NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 10.10. OV v Sýrii znamená, že obě strany NS zajistit mír na hranicích

10. října 2012 v 15:05 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
"Kdo se snaží, zaslouží si pomoc" - K Addo-Osafo, Ghana


 1. Celistvost Turecka a Sýrie zásadní pro klid a mír regionu - nMZ IRI pro Afroarabské věci * UNHCR hlásí příliv stabilních 600 lidí za den, otázkou je počet táborů a další kapacita která uprchlíky pojímá, tj. hotely, známí, občané a města. * Vypadá to, že poté, co se činnost OSN k dění v Sýrii normalizovala, činnost čistě iracionální se prostě přesunula z počtu obětí, incidentů a zbrojení na hranice: kde bude opět v první řadě osočován Damašek. Že je v Sýrii občanská válka znamená, že obě strany v Sýrii nejsou schopny zajistit a ani respektovat bezpečnost pohraničních obyvatel sousedních zemí. Stejně jako obě strany nejsou schopny bez konstruktivního a spravedlivého přístupu bezprostředně sousedních zemí složit zbraně a zastavit bezcílné vzájemné vraždění zasahující i majoritu občanů nepreferujících žádné vítězství než jakýkoli mír. Proto nelze jednu stranu dobírat si pro stav na hranicích. Těmto incidentům lze do jisté míry předejít, ale rozhodně nelze napřed požadovat "pořádek na hranicích" a potom pokud vůbec, okamžité ukončení jejich třenice. Kdo donutí obě strany složit zbraně a komunikovat spolu, a zbavit se třetích militantních stran a efektů jejich anarchie, ten si zajistí mír na hranicích. Kdo vpadne a pomůže jedné straně, vybuduje si pro další dekády val nenávisti mezi občany regionu, a v dohledné současnosti bude zodpovědný za miliony životů od Alžírska až po Pakistán, o Africe ani nemluvě (Mali/Libie) * Erika Feller: děkujeme, že jste si všimla jak Západ vymetá s uprchlíky. Chce to dokola stavět vedle sebe ty vzorné, a na př. Romové ve Francii a Italsko-Francouzská reakce na Libii až do EU * Joe Bidden: kontrolami letadel pouze vážete pozornost těch, kteří by si jinak všimli, že nejdestruktivnější přítok zbraní je přirozeně po(d)zemní přeshraniční. Nadto ještě jednou podporujete jednu a osočujete druhou stranu z ilegální činnosti. Nad touto ilegalitou jistě - visí nekonečný teoretický otazník. Nad trojnásobnou ilegalitou vaši žádosti na mzn. úrovni po Iráku však žádný takový otazník nevidím!
 2. EU dala letos již 10 mln dolarů na UNICEF pro syrské uprchlíky a jejich hostitele * Írán varuje Tel Aviv, že jeden útok na jaderná zařízení stojí deset tisíc vojáků * Alžírský exprezident Čadli Bendžedid podlehl v sobotu v 83 letech své nemoci (NNN) * 132 letá Gruzínka Antisa Chvíčava nar. 1880, možná nejstarší člověk planety (?) zemřela, tisíce lidí se zúčastnily pohřbu, zatímco njn. západ se zabýval - (RT) * MV IRI: Muslimové všech zemí bdí nad svými povinnostmi * Írán odsoudil bojkot svých úspěšných vědců ve světě * GMO nenachází v OSN fundovanou a objektivní deferenci (NNN) * Indie odsoudila Habbermanův mlýn II a Vývoj francouxého umění * Ještě stále je vhodné období pro PR populismus opozice v Sýrii? (Jednotky Saddáma Hussaina?) * Poslanec IRI: Krok USA ohledně teroristické skupiny MKO nic nezmění. Naopak svědčí, že zahraniční politika USA je čím dál více kontraproduktivní, a pracuje s kriminálními prvky * 93 poslanců žádá prezidenta Ahmadinežada o rozpravu k Forexu (NNN) * Rafsanjani nebude příští rok kandidovat na prezidenta Íránu. "Nic mi v tom nebrání, ale necítím se připraven" * IRI a Indie budou kooperovat na malých elektrárnách - náměstek Enermini pro vodu a vodní energii * Rafinovací kapacita Changiranu (Šahid Hašeminežad) naroste na šedesát milionů kubických metrů po instalaci sladiče (IRNA) * Ve čtvrtek (19.) 7. vzájemné konzultace UAE a IRI * Mahmúd: všichni oficiálové jsou k službám národu! (Pondělí) * Tč. se IRI zúčastnila 28. výboru OIC pro ekono-komerční kooperaci (OIC/organizace islámské spolupráce) * Prezident blahopřál íránskému fotbalovému dorostu pro kvalifikaci na Sv. pohár * Námořní velitel podadmirál Saijári potvrdil připravenost sil pro prezenci v Indickém, Pacifickém, Atlantickém oceánu, stejně jako u Jižního pólu * Sankce národ nerozvrátí!- Adž. Chamenej (IRNA~) * Írán, Japonsko a Indie budou kooperovat v civilním letectví (PIDEZI) * Provincie Mazandaran za poslední pololetí exportovala dvě kilotuny rybích produktů do sousedních zemí (IRNA) * 350 mln lidí bez ohledu na věk a pohlaví trpí depresí - Ban (IRNA/UNPR) * Rostovský horník zemřel v nemocnici po neštěstí v dole z r. 1958 (RT) * Tel Aviv sestřelil Americký dron za což si odnesl smích Teheránu (RT) * Hladovkář v Bahrajnu - neúspěch právníků (RT) * právní poradna pi: Svržený prezident Malediv viní vládu z politického pronásledování * Militanti zabili množství egyptských vojáků v horách. Probíhá-li větší operace konvergující se zájmy Tel Avivu, množství militantů narůstá nutně rychleji (pi:nna:rt) * V pátek se udílí Hitlerova cena humanity * Řecko přivítá Merkelovou zatčením odborových předáků * Turecko Kurdská válka pokračuje, zatímco Irák tyto problémy vyřešil politicky, bezpečnost Iráku stabilní, Turecka klesá * 10 Afghánských studentů zatčeno v Kábulu, pokud nebudou předáni ani konfrontováni s jednotkami čehokoli USA, pak jsou demonstrace studentů kontraproduktivní (pi/rt) * Země věznící jiné rasy a ovládaná sektářsky pronásledujícími silami odvolala premiéra, Írán poděkoval ve věci rukojmí v této zemi všem ... (NNN/RT) *
 3. Apartheidní aktivistka Suu Kiy už nechce být pravou rukou prezidenta, už chce být prezidentem. Prý ji v tom ještě brání ústava, což ale nemusí být problém! Když budou lidi chtít, což se výslovně netýká Muslimů, ehm že, tak proč by její strana nemohla ústavu změnit? Volby jsou naštěstí až r. 2015, takže můžeme být za Muslimy rádi, že se do té doby nestane prezidentem někdo, kdo chce měnit ústavu podle svých mocenských potřeb, a kdo zakládá většinu své politiky na etnické nenávisti. Tolik k veleslavným dizidentům ze známosti pana PR-exotického aktivisty Havla, známého ve světě svým anti-koloniálním mlčením (pi/rt/abna/mhb/pra)
 4. DNA tkáně jakého typu? Sidney 19/září? Přepadení bez výzvy vtržením do bytu je de facto poprava, de juro neopravňuje k zastřelení ozbrojeného. * Dříve fašisté zmasakrovali menšiny a židy, dnes v podstatě totéž, jen mají pod hákáčem napsáno "ochrana židů a revanč"
 5. Dalších 10 raněných Rafáh, na př 1x 4 měsíční děvče (NNN) * Vedle zrůdnosti "osadníků" se daří "nové válce" mezi Tel Avivem a Palestýny, na druhou stranu potěší, že jsou na obou stranách racionální lidé - alespoň v armádě tedy. Totiž: IDF zaútočily na dva militanty ze vzduchu, což je sice po vzoru USA v Pakistánu ohavné, ale budiž, jenže tak tedy IDF zranily několik dětí, na což PDF odpověděly (výslovně na ty vedlejší oběti) odpověděly výstřelem několika raket na vojenské cíle IDF, což dle XY policie pouze poškodilo majetek, a na to opět IDF odpovědělo zraněním dětí. Zrovna v tomto případě mohly PDF být moudřejší, a odpovědět na policejní humpolárnu typu Pakistánské drony politickým prokletím! Někdo musí být moudřejší, i když je cyklus odpovědí na každé straně seberacionálnější!
 6. Boružerdi: 48 Íránských rukojmí v Sýrii (NNN) * Hasan Kaškavi z parlamentní komise pro vystěhovalce a konzuláty uvedl, že ministři zahraničí Turecka, Kataru a Sýrie slíbili, že udělají vše, aby nedošlo k naplnění výhrůžek co se týče 47 Íránských rukojmí (IRNA) * Na pozadí tohoto berme v potaz, jaký typ propagandy šíří USA svou "diplomatickou prací" v Iráku: že všichni Íránci v Sýrii jsou "žoldáci z Íránu." Takže USA takto ohrožuje veškeré civilisty cestující z Íránu do Sýrie, a to i přesto, že tito brzy bývalí zásadní spojenci USA v regionu se mohou přetrhnout, aby pak výsledné rukojmí mohli osvobozovat.
 7. Explose na ropovodu v Turecku zastavila Íránský gasimport (IRNA) * Gazprom vyhověl Turecku a navýšil dovoz ropy z 30 na 48 mln metrů kubických za den (RT) * Výbuch se udál v provincii Agri, brzy ráno v Pondělí. Tč. nebylo možné dle Tureckých vládních zdrojů možné vyloučit sabotáž.
 8. Na oněch 80 a 54 % ve volbách Bolívarské Republiky vidíme, jak fungují vkk média, jak se jich zbavit, a jak toho využít pro samotné volby (zabývala-li by se propaganda těmi 80, musela by i těmi 54 následně - tak radši mlčí zcela, což se jistě teprve hodí) * MZ IRI Ali Velký Salehi blahopřál Čávimu k znovuzvenezvelení
 9. Nepokoje v Súdanu pokračují, ač se to obě strany pokouší skrýt (NNA) Poté, co se CIA a korupčníci v OSN snažili dobýt Kartúm a občané USA a UK se v tom začali hrabat, nastrčily tyto organizace "referendum a samostatnost," což mělo pouze odstínit pozornost od naprosto neměnné reality boje militantů SPLM-N proti Kartúmskému režimu. Vedle pádu letadla tak je ještě krycí útok SPLM-N/CIA na kancelář UNICEF v Súdánu (RT) Což má snad někoho přesvědčit, že OSN je jednolitý artefakt nezapojený do aktivit SPLM-N. Není, OSN je zkorumpované a složky v Súdanu i v Nujoku pracují proti režimu v Kartúmu (pi/alt/snow)
 10. Somálsko stále nepřehledné. Ovšem pokud je prezident jednající s Keňským prezidentem tentýž prezident s kterým IRI jednala o humanitární pomoci, a pokud jsou cia robovraždy v Somálsku neautorizované AU (!) pak vše spíše ukazuje na desorganisaci informačního oddělení Somálska popř. přítomnost nevhodných elementů spíše v okruhu Mathaba než kolem Aletho (?) Obecně: byly nějaké pokusy AU jednat s Šababem, ať už si o něm cia říká co chce? (MLR)
 11. Senát USA označil špionskou administrativu za přebujelou, resp za tunel, a reporty Domácí Bezpečnosti za dementní bláboly, jejichž cena rozhodně není ekvivalent 93 tisíc Lobkovických paláců za rok.
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama