NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 5.11.: OSN má v otázce dronů stát na straně lidu jakékoli země, a zjm. na straně Pakistánu. I komplexní situace kolem Íránu je zcela nová, a neobjektivní práce OSN se podepíše citelně na sv. míru!

5. listopadu 2012 v 13:38 | SAH |  Archív z rubriky nezařazeno

(shrnutí a dodatky k dronům §18, §2, media, diplo)

 1. Alžír- Prezident Republiky Abdelaziz Bouteflika stanul ve Čtvrtek ráno před památníkem osvoboditelů v Alžíru, na paměť těch, kteří položili život za vlast ve válce národního osvobození, která začala 1. Listopadu 1954, tj. k 58. výročí tohoto začátku boje. * Po zdravici s Republikánskou Gardou položil Prezident věnec květin na pamětný kámen, a recitoval z Písem na paměť padlých (Fatiha). APS * Národní Fronta Osvobození hrála významnou roli v Alžírské revoluci, a informace, které se během revoluce šířily byly silnější než celý Francouzský zbrojní arzenál (úryvky z pamětí Alž. exministrů)
 2. Njv. Irácký veletrh za 20 posledních let v Bagdádu, 1500 firem z Iráku a 21 dalších zemí k disposici do 10tého tohoto měsíce (NiW) * 6 měsíční kurz péče o dojnou krávu úspěšný, 70 žen zvládlo a chválí (BNA) * Mzn. kf. v Adis Abeba "Mladí a demokratizace" - s důrazem na srovnávací zkušenost zvl. v Sev. Africe (začala ve Čtvrtek) NNN * 8.11. je vyhlášena a můžete uspořádat, před Mjanmarskou ambasádou, globální akci. Rozumné a slušné argumenty vítány, na př. "Kde je můj občanský průkaz?" či "Zaražte mezi ně mír!" (NNN)
 3. OSN k Mjanmaru (T O Quintana): "Je zde jistá ochota ze strany vlády současné masakry komunity Rohinžja řešit, nicméně je obtížné přimět vládu, aby adresovala samotné příčiny" * OSN k robovraždám v Jemenu a Pakistánu (Heyns): "Současný mzn. zákon a listina lidských práv neadresují podobný jev jako ilegální. Zda je jejich užití porušením mzn. zákona závisí na kontextu situace. Záleží zda je jich užito *mimo jeviště války*. Nicméně z hlediska lidských práv je nutno věc adresovat a adresována bude" * OSN k Palestině: "Jelikož OSN již dekády volají po zastavení ilegálního záboru, zástavby a demolic, lze považovat dnešní zvolání OSN po ekonomickém bojkotu osadníků Tel Avivu za určitou inovaci, která přinesla určité výsledky" * OSN k Íránu: "Máme 240 svědků, že při výslechu v Íránu nemusí být dodržována některá lidská práva"
 4. Re: OSN k Íránu * vynechávám věc blogosféry, neboť za takovéto mzn. situace je velkým otazníkem, jaká je faktická povaha jejich činnosti, a jak nakládají s právem na svobodný projev, nehledě na NGO ruského typu, sítě cizích agentů, doktrinální organizaci nepokojů atd., ale jistě by se mezi těmi 240 našli i tací, jejichž výpověď by měla být Íránem vyslyšena.. toto ovšem na pozadí sankcí a dalších hrozeb je opravdu nevhodná forma, změnil bych názor kdyby se podobný report opřel o majetková přiznání svědků, a kdyby byla osvětlena jejich cesta mezi svědky OSN, nadto OSN stále není schopno ve věci Íránu oddělit zájmy imperialismu a zájmy lidských práv, což vede k tomu, že rezoluce OSN přispívají k dalšímu prohlubování utrpení běžných občanů Íránu. Kdyby OSN kde je třeba Íránu pomohlo, a kde je třeba Írán kritizovalo, byly bychom v takových otázkách na úplně jiné rovině. Další sankce a ignorování mzn. práv v těchto sankcích, a přecházení činů Vošinktonu a tel Avivu vůči Íránu, neschopnost zajistit jasno v otázkách NPT a funkcích IAEA/MAAE - za takových okolností nesmí světová veřejnost akceptovat ani vyváženou kritiku určité oblasti Íránského problému
 5. Re: OSN k dronům v Pakistánu a Jemenu * vítám, že naprosto obecná otázka dronů, tj. jejich produkce kontra presumpce neviny je "jakousi otázkou do budoucna." Přesto však podtrhuji, že užívání letectva tímto způsobem naprosto není demonstrací vyrovnaného souboje, a především že naprosto převažují nálety na místa bez manifestního násilí. Tím tedy nejde naprosto o válečnou činnost, a to bez ohledu na deklarovanost či nedeklarovanost války. Jde tedy o preventivní a zástrašnou násilnou činnost bez transparentní vazby na mzn. soud. A věc má rozhodně více rovin, kde dochází ke konfliktu s common sense v mzn. zákoně a humánnosti obecně. Problém chybovosti náletů lze spolu s vyloučením presumpce neviny shrnout mezi hromadný charakter popravy. Tím, že máme na stole masovou popravu, o čemž s hlediska totálně bezrizikového provedení není pochyb, jsou škrtnuty veškeré otázky vzdálenosti bojiště, nebo poměru ozbrojených obětí k obětem nevinným. Pro fajnšmekry do tohoto řádu kriminálnosti lze dodat, že v boji s terorismem je porušování tolika zákonných rovin zvláště kontraproduktivní formou činnosti. Co bylo řečeno vztahuje se tedy jak na Jemen, tak na Pakistán, a vzhledem k narůstajícímu počtu obětí bylo by vhodné na této obecné rovině postupovat přednostně, aby bylo pokud možno takovéto extenzivní užití dronů mimo nezpochybnitelné bojiště co nejdříve kriminalizováno. Další rovinou je rovina mezinárodního práva. A zde pokud možno nemíchat s již zmíněným. Pokud Jemen proti akcím USA na svém území neprotestuje, týká se mzn. právo a věc válečných zločinů pouze Pakistánu (neboť hromadné a libovolné popravy nejsou ani problémem mezinárodním, ani válečným zločinem). Říkáte, že s hlediska precedens není činnost v Pakistánu nijak rozlišena. Nu ovšem. Mzn. zákon dodnes adresuje mzn. násilí dle zákonitostí odvozených ze zákopových a extenzivně okupačních válek první světové. Říkáte však, že zda je vůbec na letecké činnosti CIA v Pakistánu špatného, záleží na chápání situace, s čímž naprosto nelze souhlasit. Za prvé nejste oprávněn takto mluvit, není-li první bod tohoto paragrafu rozřešen: mohl byste mluvit o hodnotě kontextu teprv, kdyby již OSN vědělo, zda je možno shazovat bomby na území vlastního státu, a to jak přiznáváte ještě zhodnoceno není. Nadto byste se pak tímto odkazem ke "kontextu situace" zavázal, že návaznou formou OSN kategorizuje samotnou podstat u konfliktu v Afganistanu, což OSN také nemá za sebou, rozhodně ne tak, aby odsuny či neodsuny ISAF a další činnost nezkušené Afganské vlády byly z pléna OSN adresovány. Jak tedy ovlivní povahu dronů v Pakistánu, zda jde v Afganistanu o občanskou válku, okupaci, kooperaci apod.? Nicméně. Zmínil jste "jeviště války." Ovšem "jeviště války" z Pakistánského území dělají jen a pouze drony USA, CIA, a co nadto jest, věc vztahů Afganistánu a Pakistánu jest, a tak jako u věci Sýrie a Turecka má být v OSN učiněno vše co je možné, aby Afganistán a Pakistán v dané věci došly dorozumění a míru. A pokud se nemýlím, je vše co se týče činnosti zahraničních sil v Afganistánu rozhodnutím Afganistánu, a naopak co budou či nebudou dělat v Pakistánu, věcí Pakistánu. Chce někdo adresovat vyhlášení války? Co odlišilo Jemen a Afganistán od Pakistánu ve věci dronů je to, že Pakistán považuje naprosto bez diskuse neautorizovanou činnost ISAF a CIA ve svém vzdušném prostoru, zvláště vzhledem ke dvěma faktorům, za porušení suverenity. Tedy je porušena suverenita Pakistánu, nechť si Vošinkton vykládá své mnohoznačné náhledy na "jeviště války" tam, kde se to sluší. Ty dva faktory jsou samozřejmě mrhání lidskými životy, a zde by měl být Pakistán promptnější, neboť druhým faktorem je nevole USA ve věci s Pakistánem spolupracovat dle požadavků jeho suverenity. Pakistán by tedy měl taková jednání explicitně odmítnout, a trvat na své suverenitě. Tím by jistě vyjádřil zájem svého národa, aby taková činnost byla globálně zakázána a v OSN tvrdě sankcionována. Dodám ještě dvě velmi potřebné formulace toho, co již bylo řečeno v druhé, mzn-zákonné rovině dronů. 1) rovinu presumpce vyjímaje, bylo-li by porušení suverenity násilnou činností ve vzdušném prostoru druhého státu rozhodujícím způsobem závislé na "kontextu situace," tj. na činnosti obviněného státu na dalších územích, byla by každá násilná, okupační či válečná činnost organizovaná na hostitelských územích narušením suverenity v závislosti na stavu přiléhajících území. Takže zaútočí-li Německo na Francii, OSN bude přihlížet k situaci v Polsku? Tím je zřejmo, že tato "závislost" na kontextu situace je naprosto efektivně závislostí na schopnosti obviněného přesvědčit plénum o jiskrné povaze svých zájmů. Vidíme tedy, že "divadlo války" jako ideologická technologie padá obviněnému zpět na hlavu obviněných, a že stejným způsobem "kontext situace" je v důsledku pouze "kontextem zájmů" obviněné strany. 2) Je nepochybně věcí common sense (2:180), že Pakistán je v této věci naprosto v právu, stejně jako nevinné oběti dronových útoků, a pokud současný mzn. zákon a lidská práva tento jev nepopisují, pak by nemělo být činností OSN rétorické kličkování pouze v zájmu výrobců dronů, nýbrž cílená práce na tom, aby vznikla obecná formulace taková, která práva, jichž se oba poškození domáhají bylo dosaženo, a nic mimo to. Z toho plyne nicméně i to, že již nynější činnost inspektorů OSN v Pakistánu či Jemenu má nikoli zjišťovat obecnou povahu věci, nýbrž cíleně sdružovat taková data, aby zákon obecné platnosti byl co nejpřesnější, a též aby byly zjištěny komplexní následky této a priori trestné činnosti, a tak určen obecný postup pro jejich nápravu, tj. ekonomické, politické záležitosti, které je možno z OSN pro nápravu těchto a podobných zločinů konstruktivně adresovat, a zároveň prostředky, které donutí agresivní státy tyto a podobné činnosti na základě jasně formulovaných zákroků a požadavků ukončit, přičinit se na jejich extenzivní nápravě, a potrestat ty, kteří jsou exemplárně první na ráně. 3) k první rovině lze prostudovat dostatečně zobecňující precedens z Bagdádu, který je již dlouho na světle světa. Zde máme všechny bláboly o bojové zóně a "nepřesnosti" jako na dlani: střelba mimo aktivní konflikt, tj. nepřiměřenou silou proti ozbrojeným či neozbrojeným osobám neoddělitelným od dalších osob / konajících své mírové činnosti běžným způsobem.
 6. Syrský MZ Makdissi vyzdvihnul zvláště úlohu Turecka a (P)GCC v efektivním ukončení konfliktů v Sýrii, prohřešky proti svátečnímu příměří pak připsal právě nedůslednosti Turecka a zemí PGCC, stejně jako hlavní mediační roli a zodpovědnost za další vývoj v regionu (NNA) * Lavrov: "pokud západ trvá na propagaci svých zájmech do problémů Sýrie, krveprolití rozhodně samo od sebe neskončí," (NNA)
 7. Tel Aviv a UNIFIL provedly běžnou předávku nelegálně zadržených pasáků stád (NNA) * Hong Kong zatknul 119 lidí z dýlerské sítě a zabavil 3 miliony nezdaněných cigaret (RT) * Výbuch cisterny v Saudii -čtvrtek, zabil njm. 10, zr. 52 (NNA) * 4 policisté zavražděni v prov. Helmand / občanská válka Afganistan (RT) * Dvě Korejské firmy obviněny v Beirůtu z tunelování/zpronevěry, školství (NNA) * Úřady v Nigerii jsou připraveny jednat s povstalci Boko Haram, kterým je ovšem často připisována i činnost jiných uskupení. Mezitím Americké zájmy v rukavičce Amnesty Intl. obviňují Nigeriské úřady v zcela vágním tónu (RT,pí,MHB) * OSN v rámci signálu veřejnosti označilo konkrétní videozáznam ze Sýrie jako důkaz válečného zločinu na straně protistátní ozbrojené agendy. Využilo této příležitosti k oboustranné výzvě zz. (RT) * Clintonová hledá náhradu za současné politické velení syrské ozbrojené protistátní agendy. Do značné míry tedy sedí náhled M A Niazi z Národ.Pak, že prozatím Tel Avivský fašistický spolek musí tiše podporovat Bašara. Jako deodorant hovnu paní USA na futra novému "velení opozice v Sýrii" napsala "a hlavně zatočit s třetím elementem" (NNA, pí, NiW) * Mluvčí MZ Rusi: Asad nejspíše nespáchá sebevraždu svým odstoupením, Rusko nehodlá Zatím vysílat do Sýrie mírové síly (NNA) * Dvě bomby, oběti, v pátek v Nové Zahíře, Jižní Damašek (NNA) * Obvodní soud Lefortov, Moskva, označil postup revizních vyšetřovatelů v případě ptt. zásahu v Dubrovce, při kterém zahynulo 130 rukojmích, jako ilegální, a samotný zásah jako zneužití pravomoci a nedbalost. První šetření věc uzavřelo jako pochybení technického charakteru s odkazem na bezprecedentnost zásahované situace. (RT,pí) * 4. listopadu 1979 revoluční studenti odhalili, že ambasáda slouží spíše jako centrum CIA (ad Ekvador), a tak ambasádu obsadili. Protiamerická demonstrace začala v Pátek ráno v Tehránu k třicátému třetímu stříbrnému jubileu tohoto drobného vítězství, proměněného v obrovskou hysterickou kauzu. * Diplomatická expertíza vzdělávacích výměn proběhla ve Čtv Jemen-Alžírie (APS) * Desítky lidí mrtvých, milion "nováčků" bez domova, násobek bez elektřiny: USA po uragánu (NNA) * Irán a Írácký Kurdistán navýší historické vztahy (IRNA) * Indie, jako předseda BK OSN chce vedle boje proti lebce s hnáty získat podporu pro legislativní i organizační reformu njv. rozhodovacího aparátu OSN (IRNA) * Nepokoje v Libii přehlušují jakýkoli pokus o ustavení moci. Zvítězilo vlastně vákum? Trocha populismu a spravedlnosti by vládě prospěla, a exemplární zátah vlády (jako třetího elementu proti dvěma stranám) v Bani Walid jako prolnutí obou (pí:NNA) * Ruské ponorkové cvičení v Bar. moři (RT) * Slabé zemětřesení bez výsledku v 28.10. Kanadě, hloubka 10km (RT) * Nigerie: Církve za čarodějnickými procesy. Vláda je po dlouhém procesu plném peněz a aktivismu zakázala (RT) * Vošinkton po 25 letech blokády přispěje Mjanmaru 1.5 mld Kč "na reformy" (RT) * kombinované HDP zemí Rim bude roku 2016 zhruba 180,000,000,000,000 Kč (IRNA) * Indie uspíší vízové polehčení s Pakistánem, navzdory fundovanému reptání (IRNA,pi) * Pakistánský analytik Zafar Alí Šáh doporučil USA oddělit svou politiku od zájmů Tel Avivu (IRNA) * Súdán a Malajsie: návštěva Dr. Manadzira? dá-li Bůh, ku prospěchu obou národů * Čavéz doufá, že se v prosinci zúčastní k/f MERCORSUR Venezuela aktivně. I tak čeká oba dva subjekty a Paraguay zajímavý ústavní vývoj (NNN) - MERCOSUR, (obdoba ECO, SCO nebo Rim) nově s Venezuelou tvoří 79.6% HDP Mexické Ameriky.
 8. OSN kritizuje nové zákony v Bahrajnu (RT) * Hajty - Katastrofa na druhou (RT) * Toledo: Najdou se 20 let pohřešovaní pod zemí? (PL) * Napětí mezi Japonci a Americkými okupanty zmraženo: z oken padají jeho nejpodivnější příznaky. (RT) * Čínský návrh urguje rozvoj v Ženevě uznaných principů, respekt k šestibodému Ananově plánu a rozhodnutím BK OSN. Lavrov si nadto postesknul nad otřesnými důsledky amerického vedení na opozici - která se v podstatě zpolovic o jednání vůbec nezajímá, a zpolovic zajímá ale nemá na tu druhou vliv.
 9. 10 žen a dvě děcka - miny v Dezrochu ve čt., 6 dalších v Garně, také na silnici, další zranění 4 členové rodiny mina na vozovce, a čtyři další zranění v prov. Helmand (BNA) * 18 lidí zavražděno po útoku ozbrojenců na minibus v j/z Pakistánu (NiW) * MV Pakistánu u njv. soudu: "38 osob je v Baluči pohřešováno. 318 bylo nalezeno. Kdo ta čísla zaměňuje měl by se zodpovídat" / NiW (pí: strašná čísla) * Afganský Prezident a Pakistánský diplomat (ns,) potvrdili původní postoje svých zemí. Pakistán je vždy připraven kooperovat s Afganistanem v bezp. oblasti. Afganistan v případě napadení Pakistánu stojí s ním (NiW, BNA, pi) * Patrolování zvláště zabírá proti silničním aj. minám, policie Nahre Saraj * JCC buduje protipovodňovou ochranu minaretu v Žam (BNA) * ATC odsoudilo k doživotí bývalého federálního ministra pro únosy v Baluči * Dvě ženy zabity a dvě raněny - mina na j/z Baluče (IRNA)
 10. Ruská flotila proti lebce v Adenách (RT) * Všechny země by měly vědět o dovednosti Íránských zbrojařů a stratégů - Brigádní gr. Seifi (IRNA) * Hoseini: "Musíme posílit bojovnost médií, chceme-li zcela zvrátit zbytkový devastační efekt sankcí" (IRNA) * Kanadští protestující mohou za zahalený obličej vyfasovat až deset let. Vyskytne-li se na demonstraci provokatér, lze pak jistě zavírat kohokoli, stačí pár policejních křivých svědků. (RT) * Šfrd. polského deníku Rzečpospolita resignoval pro desinformaci o bombě na posledním Prez. letu L Kaczynského (RT)
 11. "Západní vlády pro účely šíření Islamofobie dezinterpretují Islámské právo. Jednota Tiskovek mírového tábora jistě citelně naruší většinu konspirací, ať už je zosnuje kdokoli" - Ministr Kultury IRI Mohamad Hosejný (pi: oni šaríu ani tak nedezinterpretují, jako spíše desinfikují od jakékoli definice, aby pak jako další za stejným účelem pseudo-nepřeložené arabské formy sloužily k spojování s libovolnými strašáky a stereotypy. tak na př. že je Hizbaláh "Hnutí odporu" rozhodně nesmí být slyšeno, jinak by tak dobře nefungovaly stereotypy o vyšinutých fanaticích a teroristech. že je Korán přeložitelno na Písmo stejně jako Bible, že všechna Abrahámská Jména boha se na sebe dají doslova přeložit, atd. A že šaría znamená "zákon", a že "Islámské právo" je přeložitelné, s přihmouřeným okem na "Římské právo" ... to vše MUSÍ v rámci indoktrinace a protimuslimské fanatizace v textu chybět)
 12. MZ Pakistánu: "Lidská práva? Vynasnažíme se!", dále pogratuluje revoluční vládě Egypta a předá Morsímu pozvánku na konferenci dé osmičky 19.-21. 11. 2012 v Hislambatu. Delegace ekonomických činitelů obou zemí tam bude též. (D-8 = Eg+Irn+Bang+Ni+Ins+Malaj) * Prezident autorizoval tvrdou odpověď na zhoršující se situaci v Karáčí (NiW) * PI: "pokud jsou USA spojenci Pakistánu..."+"... nebo Imran Chan" (z předchozí píAnalýzy)
 13. Tel Aviv přiznal vraždu Arafatova náměstka v Tunísii 1988 (organizace Mossad/S Matkal), náměstek byl samozřejmě vybaven pro vyčnívající Palestince povinným přídomkem "terorista" (NiW, RT)
 14. Velitel Habibulah Saijári: "Írán se díky revoluci jistě citelně osamostatnil v průmyslu obrany, a věřím že i sankce v důsledku posílily jeho přirozenou autoritu v regionu." (pí:IRNA) * Ban Ki Moon kondoluje po hurikánu (UNPR) * Írán zvolal na mzn. komunitu a vládu Mjanmaru, abychom "společně co nejdříve nalezli cestu ze současné krize a též cestu k základním právům ohrožené etnicko-náboženské minority v bývalém Barmském státě" (IRNA) * Ministr energetiky IRI: naše exportkapacita je určitě 10000 MW. Dost zemí má zájem (IRNA) * IPCC odsoudilo kombinaci urážek proroka a nezájmu médií o práva v Mjanmaru (IRNA)
 15. APS: Alžírie vydalo pamětní poštovní známku k 50. výročí (DZD15) * Případ Magnitský je uzavřený, nic zvláštního (RT) * Evropská konference koordinace podpory Sahařanům v boji za svobodu a nezávislost se konala ve Čt. v Alžíru (APS) * Festivaly: Biskra (plastika), Tindouf (film), Illizi (tradicio) * Saudie efektivizuje prostředí a dále rozšiřuje kapacity poutních míst a jj. zař. (NNN)
 16. Terorismus v první řadě oslepuje zúčastněné přihlížející svými "hvězdnými protagonisty." Člověk ne zcela v problematice sběhlý tak v půli cesty, před křižovatkou jak se tak říká, naráží na skupiny, které se již v otázce nepotřebují "rozmýšlet, ale konat je otázkou charakteru." Že je tedy trr. ponejvíce placený nepřáteli t-k národa je zřejmé: lidé mají od rozlišování přátel, nepřátel, příčin, následků - odevzdaně přejít do násilného dění: teprv *v úpatí sběžného pochopení*.
 17. Rušští vs Francoužští oligarchové: když první použije evropská inteligence, zavane k nám puch milionářských putik, a zřejmo, že kdosi nemá, co by svému novináři proti Ruské ekonomice nadiktoval. U druhého bohužel nelze padesátiletý vývoj francouzské zahraniční politiky (i té vnitřní) jinak vysvětlit (zvláště pak Miterand, kolonialismus a sektářství) * Arabský nacionalismus pramenící v Damašku a ústící od Maroka až k Jemenu *se rozhodoval* mezi vlivem USA a SSSR, převládla tedy rudá, tehdy (NiW)
 18. Reflex (Dlessk IQ Česka) prosazuje 1) pojetí policejních odborů jako lobby 2) akademické vedení univerzit jako lobby (obé proti vůli vlády, dále v otázkách výhradně straní vládě) 3) Reflex se dále nad demonstracemi občanů táže, zda snad listopad neuspěl se "zavržením těch rovnostářských teorií, o které nám přeci šlo." Demonstrace dále nepřímo spojuje s extremismem a psyop s fašismem.
 19. Základní důvod k uvedení sudetské *antiotázky* do života v OSN (tedy národní zájem replikace Benešových dekretů a Postupimských výnosů do aktivní rezoluce v OSN, beroucí v potaz Klaus-Kohl): "vzrůstá revize" ROZHODNĚ IMPLIKUJE "rezoluce v OSN." * Že Versailská "dohoda" *připraví další válku*, nebo že si "velmoci" *na Jaltě rozdělují svět*? A kdeže toto pan Franc Pani povídal? Ale nikde! To nám Lutra prinesla v magazínu Epocha/21. století.
 20. Copak, že pojišťovací agentka H R Clinkrton nenavštívila Bagdád? * Ano! Multikulturalismus jako koncept zradil. Jistě jste si všimli nepřizpůsobivých! Co ti Řekové a Římani v Egyptě? Co ti angloameričané v Iráku? Co ti pikantropové v Afganistánu? Co ti žabaři v Alžírii? Takový multikulturalismus jistě nutí Evropana k ohlédnutí! Již žádné vměšování ozbrojených lidí mezi rozmanitější kultury obecně tmavších odstínů! Konec nepřizpůsobivosti! Přizpůsobme vůdce, kteří jistě potřebují vzdělání, realitě, ž e páchání ozbrojeného multikulturalismu vede k zvýšení migrace, a že je nutno se kulturně tomuto jevu přizpůsobit! Ano, zakazujme nepřizpůsobivým hladožroutům z blbákova turismus, nejsou-li schopni zajistit si takovou demokracii, která mimo jiné neznásilňuje všechny kontinety vůkol vždy s nožem pod krk. K multikulturnímu turismu bylo školeno, tak v této věci odškolujme! Odvykejme vůdce cestovat, a v kurzech antimultikulturalismu je vzdělávejme v humanitárních otázkách imigrace! Jistě pane ministře, skoncujme s konceptem, který se v případě neosvědčil, proto je třeba je přehodnotit jako takový, ačkoli žádný takový koncept neexistoval, na rozdíl od populistické tematizace sociální otázky emigrace, na rozdíl od reality, že "lidem všech barev právo má EU asistovat bohl nj nz." Koncept "multikulti-válka-migrace" tedy není lež, nýbrž psychopatologická negace. Samotné jádro euroamerického komplexu. Po důsledném škrtnutí turismu navíc získáme spíše antikulturu, než anti-multi-kulturalismus. A tak to totiž je: bigotní zakomplexovanec humpolizuje mzn. kulturu. Motto zrůdy: "Nejvyšší zprznit nejjedovatěji! BV"
 21. Za případ Malala nese odpovědnost pestrá souhra faktorů, a rozhodně nelze jeho příčiny hledat v místní kultuře resp. náboženství. Mezi tyto faktory patří také činnost BBC, dlouhodobost konfliktu v regionu, dronové útoky a vedle dalšího by jistě i OSN mělo přijmout část odpovědnosti. Rozhodně však není Evropa oprávněna v této věci poučovat mnohem lépe poučený Pakistán. Ano, Pakistánem to zahýbalo, a zahýbalo-li to i Evropou, jenom dobře, ale jinak EU ani USA nejsou v pozici, aby v této věci konaly něco jiného, než obecnou podporu míru a vztahů v tamním regionu. Revize "kulturní metody EU" v souvislosti s Malala je nejsprostší formou rasové nadřazenosti. Evropa naprosto nemá právo znovu a znovu do cizích kultur zasahovat: nemá tu zkušenost, nemá tu čistotu charakteru, nemá ani žádnou historii čistých úmyslů, a nedosáhla vedle technického zatím žádného pokroku, nedokázala ani po sto letech zjednat na svém kontinentě spravedlnost, ani mír, a monology evroameričanů o demokracii mají pestrou historii, zvláště v oboru lží, podvodů, rabování a vyvražďování. Podobné snahy spojování témat reálných a zástupných nepovedou jinam, než k schématu R2P, což je desítky let starý koncept kolonialismu. A spojení Malala-Multikulturalismus není výrazem ničeho jiného - než komplexů, nadřazenosti a kolonialismu.


 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama