NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 29.10: Přes práva zahrnutá v NPT je dnes Tehrán vystaven 4 kolům agresivních blokád

29. října 2012 v 13:11 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
  1. BK OSN vyzval v Pá všechny sousedy Sýrie k intenzivní práci na zajištění příměří a podtrhnul (bezp. koncil) svou podporu (v této věci) Brahimiho misi. * Brahimi (AL/OSN) poděkoval IRI a vyjádřil víru, že budou-li všechny strany respektovat příměří na svátek Eid al Adha, muslimský svátek připomínající oběť Abrahama na hoře, která se nakonec obešla bez krve jeho syna, pak se vrátí klid a mír do Sýrie, na kterém je možno dále stavět. (NNN) * Salehi (IRI): Mír v Sýrii, důležitý krok k politickému dialogu!! * Thajský zákonodárce podtrhnul roli IRI (Íránské Islámské / Osvícené Republiky) v regionu ale zjm. v Asii, na př. tu mírotvornou (NNN) * Další selhání mírového procesu by vedlo pouze k eskalaci a zhoršení dopadu pro region - Brahimi (a viz startovní pozice Libie po "dokonané válce", pozn. pi) * K dalším, kdo vítají Brahimiho plán se připojila Tunísie a Bezpečnostní Koncil OSN (NNA/UNPR) * Libanonský ministr průmyslu vyzval národ k oddělování politiky od ekonomiky, upozornil na sektářský potenciál (všemi !krom USA! odsouzené) vraždy Wissam al Hassana, a naléhá, aby se národ nenechal strhnout obrazem konfliktu a násilí a tak spoutat před Goliášem války v regionu: "zajistit národní bezpečnost a porozumění je v této fázi první a poslední zárukou, aby Libanon zůstal regionálním symbolem, nebo vzorem soužití, chcete-li" - NNA * Kniha "Duch Smrti" Zarify Pirzadové realisticky vykreslující sociální, nebo spíše existenční stránku dnešního Afghanistánu získala v národní soutěži "Bezpečnost první!" státní ocenění (BNA) * OSN: smlouva mezi Su Kyi a vládou nutna, nikoli její monology o budoucí "estetice moci". Bezpečnost a koheze první. Záruky, pak monology. * Ban k Sýrii: "Všichni rozumíme, že si strany moc nevěří, nikdo nemáme zrovna jistotu, co nakonec převáží, ale jisté je, že lidé Sýrie si ten mír zaslouží, právě v tento svátek" (pi/UNPR) * 340k exil, 20k mrtvých, 2.5 mln ubohých - "odhady OSN" * Kdyby něco, tak kde nechají obě strany o svátcích alespoň chvíli déle působit humanitární pracovníky, vč. ambulancí, tam taky lépe než v kontinuálním ratatově.
  2. 1.11.1954 Alžírie spustila svůj odboj proti cizí nadvládě (APS) * Alžírie a Britská farmacie (podepsaly): program spolupráce * Alžírie ve Čtvrtek podepsala program rozvoje OSN pro "konzervaci biodiverzity globálního významu a udržitelné služby ekosystému v kulturních parcích Alžírska" (APS) * "Alžírští mladí mohou být hrdí na svůj velký národ, který bojoval a zvítězil proti Fr. kolonialismu a postavil se za další národy (zjm. Afriky) v boji za nezávislost" - řekl bývalý KO/NOF Komisař pro Obranu Národní fronty za Osvobození Mario Lana, v současnosti prezident Forenzní Jednoty za Ochranu Lidských Práv (APS) * Ministr války USA souhlasí s kooperativní činností autonomních jednotek horního regionu afrického kontinentu, a předkládá staronovou doktrínu, že Mali je teroristickou základnou (že by skryté post mortem regionálním iniciativám?). Dále pronesl památná slova, že Afganistán, který se líbí Indii, je Afganistánem, na kterém USA pilně pracují (pi:NNA,NiW,NNN) * "Základní je nepoužívat sílu, když nevíme oč v místě jde" - pokud tím Ministr Války USA Panetta naráží i na Obamovu jednorázovou protilibyjskou doktrýnu "vážit kroky před zvážením jejich důsledků" pak klobouk dolů! Nejsou k tomu však zatím žádné incentivy (NNN) * Saudie deportovala konzuly jedné ze stran v Syrském konfliktu pro jejich neadekvátní činnost na svém území (NNN) * Armáda Tel Avivu uvádí zhruba, že včasný útok na Palestinu, Egypt a Libanon je nejlepším řešením bezpečnosti bezbarvého státu, zatímco, prý, hlubší destabilizace regionu je rozhodně přednější než nějaké "politické hovadiny v OSN na téma Sýrie." (PI:NiW/AFP) * Kartúm viní Tel Aviv jak z útoku na zbrojovku v Jarmúku, tak z útoku na konvoj poblíž Port Sudan (2009). Obyvatelé přítomnost nepřátelského letectva v případě Jarmúku potvrzují, Tel Aviv však povzneseně tyto bláboly íbrmenšů přehlíží bez zbytečných diskusí. Jak milé! (NNN) * KLDR zpochybnila pokrytecké výzvy USA o míru na poloostrově s poukazem na ustavičné protimírové a destruktivní vměšování USA do politik poloostrova (pi:KCNA) * Ruské vyslanectví pak s místními zemědělci oslavilo 64 výročí vstupu slavné čínské Rudé Armády na "korejskou frontu" * Konference jižanských odborů a nzv. iniciativ vyzvala svou vládu k zastavení mašinerie válečné propagandy a tak zabránění nevratnému skluzu od politiky k vojančení (Korejská vláda jihu na př. vyzvala k preventivním útokům na kontrolní body KLDR na hranicích) * Čína/Korea: vedlejší technické a spolupracovní aktivity na SŠ prohlubují významně celkový efekt vzdělání (KCNA) * Konžská Unie Solidarity a Přátelství ostře odsoudila nové válečné memorandum jihokorejské vlády jako extrémně nebezpečné pro mír na poloostrově (KCNA?NNN) * Exploze automobilu 6 zabitých v Damašku (NNA) * Syrské velení vojsk ve Čtvrtek ohlásilo zastavení plánovaných vojenských akcí, ale rezervovalo si přímou odpověď na útoky na občany, a další projevy agrese a destrukce. Také však odpověď na pašování sil a zbraní a další činnosti sledované mzn. úmluvami o terorismu. Potyčky v Aleppo v Pátek ještě čerstvé si prý nevyžádaly obětí, a ani nenarušily obecně prospěšné přesvědčení všech stran o nastolení příměří k muslimským svátkům. * NiW: výpovědi o situaci práva a zákona v Karáčí před njv. soudem - děsivé! (PI) * 18 Talibanců v Kandaháru zabito v souboji s Afganskou armádou, číslo potvrzeno samosprávou, původ jednotlivých militantů bude však teprv prošetřen, vedle toho pak v relativně na relativně klidném severu vzal sebou sebevrah v sváteční mešitě hned k Allahu 41 nebožáků. A je velmi složitou otázkou zda Allah přihlédne k ideologickým požadavkům jeho, nebo jeho obětí, než rozsoudí, kdo půjde k čertu a kdo mezi moučné červy. Osobně bych je radši ani nesoudil a nahazel do mouky i bez vyčištěnych uší. (BNA/NiW/NNA) * Angola bude mít těžké soupeře na Africkým poháře příští rok v JAR - vedoucí národního týmu (NNN)
  3. MZ USA řekla, že si potrpí na alespoň na př. AlKajdou kontrolovaném Libanonu, a že tedy v případě destabilizace Libanonu, USA vyloví z lůna lidu prvního zubatého adepta na královský trůn Libanachánatu, a pomůže mu neinvazivním usměrněním (dočtete se hnedle) již existující nestability na onen trůn nebo podobnou stoličku (mikrofony jsou nejlevnější na celém vyplňování preemptivního vakua). A aby dále osvětlila neinvazivní usměrňování zahraničních krizí směrem k rychlému nástupu jakékoli další moci, popřela, že by USA jakkoli podporovaly opozici v Sýrii. Samozřejmě o to nezavadila z vlastní iniciativy, anóbrž reagovala na špinaou ruzkou léš, že USA zajišťují "logistickou podporu" vyzbrojovacímu procesu v Sýrii. Což je jistě ultralež, protože to bylo přeci Srbsko, kdo slavně prohlásil: "zbraně ne, a pokud zbraně ano, pak ne naše zbraně, a pokud už nějaké zbraně, tak sakra dáme pozor, aby jen do povolaných rukou!"(a že Srbsko dávalo sakra pozor, komu množství klaunovských nosů padne do rukou, lze dokázat na př. také velmi slavným článkem v odborném deníku Jarmuliki Finančnikuv, kde poradce MZ pro export kulturního vybavení exponoval své bystré úvahy o roli ideologicky vystupňovaného aktivismu na poli časově omezeného působení ideologicky ne příliš vystupňovaného ne příliš aktivismu, načež si expert kulturního vybavení právě s ideologickým oddělením stupňování aktivismu dvakrát juchnul "čin-čin", v tomtéž článku hned před pozdravem prezidentu Srbska )
  4. Úspěch pracujících JAR je zatím jen na papíře. Gesto těžařů příliš nezastíní, že vláda stojaté vody širšího problému prorůstajícího z korporativního apartheidu až do zkorumpované politiky neadresuje. (PI:NNN) * Angola oceňuje protikrizový přínos Africké Unie na kontinentu. "Krize podkopávají vývoj!" Problém Súdánů správně osvětlil důležitým ropným podregionem Abjej, který zatím není oběma Súdány rozčtvrcen, ale jinak považuje nejnovější smlouvu za velmi pozitivní a efektivní krok k místnímu míru. AU má navíc černou čáru 6 týdnů, aby mezi oběma Súdány zřídila v těchto posledních otázkách definitivní dohodu. Vyslanec Angoly také podtrhl, že Mali musí mít v AU opět slovo (že je přehledné, pozn. pi). Pro Gvíneu Bissau navrhuje zavést včasný regionální koordinační rámec, aby byla stabilizována a aby pozitivní síly měly v obnově ústavního pořádku plnou diplomatickou oporu. (NNN) * ALT: Britská firma Sun Biofuels, další šovinistický zásek koalice bezstarostných v Tanzanii. Místo slíbených 3000 míst si investice vyžádala několik rolí plotu a 50 žoldáků G4S na odstínění areálu. Reflex by poznamenal: "Condi na hrad!" (ta má totiž zase bohaté zkušenosti se sociálním rozvojem v Jižní Americe pomocí "koordinovaného aktivismu velkotěžařů") * PI: Vodafone věděl o plánech proti Libii již r. 2005, a již v té době rozjel s přáteli k tomu PsyOpující PR kampaň (viz: ChiliChili 4-2005) * Ghana, prezident Obchodní a průmyslové Komory volá na Čínu, že je připraven spolupracovat ve věci investic, průmyslu, vzdělání a kultury (NNN) * Čína posílí ty existující vztahy s Gabonem, které se osvědčily (NNN)
  5. Prognostik: Írán by měl zatrhnout dovoz luxusního zboží, dokud se nezvýší domácí podíl na pro-rozvojových investicích (NNN) * USA a jj. spojenci vytrvale osočují Írán, že pod rouškou civilního jaderného programu rozvíjejí vojenský jaderný průmysl. Nikdy však nedodali uspokojivé důkazy, aby tato svá obvinění proměnili v mzn. téma. Írán odmítá tyto útoky vč. žvástu o své fanatické agresivitě, a trvá na čistě mírové povaze svého jaderného programu.Z hlediska kontrapunktu, po chybné sofistice soupeře následuje místo zasluhující vyšší pozornost pléna, a na tomto místě Írán podtrhuje, již jako morální vítěz, svůj silný logický argument, že pro narůstající populaci národ potřebuje alternativní zdroje, pro případ, že eventuelně vytěží své zásoby ropy a plynu.Dále lze ilustrovat, že v opačném případě dochází k destrukci důvěryhodnosti a postavení MAAE, a též, že nutné, nikoli případné vítězství tohoto protizákonného diplomatického sporu bude pozitivním průlomem pro další slabší národy, které by dnes nedej bože chtěly vedle nafoukaných korporací, resp. "států" a "velmocí" dosáhnout vlastního energetického průmyslu. S prohrou Íránu však postrádají smlouvy NPT jakýkoli smysl, a mluvíme tedy jistě o situaci rozvinutého globálního konfliktu, ve kterém jakékoli smlouvy postrádají národní smysl. * "Nerealismus a radikalismus po vzoru USA dokládá narůstající nedůvěryhodnost Francouzské zahraniční politiky. Jistě tak mluvíme i o nebezpečně vzrůstajícím populismu. Francie patrně nectí ani listiny, ani instituce?" - Ramin Mehmanparast, mMZ Íránu * Přes práva zahrnutá v NPT je dnes Tehrán vystaven 4 kolům agresivních blokád Bezpečnostního koncilu OSN, pro svůj nesouhlas se zastavením rozvoje jaderné vědy a energetiky, pro svůj nesouhlas s odstoupením svých práv. Totální disrespekt zemí kladoucích tyto ilegální požadavky, k mzn. smlouvám a zákonům, je pak příčinou jak vzrůstající agresivity a nebezpečnosti zatvrzelých nepřátel Íránu, tak synonymem pro globální absenci ústavní opory zemím v jejich NPT právech. Írán považuje svůj případ za logicky uzavřený již díky precedentu, a to, že el-Baradei co by prezident IAEA/MAAE r. 2008 shrnul všechna tehdejší podezření na základě přísného výzkumu, ověřování a posudků jako neopodstatněná. Byli to titíž stěžovatelé, tytéž jejich metody, a mnohdy tytéž body, tatáž podezření.
  6. @Cromwell * Oba: Goldacre (ben@badscience.net) i Shutt mají k problému celistvý, zajímavý a důsledný náhled. Shutt má však pravdu, že proti naší selektivní socializaci výrobních okrsků je aplikace regulací v prostředí neoliberálního kapitalismu obvykle hlubokou utopií, resp. pro-regulační aktivismus je v priviliegovaném kapitalismu odměňován obvykle velmi nestabilními úspěchy, za zbytečně vysoké ceny na společenské pozornosti. Nicméně Goldacrovu "mlčenlivost" na opakovanou přímou otázku bych velmi sebejistě připsal eventualitě, že jej poskytovatel tiskové plochy v Bad Science přímo varoval: přistup na debatu o znárodnění farmaceutiky, a letíš. V tom je tedy jeho mlčení velmi čitelné, byť ne příliš čestné. Bral bych to pane Shutt asi tak: mlčení je souhlas... (pi/medialens: "kdyby velký kapitál hradil všechny ekologicko-společenské škody a závazky, snížil by se jeho zisk o celou třetinu" - závěr OSN z r. 2008) PS: Jediná ČR a Británie mají v Evropě cosi do činění s privatizací železnic. Avšak většina Britů považuje opětné znárodnění za nutné, a privatizovaný stav za archaismus. (trh totiž, když dráhy získá, sníží jejich využití na minimum, aby si rozšířil zisky v jiných oblastech. zhruba jako přístup nadnárodních mašinerií k národnímu zemědělství - supermarkety jako instrument marginalizace regionální produkce.) * Prezident Karzaí, Kabulský primátor, Ministr kultury a další osobnosti Afganského politického života otevřeli konečně zrekonstruovanou kryptu historického imperátora Tiamura Šah Durani, která byla posledními především válečnými lety velmi poškozena * Prášky na spaní problém neřeší u příčiny. Navíc přinášejí ne nezávažné komplikace: návyk, deprese - nárůst, soustředění, imunita - pokles (Raakia Rizvi, Karáči, z pošty NiW)
  7. Dietetická metoda přežití v ČR za 200Kč / pět dní II. Původní metoda na těchto stránkách uvedená (novotýden) nefunguje: tělo si na nepravidelný rytmus financování nezvykne, dochází k zbytečným útratám a strava je tak nepravidelná a kumulativně nedostatečná. Také postupným vývojem metody (nové) zjištěno, že, vedle tvarohu s kvasnicemi který chrání nervstvo před degenerací (nesouhlasím s "odbornicí," která projevy nedostatku vitamínu B12 generalizuje na "měsíce poté." v situaci kterou na těchto stránkách řešíme dochází k projevům vysazení B12, tj. důsledkům jeho kompletní absence ve stravě během 3 až 5 týdnů, a nedoporučuji experiment opakovat na nevinných lidech, ona samozřejmě může "svému Pepíkovi" rozvrhnout novou dietu,jakmile se vydá bojovat proti své všežravosti, pro lidové masy je však "bio" a "fair" a "fit", a jinak "pestrá" náhražka masa hovadinou. pro naše společenské kruhy je obtížné uvažovat o jakékoli odchylce od pravidelné, mechanické stravy, na př. o "dostatku ovoce a zeleniny." za dva tři měsíce mi v tom ještě i zatím stagnující důchodci přitakají.) * Tak tedy nová, a relativně funkční metoda: tvaroh s kvasnicí coby pomazánka libovolně, ale v podstatě jím stačí reagovat na cévní, dýchací, náladové, motorické nebo senzorické kvalitativní výkyvy, tj. na př. "přišla rýma," revma atd. pokud zůstanete u moučných placek přes plotnu, a vyjde vám to navíc na 1L mléka denně (a acido občas), pak lze snížit příjem vajíček doplněním moučné směsi. Nyní dávám žitnou celozrnou zhruba 50:50 s pšeničnou hrubou, a žlábek zásyp kukuřičnou moukou a sojovou. Sojová právě umožní příjem luštěnin, bílkovin blízkých živočišným, každodenně. Ale dlouhodobým testováním prokázány poruchy srdeční ale pravděpodobně i cévní funkce. Vajíčka daný efekt odstranila během asi 5 dnů. Mléko, žitná a sojová mouka tedy ani s rybičkami řidčeji nezastaví oslabování organizmu, a v kombinaci s nutným státně-sociálním chladem v domácnosti můžete si uhnat rychlou smrt. Tedy vajíčka opravdu dodržovat přinejmenším pár za měsíc, stejně jako kvasnice. Pak stačí mléko a 4-mouka jako denní základ. Doplňuji, že v takto dodržované kombinaci s vyšším příjmem jiných mléčných produktů a doplňkem rybích a masitých výrobků je nárazový příjem mrkve znát na nervové soustavě hned druhý den. Zeleninová složka potřebuje tedy k této základní sestavě ještě prozkoumat. Já zatím skončil u střídání česneku a cibule coby součást placky. * Snížit závislost na tabáku lze spotřebou jedné cigarety denně, ale musíte k tomu využít nákupu kusovek na procházce. Když se takto každý druhý den projdete pro dvě kusovky, a ve tři hodiny vykouříte v dýmce 90% náplně cigarety, a pak zbytek před spaním, závislost se rozmístí na tento nový rituál. Nesmíte však zadržovat kouření s přáteli a pod. Pokud si zapálíte na kafi s někým tři nebo pět, dodržte pravidelnou vycházku o třetí, i noční "placebo," pokud nutno, můžete do usnutí od oné schůzky kouřit i více. Druhý den pak není problém kouřit zas jen ve tři. Až se vám tato metoda osvědčí, můžete si zkusit koupit balíček tabáku, jestli stále vydržíte jen jednu dýmku ve tři a cosi před spaním: hlavně to ale s tím přestáváním nepřehánět. Také kuřácké pomůcky denně čistit a odstranit z dohledu. Přestávat pořád - lepší než přestat úplně a brzy "proti tomu" zas revoltovat
  8. Re: express tribune - @Islamabad, elaboruj Afgancům na migraci Fazlulaha do Kunaru, a plnou evidenci útoků jemu připsaných. Ale dokud obě strany neuznají "inteligenci jako vyměněnou," tedy dokud se vaše služby neshodnou alespoň na tom, že ta druhá dělala co mohla, aby informovala, tak si své názory neventilujte dipl. cestou. Nevím proč má celý svět vidět protuberance vnitřních procesů Afg a Pak rozvědky. A myslím, že tahle stížnost klidně může putovat od obou rozvědek na daná místa. Pochybuji, že tyto své názory ventilují vojáci! A pokud je to tím, že celá nutná výměna, resp. její impulz pochází z MZ, pak je otázkou jak je nutná, a teprv pak může být nutná: zadá-li ji na žádost MZ premiér nebo prezident. A na toho přeci nebude tlačit ten, který tlačí na MZ, takže nebude docházet k... tomuto.
  9. Německá ILF expertiza IPI: 1.2 - 1.5 mld dolarů. IRI nabízí 250 mln, a 250mln připraveného úvěru. Materiál pak je schopný a připravený zásobovat Írán. Pakistán hodlá splácet i z v sektoru vázaných daní. Pokud se realizace projektu diverzifikuje s uplatněním kolaterální revitalizace (Waqt), cena ještě spadne (pi:IRI). Pakistán nesehnal dostatek investorů aby projekt realizoval z domácích zdrojů. * USA chce naopak Pakistán v energetickém kolapsu vymáchat, popř. u něj přitom ještě co nejvíce vyždímat nevýhodnou půjčkou nebo koloniální topografií energetického řešení. O tom svědčí nejen skryté tlaky proti projektu regionálně plně autonomní IPI, ale i obecný nezájem Am. společností o účast právě na IPI. To pak navrch svědčí o rezervaci tohoto regionálně prioritního zařízení pro budoucí terorismus - v americké vojenské doktrýně investorských elit (o plánech USA terorizovat hotový projekt)
  • Čtyřnásobná vražda Široký Důl

Bani Walid (nezájem), Myanmar (nezájem), Írán (cv.)
 


Komentáře

1 sah sah | Web | 29. října 2012 v 14:37 | Reagovat

Voj Cvičení IRI

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama