NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 24.10.: Touto absurdní rehab. loňských tahů "proti kriminální straně" rozhodně mediaci v Libii OSN na svět nepřivede

24. října 2012 v 10:32 | SH |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. USA zneužívá Malala k nátlaku na operace v SV, Pak, glorifikace Malala naopak vedla k utrpení místních (nemohu posoudit), NiW * Ramin Mémanparst: "Útok na loď pro Gazu, útok na lidská práva, zločin, ostuda" * Útok v křesťanské čtvrti: 13 lidí v blízkosti Damašské policejní stanice zasaženo smrtelně (NiW/SANA) * Mzn. en. agentura varuje, že narušení ropných cest v O-egyptí zasáhne především Asii a Eurasii, a "nezatáhne to ani Irák se Saudem" * Kuvajt, Rusko podporují Brahimiho plán příměří, hned za Tureckem, Arabskou Ligou a Íránem (NNA,NNN,pi) * Titulek v Íránském tisku: Víra v Íránskou diplomacii v Sýrii * Němečtí politici zažraně trvají na všestranných vztazích s Íránem - vysl. Erbel (IRNA) * 2000 beduínů protestovalo proti nařízení k zboření vesnic, Palestinci drželi cedule na př "Ano Sebeurčení, Ne Destrukci" - Haaretz * Brahimi, jednání s oběma str. slibné, s Damaškem jako obvykle, otevřené a odpovědné, bude-li jednostranným rozhodnutím všech zúčastněných ustaveno na svátky příměří, budeme na to stavět, a ne-li, budeme se snažit dále * Irák a Kurdistán: dohoda o ropné pochody
 2. Policisté v zjm. Zlínské operaci "NAM" zadokumentovali 5kg zobchodovaného mAm, zajistili 9 pachatelů jimž hrozí až 12 let, a přilepšili benzinovému fondu o 400 tis. kč. Zasahovali proti krystalu, jak se říká v Ndr čistému pervitinu. * Zardari je proti ilegálním robovraždám v kmenových oblastech. "Nadto nejsou užitečné." (v boji proti ozbr. povs.) * Soud se bude zabývat žalobou, ve které CIA vraždilo v Pakistánu poté, co někdo poškozenému hodil do domu GPS
 3. Aby pan Klus mohl prohlašovat, že se ! Češi ! chovají jak prasata, což podtrhuje svým transaparentem na fotografii v reflexU , jistě ze svého charitou prosluněného luxusu na hodinku zapózuje před skrytou kamerou co bezdomovec. Aby pan Klus. Aby. Pane Klus, říká se "Lidé se chovají jak prasata" a nejste rozhodně ten pravý pro tento výrok: bezdomovce k němu omluví jejich hlad, a to, že si sami vzápětí připomenou že tomu rozhodně tak obecně není. Protože ví, že nejsou ani v dané situaci sami, a že jsou i mnohé zcela odlehlé a nesrovnatelné situace. A neomlouvá vás k takovému výroku ani množství hladu ostatních! Ani kdybyste se rozdal a nechal sníst, neměl byste právo pak po ostatních křičet, že "těm a těm" nepomáhají. Místo pokřiku máte tedy něco dělat. Ale to by nebyl Axel Rignier Springer, jeho Reflexy a Blesky, aby se nekydalo na Čecha horem spodem, bláto mršina. * Pan zelený raul nebo faul či co, jakbysmet. Na jeho umění, humoru i karikaturní formě se široká veřejnost již notně dlouho, odborná i neodborná, shodne, že neexistuje. Ale co on by na to dal, že může táhnout do pekel i panem X Dolehlosem, když peníze má jisté, pár PR blbců se najde, a on stále tak lne k Bavorsku a hnutí "sudetského" revanče, že srovnává mapu svých perverzí a nízkostí (mluvíme o jeho slavném pasociálním triptichu Klaus-Havel-Žebračka), své pohrdání politiky - nejprve jako Čechy - že tuto hrůzu, v desítkách tisíc kopiích za německé prachy nadepsanou cenzurováno, poházenou po všech špinavých šitmarketech, srovnává s Alfonsem Muchou, a to ještě tak, že na něj hází špínu, že prej "Praze dám ale chci ..?" Opakuji za chvost čtenářů (jádro existuje ale má specifické mentální poruchy - co do počtu) Zelený Raul neobsahuje nic z žánrově předpokládaných vlastností, pardon.. nyní si smutně uvědomuji, že tím vlastně PATŘÍ na úvodní list xexexu. Nu, dvě landsmančaftí prasátka vydrbána na kost.
 4. Lahor, NiW * Mladí na Festivalu Mladých 2012 v Expo centru zajistili další sadu Gvínesových rekordů, v Neděli. Mladí z Panžábu učinili několik pokusů, úspěšní pak byli v osmi z nich. V sobotu nadto porazil Pakistán Indii, poté co na národním stadionu necelých 43 tisíc mladých Panžábu zazpívalo národní hymnu k započetí festivalu. Řada místních politických osobností vzala nad akcí záštitu. Ahmed Husajn a A A Bodla zkoušeli v daném časovém limitu překonat počet bojových kopanců. Bodla překonal předchozí rekord shodou okolností pakistánský z 612 na 616 kopů, Ahmedovi-1 pak do bývalého rekordu na tři minuty chybělo 300 kopů. * Mian M Nauman vytvořil nový světový rekord v drátenictví pokličky za 35.93 vteřiny. Muhamed Manša, zaměstnanec Panžábského Sportovního Výboru se mohl přetrhnout, aby zlomil rekord v rychlopečení tradičního chleba čapatis - namíchal, uhnětl a uvyl tři za tři minuty a 14.93 sekund, čimž se ovšem stal navíc i mistrem světa v dané profi kategorii. * Další z úspěšných rekordmanů, Džalil Hasan upletl basketbalový koš za 1 minutu a 8.21 sekund, bod pro Pakistán, zatímco dvanáctiletý Mehek Gul rozestavěl šachovnici jednou rukou za pouhých 45 sekund. Mahak, který se navíc účastní šachových olympiád zrušil předchozí rekord ležící na celé minutě. * Sádi Muhamad odtáhl karavan přes šedesát metrů na svých vousech, čímž se samozřejmě zapsal do Gvinesovy knihy rekordů. Velitel Nauman a skokan Šeroz pak do Gvinesovky s 34 oproti předchozím 30 skokům za půl minuty. * Ve fotbalových tricích pak Danial Gil a Qamar Rizvan udržovali míč ve vzduchu svými hlavami zhruba 4.46 minuty, během čehož jej 335x hlavičkovali, čímž hravě smazali předchozí rekord 170ti hlaviček. * Mezi ztracenými pokusy bylo například oblečení největšího počtu triček v nejkratším čase. Abdul Madžíd během prvního pokusu oblékl 27 triček za minutu, a napodruhé pouze 18, přičemž rekord leží na 31 tričku ta minutu. Asistoval mu Ahmed Šaukat. * V ping-pongu pak Hafiz Zíšan a Fahýn Raza nezlomili Gvínesův rekord 180 ťuknutí, pinkli si pouze 162 kráte. Pokus M Munira tentokráte o zdvihy za hodinu ještě nebyl v Pondělí vyhodnocen. Rozhodčí by jej měl vyhodnotit z videozáznamu. (Nawaz i Waqt, The Nation, *t* sah.blog.cz) * BEA je třetí největší bankou v Severní Africe a 8. na kontinentě
 5. Neklid v Gviney Bissau (RT) * Politická svoboda v Jemenu hodně nízko: mluvčí nesmí mluvit o činech USA (4 mrtví střela vzduch-silnice) * Většina Skotska odmítá jaderný arzenál Anglie na svém území (RT) * 11 kajda zatčeno v Jordánsku * V Baskicku zvítězila koalice republikánů a socialistů * Netanjahovi fašisté (tas) ponižovali ministry a parlamentáře na přepadené humanitární lodi pro Gazu (5 ministrů z EU, 1 z Kanady). Opět plně fašistický Tel Aviv dále tvrdí, že na lodi Esteľa byl tankový a helikoptérový arzenál a sebevražedné postroje, nebo blábol na ten způsob, obvykle ponecháno s íbrmenšskou neznámou. (RT/AP/NNA/NiW/UN/PL/NNN/pi) * Fabius (The Francouz) velí k urychlené destrukci Íránu a co nezodpovědněji, dostatečně, hysterické třetí světové. Než 200x zakokrhá kohout! protože přesně to je doba, kdy A H Netanjah nakreslí novou ilustraci, s naprosto jinými čísly, a nebude už červenou fixku tahat z USA, nacáká na karton na př. krev Ban Ki Moona! nebo jiného Bulhara hned po ruce! V té době se totiž konečně ucpe humanistický záchod v Íránském parlamentu, a IRGC vyjedou na přerostlém hříběti řešit ohnivým mečem diplomaticky neúnosnou habaďůru. To už nebude Írán zarytě opakovat "mouchy sežerte si mě!" To začne své obohacování na 21000 procent, které neustále tajně požaduje nátlakem po Hizbanonu, vymáhat po mezinárodní kolonitě mocnou zbraní, a to nejméně tak děsivou, jako ilustrativní Netanjahův škrpál. OK YEAH! (@ You know it, you have it!) * Hollande Chappiho však ihned opravil. "Nové sankce brachu, toť řešení cizích muslimejšů v zemích zaslíbených pro bílou alianci vatikánských" (NNA) * KLDR stojí za odbory celé Korey, celá Korea pokládá Šonury za pokrytce (KCNA) Indická media dobře pokryla Korejské jubileum * Rusko, obhájce lidských práv dětí "adopce do USA a Norska musí být dočasně zakázány, tyto země nakládají s dětmi co s rasovým odpadem, politickými rukojmími a objekty tyranie" - RT * Tibeťan se z neznámých důvodů upálil, v Tibetu. Možná mi to máte za zlé, proto vám povím, co by opravdu nebyla pravda: "upálil se zčistajasna," nebo, že by jim jejich filosofie umožnila udělat to "za babku" nebo "na požádání"? Dost spekulací! Bůhví jak to s atheismem buddhistů vůbec je? Pardon, upálil se bez dopisu na rozloučenou v pondělí. * 6 jemenských vojáků zabil totalitní bordel a americká veteš v muničáku (RT) * Jeden jordánský voják zemřel při pohraniční přestřelce s třetím elementem na hranicích Sýrie (RT) * 1 mrtvý v Gaze (písemnost upravena pro republikaci v USA) * Počet akcí pirátů na moři klesnul meziročně z 200 na 100, Mzn. Nám. Kancelář (RT) * Korupce ve Vietnamu po protestech čestně přiznána a po omluvě národu a straně odvolána ÚV z funkce * Korea zakázala nenávistné transparenty na hranicích (KCNA/KCNA-RT) * Írán očekává úrodnou revoluci bilaterálně plodných vztahů se Středoafrickou republikou. (Salehi/Gambi) * "Umělci by měli lapit protesty co příležitost k pravdivému zobrazování proroků" - "nepřátelé kulturní diverzity a nyní dle nejmodnějších z modních trendů nepřátelé Islámu klesli ke korupci umění pro indoktrinaci islamofobními schematy" - ministr ochrany kulturního a náboženského dědictví Íránu, IRNA // hurá! nezapomeňte přibalit i variantu s vědou a rekonstrukcí, nic se však nemá přehánět-- * Vyslanec slíbil Íránským pracujícím na IRI-KOR projektech návrat od sankcí k bdělé logice (IRNA) * Íránská věda a technologie Polymerů na 5. místě světa, dnes končí konference Polymerů * genmjr. A Salehi varuje zaschlý vous před nevídaným úskalím jeho agresivního těkání, a upozorňuje jeho hluchá města, že absence sebekontroly je pro slabocha a náfuku sebevraždou. Podtrhnul, že nebezpečí, kterému zaschlý vous vystavuje svým žhářstvím a modloslužebnictvím svůj lid je obrovské, a trest nevyhne se ve vší hrůze ani jemu, nechá-li se svést svou hanebnou ješitností a smilstvem svých vazalů. (IRNA) * Čabahar, SB, Írán: Včasný zásah milice zabránil útoku na mešitu, útočník však oba hrdiny vzal sebou do hrobu. "Další konspirátoři jsou známi a byli zadáni Interpolu" - Morzí * "Písečná hlídka" : koordinační cvičení a demonstrace schopností 10 tisíc příslušníků milic, Írán * Výborný analytik Aslam Beg bude muset hájit své sem tam nadrobené curriculum vitae před soudem - I Chaundry (asi budou i symbolické protesty) * Vyslanec Ebrahimi poděkoval Moskvě a Nadaci Íranologie za uspořádání poetického večera na počest básníka Hafeze v Sobotu večer. Básník na př. úzce souvisí s Ernstem Hemingwayem. (IRNA) * Ultrapravice ve Francii: jedna abkulturní čuňárna za druhou. A vláda ladně do kroku. Chro. Nebo že by to bylo naopak? * Alžírie sistemizuje svůj potenciál v F-optočláncích, APS * 179 poutníků převážně z národů mjan a hindi zachráněno před požárem v poutním noclehu v Me-ce (NNN) Katar a Maroko jednalo o spolupráci, a problémech Palestiny a v Sýrii * IRNA: Ahlulbajt urguje bojkot USA a Francie (k tomu se člověk nemusí dlouho rozhodovat) * Saharský prezident věří, že dipl. návštěva obnoví vládu zákona (APS) * Všechny Íránské ambasády plné obsazení / A A Salehi (IRNA) * 3 propadli hrdlem za 67 vražd (NiW) * Čad a Súdán, přínosné jednání (NNN) * 80% sv. médií jsou kontráši - Bolívarský Ministr Zambrano * Hadž Sajid: Vyhlídkové jízdy apgrejdují turismus v Alžírii (APS) * Autobus s Afghánskými tenisovými fanoušky se zřítil v Egyptě z terasy. 2 mrtví a 17 raněných (ROY) * Keňa řeší požární řád - široké důsl. (NNN) *
 6. "Zatím žádné bližší výsledky šetření, a jsme si vědomi, že tato ohavná vražda může destabilizovat Libanon" - vl.ml. k atentátu na gen. rozvědky (RT), který díky provokatérům a socsítím může vyvolat až ohavné následky, pokud nechceme věc vyjádřit tak, že "již žije vlastním životem," (PI) * OSN // odsoudilo a kondolovalo rodinám, lidu a vládě. Varování a důraz na jednotu, stabilitu a národní dialog pod vedením Prezidenta Soleimana (NNN) * "Jaderné zbraně zůstávají ve vojenských a strategických plánech a doktrinách přes všechno nabubřelé moralizování na př. zemí G5+1" - zbrojní výbor OSN, Pakistán pak souhlasí s nutností, že nutno nejdříve zajistit vyrovnanou bezpečnost pro všechny země, které se mají jaderně odzbrojit (Korea: bez čehož je odzbrojení vedle nesmyslu ještě nebezpečnou hrou i vděčnou záminkou ke konfliktům) #UNPR * PI: reformy OSN jsou k takovému prvku jistě podmínkou * Vyjednavač OSN Lachdar Brahimi přijat Bačarem Asadem (NNA) * Hyperletecké přelety nad městy a vesnicemi na jihu Libanonu zhoustly, NNA * Že IRI bude j s USA přímo je desinformace (NNN/IRNA)
 7. Pinheiro zařadil třetí elementy mezi "cizí, ozbrojené a (řekněme) sektářsky motivované" - poněkud mi v té definici chybí oni evropané, byť musíte kategorii diferencovat pro "pouhé stovky" činitelů - záleží totiž na jejich "popisu práce," pak řekněme, v rozhodujícím momentu mohou i desítky zemi zničit, na př. budou-li cíleně, soustavně a s nejvyšší technikou narušovat příměří, což ovšem obecně souhlasíte (jsou nebezpeční v důsledku i regionu, řekněme). Podtrhnul, že vojenské řešení nvú. Vedle jiného tedy mohl mzn. společenství vyzvat k maximální podpoře Brahimiho i ve svých postojích (nebo alespoň mlčet?). Podtrhuji že Pinheirova důvěra v Brahimiho misi není bez eskalace imperativu na mzn/k valné hodnoty (asi jako fotbalový rozhodčí fandit fanouškům). Potvrdil reformu Komise pro lidská práva směrem k zdr. rozumu, a doložil zákonná omezení KLP nemožností odvolat se proti osočením, zz presumpci.
 8. Dle mého názoru v příp. o/v KLP má provádět pouze Obecné Sondy, indikovat, nikoli uzavírat, pro BK povahu konfliktu, a zcela subjektivně též uvádět rozsah vnější návaznosti (kritičnost konfliktu pro region), věrohodnost zdrojů a pod. Ale pouze z hlediska "specializace v této činnosti pro výstup k BK aj. na žádost." Obecně by pozitivní bezvetové hlasování, bez ohledu na účast, mělo vyvolat práci KLP, a ten by měl předat výsledky dle přání zadavatele zpět, k BK, nebo jinam.
 9. Cst. "seznamů jmen" když už je máte, musí s hlediska nevměšování-anonymity-presumpce-depolitizace putovat na př. k interpolu - sami uznáváte že na filtraci nemáte kompetence, a data jako taková mohou zde být zužitkována, jistě po brutální redukci. Její charakter ovšem OSN zpětně zpracovaný jistě pomůže, zvláště přizpůsobí-li výklad Případu Filtrace dané oddělení potřebám daných oddělení OSN, vč ICC. Též vyjímečně je možné, že BK rozhodne o imediaci procesu s právně konkluzivně vyšetřeným jménem u živého konfliktu. Pochopitelně ovšem pouze v případě, když strana k níž v konfliktu odsouzený přísluší souhlasí s jeho postihem, nebo postihy obecně. Bez tohoto vyjma super extra průkazné genocidy nesmí úřad jména v žádné souvislosti vydávat. Super extra průkazné je pro občana to, co je na všech kanálech, nad čím se nikdo v zahraničí nepře, a k čemuž jsou především jiné důkazy, než reportéři pak nic, až úřad. Především tedy to, co bylo dokázáno nezpochybnitelnými prostředky. A hádají-li se dvě země nad třetí, zda je to či není genocida, s použitím svých soudů, pak rozhodně není vhodné zasahovat v třetí zemi. Spíše začít šetřit v té popírající. Na př. referendem.
 10. NiW: UEAf přispívá válce, UEAf není v pozici stabilizovat Afganistán, občanská válka po odsunu okupantů (je) invariant. Nadto deserce nutí každý rok k výměně 1/3 armády, tj. každý rok je 1/3 armády bažanti s 3 měsíci výcviku a toto množství je které armádu opouští jde pro chléb a výzbroj k Talibanu. Karzaí tak není divu doufá, že umění kompromisu zachrání mu alespoň vlas. * PI: UEAf musí zmizet, ze zákona, navíc nikomu neprospívá, nic nezlepší, naopak měřitelně zhoršuje. V podstatě jediná povinnost UEAf k Afghanské stabilitě je oznámit svůj odsun s měsíčním předstihem. K ničemu více jejich analýza v Afghanistánu neprospěje, než říci "kdy asi tak budu moci bez politického protahování (kredence) přestat sužovat tvůj lid, značně cizí země." * Oběti regionální nestability v Pakistánu: 10 tisíc vojáků, tisíce civilistů, 350 důstojníků rozvědky (což je údajně více, než za celou historii CIA)
 11. Zpráva o M23 je halda nesrozumitelné byrokracie a uvnitř pouze dvě diplomatické zprávy. Za tím člověk může opravdu vidět leccos. Transkript jednání Africké Unie s Kongem by bylo tedy vhodné osadit souvislostmi v aparátu OSN - manuál k čtení braku OSN o Kongu. Pro čtenáře bez internetu, nebo bez myši.
 12. Maorský orel zaslouží čestné místo v sbírkách Burianových rekonstrukcí (provedení s emu) - vedle teorie nadnášení (většiny ještěrů klesající pravěkou hladinou) - též vodní funkce ústrojí pterů zaslouží rozvinout v uzavřenou hypotézu a přidat (poskakovali mezi vodními skalisky? rejnok-poletucha?)
 13. Kompletně smyšlený případ konspirace proti Saudské ambasádě, ve kterém není zřejmo, zda jde o politické nebo osobní úklady, zahrnující mexické drogy a íránské lidové milice vyhrál v Menhetnu Soudní Medailon Pohádkových Příběhů, v kategorii tklivosti a poutavičnosti. Soustava provokatérů zůstává nejen neodhalena, nýbrž i utajena a velmi hlučným otutláváním zatutlána. Agenti FBI a bývalý poradce MZ USA by měli získat Gvínesův rekord, neboť protáhli soudem největší debilitu všech dob. Asi jako kdyby u nás někoho po odvysílání filmu Hakenhnátův splín odsoudili a uvěznili za příslušné chrápání na zlínském dole.
 14. Ban Ki Moon se hrozí pokračování konfliktu v Líbijském Bani Valídu. Zděsit se asi pro neklidné ticho médií nemohl. * USA umožňují vojenské tribunály s 13-15 letými dětmi. Tito 13 ti letí též pobývají celé týdny na samotkách, nebo v izolační masce, též pojídají ze sáčku na stolici, též mohou být kdykoli souzeni vojenským tribunálem v "přímém přenosu" se "40 vteřinovým" cenzorním zpožděním (Na to asi Njh obrázek nemá) * Mluvíte, zjm. Mitri z Líbijského terénu, o jakýchsi právech státu rozšířit svou moc nad svým územím. Aha, takže to si jen tak rozmyslíte, kdy že skončí občanská válka, a "ten zbytek" už jsou protiteroristické, nebo ještě lépe "policejní" akce státu. Co jsem říkal. Nakonec ještě OSN z Líbije přesně tu zónu dohledu a ostnáčů vytvoří. Práva státu a na obyvatele Bani Validu házet z prstu vycucané kategorie "zatykače"! Jde stále o tu stejnou válku, kdo v OSN má právo říci že nikoli! Neexistují ani podpůrci Kadáfího, ani opozice. A OSN by měla být poslední instituce, která uznává stát po válce co do suverenity teprv, až jsou všechna příměří sjednána, nebo jedna strana konfliktu vyhlazena - což je zdá se stále jeden a tentýž zájem OSN v Libii. Chcete důkaz? Jak se tedy shoduje oprávněný požadavek Mediace (Ban) s UNSMIL deklarovaným "právem jediné strany v konfliktu na kontrolu nepřátelsky osídlené zóny?" - Jak jde mediace dohromady s "právem" státu vojensky místo vyčistit směr vězení, jde-li o civilisty-zločince na obou stranách, bez diskuse, z nihž stát kontrolují obě frakce zhruba stejně - málo, až nijak. Proč nenazýváte jemenskou kajdu vládou? Kde strčí kulomet do pusy je ctěna a vyslyšena. Tím, že OSN schvaluje legitimitu států "v první vlně" (té zájmové) dává absolutně nulový vzor všem politikům světa. A zvláště, když celý internet přetéká trvalým opakováním "válka v Libii neskončila." * Ať si Mitri hájí kroky nebo skoky k demokracii. Takový blábol zajímá tak ...
 15. K čemu nám jsou vůdcové čínského typu, když vždy i přes socialistickou emanaci jejich přinesou prvky faraonismu, jako že "možno uvažovat ekonomiku na úkor jazyka" (člověk který cokoli nadřazuje v politice jazyku nemá do Našich věcí co mluvit, nepotřebujeme ani prosperovat co analfabeti bez knihoven, nepotřebujeme ani cestovat v čase co mlčenlivá hlušina) - (OBA: Solženicyn i Stalin jsou tak fašisty, kteří neberou v potaz, že zánikem jazyka myslí se jak ústup schopnosti, tak její obnovitelnost, jde-li totiž jazyk obnovit, nebyl ztracen, na úkor jazyka je tedy s možností "bez jazyka" eo ipso "bez návratu k této naší řeči a kultuře vědomým procesem" obecně bez návratu k "právě této", na čemž nám záleží stejnou měrou, jako chatařům z Budějovic záleží na chatě na budějovicku, nebo Iráčanům na Iráku právě tam, kde Irák obvykle býval.) Nakonec i ta jejich přiblblá -ekonomika, co má blíže k -politice než k -hladu, v každé své formě vyžaduje naprostou konzervaci jazyka v záporném znaménku. A pokud už přijde někdo s "privilegiem jazyka pro ředitele ekonomiky státu," s tím se náš článek neměří než "privilegiem zbraně", chce-li daného privilegia dosíct na národu čtenáře. S hlediska absolutní morálky v jakékoli "základně," (tu nikomu nezakazujeme, když ji Vestaví do základny jazyka) - jazyk je vč. schopností nositele - nedotknutelný. Filosoficky pak lze jazyk klást pod celý vesmír, neboť subjekt bez něj nemůže sám sebe odlišit, a tedy není subjekt, a bez subjektu všechen čas vesmíru uplyne v nule, jinými slovy bez vesmíry bez života neexistují, všechny zanikly ihned po svých přírodách. Čili vesmír bez jazyka neexistuje. A chce-li někdo takovou ekonomiku, pak si dovolím doporučit ránu z milosti. Nadto "Spojenci" zvláště ve svých státních ideologiích neberou v potaz ten fakt, že nikdo neví, zánik kterého druhu bude ten poslední. To jsou toxiny sem, toxiny tam, náhodně vymírající druhy, ale že pád určité větve zničí strom rychleji než sucho..? Ano, hlavně Francouz, nechť řeší modré a červené žáby. Největší politický idiot světové historie! Hned 2 x prosím!
 16. sociální sítě, Jotube i Tviter slouží k desinformaci, šíření zmatků a špehování, navíc tyto služby vytlačují týmový výzkum a deformují racionální vnímání společnosti, a nahrazují opravdový aktivismus zcela falešným, zcela neúčinným - mathaba, pi: zvláštní kategorii pak vyhrazujeme Fejsbuku, protože zde je zcela zvráceno hodnocení, zda je to které chování společenské. uživatelé nahrazují společný prostor komunikace primitivním egoismem, a jeho podněty pak způsobují a stylizují veškerou "komunikaci." Posuďte sami: je hodnocení přidané pod fotografii společenským aktem, nebo spíše zabitím času, kdy teprv v periferii mozku komentátor "předpokládá" nějakou společenskou působnost své akce? Spíše rozšířil své panství v rámci stereotypu, který o sobě v kompromisní, leč ideální podobě udržuje. Další fakt který lze snadno přehlédnout je, že díky jednoduchosti rozhraní a omezením nastavení uživatel částí z pohodlnosti, částí z nutnosti, nechává nahlédnout do "svého života" všem "přátelům" stejnou měrou. Mizí tak realita, že člověk, který se o vás zajímá velmi málo, sotva otevře váš fotoalbum, a natož aby je komentoval před všemi vašimi "přáteli" a přáteli. Atpd. Čili uživatel tupě nivelizuje celé své společenské okolí, zatímco v celé jeho společnosti obecně upadá reálný zájem o konkrétní společnost (degraduje se na pohlavní a zábavní). Je virtuálně "stále s všemi." A když se s někým setkal opravdu, pokračuje tento hebký sen mělkou skutečností "komentářů, hodnocení, pomoci a zálib." Názory - věc vedlejší, věc minulosti, (a vymáhání uniformy?)
 • zvláště zajímavý případ lží, viz protiřečící body 2 a 3, nebo nakonec bod 1 nezmiňující likvidaci zavlažování jak římany tak NATO. A co takhle novinka, znějící jak vystřižená z Thomase Manna, která zrušila "moderní předsudek o Libijské civilizaci?
 • Zkuste najít tu krev, děkuji :)
1) archeologové v tel rechově našli fabriku na med (velkovčelíny), jistě Tel Aviv řekl to, i bod 2) musí být Izraelské kultury dílo, řekněte to. Kdo z vás to nebude vyučovat, že včelíny jsou naše kultura loch. A tím najednou odhalili ještě nález 3) který by si také museli připsat. Pardon, nález 4! Tím, že podvrhli radiokarbon ve včelínu, museli Izraelské kultuře přispat i nález 4) a tím zhruba i nález 5) ... tolik k akademickým "svobodám archeologů v izraeli"
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama