdá se přijatelným tématem pro dialog v Sýrii. Příměří má se konat příští týden k muslimskému svátku Oběti. (NNN) Brahimi též žádá Damašek o první krok, Damašek se ze zkušenosti zdráhá, avšak Brahimi kontruje, že všechny šťopky opozice se kterými se na téma bavil s příměřím (asi ale podmíněně! @DMSQ) souhlasily (RT) * Brahimi nenavrhoval pozorovatelskou misi v Sýrii a netuší kdo to o něm rozšiřuje (ukazováček na media, NNA) * Vyslanec OSN pro mír v Sýrii tentokráte (po Saudii a Iráku) v Libanonu (NNN) * Lavrov navštíví př. měs. Egypt pro dialog o Sýrii (NNN) * "Izrael se těší, až chemické zbraně padnou do rukou extremistů v Sýrii" - Netanjah (pročež by měl radši kooperovat na neutrální půdě neorané s Damaškem) (PI/NNN) * MZ Sýrie se těší na výsledky Brahimiho regionálního sběru názorů, zájmů, shod a postojů. Podtrhuje, že každá iniciativa, která chce uspět, musí získat podporu u všech hráčů, MZ Sýrie (SANA/NNN) * Čili na př 180 stupňů a do čela pro Turecko, a tedy AL (= poznámka PI) * Egypt snad dostal včasné hlášení z Damašku na svou žádost o urgentní osvětlení smrti 3 občanů Egypta v Aleppu (NNN) * Egypt správně volá po jednotě opozice (nutno dodat volání po emanaci nějakého postupu proti třetím elementům, a znalost tohoto postupu pak předat Brahimimu PI) s vyzývá zvláště Damašek k akceptování Brahimiho návrhu na pořadí příměří ve věci svátku (pi:NNN) * Korupce v Jemenu a Saudii za "Saudskou" podporou třetích elementů v Sýrii? (PI)
 9. UNHCR hlásí 94 tisíc kasogenních uprchlíků v Libanonu * Příměří alespoň v rámci pokusu je nutné, aby nová topologie šanonů po kancelářích OSN zakusila - nově - rozklad příměří vnímaný s vědomím třech elementů a s plnou kooperací dvou stran s Brahimim na toto téma během pokusu, který Brahimi považuje za mikroskopický pokrok, stačí ovšem připomenout, že nejen nová zkušenost v staré otázce pro nové vnímání je nutná, nýbrž že obecně: každý bod shody mezi dvěma stranami, byť pro marginální nebo jednorázový účel je žádoucí! * Že je ISAF v Afganistánu pod mandátem OSN neznamená, že dronové útoky jsou též pod mandátem OSN! Letecké útoky na fyzické cíle v civilním prostředí (kam patří i les pro jeho civilizační funkce) prokazatelně nejsou vhodné, a ještě prokazatelněji jsou zločinem útoku na a priori neozbrojeného, resp. arbitrerní popravou bez vyjímky. Prokazatelně navíc nesou dvojnásobek civilních obětí vedle pseudo-legitimních "tref," a k tomu mluvit o ochraně dětí je již nejodpornějším cynismem. OSN nemá co zahrnovat letecké útoky na fyzické cíle ani na území jurisdikce mezi tolerované akty, nebo dokonce mezi činnosti "pod mandátem OSN." A nic neměníme na názoru, že v Afghanistánu jde o občanskou válku, jíž jsou ISAF účastníky. * Další poklesek USAF v Japonsku: tentokráte proti ženám.
 10. Syrský ústav pro lidská práva (OHRS) - dle všeho nutno tuto a podobné instituce přímo řadit k opozici - u druhé strany nic takového zřejmě není třeba. Avšak obecně: orgány které nepovstávají z mzn. zákona a "analyzují situaci" v občanské válce "dodávaje tak informace z první ruky" je nutno v mzn. instituci vždy posoudit proti oběma stranám. Jistě, jste opoziční, my si vás poslechneme, ovšem citace budou uvozovány: pro-vládní, pro-opoziční. "Je třeba zvážit jejich prostředky a metody proti jejich nečistotě a stranictví" - pokud co chce mít člověk po ruce * Viz příklad od OHRS: "nejnásilnější útoky vlády poblíž Aleppo". "Nejnásilnější", a OHRS dále uvádí "29 vládních náletů na protiletadlovou opoziční základnu blokující (sic) dálnici od Damašku na Aleppo." A až na konec si OHRS nechá fakt, že je oblast vylidněná? A takovou nádheru pak OSN cituje jako "nejnásilnější." Proč? Podle mého by stačilo "další." a nebo raději necitovat, reportážní balast.
 11. Na 23.1. přr. král Abduláh vypsal volby, poté co na žádost o urychlení reformního procesu rozpustil parlament v půli jeho FO (NNA) * EU toho kolem sankcí na Írán či Sýrii příliš mnoho nažvatlá ale nedovíme se vlastně nikdy nic, jako občané EU. Co vlastně EU po Íránu chce? Jak vysvětluje svou účast na sankcích má-li Brahimi opr. dotaz? (pi:nna) * Nové sankce EU (přes kopírák z agresivních politik USA) jsou kategorické a osoby a firmy poškozené postrádají společný rys (pidezi) * Arogantní síly eskalují napětí v mzn. komunitě aby tak udržely svou dominanci - Mahmúd Ahmadinežád (IRNA) * Dementi: EU neprotestovala proti americkému filmu a hájila jej svobodou slova, zakázala však nově soukromým i státním televizím Íránu vysílat na území EU v rozporu se svobodou slova, a naopak EU vysílá na území Íránu zhruba 1000 pornografických a jinak "neškodných" kanálů, což nejen Íránští odborníci na média a kulturu označují správně jako mediální terorismus (pi/IRNA) * Indický Muslimský analytik tvrdě odsoudil křižácké podlézání Katarských mluvčí USA. Též upozornil, že namísto ochrany Syrského procesu proti vměšování Katar vyzývá k regionální rivalitě a snaží se hlouběji po vzoru USA destabilizovat region (předsunutý hnusák USA poté co se dipl. stáhly). Ohledně "nebezpečí Íránského impéria" si zaťukal na (chalífovo) čelo: "u státu který respektuje celistvost a svrchovanost všech světových národních států?" (IRNA) * Asijská kooperace ACD souhlasí s umístěním dalšího samitu ACD v Íránu, 2018. ACD tentokrát v čele s Kuvajtem podporuje rozvoj a spolupráci ve směru zájmů neprivilegovaných napříč ne-arabskou Asií, pročež Kuvajt uvolní 20,000,000,000,000 KČ na struktury a zdroje k tomu součinné (NNN) * Ozbrojené síly dočasného ustanovení, věrné obyvatelstvu sektoru Gaza odvrátily letecký útok agresorů, který byl zjevně v rozporu s řadou rezolucí OSN (tzv. domovní řád Tel Avivu a Chazati) NNN * Sionistická větev AlKajdy zabila v Jemenské Sanáje Iráckého školitele (NNN) * Ženské kino jako kategorie je samo o sobě diskriminací (APS) - neplatí obecně, pokud výrazu použijeme zároveň s mužským kinem, ve stejném smyslu, je diskriminace ta tam (a posluchači mluvčího taktéž, pi) * Alžírský revoluční filmový karavan sbližuje exilové generace. Vyrazil v pondělí z pařížského provinčního Nanterre (APS) * Pakistán upevňuje vztahy s Bahrajnem, děkuje za zázemí četnému exilu, král Bahrajnu naopak děkuje za neustávající podporu (národu), Islamabád urguje řešení problémů lidu dialogem, a tedy nutnou nápravu, a nabízí k tomu multilaterální spolupráci. Král přijal pozvánku na náštěvu "svého druhého domova" (v Pakistánu) (NiW) * Neplést v PI navržené přístupy k Malala-Taliban-Chan s Afghanistánem! Na druhou stranu jednotný postoj obou národů k tomu stejně nutně vede. * Francouzská loď L249 pokračuje v trase k deltě Nigeru s násilníky zadržujícími v podpalubí 2 zahraniční rukojmí. (RT) * 10 zraněných Afganských vojáků, Talibán útok autorizoval, protinabídka Afghanských vojáků Americkým rámci bilaterální nenávisti se rozšiřuje (NiW) * Další splašený autobus zabíjel u Stavropoli, helikoptéra trochu méně na Sibiři * 24 AlKajda která se vydává za Boko Haram poraženo na hlavu v Nigerii v dlouhé honičce * Lékárna v Bostonu rozšiřovala vadnými postupy přípravy a skladování bakterie meningokoka

12) Životní styl
funkční individuality a rozpad kultu


Je to vlastně životní styl, co umírá touto krizí, s často pofiderní revolucí po okrajích. Umírá hodnotové měřítko těch, kterým "pád železné opony přinesl volný pohyb," dokonce i měřítka těch generací socialistů, kteří měli výsadu ukazovat si na západ, vrací se obluda kolonialismu, nikoli však aby zůstala a panovala, nýbrž jen tak, aby se i oni bez ohledu na svůj tábor káli z naprosto stejných myšlenek a slabostí, které s čistějšími vůdci mohli vesele odsuzovat, a sami jsou však stejní. Umírá i celkový - schizofrenní - člověk socialista - kapitalista, pro kterého rozdělení bylo logické a strana ve válce bližší, než protiválečná činnost lbvl. charakteru. Umírá samozřejmě všude samozvaná nátura nákupních košíkářů a přízemních konzumentů kultury a benzinu.

To rozhodně neumírá kapitalismus! To umírají duchovní neduhy obecně, jak kapitalistického, tak opačného světa, pěkně vedle sebe. I v černajícím a kroutícím se svitku (bez hranic) "deklarace nezávislosti" a "revoluční demokracie" tančí jak plameny nejhorší představy nezaměstnaných dětí, o kázání jejich lenivých, zotročených, ohlupených a přemoudřelých rodičů (jako politikové bezmezné zodpovědnosti v káleništi vlastních chyb). Jistě, namítnete, "po dostatečné době moderní státnosti již banky ví, co chtít, a nyní po tom rychleji či pomaleji, však tvrdě půjdou, a - lidská hloupost je - " ... opravdu bezedná, jenže i tito aktéři nesou znaky tohoto hroutícího se ducha, a není přirozené, aby celému lidstvu nepřijatelné (resp. přírodní existenci lidstva cizí smetek) bylo odstraněno všudypřítomným polovědomým procesem pouze z nejslabších, a ponecháno na př. těmto institucím. Mizí tedy celá kastovní a hieratická sazba hluboce neosvědčené panhistorické struktury (nikoli pouze její vestavba, ku př. měnová), která byla jako taková nutně i identifikována v lidskému jazyku dostatečně přístupné (rozptyl výpovědi-vědomost procesu) exaktní obecnosti.

Nutně tedy během několika dekád budou určitá přísloví sesazena mezi abnormality, a nová doplněna autentizačním procesem společnosti. V Evropě se jistě hroutí vžité a intuitivní (nejen) rasové -centrismy, s nimi se hroutí všechny jejich důsledky na poli mzn. institucí a právu. V ne-evropě hroutí se komplex podřadnosti, s tím spojená úcta k autoritářství, s tím i hrubá dekonsenzuální nekritičnost k mzn. tělům a instrumentům.

Nemusí zmizet ostrý předěl mezi západem a východem, zmizí však západ a jeho kněžská autorita. Ta pak dále zmizí z učebnic, hospodářství (zjm. z matematiky a informatiky, čili tj. z ekonomiky, má-li vědec talent v sociologii). Kněžská autorita zmizí i z pamětnictví i z moderny (takže zákonitě zmizí kult, který dal avantgardě obecný charakter a platnost): tím zmizí kult a kněžství tvořící (umožňující) dosud všechna (jakákoli) štěpení západní společnosti, "a tím" i tento typ štěpení západu od východu (čili i platnost tohoto "a tím"). I bloková politika přestane se mechanicky inspirovat vnitroevropskými stereotypy, a dojde v ní samotné k diversifikaci a sebeuvědomění (emanace kolektivních transientních individualit na poli vzorců národní a hospodářské asociace, tím i literovaně v konkrétních školách kooperace, vůbec tedy počnou se diferencovati školy spolupráce od sebe - tolik všeobecně převáží nad přízemními principy kultu, demagogie a atribuce, předpokladu to násilí, lží a všemocné tyranie, zrcadlově řazeno).

Zmizí z ohromné části i důvěra v historii, jak se dosud uplatňovala, též v modernu - zákonitě po normalizaci tohoto formátu přijde všeobecná povaha nekolísavá, nepřesvědčitelná, i pragmatismus jako takový vzhledem ke své závislosti na vzoru se spíše rozplyne ve funkčních individualitách.

My si ovšem budeme pouze přát, aby tím i nejnafoukanější vědy dostaly přes prsty, abychom si na jejich věru nabubřelé závěry nemuseli věčně (staletí) třepit huby - tím totiž bude člověk prokazatelně vyšší, a to nikoli v choulostivé písemné nadstavbě, nýbrž v udržení jednoduchých rčení. Byť "pouze" o jeden stupeň, přeci o stupeň dlouho hanobený samotnou lidskou persistencí v hnoji.
(c) PiAnalyse (omlouváme se, že jsme se ani v tomto textu zcela nevypořádali s -centrismy)
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama