NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 22/10 * lidem stačí termín "kooperace", to je však pro EU "druh přijatelné diktatury a/nebo fašismu"

22. října 2012 v 13:17 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

vše co potřebují vědět klimatologové,
kamarádi korporací a další přátelé blábolu

 1. Damašek doufá v udržení míru se sousedy na hranicích * Kompletně smyšlený případ konspirace (Saud/Mexiko/IRGC) získal díky komplexní práci provokatérů ocenění "Zlatá důvěryhodnost" u Menhetenského obv. soudu * OSN (stejně jako ICC) bylo dosud spíše zdrojem legitimity pro jednotlivé militaristické excesy západních médií a rétorů (PI) * Mluvit o výsledku voleb ve prospěch určité strany z pozice prezidenta jako o "draní se vzhůru" hraničí s nabádáním k násilné protistátní činnosti (PI) * Sellal vítá krůčky Francie k svědomí masakrů z října 1961 (APS) * OSN urguje EU k dodržování principů Azylu, poté co již loňské chování k líbijským uprchlíkům značilo přinejmenším ignoranci EU, zatímco počet příchozích ze Sýrie roste: "Tyto principy nezahrnují pouze přístup na území, nýbrž i vzájemnou podporu členských států" (normálním lidem stačí termín "kooperace", jenže to EU chápe jako "druh přijatelné diktatury a/nebo fašismu") * UNHCR 4800 resp. 150 tisíc utečenců v Egyptě, mají to bezvízově (RT) * Nejbližší předek Evropana, opice, potřebuje urychleně konzervaci! Vážně jí hrozí vyhynutí. Řekl to ministr životního prostředí Íránu v Indii (IRNA) * Chce EU po Íránu dialog, nebo příkaznictví? (PI) * Lidová fronta pro svobodnou Palestinu odsoudila ilegální útok EU na zpravodajství Íránu, zvláště pak na světoznámou PressTV, která vysílala právě na globálně vypnutých satelitních kanálech (IRNA) * Poradce mluvčího parlamentu, senior IRI: příměří v Sýrii se blíží * Ban správně odsoudil Tel Aviv i Libanonský Odpor za jejich spor o roboletadlech. Nicméně pozdě, dlouho předtím odsouzení zasloužil Tel Aviv sám, s jeho deseti přelety měsíčně. (pi-rt) * 6 Rusů a 1 Estonec stále nezvěstní, uneseni z Francouzské lodi před deltou Nigeru pravděpodobně pro výkupné (RT)
 2. Nový typ půjčky (vedle Indické bu/ mikropůjčky): cos způsobil to zaplať! Neplatí se ovšem penězi, nýbrž časem! Půjčil sis 100 kč na týden? Pak v smluvenou dobu přines sta dvě, a za stejnou dobu ti jedno sto zas vrátíme! Spravedlivější to být nemůže, PI -
 3. Do konce r. 2012 OSN převezme zodpovědnost za Západní Saharu. Mají tomu v budoucnosti sloužit rezoluce předložené dekolonizační komisí: "Hlavní sněm podporuje spuštění jednání, pomocí rezolucí, která povedou k trvalému řešení problémů obyvatel Z Sahary, zjm. jejich právo na sebeurčení" (APS) * Alž. premiér ve Čtvrtek vyhlásil jako tvář své kampaně boj proti byrokracii, prem. Sellal také potvrdil, že Alžírie zpevnila obranu jižní hranice (extremisté v Mali se pokouší útoky na jiné tradice a památky převzít celou zem, RT) a podtrhl, že Alžírie vždy hledá pro krize mírová řešení (APS) * Alžírský nár. tým doma porazil Líbijský tým 2:0, to a porážka Maročanů v Kasablance již popáté přineslo Pouštním liškám kvalifikaci pro Africký pohár (leden JAR //?). (APS) * Radikálové v Maroku válčí, stejně jako Tel Aviv, s vykopávkami, kulturními památkami, a naopak metodou cukru chtějí vytěsnit odlišné kultury současnosti (NNA) * Zlaté doly v Britském vlastnictví vydírají tisíce dělníků, kteří pracují za čtvrtinový plat co bílí, dalším důvodem apartheidu a všeobecné korupce může být jaderná energetika, která se západu nelíbí, pokud není na západě. Některé české podniky již JAR bojkotují, stejně jako všeobecně družstevní podniky bojkotují výrobky z okupované Gazy (RT/ALT/PI) * V pátek byl MZ Medelči v Malijském Bamaku, Alžírie se nechce nechat vývojem u sousedů překvapit (APS) * Ministr zemědělství: mají-li se venkovanky zapojit do ekonomiky, je třeba jim zajistit školící střediska i finance (APS) * Ministr obchodu M Benbada ve čtvrtek slavnostně otevřel 21 Veletrh Alžírské Produkce, v hlavním městě tak je k disposici sekce "Žazajr export" i expozice "Paměti i úspěchy," tohoto ministerstva k 50 výročí Alžírské nezávislosti, blíže "FPA 2012" (APS) * Francie s "plným vědomím" rozeznává "brutalitu" s jakou byli 17. Října 1961 "povražděni Alžírci demonstrující za svá práva" (je otázka, zda brutalita zahrnuje chladnokrevnost, pi) - pařížský hejtman B Delanoy předtím na vzpomínkové akci na Svatomichalském mostě novinářům řekl, že očekává od Fr. autorit jasný přístup v této věci! (APS) * Válka Hamáse s Tavidem příbírá na otáčkách nebo pokračuje, jak libo (NNA) * Rusko své obvinění zobecnilo a předložilo BK-OSN, ve svém případě ustoupilo v rozepři, neboť v daném typu osočení ani jedna strana nemůže přijít s konečnými důkazy - taktičtější je tedy vinu nevýslovně přijmout (NNA,pi) * Extremisté zaútočili na posádku AU v Dárfuru - OSN urguje Súdán k implementaci vzájemných dohod a Ban podtrhuje spolupráci Súdánu s Africkou Unií (AU) * Analytikové na Italské univerzitě se shodli, že přístup "západu k Íránu je špatný" * Hlava zakázané organizace zatčena v Karáčí (IRNA) * 8 mrtvých, 7 raněných militantů - pakistánské letectvo (IRNA) * Pakistán a Čína podepsaly ekonotechnokulturní spolupráci * Vládní opozice nechce voj. operace v roboty dlouho pleněné Severní Vazírii * Bronzové archeologické nálezy v Západoazerbajžánském Mahabadu (IRNA) * Předseda komise NB a ZP IRI: z NPT práv neustoupíme. Jaderná energie je pro nás důležitá. (pi: stále nevidíme snahu dodat dokumenty v IAEA, nevidíme snahu vyjednat dodávku paliva od čl. zemí) * Burúžerdy napsal ve věci PressTV a spol. Francouzskému vyslanci pro IRI * Víceprezident a kancléř ministerstva životního prostředí MZadeh "konzervace biodiversity je velká výzva současnosti" (v Indii, IRNA) * Hizbaláh sekunduje ligu za Palestinu * ANežád v Kuvajtu: "USA nemají v zahraniční politice logiku. Tedy krom zbrojení" (Nežádovy hovory v Kuvajtu zaslouží překlad. Zvláště když člověk ví, čemu se na SV zasmát) * AlKajda: Bahrajn 1 policista, Jemen 9 vojáků, jinak v obou zemích pokračují nezávisle na činnosti AQ protesty za reformy (pi-RT) * Turecká prov. Agri: opět přerušený ropovod, tentokráte 28 raněných vojáků (RT) * Potvrdí Khatalla Stevens/Davis versi? * Dohled jsou tedy opět sanace bank? "Dohled" je zajímavé jméno pro zcela submisivní roli EU vůči bankám * Jednání Kolumbie/FARC v Norsku probíhají, součástí budou i agrární reformy, s trochou štěstí (RT) * Komisař LP OSN odsoudil útok na Britskou dětskou hvězdu z Pakistánu, (dětskou aktivistku, chcete-li, nic nenamítáme) a dále urgoval v Sýrii něco kolem dětí, zapomínaje na příměří a podobné "okrajové a technické záležitosti" * Karzájí označil přítomnost dvou zahraničních členů v pětičlenné volební komisi za kolonialismus * Několik Korejců a Malajců se utopilo při nebezpečné záchranné akci na ot. moři * Kjotský protokol se rozpadá - analýza ruská diplomacie *
 4. Turecký MZ v Pátek vyzval Damašek a FSA k respektování Brahimiho výzvy příměří k Eid al-Adha (svátku obětování), Íránský prezident taktéž, ovšem dodal, že je již na čase přejít k dialogu, a tak bez vnějšího vměšování zpřístupnit pro obě strany přijatelné východisko. * Davutoglu: "Arabská liga, Turecko i Írán podporují Brahimiho návrh na vzorné příměří" (dodal, že mluvil s Íránským protějškem) NNA * MZ Sýrie: sankce EU pouze dokazují, že unie v konfliktu straní, jak již předvedla mediální i politickou podporou (zbrojní, propagační aj. podporu ministr neuvádí) * Letadlo nevezlo zbraně, Rjabkov s odkazem na dobré vztahy Ruska s Tureckem *
 5. Role ICC: rozdělit *alespoň* dle kontinentů, u států projednávaných v BK by ICC měl fungovat v zvláštním režimu, vůbec, jako každý jiný soud (rs+) - lokální soudy nejsou dokonale odděleny od státu, takže se skrz ně může stát (nebo kdokoli) do sporů vměšovat, a dělat, že nic * obecně by neměly být souzeny osoby z území, na kterých nebyl ustaven parlament, nebo kde "figurují" dva parlamenty, takže souzené osoby by byly vždy schváleny vládou dané země: stejně jako OSN nemá právo přímo zasahovat na př. v Palestině, tak ICC by měl pouze žádat parlament nebo prezidenta k vydání osob, ale do té doby by ICC nemělo pronášet ani obvinění "pro potěchu veřejnosti", ani soudy. Jak může soud ještě bez zatykače "promlouvat o povaze činů toho či onoho?" a jak může bez svolení té které země vydávat rozsudky? ICC by tedy nemělo v Sýrii zatím vůbec nic činit, nevím co má soudce společného s pokračující rvačkou. Chce-li je soudit postupně, určitě nevyhraje ta strana, u které soud začal. A co chce potom soud soudit, než důsledky svých akcí? Obecně pak ty země bez parlamentu uvádím proto, abychom se vyhnuli situaci, kdy zkorumpované ICC by sloužilo zlotřilým zemím k štvanicím na územích "bezvládí."
 6. Amano, když říkáte, že v IAEA nejsou žádní "teroristé ani sabotéři", už víte, kdo řídil možná staré, ale nedořešené, úniky informací? Nehledě na to, že jsou zde asi i nové? A proč nepředáte Íránu listiny s obviněním žádá-li to? Zavazuje snad mlčenlivost v citlivých informacích členských států NPT k utajování identity vnějších žalobců? Není toto sabotáž, podsouvat předpis o mlčenlivosti do sektorů, kam nepatří, a ponechat tak Írán zcela bez práv vystavený neoprávněnému nátlaku (protože předložením listin Íránu se zruší cykličnost obvinění, což je proč Írán přistoupí na šetření obvinění až po předložení, což je jediný důvod, proč EU zvyšují ilegální sankce). Není taková lež, že nemůžete ty složky zveřejnit sabotáží, a sankce terorismem? * Péres: výborně! Ale chce to popořádku: nejdříve revoluce v Tel Avivu, pak v USA... rozumíte? * Rjabkov: nátlaková skupina na Írán G5+1 "realisticky už v listopadu"
 7. Metody PsyOp pro tisk jsou zcela převzaty z reklamního průmyslu. Stranořadí, manitopologie, sugestotypografie, informační symetrie (nejen-okénková protilehlost na listě) jsou vědou rozvinutou v reklamním průmyslu. Je též skoro jisté, že chce-li náš agent v cílovém státě zmapovat informační činnosti na místním obyvatelstvu proti státu (našeho agenta), na př. jak vypadají strategie, zaměření a obsahy propagandy proti Číně, nebo který stát je dobírán pro které publikum, stačí se vydat s úplatky po nejlepších reklamních agenturách. Jejich zaměstnanci totiž se stoprocentní jistotou udržují čilou komunikaci s vojenskými, státními, zahraničními i krypto-elitářskými subjekty. Jediný vážný zádrhel je, že ta část těchto pracovníků, která manipuluje stranořadím jako informátor neposlouží, a také, že většinu zakázek ve většině států zpracovávají pobočky ultravelkých korporací, které si zvlášť na svou reklamní vědu dají pozor. Za pokus to ovšem i tak stojí, s jistou rezervou a opatrností. Anglofonních korporací -
 8. "Vůdci kapitalismu se dlouho snažili zaset zrno nenávisti mezi národy, aby mohli rabovat - ale dnes je jejich cesta na konci" - Mahmúd Ahmadinežád
 9. Proč se k nám "za komunismu" nedostávaly informace "ze západu"? Tak o ty tu nouze nebyla, ale pokud tím myslíme "názory" cirkulující v státním tisku na západě, na př. BBC, NYT, WP, FT, AFP a pod, pak lze říci, že se k nám informace ze západu nedostaly, protože na západě nic takového není. Jistě, krom západního disentu, ten ovšem naše "nová" oficialita rozhodně nepřišla do svých křesel ani zmínit, a generace "mladých z šedesátého osmého" dodnes v podstatě nevzala existenci a rozměr tohoto disentu v potaz. A abych reagoval na štvavý zahraniční tisk z r 1969: to rozhodně není pravda, že na západě "mohou media nastolovat otázky, a tvoří spolu s odbory protihráče vlády." To, že někdy BBC aj. "vytáhnou" něco na vládu, je od těchto mediálních subjektů pouze potvrzení neudržitelné šeptandy. Už si to o ministrovi šeptá i prezident s číšníkem? Dejme se tedy do toho divadla: "To vy, pane ministře!" - "ó vy proklatá média!" atd. Je to tedy spíše záchranná brzda médií, aby si je čtenář příliš nespojoval s vládou: protože - až po určitou mez média danou proti-vládní informaci nikoli "nevědí" ale "neřeknou!" A to je zlaté pravidlo, které pan "Krul" ve svém PsyOps s buřinkou tak rád a šikovně přehlíží, ve své reklamě na kapitalismus po anglicku, těžící z rétoriky na téma Varšavská smlouva a Moře. Na západě byla a je totalita, a zde byly pouze uzavřené hranice, a to navíc pouze na západ (ověřit zda bylo možno r. 1969 předplatit tisk "My 69" zasláním kupónu na adresu Gorkého 24, údajně MF, kupónová distribuce PNS).
 10. Mimochodem měním názor. Veškerý současný tisk v ČR lze číst. Ale pouze nůžkama. Tak na př. 21. století: z každého výtisku zhruba jedna stránka informací z vědy a špionáže, 100+1 zhruba totéž vč. historických a kulturních informací, ovšem též nutno říci, že vedle skrytých úniků (nůžkama) je v 100+1 většina dat nejen odpad, nýbrž propaganda - co ovšem čekat když se časopis zaměřuje na překlad ze západních deníků? Obecně jsem zatím z jedné igelitky tisky vyprodukoval šest hromádek drobných výstřižků: propaganda, kulturní válka, věda, příroda (zhruba šest obrázků z celého stohu výše zm. časopisů), kultura a historie (většinou pouze archeologie písma a války), bohatí, reportáž-špionáž-mikrografie, a další dvě minihromádky osvětlující významně HIV (Kolumbus, Drony) a globální ekologické faktory (oteplování předznamenává dobu ledovou: výsledek pianalyse), a poslední samozřejmě hromádka ukazující postupy ČS médií od r. 1969 dodnes, resp. rozpad ČSSR a výsledné snahy vymazat Čecha jako takového.
 11. Čečensko byla kapitalistická válka západu. Poté co Nikaragua mikrošpionáží přeskočila z časopisu Fotografie (88) do časopisu Zahraniční zajímavosti (93), bylo třeba hodit všechny války na mapu (což je jediné na co se kapitalista zmůže, chce-li se utkat v pacifismu - ve veřejném mínění). Před tím tedy, než se zdejší protiválečný kult změnil v kult apologistický až pro-válečný, časopis jako stimul posledního tažení socpacifzmu odsoudil - opravdu "již všechny" - války a uzavřel, že okrajem rovnostejnosti obou velmocí (což je názor velmi odborným násilím zavedený, nutně pro repolarizaci po 1989, nikoli však podložitelný), se všechny války točí: kolem horstva! Jinými slovy: ale copak, že SSSR bylo mírné, ani Rusko není mírné (ššš), hle Čečensko, tak vidíš občánku, i Rusko má svůj "konflikt," a třeba oprávněný, jak Rusko tak USA jsou stejné (oku oku!) navíc Čína Tibet. Jsou stejné, takže proč je tolik válek? Vždycky na horách! (Nemá-li USA prsty v Čečensku, patřím na šibenici, PI)
 12. Vuk Jeremič (prezident základního shromáždění OSN, za Srbsko): "Jugoslávie, politický předchůdce Srbska byla velmi aktivní na mzn. poli několik celých dekád. Také byla jedním ze zakládajících států OSN. Koncem 80 a 90 let stala se Jugoslávie poslední obětí studené války - a byla vnitřními nesváry rozbita na dnešních 6 zemí" ... "věříme, že pro řešení současných problémů nabízí OSN nejlepší půdu" (hlouběji v rozhovoru na str. OSN se dočtete, že pokladna prezidentské kanceláře OSN je prázdná: člověka překvapí realita orgánů a "stav charity" přímo v OSN). Na konec se dozvíte, že Vuk hraje aktivně tenis, a Ban je posedlý fotbalem. Jistě - nikoli americkým!
 13. Nový typ štěnic používá geneticky tištěnou elektroniku, napojenou přes diamant na běžné dráty, a baterie s lithiovým gelem. Dohromady tedy musí každá špionážní buňka nakupovat pouze dráty a mikrofony, což je činí ještě nenápadnějšími (zvláště když mikrobaterii používají kvůli kapacitě v makroprovedení). Infekční BIS kandidátka používající heslo "pravdivé informace" pro šíření ohavných lží měla přístup právě k této kompletní technologii.
 14. 19. srpna 1975 - teroristický útok na ČS letadlo?
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama