NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 31.10: agenda spolků, které odmítají výsledky II. sv. války, je úplně tím samým hnutím, které již jednou odmítlo výsledky I. sv. války, z čehož, jak víme

31. října 2012 v 13:39 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno

 1. "Íránské koberce, umění a průmysl jsou fantastické a nevídané v celém světě" - Čínský ministr (IRNA) * "Náboj mladých, moudrost starých, takové vedení potřebuje Pakistán" - Dopis inženýra z Islamabádu v reakci na festival v Panžábu, (NiW) * Imran Chan (PTI) zadržen a ponižován letištní ostrahou v Kanadě pro své politické názory v Pakistánu. Kanada samozřejmě za přednější než lidská práva považuje nedotknutelnost svátosti CIA všude ve světě * Súdány nalezly prostor pro další koordinaci, byť se Tel Aviv snaží... (NNN) * Botswana: "fauna před vyhynutím," Prezident * Přechod v Rafah byl na svátky otevřený * Kuvajt volá po odsouzení náletů na objekty Súdánu, Írán po míru v Gaze (IRNA/NNN)
 2. Gauck by si měl předně uvědomit, že jeho "sudetská maličkost," čili agenda spolků, které odmítají výsledky II. sv. války, je úplně tím samým hnutím, které již jednou odmítlo výsledky I. sv. války, z čehož, jak víme, vzešla druhá se vším všudy. Vedle toho jsou odsunutí němci vesměs ostudou německého národa, a ti, kdož jejich agendu posunují stále vpřed nejsou jistě čisti ani před zákonem, neboť jejich agitace vedla ke dvěma válkám, a několika genocidám. Jak může litovat v Lidicích a vměšovat se za zájmy skupin, které viní český národ ze všech zločinů druhé světové? Chce-li pan Gauck mír v Evropě, nechť jednou provždy sáhne na tuto egocentrickou mánii revizionistických ublíženců, z řad nejhorších zrádců a vrahů. Nebo hodlá německý prezident také revidovat Postupimské výnosy? Ovšem, co bychom chtěli od katolíka a antimuslima, snad ne hodnoty míru, rozumu a respektu k uzavřené minulosti. Ba ne, "až bude čas," zreviduje nám Postupim, Klaus-Kohl smlouvu, a hned nato hranice, právo na majetek a občanství, a třebas také dostaneme před Hajlstagem černou tůňku, pro změnu. Když už nám tu tatíčkové Háro a Šperhák zrevidovali Československo až do rádoby vznešeného baroka. * Špionážní letadlo nemělo kameru, zato odhalilo další prázdné, naduté a tunelářské tlachy imperialistického vojensko-průmyslového komplexu. Další tlachy totiž vedle americké robotiky, kamerových systémů, strategických think-tanků, dronů v boji proti terorismu, neviditelnost stealth, opravdová činnost NATO v Libii atd. Tak v této řadě se nefunkční letecká obrana USA, EU a Tel Avivu perfektně vyjímá. Na to jsme ovšem Saudii upozorňovali! Do šrotu velkotechnika z USA.
 3. BNA: Afganský nejvyšší mírový koncil žádá taliban o příměří a jednání, protože několik podmínek, které ten si k tomu kladl je splněno, všichni cizí vojáci do konce r. 2014 zmizí, a tak taliban již nemá žádnou použitelnou záminku pro pokračování krveprolití. Taliban však trvá na destrukci, a jeho hlavní bos M Omer dokonce podtrhnul pokračování krveprolití i o svátcích. "Taliban nechce vyjednávat - kdo nechce vyjednávat, sleduje rozkladem a válkou pouze své vlastní zájmy, nikoli zájmy lidu!" * Velitel zbrojní buňky talibanu zatčen Af. bezpečností v Kapise * Afganistán odmítá vměšování ve věci Durandovy linie * Stovky brigádníků obnovují pistáciové lesy v Samaganu (BNA) * Premiér Ašraf odsoudil útok na mešitu, při které byly desítky raněných a tři mrtví, všechno civilisté, dle policie, a kdy byla bomba umístěna v nádrži s vodou poblíž vchodu, a k odpálení, dle ministra vnitra použita nelegální SIM karta, jako v 80% dálkově spuštěných teroristických útoků v Pakistánu: "útočník nemá respekt ani k hodnotám náboženským ani hodnoty lidské" (NiW,IRNA,NNA) * Pakistán potřebuje mj. balenou vodu, po posledních monzunech (UNPR) * Nálety na Gazu: 8 mrtvých civilistů, jeden voják. mMZ IRI R Mimanparaz žádá OSN k takovým krokům, které přeruší spirálu násilí s desítkami mrtvých Palestinců na konci (IRNA) * 2 vojáci a 12 militantů v souboji na dvě kola, prov. Chyber Paktunkva, Pakistán * Mzn. soud bude zkoumat spor Peru s Čile a dokumenty z r. 1952 a 1954 podepsané Ekvádorem (NNN) * Keňa, Mombasa: 2 zatčení, 2 zabití v přestřelce protiteroristických složek s podezřelými (NNN) * Jemen: úspěšný zátah vlastních sil na AlKajdu
 4. Prensa Latina sestřelena, protože její funkčnost znemožňovala sestřelovat agenturu SANA. Obě jsou nyní naprosto převážně ze hry. Nadto Mathaba značně skomírá, NNA přijatelně modernizovala rozhraní (PI) * "Maročtí duchové" shodili stránky velké fr. loterijní společnosti s poučkou o víně, lichvářství a kamenných modlách (NNA) * Útok zahraniční skupiny "anonym" na regionální stránky KSČM je samozřejmě státní podvrh, nejspíše BIS z počítačů MPSV, ehm, že (PI) * "Když lidé nalézají v tisku upřímnost a pravdivý a správný kriticismus, zaujímají správné sociální přístupy" - Ministr kultury IRI, Mohamed Hosejni (IRNA) * 19. festival Tisku a Tiskovek v Tehránu s účastí 830 deníků na ploše 51 tisíc metrů čtverečných, bude trvat ještě 4 dny, vyskytuje se tam údajně i ministr sociálních věcí IRI (IRNA) * Náměstek MK pro Tisk Mohammadzadeh: "IRNA má přijatelný impakt na jednostranné informační hegemonium imperialismu" (IRNA)
 5. NNA: "Únos Libanonského novináře dokládá, že je velký rozdíl v tom o čem a jak novináři v Sýrii píší, ale i v tom, oč více mohou jedni proti druhým riskovat" - šéfredaktor německého listu M Oxenrajtr - "Osobně myslím, že Damašek se k žurnalistům chová velmi otevřeně a přátelsky, v porovnání s druhou stranou" (která v tomto případě unesla novináře na zadokumentovaný pokyn nového šéfa AlKajdy, pozn. PI) * NNA: Ministr doufá, že unešený Itani je v pořádku a není ponižován, přesune tuto záležitost, přímo spojitou s AlKajdou a OSN mezi priority (NNA,pi) * OSN odsoudilo útok v Bagdádu, 44 mrtvých si vyžádal útok ke kterému se později přiznala AlKajda. Agentura AFP ráda přidá k informaci sektářskou dimenzi (NNA/NNN) * Humanitární pracovníci pracují v Sýrii se a skrz Syrský ČK - mluvčí Ban Ki Moona (UNPR) * K protiletadlovým stingerům americké výroby v rukou opozice: "další militarizace toho, co se děje v Sýrii je nepřípustná!", OSN * Kuvajt a další země regionu žádají mzn. komunitu o odsouzení leteckého útoku na Súdánské objekty bez ohledu na příslušnost agresora - v OSN již dvakrát "bez komentáře" - jediným podezřelým je totiž Tel Aviv, shodou okolností "absolutně bez komentáře" (NNA/NNN/UNPR) * OSN žádá Mjanmarskou vládu o bezodkladnou pomoc v přístupu do odříznutých, násilím postižených lokalit (UNPR), "180 obětí od července" - oficiál v Mjanmaru (NNN), ADB mapuje potenciály v Mjanmaru * Brahimi: OSN zatím intervenci v Sýrii neplánuje (NNN) * Libanon: premiér neodstoupí, aby tak přiznal svůj podíl na odsouzeném atentátu, který ovšem odmítá. Povstalci navíc svou morální rétoriku proti vládě zakládají na obvinění Asada z vraždy r. 2005 v Libanonu. (NNN)
 6. Ankara se pokusila rozehnat jubilejní průvod k Ataturkově památníku slzným plynem (RT) * KLDR blahopřála Tureckému prezidentu Abdul Gulovi a jeho lidu k národnímu jubileu, a popřála též národu úspěch na cestě za prosperitou (KCNA) * Irák zadržel Íránské letadlo, kontrola potvrdila přítomnost pouze léčiv a potravin, letadlo pokračovalo do Sýrie. Turecko a Irák trvají na této metodě, aby nebyly "koridorem zbraní," i když v depolitizaci a transparentnosti se má nejspíše Ankara od Bagdádu ještě čemu přiučit (PI,RT) * 8 ozbrojenců z toho 6 FSA a 2 údajně bez afiliace vyslýchá v Libanonu vojenský vyšetřovatel pro ilegální držení velkého množství zbraní i munice, a navíc pro útok na Libanonské bezp. složky (NNA) * Uklidní vyšetřování atentátu na šéfa rozvědky s účastí FBI Libanonskou veřejnost, nebo jsou nepokoje spojující tento atentát s vraždou z r. 2005 a to navíc s premiérem a Syrským prezidentem Asádem z nějakých důvodů ještě působivější? (RT,NNN,PI) * Irácká Karbala rozvine vztahy s Qom (IRNA) * Marocký král v rámci 4-letého strat. plánu navštívil Saudii, Katar, UAE, Kuvajt a Jordánsko (NNN)
 7. Zdroje z několika zemí regionu potvrzují bezdůvodnou a nekontrolovatelnou agresi v Libijském Bani Walidu. Nejen, že síly již měsíc blokují jakékoli dodávky nebo přístup humanitárních pracovníků do města, ale navíc tito velmi slabé centrální vládě patrně vůbec nepodléhající "rebelové," dle několika zdrojů majících údajně dostatečnou evidenci, používají jak těžké, tak chemické zbraně a naslepo tak terorizují město. I vládní zdroje Libie potvrdily, že žádní "Kadáfího lidé" v městě nejsou. Zbývá tedy pouze závěr, že nejhorší část ozbrojenců, odmítající rozkazy chabé centrální vlády zde testuje chemické zbraně z sektářsko-rasových důvodů. Tento fakt navíc mluvčí USA a dokonce i OSN zjednodušují tak, že nejde o blokádu a ostřelování, nýbrž o potyčky, a že nejde o obyvatele města a skupiny nezodpovědných žoldáků, nýbrž o vládní síly, snažící se přebrat kontrolu. Zásadní budou jistě informace od centrální vlády, pokud se nepřidá k naznačenému zjednodušování situace. (MHB/RT) * Haiti: základny USA ("OSN") které sloužily jako přestupné stanice pro vojáky NATO ("z Nepálu") mohou za smrtící epidemii cholery na ostrově. * Konžský doktor Mukwege napaden, OSN ostře odsoudilo (UNPR) * Další násilí ve Francouzské kolonii Pobřeží Slonoviny: bude OSN střílet do stovek demonstrantů v rámci "ochrany civilistů?" * Několik mrtvých a desítky raněných - sionistické útoky v Nigérii pod různými sektářskými pláštíky však vždy pokusy o sektářské rozpolcení státu (není na tom Nigerie vlastně stejně jako Zimbabwe? cst. přesmořských "vztahů"?) * Mozambik ratifikoval standard transparentnosti zisků z těžby EITI, pro lid (NNN)
 8. Clintonová HR: vzpomínkové turné na následky agresivních politik USA - Alžírie, ohledně Mali (nestabilita z Libie), Srbsko, Albánie, Kosovo, Bosna (pi:APS) * Prezident Abdazbúteflika přijal její pracovní návštěvu v pondělí (APS) * 50. výročí vzáj. vztahů Alžírie a Vietnamu: "velké příležitosti, přátelská pouta" (APS) * Alž-Šp ekonomické fórum v pondělí přineslo oboustranné šance, Čerif Rahmani * 3. konference k literátovi Kateb Yacin proběhla v Pondělí v Tizi Úzon * Přátelské utkání Číny a Alžírie v ping-pongu se koná 2. - 3. listopadu v Ay Benjan, v Alžíru * Akademik a esejista Benamar Mediene, odborník na umění a kulturu Alžírie vydal svou první "interaktivní" novelu "Jiří Búkabrin" (APS) * Vahidi: "USA plánují rozšířit působnost kyber-zbraní, rváčské síly si neberou servítky s dalším plundrováním bohatství národů, a budou dále sloužit pouze svým zájmům" (IRNA) * 2 Bahrajnští policisté zemřeli na stará zranění ze zásahů proti demonstrantům: ti žádali odstoupení přezrálého premiéra a zavedení voleb (IRNA) * Viceprezident M R Rahimi gratuloval novému premiéru Libie Ali Zidanovi a doufá v novou vlnu demokracie a návrat jednoty národa (IRNA) * Íránský vyslanec pro Turecko vyvrátil dezinformace některých médií, že by Írán byl mršinou pod tlakem sankcí, a Turecko supem jeho ropy (IRNA) * Pan-Indická unie Rim (IOR-ARC), založená na Mauriciu 1997 za účelem ekono-technické a kulturně-sociální spp., unie s populací 2 miliard lidí pořádá již 12. konferenci, za přítomnosti více než 100 delegátů od 29. 10. do 2. 11. Mezi pozorovateli jsou na př. Japonsko či Británie. (IRNA) * Export Kurdestanu do Iráku významný mzr. nárůst: na př. traktory, ovoce, tech. oleje, plast. výrobky (IRNA) * 10 tisíc bytů, železniční a silniční projekty v Hormuzské oblasti slavnostně otevřeno. Dalších 41 tisíc bytů bude vytvořeno v této provincii do konce tohoto Íránského roku. Do 20.5.2013 také kapacita domácí výroby elektřiny bude činit 70 tisíc MW (IRNA) * Marburgova choroba v Ugandě - 7 mrtvých (Kabala), nejspíš je též po volbách (NNN) *
 9. Kdo dnes ještě stále vyslovuje "česko," nemá patrně žádný vztah k Československu. Pokud r. 1992 97% občanů ostře odmítlo Havlovu pomlčku a celou s tím související revanšistickou "vědu," dnes lidé s lingvistickou poruchou řeči a patřičnou dávkou adoptivního revanšismu vyslovují bezohledně tuto pomlčku v tom svém "česko." A že protičeské nálady mezi samotnými Čechy bují, nemůže být pochyb. Všechny frustrace si nyní národ "módně" vylévá na své vlastní identitě: vedle velmi rozšířených a dobře placených článků o "českých vražedkyních," šílených "českých řidičích," nepoučitelnosti a vrozené nenávisti čechů, vedle mentorování landsmanšafty z "uvolněte se prosím" o zápachu a nevkusu "čecháčků," se tak nyní vyjímají rádoby-vtipné a rádoby-sociální průpovídky, ponižující republiku již jako původce všeho zla. (PI) * Jak vypadá zahraniční zpravodajství na nacistické propagandistické stanici ČRO? Tak když už nelze 70% zpráv čistě desinformovat a manipulovat, zbývají jako obraz světa trosky, tedy to, čím jsou zájmy ČR ve světě: zvítězil zlý Janukovič, chudák zlodějka a korupčnice, přímý přenos z USA zn. říkal si Hurikán, a zachraňte jadernou energetiku: nostalgické "nikdy již" československu v hlavní roli Nečas a Fico na půdě EU. A tím se svět jaksi vyčerpal. To v takové Sýrii se radši neděje již nic, než informovat bez lží.
 10. "Francie musí litovat zločinů svých předchozích politických generací, pokud chce s Alžírií živé, kvalitní a reálné vztahy, zbavené tragické minulosti, kterou však nelze z paměti Alžířanů smazat" - "Historie ukazuje, že Francie již řadu století vede po půli globu i v Evropě agresivní války - nejen co produkt imperialismu, ale též jako následek její potrhlé kultury" - "Kolonizace Alžírie je Francouzi brána jako běžná historická událost, k níž není absolutně třeba se vracet" - analytik, APS * (totéž platí z české strany pro "sudetskou maličkost" pana Gaucka. co však platí na polistopadové kolaboranty s revanšem, kdo ví? možná by se alespoň jejich voliči mohli o německém vměšování někde dočíst? pi)
 11. 9 členů převážně mafie zadrženo v ČR a NDR. Mafie provozovala přesmořský import anabolik, a po několikerém přebalení zajišťovala poštovní distribuci hormonálních drog po celé západní Evropě. Pachatele českého původu čekají nepodmíněné tresty až do výše 12 let. (PČR) * KSČM očekává omluvu od "kandidáta" na prezidenta ČR Fišera: výroky "ZA hranicí ústavnosti" (HaN)
 12. Šjítský náb. vůdce Allama Sjíd Sajíd A Naqvi označil robovraždy v Pakistánu za nehorázné porušení mzn. zákona a narušení Pak. svrchovanosti. Očekával by však jednotný postup Islamabádu (IRNA) * Národ vkládá poslední šanci ohledně robovražd v zvl. inspektora OSN (NiW) * Mahmúd Ahmadinežád poděkoval organizátorům převážně literárně-uměleckého kongresu k mzn. myšlenkám imáma Aliho Nakvi * Mluvčí parlamentu Larjani zhodnotil americkou geostrategickou doktrýnu "nového Středovýchodu" jako zvlášť nebezpečnou pro slabší státy. (IRNA) * Pakistán navzdory k sankcím zlepší vztahy s Íránem: "Írán je v právu, a kdo na sankce přistoupí, je idiot a s mezi takovými spojenci jistě prohraje" - vyslanec * "Milice musí postoupit ve vývoji, stejně jako postoupily hrozby" - bgen Džalalí (IRNA) * Oficiál: Severní Vazirie nemá vojenské řešení, dva zločince ve věci Malala jsme identifikovali do 24h, pátrání však pokračuje
 13. Omluva za minulé pi o talibanu. Atentátník patří do pekla
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama