NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 2.11.: Infiltruje-li Evropa americkou doktrýnou regionální řešení v Mali, tj. ukradne-li přímé vedení reálnému regionu a vhodným mediátorům, s nebo bez záštity OSN, jistě to později vyvolá absolutní konflikt mezi EU, AU a OSN

2. listopadu 2012 v 13:08 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. Salehi: zhoršení vývoje v Sýrii by znamenalo špatné zprávy pro region * Mikati: neohrožujme jednotu Libanonu * Vysoká delegace z Bahrajnu následuje Katar návštěvou Gazy tento víkend * Súdán vyvrátil spojitost Íránu s útokem na v/p komplex Jarmúk
 2. "Vzhledem k zločinům koloniálních sil na bezbranných lidech, k jejich vleklým důsledkům na následující generace, a vzhledem k tomu, že každý dnes již ví o hrůzách a utrpení mučení, zohavování a destrukce, Alžířané očekávají upřímné potvrzení zločinů tak na jejich národu Francií spáchaných" - ministr národního osvobození a veteránů Alžírie, APS (opět vesměs platí pro české pohraničí, a takové kroky něm. vlády by jistě normalizovaly další vztahy dvou států, nutně časem vykolejené pokračující činností teroristických revizních skupin němců a české kolaborace. Pí)
 3. Je načase se odpoutat od americké doktrýny hbitě utilizované francouzským imperialismem v bývalých koloniích. Jakákoli akce bez kompletní podpory regionem nemá ve věci Mali co dělat! Alžírsko, Katar, Libie a Egypt jistě nechtějí, aby zahrničněpoliticky nesvéprávná Evropská unie replikovala zcela kontraproduktivní "metodu" - jejíž příčiny a následky jsou nyní narychlo vyklízeny spolu s ISAF z Afganistánu, "hrací plochy" makrogeopolitiky kryptokolonialistů v střední Asii. Infiltruje-li Evropa americkou doktrýnou regionální řešení v Mali, tj. ukradne-li přímé vedení reálnému regionu a vhodným mediátorům, s nebo bez záštity OSN, jistě to později vyvolá absolutní konflikt mezi EU, AU a OSN.
 4. Sýrie: pilot zastřelen na ulici, soudce výbušným vozem, 8 obětí hromadné popravy nalezeno v poutech poblíž Homs, 3 členové posádky ambulance, z toho jeden civilista a dva lékaři zabiti nástražným zařízením na dálnici (Bassam Daqaqa)
 5. Francouzský tisk 1996: "Pakistán řídí zvěrstva Talibánu v Kabulu" * imperialistický primát Francie ve Stř. Asii a Arab. světě nelze podceňovat: není náhodou, že první pohotovou psyOp mediální kampaň k obratu vztahů USA a Talibanu uvedla do života právě francouzská media. PsyOp proti občanům USA byla tedy vedena manipulací s názorem v EU: na USA by to byly příliš rychlé změny, takže se počkalo v co publikum daný materiál přemění, a výsledné body se pak v USA podtrhly a zvýraznily. Aplikace psyOp "Taliban už není přítel a nikdy nebyl" tedy zabrala 5 let. Tento postup byl již na jiném případě v pí ukazován. Argumenty? Otrokářská doktrýna zvířeckosti černochů zničená vnitřním vývojem evropy byla vystřídána ochráncovskou doktrýnou Britů v Číně, a s kompletním úpadkem vlivu a věrohodnosti impérií se naposled blýskla Francie se svými "zásahy proti teroristům" v Alžírii. A s příhledem k Talibanu Paris 96 a recentnímu Mali, je zřejmé, že Francie nejen teroristickou doktrýnu policejního státu a neokolonialismu vytvořila, ale že ji vesměs i vede a rozvíjí. Proto také Mitterand neztrácí na "jménu." Oligarchie tedy ve Francii vládne stále kolonizační, sektářská, fašistická... A jistě tedy Německo nepřejímá doktrýnu z USA, nebo Británie - pouze hraje "malé sanační divadlo" o obrácení EU proti nadvládě a nespravedlnosti USA, zatímco se pouze pojišťuje proti svým spojenectvím s Francií proti mocenskému vlivu Británie a USA. Německo tedy také pp. očekává rozklad EU.
 6. USA by se měly za zcela obecně platný čin proti pakistánskému politikovi (za PTI) omluvit, a viníky z řad voj-prům korupce imigračního potrestat za zneužití pravomoci, ohrožení míru a čin s rasovým podtextem. Mezi další takto ponižované a v rámci svobody slova omezované a vydírané patří vedle Imrana Chana tvůrce krátkého dokumentu "Úspěch dronů zblízka" Mohammad Danish Qasm (The Other Side, první místo Sejtlského festivalu mladých autorů NFFFTY), Laura Poitas, které je zamezováno v komunikaci s akademickou půdou v USA a Kanadě, anebo žurnalistický spolek BIJ, který si vysloužil dokonce státní perzekuci, za kritiku tunelářsky zvláště výnosné doktrýny "bezpilotních válek," která však vedle své značně prodražené existence neznamená dále nic jiného než smrtící kombinaci mzn. nepřijatelných principů a jejich důsledků. (drony, robovraždy) "Ty společnosti, které se brání novým myšlenkám brzy zjistí, že jsou v zasíťovaném světě bez povšimnutí" - premiérka USA Clintonová. (The Nation, Nawaz i Waqt)
 7. Jemen se patrně netěší přílišnému zájmu, protože jsme byli nejméně rok svědky naprosto necitlivého způsobu informování, nezájmu ze strany všech zásadních hráčů: Saudie, Arabské ligy, OSN, Íránu. Dle mého názoru není ani rozumné strhávat autoritu tamní vlády, ani příliš stranit v pokračujících konfliktech a převratech: spíše se zaměřit na pozitivní prvky nabízené nebo zřizované všemi frakcemi. Nelze však beztrestně ani posvěcovat ani kriminalizovat jakákoli další povstání, rozhodně platí pro vnější hráče, bez ohledu na jejich vztahy s Jemenem. Jemen možná neohrabaně reagoval na tehdejší události v OSN kolem Iráku, ale musíme též pochopit jeho proti-koloniální pozici a (ne)zkušenosti. Jednak není dobré aby v Jemenu působili cizí a to zvláště západní síly a rozvědky, spíše by samotnému Jemenu prospěla rámcová bezpečnostní spolupráce Íránské a Saudské frakce Islámského světa. Takto vzniklé síly by jistě nebyly tak snadno odmítány, měly-li by asistovat proti tamnímu umělému pro-koloniálnímu terorismu. Navíc, chce-li Jemen snáze normalizovat svou politiku a ekonomiku v rámci stále probíhajícího procesu dekolonizační koheze, prospěla by účast v dekolonizačním sdružení států - tam spíše najde místo k výchově své oslepené zahraniční politiky, inspiraci i konkrétní výměnu zkušeností.
 8. Vlnu násilí 22. října v Gaze spustila četa IDF, která se pokusila narušit teritorium bezpečnostní samosprávy závislého nediferencovaného území. Další spirálu odvetných útoků ukončilo příměří zprostředkované Egyptem (Pí:NiW)
 9. Vzhledem k tomu, že sudetská otázka ještě po 6 dekádách nebude našimi nepřáteli mezi Němci uzavřena, je třeba celý případ překlasifikovat na hybridní sloučeninu kolonializace a okupace. Tak bude mít republika určitou oporu v existujících procesech v OSN, proti zákonitě narůstající přesile nepřátel ČS svrchovanosti, celistvosti a kulturního dědictví.
 10. Za fašistickým povstáním 1956 v Maďarsku, na základě šíření falešné historické paralely nemohou ani tak k tomu využití monarchisté a revizionisté, jako zahraniční tisk a rozhlas. Podobně jako podprahový tečrismus vedl k devastaci soudnosti v Polsku, k roku 1989. U nás je naopak novinkou z historie, že záblesk zahraniční infiltrace tisku po r. 1968 již přinesl jasně formulované přání řídících sil, zarazit klín mezi Čechy a Slováky. Už tehdy bylo ovšem postupováno v mediální manipulaci od Čechů ke Slovákům: my jsme měli Slováky odsoudit a vyškrtnout. A to na základě "pragmatismu, vědy a normalizačního afektu." * všechny údaje tohoto paragrafu jsou v podstatě doložitelné, ale nejedná se o politickou historii, spíše o analýzu médií.
 11. Každý s určitou autoritou v Baluči přispěl k porušování ústavy - Iftichar, nejvyšší soud (NiW) * 2 mrtví a tři ranění policisté v prov. Kunar, těžká palba, k tomu desítky Afganských vojáků stojí týdně život nástrahy na silnicích (v tom by jistě pomohlo letošní know-how Syrské policie), 7 žen a jeden muž v Helmandu další oběti silničních nástražných zařízení tento týden (BNA/NNN/ABNA) * Afganský boxer porazil vyrovnaného Tanzanského protivníka v Kábulu, sv. titul přílohou, zápas pod heslem "Chceme mír" sledovalo 2000 fanoušků tohoto sportu (BNA) * Lidová Korea podpořila Kubánské vedení a lid v boji s následky katastrofy * "Kultivace opia zcela obecně souvisí s absencí míru a bezpečnosti, což značí nutnost jak politických tak ekonomických přístupů" - OSN (NNN) * Damašek odsoudil nečetná porušení příměří o svátcích a vyzval připomněl nutnost rychlejšího prosazování reforem i efektivnější války proti korupci (NNN) * Keňa: poté co soudci žádali odvolatelnost výnosů zvláštní komise, byli touto komisí ze svých pozic odvoláni. Ve svém odvolání upozornili na další ústavní a faktické rozpory této vetovací komise (NNN) * Dohoda komplexní spolupráce Kuba-Venezuela ukazuje světu pozitivní vztahy občanů a vlád, které mohou významně přispět k diferenciaci a posílení sociálních institucí - vysl. Kuby v Bolívarské Republice Jorge Mayo * Syrský ministr již oznámil výsledky své pracovní cesty, zvláště za ekonomickými otázkami, po KLDR, Rusku a .. (KCNA, NNN) * Ve středu byly sestřeleny tyto agentury: IRNA, NNA, SANA (PÍ) * Korea si připomněla 80. výročí smrti hrdiny proti-koloniálního odboje Ča Kwang Su (KCNA) * Kubánský vyslanec v Portugalsku před médii odsoudil genocidní blokádu, a odhadl, že budou letos kriminalizaci tohoto mzn. zločinu v OSN bránit opět pouze jeho viníci. Jako již 20 let. (PL) * Salvadorská Rep. podpoří Kubu po hurikánu, Gonzales v diplomatické zprávě podotknul, že za klimatickými problémy planety jsou beztak převážně spojené státy (a jiné protiekologické multimiliardářské iniciativy s vlajkou a rozmanitými vězni i otroky) * Nikaragua: BRICS významný podíl na konkurenčním oceánském průplavu * Má Jemen stále tak málo univerzit, a je stále tak špatně prozkoumaný cst. ekonomických potenciálů? Saud, Írán? * Další země které hurikán znatelně zasáhl jsou typické severoamerické státy (pí:PL) * Kuba: Import potravin z USA značně oslabil pro stále ještě narůstající zrůdský a antihumánní diktát proti čemukoli s Kubou. * Rio a Porto spp. s Angolou na předb. studii k budoucí námořní demarkaci Angoly v OSN. * Čína nabídla pro-mírová cvičení s podezřívavými zeměmi regionu. Na rozdíl od USA však do vojenství Číny nenahlédne Japonsko, tedy dokud nedefašizuje své postupy v územních sporech. (PL) * Namibie, Angola, Etiopie - ekonomické dění v Africe * 130 emigrantů z Mjanmaru pohřešováno po ztroskotání bárky * Timor stabilní * 18 a půl mln. nezaměstnaných v EU, tj. nová špička 11.6% * Umělé nepokoje v Mjanmaru a Indonésii budou pouze narůstat * Evropské charity upozorňují: EU importuje od kriminálních osadníků o 15% více zboží, než od samotných Palestinců (obé totiž import z Gazy) * Egypt dodal do Gazy Katarský dar 350 000 litrů benzínu.
 12. ABNA/HINDU: vyřešilo by daný problém vytvoření zvláštního odd. na sektářské zločiny? s vyšší pravomocí, linkou bezpečí, vysokoškolskou specializací, přídavnými kurzy na školách a s extra dávkou požadavku transparentnosti pro ono policejně-bezpečnostní oddělení (takže opravdu uzavřené případy by našly jak veřejnou publikaci, po nutných úpravách, ale i implicitní cestu do přidružené statistiky, čili by občané měli snadný přístup k tabulkám, kterými pak možno praštit politika po hlavě, zatlouká-li problém?)
 13. Extra-teritorialnost blokád Kuby * USA si nárokují právo upírat jakékoli firmě na světě vazby na kubánské firmy, bez ohledu na vztahy země (dotčené firmy) s Kubou. Tím je efektivně narušována ekonomická suverenita třetích zemí (platí pro Kubu, Írán, Sýrii, Venezuelu, Indonésii apod.) * Konkrétně se může jednat o pokuty (OFAC, Francie, 1 mln. CZK), výhrůžky (Repsol, Španělsko, dvojsmyslné státní dopisy firmě), ovšem variant bude po sebrání dostatečného vzorku ještě více. (PL,pí) * Bolívarská republika odsoudila pokračující fašistickou blokádu rozvoje Kuby (PL) * Česká karikatura zesměšňuje novou primátorku v Bosně na základě kultury (první..., AP) * Literáti Íránu, Indie, Pakistánu a Libanonu konferovali potřetí ke Ghadir v Tehránu a Mašhádu (ABNA) * Další útoky osadníků ničivými projektily na uživatele vozovky u Ramaláhu *
 


Komentáře

1 Stamp APS Stamp APS | Web | 2. listopadu 2012 v 14:50 | Reagovat

50ani

2 Minaret Afg Minaret Afg | Web | 2. listopadu 2012 v 14:51 | Reagovat

recon

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama