NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 26.10: pokud se, co říkáte, křesťanům děje, mohou za to mocní západu, platí i u Rimšy

26. října 2012 v 16:30 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
  1. Lavrov: IAEA nedostála své povinnosti zajistit dodávky 20% obohaceného uranu pro Tehránský lékařský reaktor, Ahmadinežád říkal, že by radši tento typ uranu importoval, protože jeho výroba je extrémně drahá. Navíc USA sabotovaly iniciativu Turecka a Brazílie (Silva/Erdogan) a porušily svůj slib, že budou tento typ do Íránu dovážet. Krom toho Írán vyrábí 5% palivový, jehož výroba je pod dohledem IAEA, a není o ní vlastně ani řeč. * Jsou-li sankce, tj. blokáda, dle mzn. zákona aktem války, pak se EU otevřeně účastní dvou agresivních válek, z toho jedné občanské, což je zvláště zavrženíhodným zločinem zahraniční politiky EU. * 19 Íránských rozhlasových i televizních stanic v EU zakázáno, z hlediska IRI jde o deprivaci národa o všechna jeho práva, z hlediska občanů EU tak jde o informační cenzuru celé jedné hemisféry globu, a to pouze z propagandistických důvodů agresivní války EU proti Íránu
  2. UNHCR zanechá pro př. příměří v Aleppo 10 tisíc rodinných ne-potravinových balíků pomoci (UNPR) * USA trvají na trestu smrti, Lichnštejn se poptává po legálních důsledcích nových principů, Rusko navrhuje vyšetřit "mučení v boji proti terorismu" - tedy, jako obvykle: užití ve válkách (na př. mise NATO v zahraničí, jiné totiž v historii NATO nebudou), UNPR * Španělsko, Německo, Čína, Turecko a Itálie představí produkci a techniku v zemědělství na festivalu v Tabriz (prov VA, IRI), IRNA * Sabotáž v Kartúmské zbrojovce Jarmúk, RT * Na jednání v Darfuru souhlasí rebelové i Kartúm na mírovém procesu (mediátor Katar, vedle Palestiny) * Írán zdůrazňuje chladnou hlavu v IRI-EU vztazích a podtrhuje regionální trhy pro opětný růst eko. EU. Švédský vyslanec Tyler předal Salehimu svůj podpis a potvrdil připravenost země pro rozšíření zz vztahů. (IRNA) * Pakistán žádá Indii o spolupráci v protikorupční akci zaměřené na pašeráky teroristů v Pakistánské armádě (pi:IRNA) * Muž a žena byli zraněni odstřelovači v Syrské ulici v Libanonském Tripolisu (NNA) * Řešení Kašmíru bude velkým úspěchem vztahů dvou zemí, na který lid Pakistánu i Indie přistoupí, a který ocení, na rozdíl od dosavadní směsi iluze a pokrytectví (NiW) * Damašek ani opozice prý Brahimimu nemohou dát záruku za příměří příští týden, obě strany je ale nepovažují za nemožné * Jordánsko, Zaatari: uprchlíci pálí stany, chtějí totiž karavany (pokud nemáte 5350 karavanů, bylo by spravedlivější vyhradit ty stávající pouze sirotkům a lékařským i samo-organizačním účelům) * Reformy v Kuvajtu a Ománu (NNN) * Etiopie neustoupí z prosazování míru obou Súdánů * Jižní Korea vyfoukla Namibii hostování birokratické olympiády,
  3. Zadávací mechanismus KLP (komisi LP OSN) by měl být kontrolovatelný, tj. zadání bodové, odpověď pak dekanonizovaná, co bod to číselný odkaz na precedens či metodu a nebo odvolání k žádosti bodu a) pro členitost b) pro chybějící mechanismus, tj. takový, jehož součásti musí být prov. nez. na př. odhlasovány c) s přesměrováním (hint na jiné odd. resp. mzn. zákon, resp. instituci)
  4. Ze zpráv vynecháváme záchrannou akci na Filipínách, přestřelky Tel Avivu a Hamasu a Romnyho a Obamovy cynické řečičky o Pakistánu.
  5. Svoboda slova by neměla být užívána k podněcování nenávisti - Súdán (hodí se i proti eskalující propagandě proti Češství a KSČM, čehož se dnes široké spektrum médií dotýká se stejným odporem a ironií) * Alžírie: jednání o Mali v Bamaku úspěšné - všechny strany podpořily plán řešení, Egypt totálně souhlasí s plánem Alžírie(Amr/Medelci), APS * Britové budou do 29. zkoumat Alžírské turistické portfolio * Příštích Alž. voleb se zúč. 52 městských a 51 provinčních stran, vč. kandidátů na nezávislých listech. Premiér naléhá na neutralitu vlády k volbám potřebnou. * OSN varuje Mahřebsko (Al., Mauri., Lby., Maroc.) před nálety kobylek (APS/UNPR) * Premiér Sahárie uzavřel, že rozmanitá mzn. účast na 7. konferenci odborů a uspořádání kulturně-uměleckého festivalu by mělo stačit těm, kteří považovali region za nebezpečný (APS) * Rusko: "opozice používá zbraně z širokého okruhu produc. zemí, těžké a sofistikované systémy pak převažují z produkce USA" - NNA * Ministr svaté války zemědělské uvedl, že česnek je zcela navrch statistiky exportu, i když rozinky mají též "lví podíl." Průměrně export získal z 1 Kg kolem 30Kč. IRNA * Mozambik optimistický v zemědělství (NNN) * Zemětřesení bez vážnějších následků v extremně koloniálně pojmenovaném státě (RT) * Třetí upálený tento týden v Tibetu. Obvykle žádají návrat svého dalajlámy z emigrace (pi:RT) * Titulky z Íránských novin: Asad vyhlásil obecnou amnestii, ALE (Tehránský deník), Ministr ropy: můžeme zastavit prodej ropy (Mezinárodní zápisník), Prezident kritizuje politiku nátlaku (Resalat), Železniční projekt 1000km startuje během roku (Iran), IRNA * Německo odhalí sochu obřího Bulhara též v Bruselu, ehm, že? (pi:RT) * Iran dosáhl během svého zápasu o nezávislost statu respektovaného národa - bývalý vyslanec Pakistanu do Emirátů (IRNA) * Pokud se WSJ ptá, kam se z žonglerského utkání amerických "kandidátů" vytratila Indie, pak se naopak ptáme, kam se vytratil Irák, ve kterém mají USA četné nevyřešené závazky po ohavné genocidě, a následné ponižující dekádě, kdy se američané v Iráku chovali jak v jednom velkém Gitmo. * Bagdád, granát a sebevražedné auto: 8/25 obětí, časně ráno, NNN * Nemyšlené řešení (i když asi již zcela nemyslitelné): připojení Palestiny k Egyptu. * Návštěva Katarců, re: Abbas - Naopak! Tím ten váš tichý statut quo Sání rozsek, a dal Palestině jasně najevo, že je třeba se sjednotit za jedním ze dvou (? mocenských) soků (samozřejmě považuji za zcela nepřijatelný výrok děkana FF-UPO, který nejen, že osočuje všechny politiky z čisté touhy po moci, ale dokonce tvrdí, že všichni, kdo "tam" chtějí být, touží po "ovládání druhých," takový pohled na společnost již hraničí s poruchou osobnosti). Dále už nevidím, ale komentář sionského Záhoře jasně ukazuje, že i ten Abbasův je spíše škodlivý, ačkoli nikoli významný z ideologického hlediska * Zvládne někdo zpracovat graficky účinek Nežádových návštěv na Afganistan podle různých patol. jevů a jj. četnosti?
  6. Tvar hranic a schopnost sousedského a tím i -národního soužití- nemá "pevnou oporu v historii," (i) ale není ani výsledkem (ii) "obsahu prezidentských knihoven," a není ani "co všechno občané vědí na národy celého světa, oč by se pak (iii) opírali" (k tomu nejsou nahodilé konflikty ani dost závislé od logiky!) Spíše jde o P-strukturu regionálních (iv) zvyků a stereotypů, ke které patří i určitá -aktuální sada- (obyvatel národa) -o jednání- s jevy jiných národů (a historie), tedy něco, čím se (iv) vypořádáme s těžkostmi dneška i včerejška (iv) v přátelství a míru se sousedy. A pak samozřejmě ty ošemetné, kolísavé buly a vše neustále destabilizující vlády.
  7. To, že jsou mozaiky v Tel Rechově "pozdější datace," je stejnou lží, jako, že tamní včelíny nejsou filištinských. Proto se to město jmenuje Řeckov, a proto kulisa na pilátském procesu je z řecké architektury. Ne nadarmo říkal Nýče, že Pavlova doktrína rozbořila podle Řím. * Vyjádření moskevského patriarchy mi přijde dosti nefér, k mnoha jiným jevům, a přinejm. přehnané. Mluvíte totiž o zemích, ve kterých operují již staletí "křesťanské" armády Evropy i Ruska (řekněme). Přidejte bratrství Vatikánu s vojenskými drenážemi po pralesech, sektářský charakter propagandy vojenské i propagandy lidských práv (separatistů, kontrarevolučních monarchistů nebo anexátorů). Běžným malým lidem nejsme oprávněni mentorovat o oddělování náboženství od moci. My jsme ti destabilizátoři (platí rovněž -100), viníci, kolonizátoři a nezávislí přidružovači, garantéři - pokud se co říkáte křesťanům děje, mohou za to mocní západu (Rimša též), a neméně křesťané západu, co vy na to? Tamní provinilci jsou již pro toho, kdo vidí příčiny u sebe - v kauzalitě. A chcete-li přesto na ně zapůsobit, jak Vám zní: "jako umírněná frakce křižáků, inkvizice a vyhlazovačů jiných kultur, tj. dobyvatelů, dovolujeme si požádat duchovní nepřátele, aby zjemnili důsledky našeho humpoláctví na našich souvěrcích..." Mluvme o příčinách: zaniklo snad již to, co reprezentují křesťané na východě? Nechci diskutovat o předsudcích a vinách. Bavíme-li se o vinách muslimů, nebo jak uhlazujete "muslimské nestability" na životech křesťanů, zaniklo to, co symbolizuje křesťan pro veškerou ne-křesťanskou kulturu? Zanikly případy indiánů, majů, alexandrijských knihoven a řekněme i germánsko-britského vyvražďování migrantů? Myslím, že pokud chcete na př. na okolí Rimši ukazovat, pak začněte někde u majů a v alžírii, nebo u Troye Davise. Jistě, příroda tu ukazuje na Rimše svůj Stalinismus. Jenže ten je efektivní, a my nejsme ti, kteří do toho mohou zvrchu zasahovat, jak se naopak dušují naše deníky (globalizace jako lepší dohled na nešvary starokultur, výslovná doktrína z Reflexu, Rignier Axel Springer).
  8. Od otázky, jak se povedlo Brahimimu navázat kontakt s opozicí vedle unilateralnosti, kterou v značné míře realizoval IRI dostáváme se k Davutoglu, že viceprezident je slušný člověk a Damašek i opozice se na tom shodne. Tu však začíná právě to divadlo. Tedy to které už skončilo. Saud, zatímco o Kataru a Kuvajtu stále slyšíme - investoval dávno, čile reformuje, to ale jistě i Katar a Kuvajt. Základ však byl víceméně symbolický: Bahrajn. Malou reálnou překážku regionálnímu porozumění dosvědčoval věrně "od počátku věků" Pakistán i Turecko, Indie i Egypt, vlastně především Turecko-Írán bylo vždy vodítkem reálné váhy v regionální rovnováze. A konečně s reformním poklidem mezi Saudem a Íránem nad Bahrajnem přišla i perspektiva pro Saudské, resp. Kuvajtské investice, když jsme u krůčku od nedůvěry. Ta tu tedy byla, a rovněž potřeba petromonarchií udržet své ropou nabité země na nejpevnější geopolitické půdě. Vedle vytrvalé demokratičnosti Iráku Kuvajt vsadil krk na repolarizaci globální strategie, čímž vlastně dochází ke koordinaci petrovelmocí, zatímco Írán startuje (obecněji) se Srbskem a Kongem reformy OSN. S investicí do Asie a analytickou reformou nutně přejde váha analýzy pro OSN, bude nastolen zjednodušující zákonný režim, a poslední naděje bývalých privatizátorů OSN o "vládě specialistů" se rozplynou - OSN však již teď není tou záštitou imperialismu, "dle chuti" - a s Asií podloženou zlatem dojde na očistec svatouškovského západu - (tím nemyslíme nic jiného, než procesy s příslušníky a veliteli NATO, prezidenty USA apod.) - a toto zúčtování již začalo! Emír-vezír pořádně nakopnul "zádrhel" v Palestině (budiž jeho vinám prozatím ustoupeno) - zatímco "naše" - západní media - v poslední agonii opakují jakousi náměsíčnou mantru "Islamisté v Egyptě." Minulost v kostce? Saud - a monarchie byli dlouho v kleštích západu: z jedné strany malými krůčky diplomatické taktiky byly postaveny vzájemně proti IRI a různé neviditelné kleště v podobě sankcí, vydírání a ropovodů, zjm. prostřednictvím (a na půdě) Tel Avivu, byli monarchové nuceni následovat NATO i do pekel - a že krom této cesty nenabízí NATO ani "svým" nic (elitám). Jenže drobné vazby v regionu nakonec nabalily se jak lavina, a ukázaly regionu rozumnější cestu. Lze tedy z hlediska IRI, IZR, a PAL mluvit o principielním happy endu.
  9. S. Kučerová / OK * Ta řada anti-letopočtových hnutí se Vám povedla - ale značně ospalého a rozladěného člověka ta opakovaná otázka "Máme se stydět?" k letům #68,#45,1918, i 1415 omrzí, a sklapne anti-letopočtář se slovy: "Máme se totiž paní autorko stydět za to, že jsme Češi!" čímž jsme zpátky u zákona revoluce, který jasně říká, že kontrarevoluce z roku 1989 přivedla k moci oligarchie a elity a do života schémata a hodnoty: z druhé republiky. Takže spíše než Vaše de facto relativizace na "to naše české anti-letopočtaření," by mohla mít ten účel, abychom neprohlédli, že: OSVĚTU nám dělá ANTIČECH.
  10. NiW: Kenedy stáhnul protiruské jaderné hlavice z Turecka a Itálie, a slíbil, že USA nikdy nzú na Kubu, poté co vystupňovaná paranoja pentagonu (vždy způsobená nedostatkem informací z Evropy a nedostatkem inteligence díky obřadnému nacionalismu) naplnila letadla usaf jadernou zbraní a vyslala jejich nosiče na Kubu. Rusko udělalo naprosto stejný tah, ačkoli s ponorkami to příliš nevyšlo (sic), a Fidel se dokonce chtěl zařadit mezi nepřátele Nagasaki, což později veřejně zpytoval.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama