NEJSEM ANTISEMITISTA: ANI S TÍM NESKANCUJU!: PiNews

Můj názor na Islám není z vašich, ale není nijak protizákonný. Terorismus na těchto stránkách výlučně kritizuji, byť nevynechávám z kritiky NATO a jeho spojence, které terorismus v mnoha ohledech přiživuje, a byť zařazuji mezi teroristická hnutí i jiná, než majoritní tisk.

Převážně úřední novinářské stránky arabských a muslimských států, které zde kopíruji či předčítám, zasluhují masivní podporu a radost, protože terorismus nehájí ani nepodporují.

Mnohá zvěrstva, která tyto stránky evidují k existenci občanského konfliktu v Libii většinou v obrazové poloze pouze komentují stav v Libii popř. v Sýrii, kterého si média do roku 2014 nevšímaly, protože to měly najatou armádou USA zatrhnuté nebo co.

Proto zde tyto archivní materiály zobrazují časy ale i místa v revoluci, kterých si nikdo nevšímá, a bylo by bývalo mohlo být hlášeno, že v Libii se nic nestalo, krom včasného zásahu NATO a úspěchu, kdyby nebylo těchto obrázků a textů přenášených přímo z Libie.

Také proto je dnes celkem známý fakt, že je to v Libii k nedýchání. Média v tomto smyslu zklamala a klamou dodnes, kdy si situace v Libii již prakticky vůbec nevšímají, ačkoli lidé tam zdaleka nežijí v režii nějakých klidných moří, a naši pozornost zasluhují zejména potom, co jsme tam dopustili!

Jakýkoli obsah zobrazující násilí nemá k němu navádět, ale naopak dokumentovat, že celá údajná revoluce na východě je série umělých pučů a NATO-sponzorovaných obratů, které utíkají pravdě před očima. Jsem proti násilí a proti diktatoriálnímu převratu v ČR, zastávám levicový názor skoro na všecko. Chudí jsou tím co hlásím i mým problémem.

Pokud jste došli k závěru, že jsem Al Kajda, pak je to nedostatkem vaší pozornosti, a zahlcenost anti-muslimskou propagandou v tisku i ve světě. Již na příklad pět let nefunguje v Čechách žádný Český web, který by psal o islámu nějak vážně a odborně by se jím zaobíral. To co vám google nebo seznam na dotaz o Islámu vylistoval bylo vždy něco Konvičkovského nebo horlivého, ale rozhodně nic muslimského, abyste si byli mohli učinit i vlastní názor. Vedle toho také nikdo na internetu vám nepodal takové informace jako já, takže moje násilí vyobrazující stránky jste zřejmě nepochopili ve správném kontextu. Tisíce chlapců po celém světě se zabívají tímtéž co já, jen nemají doposud nikde prostor promluvit o tom, kde tisk zklamal. A není v politickém zájmu elit tato odložená témata zločinů v cizích zemí řešit, zato jsou nám denně předhazovány různé kousky, ke kterým nás ve skutečnosti zahlcují informacemi nestoudných rozměrů, jen nás na ně neupozorňují a nedolétají k nám ani nějak samy a pravidelně. Proto se tyto i jiné často u mě jmenované webovky nelišejí od policejních prací, a jejich postupy ale i důkazové metody se překrývají s vědou z márnic. Výsledkem těchto prací bývá sociální náhled na témata i události v různých Islámských zemích, to jest něco, co je médii zcela opomíjeno, na vrub ozubené, ochcané a beznohé, ve vás uložené propagandy, kterou stačí rozechvívat. Média dodnes uzemňují témata o odporu v Libii, a svými výklady podporují diskusi o migrantech, tam, kde již dávno není etická: na př. vybízení k jejich srovnávání s příživnickým komandem, které nás přišlo přepadnout. Veškeré země, jež nejsou součástí NATO ani nejsou ohrožené zapáchající tůňkou západního tisku, pro který je Kadáfí diktátor, přijímají uprchlíky po tisících, a nepáchají při tom nějaké zlo. Některé během posledních deseti let přijaly i milion uprchlíků, a život v nich se nezměnil. Noviny a redaktorské kousky v těchto zemích k rozhodnutí ani nepokrývaly oblast rozhodování, protože v těchto zemích se přijetí uprchlíků bere za solidární zákon, o němž není radno diskutovat. Vedle toho, že nás média ignorují, a pokud tak nečiní naši političtí vůdci, perou proti nim i tu nejužší propagandu, udržují pozornost od nás a nad námi pomocí udržování nezdravých diskusí a uprchlictví rozmnožují ve fázi hrůzné krize, ačkoli to zdaleka není nutné, nebo přehnaně nutné a důležité!

Nejsem tu nijak rozezlený na média, naopak podporuji jakékoukoli snahu na jejich straně změnit situaci. Nicméně soukromá média se diametrálně liší od těch státních, a zvláště ve snaze změnit věci, která tedy absolutně chybí. Přeji si aby se média změnila, nicméně značná oblast světa se odehrává mimo ně, a o těchto událostech, které jsou jinde v popředí tady především informujeme. Mezi tradičně cenzurovanými zeměmi jsou Severní Korea, tradičně také nikdo v médiích nezpochybňuje smyšlenky o koncentračních táborech v socialistických zemích, a přitom bez pokus propátrat se tamními informacemi nemůže běžnému člověku situace v těchto zemích žádný smysl. Jsme proto udržováni mimo smysl v jakékoli zemi, a jen tam, kde má NATO v čele s USA svůj zájem, perou média negativní informace jak na dračce. Přitom jen lehký závan informací odtam značně očistí vzduch od nesrozumitelnosti. Neobejdu se bez těchto informací, a tak je vybírám pro vás.

V roce 2011 NATO přispělo v Libii k tragédii, média posloužila prostě k vymývání mozků našich lidí, zatímco zločiny, kterých se dopouštěli v Americe uznávaní "rebelové" byly kompletně zamlčovány, na absolutní a nehygienické minimum vyjímek. Aktivně předcházím tomuto stavu věcí v Libii a mnohých zemích tím, že o nich informuji celkově, nikoli kompletně, a nevybírám něco, co by mě zajímalo, nebo v čem bych měl zájem od někoho datý, ale o tom, v čem byste mohli či měli mít zájem vy. Zahraniční zprávy krom propagandy o volbách v USA a proti různým politickým vůdcům (aka diktátorům) v oblasti zájmu USA, tj. v Asii, v Africe, Jižní Americe, Východní a Střední Evropě a v Orientu tvoří menšinu v celodenním tisku, a to já obcházím, a dodávám celodenní tisk ze zahraničních oblastí, a to zejména i z takových, z kterých je chudému člověku i jeho volenému zástupci dovoleno u nás v západním bloku dovoleno promluvit jednou za padesát let.

Snažím se předcházet neinformovanosti našich občanů, a tak omezit možnosti pro-válečné propagandy ve veřejných médiích a zabránit tak válce v cenzurovaných zemích vůbec: taková Malajsie a Libie byly a jsou velice cenzurované, a snadno na to doplácí. Většina tohoto "rozvojového světa" oplývá tiskovými agenturami, často připojenými k úřední vývěsce webu vlády (podobně jako u nás www.vlada.cz tak www.gambia.gb) a ty naprostou většinou předkládají své texty a obrazy ke schválení v anglické podobě: to jest to, co ti tisk nepředkládá, občane!

V Libii řádila Al Kajdá, a u nás se o tom nesmělo nic povídat, přestože spáchané zločiny vedly ke genocidě. Také se tam za přispění Američanů dostali k ropě teroristé, a proto jsou dnes tak rozšíření a nenapravitelní, nakupujíce si takovou výbavu, s kterou se někdo další pochlubil na chytrém telefonu na webu, od bazuk až po pušky, a ve svých obrněných vozech se tváří jako hrdinové, ačkoli zastupují tak neoblíbené hnutí, jako je Al Kajda a Islámský Stát (zkratkou ISIL nebo také ISIS), jehož zájmy vyhnaly miliony lidí do Evropy, protože jde i o vyřezávání jazyků ve jménu Božím a podobně. Stejně jako nejsou masy chudých zastoupeny ve vládě světa, tak aby podle toho reprezentovala hodnoty člověka a lidství, tak nejsou ani v tisku, který dostáváme na západě pod nos i s Henleinovským kopancem do zadku, když naši skuteční páni nezasluhují již ani aplaus. Proto masový tisk (též mainstreamový, podle výrazu pro "hlavní proud," který je z angličtiny) napomáhá konfliktům a přímo přehlíží šíření neonacismu a fašismu na světě. Proto nereprezentuje masu černých lidí, kteří byli týráni v Libii. Bohatí se baví vyvíjením nových webů, na kterých se setkáte s nepravdami o Islámu, o Libii a o vědě.

O zločinu zde mluvím jako o zločinu: tak ať již to nikdo nepřehlédne. A sundejte ty předsudky proti muslimům, pro které vám můj web připadnul jako nacistický, když je antinacistický: na př. když jsem pod obrázek rozmasakrovaného kluka napsal "Toto je zločin NATO" a vy jste mohli přes svoje předsudky vidět, jak se v tom vyžívám, a utryskávám abych mohl letět, abych to mohl vydávat, takovéhle prdy, že jako je to zločin a tak, jen tak. Spočítejte weby, kde vám předvedly zločiny Libijských rasistů nebo náletů NATO, a napsali vám, že to co vidíte není omluvitelné, a je to zločin. Nebylo jich málo, ale nebylo jich moc. Ale bylo to u mě. Ani na Ukrajinu jsem nezměnil názor, a pokládám převrat za podporovaný ze zahraničí a uzpůsobující si prostředí i tichou podporou fašistů a banderovců, kteří zde páchali velká zla, včetně probodávání nýty na dveřích nějakého kojence. Jen se již věnuji jinému odvětví celé otázky.

Snažím se zasahovat globálněji, šířit náš názor širším okrajem. Lépe mi vyhovuje diplomacie a kultura. Dále se zaměřuji na chudé, neoprávněně napadené ale i cenzurované země, zejména Afriku a Asii. A ono také po tom všem co jsem z těch třech válek viděl a zpracoval, a až lekturně zaevidoval (zkuste si uložit mé práce od r. 2014 a podívejte se, co jsem zaevidoval, a srovnejte si s jinými autory), už nejde se na to všechno moc dívat. Tečou mi nervy, a značně se mi oslabilo srdce. Celý rok 2014 jsem u sestříhávání videa na fotky proplakal a značně z toho zbředly nervy. Je to márniční dění, ve kterém běhají neoznačení civilisté, kteří jsou vybíjeni holí, a nikdo na západě se o jejich osudy nezajímá, zatímco o jejich zemích jsou v těch samých tichých doktrinálních médiích přednášeny slohy na téma jejich zemí a zájmu o ně! Za ty dva roky jsem celý z toho sedání a také ze své chudoby, zvláště z toho násilí co jsem viděl a zaevidoval znemocněl, zastrašil se, i když ne před kapitalismem, ani pro pohodlný život. Jsem již o třisto let starší, a nad fotkami rozbitých městských čtvrtí v Babylóně už ustavičně pláču. Chci aby hlasy těchto zemí zazněly, a po čínském politickém způsobu nepřetiskuji jenom zprávy "režimních" autorů těch režimů, které vyloženě uznávám, ale i těch, se kterými mám "manické" problémy. Mnohé své politické problémy a přesvědčení i to převlíkání jsem pro tento účel a toto ocenění socialismem překlenul, aby mohly zaznít i dva názory lačných soků bez nějakého mého soudu, který bych jim do článku propagoval: tady je Kadáfí, od jehož úcty jsem neustoupil dodnes
.

Jsem tady, ačkoli to i někomu bude připadat hloupé, za náš národ, tj. český, i když kvůli tomu budete proti mě vystupovat, je to tak: nejsem tu sám, nejsem tu v národě sám, ani vás nemám sám na starost. Tak se kvůli tomu nevražděte, a stýkejte se mezi sebou jak chcete, dokud vám něco nepřijde do cesty. Družte se a pokud vás to udruží, tak se milujte, budou vás utloukat, ale bijte se. Nenechte se zadarmo někde prokvákat, že jste Čech, a nejraděj pijete alkohol a tvořte se, ať jste do fronty, a ať se to vyklidní, ať je tu opět klidná situace.

Nemáš-li co dělat, nepřispívej mi, ale přispěj sám sobě. Pokud mě chceš podpořit, podpoř sebe a svoji republiku, mysli na chudé a něco s tím dělej. Pokud chceš nějak podpořit tuhle stránku zalinkuj ji, a pokud chceš nějak pomoci s reklamou, tak to klidně prohoď. Přidat se ke mě je nejjednodušší asi tak, že si budete / budeš dělat co chceš, a přidáš se sám, jak si představuješ: třeba vlepíš jednou za týden nějaký příspěvek ode mě na svůj web a pod. Anebo stačí přeložit nějaké věty ode mě, a předat za příspěvek.

Jsem trochu jak inženýr "teď tady byl." Takřka všechno co jsem na tomto webu chtěl se mi postupně vyplní, je to vidět, ale jsou kolem mě další čtyři, kteří to mají také v hlavě nějak v pořádku, a věci které chci já, chtějí postupně i oni, a oni je uskutečňují. Proto mám dost důvodů přijít si jako původce některých změn ve světě, zato však mám i velké důvody nepřičítat sám sobě v tom nějak váhu. Vždyť přece dění ve světě by neměl sledovat jeden vůdce a všechno jim kreslit, co jak má být, ale mělo by se podílet co nejvíc lidí, aby tomu nechyběla kreativita a hrany, a aby to nebylo pouze z dálky, ale z blízka, aby to nebylo o krutovládě a zdálky přitahovaných otěžích, ale o celé lásce projevované k lidu, o nároku národ od národu poučeném zkušeností, která neseběhla od svých vlastních a vyslechla jich!

Žiju sám a nemám co dělat, tak dělám tohle, a neberu to za avantgardu, ale altruistickou práci pro druhé.


jó jó Úžasný !!!!!Noviny a jsou celé obsahové a není žádné omezení klikání! - a nemusí se za ně platit. Ne že se musí platit! Zdalipak že ne!!! autoři se nekopírují nějak mezi sebou a ani tak tu nejsou ani tři, ani dva, jako se tu psalo (v některých prohlášeních jsem používal "my" aby můj blog vypadal tajemněji), ale zdalipak tu nejsem jako autor sám.

Převzaté články v původním znění se zde zatím střídají s původními články. U těch je jasně vyznačeno od koho jsou a jak k nim přistupovat. Mé vlastní názory jsou jasně označeny autorstvím Matěje Kaspera, Satana Hnusného nebo PíNews. To jsou stejný subjekt a ne někdo jiný. Obrázky s kolkem píNews jsou často otisky obrazovky z autorských prací jiných autorů, ovšem zcela unikátního výběru zaměření na rámec.>>>Archiv novinových zpráv (teprve nové od tč. 12.5.2002 lze považovat za nové ne ale ty staré ne):

πα 7.11.: Ruský MZ Lavrov a Egyptský MZ Amr jednali v Káhiře

7. listopadu 2012 v 13:16 | sah |  Archív z rubriky nezařazeno
 1. 306 umělců z Alžírie, Íránu, Sýrie a Indonésie vystavuje v celkem 41 pravděpodobně tematických pavilonech v Alžíru. 17. Mezinárodní Přehlídka Řemesla a Umění potrvá až do Nedělního večera. (APS) * Mladý herec Mohamed Rafí zavražděn atentátníky v Damašském Bařef (SANA) * Turecko bojkotuje energetický sektor Kypru (NNA) * 11 pachatelů prchajících (zpět) do Jemenu zadrženo po útoku na pohraničí Saudie (NNA) * Situace v Ankaře a evidentně i Saudii houstne, analýza po vzoru Libanonu a Saudie by upozornila oba státy na reakční činnost zahraničních rozvědek, typu Pakistán, Irákie (NNA,pi) * Egypt má nového Koptského velekněze, tj. evangelíka odkazu sv. Marka (NNA) * Atentátníci zavraždili dva pracovníky TS v Bahrajnské Manamě (NNA) * Armáda zasahuje proti teroristům v Zamelace, větší než nadstandartní množství zbraní zadrženo v okolí Latákie, palné i miny (SANA) * Akademická postava Assem Ali Salam pochován se státními poctami na Úzajském hřb. (NNA) * KLDR podpořila Vietnam po uragánu (KCNA)
 2. Bogdanov by uvítal třístrannou kontaktní skupinu Turecko - Rusko - Írán pro krizi v Sýrii, také Rusko podporuje nové hovory o množství možných rolí bezpečnostních elementů OSN v Sýrii, OSN již nyní dokáže diplomaticky udržet příměří v několika izolovaných regionech (proto je Rusko připraveno zajistit nestrannou ochranu těchto OSN-regionů)
 3. Nigeriská společnost Dangote učinila šokující objev, že držitele doktorátu a titulu žádali mezi 13,000 o zaměstnání jako řidičská administrativa (NNN) * Angloameričané naplno rozjeli diplomatický turismus po (pro ne) bezvýchodném Novém Stredovychode (kde je Asie? těžko říci) NNN * Palestina bude prodávat v Jordánsku, Alzirii a Malajsii (NNN) * 11 zraněných v Damašku, žádné vojenské řešení v Sýrii - Ruský MZ * Čtvrtek Syr. opozice jedná v Kataru * Palestinci se nevzdali práva na návrat! - Abbas * Zimbabwe nedostatek hnojiv (v 100kT) * Policista zabit granátem v kostele - Kenia (NNN) * 200 účastníků v Accra na konferenci rozvoje výstavby, která začít tento týden a umožnit setkání stavařům, odborníkům na prostředí i investorům, účast nejen Ghanská očekávána * Ghanský prezident slíbil transformovat ekonomiku země s užitím zemědělské modernizace jako lákadlo ku znovuzvolení * Alžír plánuje 40% energie z O/Z * Desítky tisíc etiopců se v Neděli zúčastnilo 10-kilometrového běhu na památku politické osobnosti Melese Zenawiho a též k 125 výročí založení Adis Abba * Etiopie Čína dosáhly zvučné spolupráce ve všech sférách - Etiopský mediamen s Čínským jedním
 4. Britské Muslimky roznášejí bílé květy jako odpověď na urážku velmi populárního Abrahamského proroka. Na květinách zdarma pak obelstěný konzument nalezne aktuálnější úryvky z proroctví, čímž je boj za šíření Islámu tak nějak zhruba kompletní, resp. dokonce kompletnější než vaření sekyrové polévky ala AlKajda. Dívky údajně květy rozdávají z vlastní zahrádky. (ABNA)
 5. PiNews vítá spolupráci IRI a JAR v mediální sféře
 6. Ruský MZ Lavrov řekl svému Egyptskému protějšku MZ Amrovi, že kdo porušuje co bylo usneseno mzn. v Ženevě, měl by zřetelně nést odpovědnost za další oběti Lavrov podotknul, že převážně západní blok a jeho krypto-koloniální přívěšky se mlhou kolem své pozice k Ženevě pokouší obestřít svůj vliv na části opozice, a nejhlouběji pak zamlžit svou odpovědnost za to, užít těchto kontaktů v opozici k vyvolání smysluplného jednání obou bojujících stran, tj. též svou neschopnost na výslovnou žádost OSN přičinit se upřímně za mír v Sýrii. Dále ostře setřel na př. americkou "diplomacii" (i když ne přímo adresně), že "namísto sjednocení opozice s jednáním co záměr se tyto státy pokoušejí sjednocovat opozici aby byla schopna bez dalších odkladů pokračovat v boji a násilí." Dále popřel jakákoli tajná jednání o budoucí vládě v Sýrii zz. Dodal, že svět poměrně obecně ctí a dodržuje Brahimiho motto pro Sýrii, a že jediné na čem v Sýrii opravdu záleží je "mír hned" a co dohodnuto Ruskem a USA v Ženevě. Lavrov a Amr, Egypt a Rusko se shodnou na tom, že v Palestině má převládnout spravedlnost, bohl. události regionu. Obě země se též shodnou na chronologických prioritách v Sýrii: příměří, tj. jednání a následně reformy. Rusko ještě jednou zvláště podtrhuje nevměšování, pp. proto, že opak bude strategií použitou proti roli Egypta v Sýrii během příměří, resp. jednání. Hodlá západ opakovat postoje, od kterých již předtím ustoupil? (SANA)
 7. Náměstek MZ a ministra pro vystěhovalce Faísl Mikdad diskutoval v Sobotu s vrchním činitelem OSN pro uprchlíky Jakubem al-Hillo. nMZ upozornil, že tzv. otázka Syrských uprchlíků je zneužívána, nebo dokonce pokřivována těmi, kteří potřebují diversitu prostorů pro vměšování, a tak si ji neváhají učinit. nMZ dále potvrdil vládní prioritu v rehabilitaci přechodných domovů pro poškozené rodiny. al-Hillo potvrdil připravenost OSN se Sýrií ve věci koordinovat a konzultovat nejen snad pro dosavadní 3. místo Sýrie v péči o další uprchlíky z arabského světa (patrně po Pakistánu a Íránu). Jistě ne po Francii a Itálii!
 8. Rusko pokračuje v kontaktech na obou stranách bez jakékoli diskvalifikace, a hledá jakoukoli cestu k nastolení politického řešení přijatelného oběma stranami. V Rusku se především kritizuje další vyzbrojování opozice západem, přičemž však západ převracením pravdy o ruských dodávkách syrské vládě chce pouze zamaskovat, že i na západě se diskutuje o tom, že tyto dodávky se mohou dostat do rukou naprosto komukoli, bohl. řeči hlavy CIA, viz. Líbia. Lavrov též v podstatě za celý svět věří, že kdyby všichni ti, kteří podepsali Ženevskou dohodu v domění, že ji nebude třeba, protože zfanatizují svět jak v Libii pro rychlý a zločinný ozbrojený "zákrok", kdyby všichni tito zapůsobili na opozici a region mírotvorně, jako všechny ostatní slušné státy, pak by šance Brahimiho byly nepoměrně vyšší. Dále Rusko vnímá cst. Sýrie Írán jako vlivného agitátora a pionýra Brahimiho motta "Sýrie Syřanům a nic mimo to pro nás sousedy v první řadě." (Nebo prostě bez vměšování, zjm. vnucování formy nové vlády, hodnocení hotových reforem zvenčí, zahraniční selekce mezi opozicí, neustálé naléhání na určité vnitropolitické postupy bohl. ananův plán, bohl. mír). PI: Ženevská dohoda také byla předstupněm regionálního porozumění k Sýrii (SANA, pi)
 9. PI: Vojenská technika opozice i její ozbrojenci by měli být jasně odlišitelní. Bez toho lze jejich činnost pokládat vůbec za válečný zločin. Samozřejmě nemusí jít o uniformy, a samozřejmě se mají v první řadě tak organizovat, aby ti, kteří svým velením nebo činností zabránili válečným zločinům postupovali výše, a pak zákonitě výsledné vedení by mělo být valnou většinou ozbrojenců respektováno, a jeho jednání prostřednictvím AL a OSN s Damaškem umožněno. Bez této reorganizace směřuje i vojensky úspěšná o pozice do mocenské tmy, a bez této reorganizace nelze náročný proces jednání ani pořádně začít (příměřím). Tím se též jedná o to, aby určité komponenty opozice vyvinuly kontrarozvědkovou činnost a zbavily komunikačních a velících schopností ty sektory opozice, které mají za úkol pouze poškozovat národ a stát, vyvolávat demoralizaci a zmatek. Atd.
 10. Ian Martin k Libii? Kolik chybí kriticismu a objektivity, tolik se obracíme na minulost, její virtuální viníky a vedle virtuální adresace virtuálních milníků vývoje Libie zapřádáme virtuální optimisus. Jen tak dále, dříve, než vám ta habaďůra spadne na hlavu však upozorňuji: přístup OSN k Libii je ještě bezohlednější, než bezkonkurenční znásilnění, které s rezolucí blabla bleble provedlo NATO, a ještě bezohlednější, než obraz který "z Libie donesla `naše` média". * Věřím, že má Libie kolosální probl ém s minami, ale vím, že kolosálním problémem Libie je mnohem více věcí, přístup OSN a NATO zejména. A pokud v OSN zmiňujete a vypočítáváte kolik zničených domů a nemocnic je po větříku na Kubě a Hajty, pak by taková informace jistě prospěla na př. i k Libii! Za tábor puntičkářů
 11. "Vše co mohlo být řečeno o Koreji bylo řečeno. A mimo jiné jsem tam nebyl" - speciální zmocněnec pro lidská práva v KLDR Marzuki Drusman - a pozor: Valerie Amos, na otázku, zda sankce proti Koreji vedly k podvýživě, "ano, a to zvláště podvýživa starších, dětí a žen, byl způsobena sankcemi" (dále nějaké domněnky o schopnostech či neschopnostech KLDR sama se uživit, samozřejmě naprosto nepodložitelné, neboť schopnost KLDR se uživit je sledována vždy již se započítaným, rozhodujícím efektem sankcí a dalších sankcí, na př. těch západních, které by mohly být v OSN samostatně adresovány). Jinak k dalším výnosům a vývodům OSN o KLDR # stejně jako k Íránu. Až budou objektivně v OSN zpracováni nepřátelé KLDR a jejich efekt na tuto zem, pak má vůbec smysl takové závěry republikovat. Do té doby republikace i objektivních fakt k oběma státům slouží pouze proti sv. míru a proti lidským právům občanů těchto dvou zemí a dokonce k diskriminaci dalších zemí, nezávisle se k oněm stavějících
 12. mMZ IRI Ramín Mémanparz potvrdil, že nepochybně úsilí Západu a některých regionálních zemí o bezprecedentní rozvoj stability v Sýrii ponese sladké plody pro region. Řekl, že takové okrasy humanity, jaké nyní pozorně hltá svět na bujarých pohyblivých obrázcích nejvýše oceněných v OSN jsou možná i nadějí pro zapálené odborníky, kteří tvůrce této pásky a jejich entuziastické následovníky podporují, tedy nadějí na budoucí zásluhy! Výslovně nazval hrdinně a umělecky zachycený pokrok "manou nebeskou" a " dílem božím," což je jistě velmi výstižné. Zároveň ostře odsoudil mrtvé pachatele zrůdných činů na Hajty a na Kubě, a podtrhnul, že doby, kdy žádné domy nebudou stát v cestě vznešené kreativitě nádherných vzdušných harmonií, jsou ještě pekelně daleko, a že by v tomto humanitárním ohledu měly Čína a USA hlouběji spolupracovat. Dále mluvčí ministra zahraničí Íránu přivítal skvostnou přehlídku citu, rozumu a fantazie předvedenou skupinou dobrovolníků, kteří pro toto dílo dokonce obětovali život. Írán výslovně vítá podobné vzácné a poučné počiny charitativních šoumenů, zvláště tedy jejich společenskou činnost, zaměřenou na vyhledávání a oživování absolutní nadvlády zbraně nad dobrovolným sdružením státních dětí a kriminálně armádních matek. Írán je rozhodně proti zastavení kreativní společenské činnosti v Sýrii, a pokládá současný klid za naprosto dostatečný k tvůrčí činnosti charitativních sebevrahů. Írán odmítá zabývání se bezpečností na Syrských hranicích, odmítá ztrátu času nad Brahimiho bláboly a úplně ze všeho nejvíce Írán tíhne k zřízení totality na území Sýrie prostřednictvím nekontrolovatelného šíření násilí ze Sýrie do regionu, a nejlépe z kontinentu na kontinent. Írán odmítá náboženský fanatismus, Írán odmítá náboženství. Válka s vámi! (pi--IRNA)
 13. Libie-vnitro: když začnete na mzn. úrovni mluvit pravdu, vnitřní situace vám "dá za pravdu" (k výbuchu v Bengazi)
 14. Slyšeli jsme přímé příkazy (od USA), jak by měla Syrská opozice zformovat "exilovou vládu", a kdo by měl v takové vládě být -- dokonce konkrétní jména, Vošinkton a Moskva se v Ženevě právě prvně podepsali pod Brahimiho motto. Že tedy založení přechodné vlády musí být (jako první krok po příměří) plně určováno lidmi Sýrie. Klintonová tento týden přímo řekla, že "TNC dávno nemůže být chápáno jako mediální velící centrum opozice, a že je třeba hledat" - NNA pro Rusko * Hovory o Palestině určitě povedou i k zlepšení atmosféry v regionu, další činnosti tel Avivu v rozporu s výnosy BK OSN určitě naopak pokazí "počasí mezi velmocemi" - Lavrov v Egyptě (SANA)
 15. TF-AlQuaeda útočí na Tureckou policii při hranicích Iráku a Iránu, stejná odnož dle RTV operuje v rostoucí míře i v Sýrii (SANA) * mMZ Íránu odsoudil v OSN přetřepanou hromadnou popravu Syrských vojáků třetím nebo obvykleji čtvrtým elementem, české stránky pak upozornily na kriminální kontinuitu tohoto kk. zl očinu nad polaritami mzn. politiky, a tytéž stránky jsou též citovány Syrskou tiskovkou, že do Idlebu pašují (nevíme kdo) Tureckými ambulancemi (nebo maketami) zbraně (SANA) * Americký ČK poděkoval Íránskému ČK za povzbuzující poselství po větrných událostech v USA (IRNA) * Panindická regionální organizace ekonotechnické spolupráce Rim (IOR-ARC) ocenila roli IRI v této reg-or za balancovaný rozvoj. (IRNA) * Írán a Tunisko oživí vztahy (IRNA) * Nigerie slaví, Quettští oplakávají (ABNA) * Libanon opakuje mzn. volání po podpoře Brahimiho mise * Írán považuje Rim za velmi důležitou platformu vyváženého rozvoje regionu. "Naše země budou mít co dělat s odstraňováním chudoby a zavedením a přenosem vyspělých technologií." Na čem se Rim především shodne je rostoucí význam stabilní a prosperující námořní domény. (IRNA) * OSN určitě video s hromadnou popravou Syrských vojáků podrobí důkladné analýze (NNA) * Psychologická válka USA v Íránu selhala: občanskou válku nevyvoláte, (pi: mírotvorný) vliv Íránu roste - Pakistánský politik (NiW) * Írán je připraven spolupracovat s JAR (IRNA) * Mírový náčelník zavražděn SZ Pakistánu (NNA) * Ban volá po ochraně zdrojů i ve válkách (IRNA) * Na další sankce si Írán rozmyslí odpovědět příslušnou cenovou doložkou (IRNA) * 23 muž zastřelen vojáky vůdce Netanjaha někde u plotu z všelijakých důležitých důvodů (Haaretz) * Menšiny v Turecku a většiny v Bahrajnu protestují za propuštění neprávem vězněných (ABNA, I RNA, HaN) * Regionální volby Kuba, Írán dementuje dezinformaci o zastavení 20% oboh. pro lékvýzk úč., Čína 2 stupeň kalamity (Prensa) * IRI se vrátí k jednání s nátlakovou skupinou naprosto neadresovanou OSN na pozadí hrozby jaderné války a existentních výhrůžek některých států, teprve až po výsledcích diktátorské selekce v USA (Prensa) * Export kafe Vietnam +38%, sv. lídr (PL) * Francie podpořila prezidenta Solímana a jednotu Libanonu symbolicky (PL) USA chtějí napětí po znásilněních, útocích a po demonstr acích proti vojenským pokusům na japonských civilistech zmírnit společným vojenským cvičením na střelnicích (ABNA) * Aštnová navštíví Alžírii ku prohloubení vztahů EU a Alg (APS) * 40% zvýšení importu aut do Alžírie, meziroční na 9 měsíců (APS) * Mzn. ekologické sympozium v Djelfje (APS) * Windows 8 od 1/2013 v Alžírii * RFK odsoudilo využívání Marocké policie k systematickému koloniálnímu Palestinizování Sahařanů * Pakistánský umělec Ali Khan potěšil účastníky 3. mzn. festivalu Inčad v Konstantině s techno uskupením Quawwali (APS) * Divadelní výkon kombinující současný tanec a film předvedli jordánští "Svobodné divadlo" studentům ISMAS v Alžíru * Přístup OSN k Somálsku není příliš konstruktivní (nějaké konstruktivní připomínky?) * Boko Haram odsoudilo vraždu penz. gen. Mohameda Sjuwu (NNN)
 16. Titulky v Íránských novinách Nová nám. základna Íránu v Perském Zálivu, pravděpodobně vítána, neboť obvykle při USA-řízených provokací se o věcech Íránu dozvídáme od jeho sousedů dříve, než Írán sám (IRNA,pi) * 20% obohacování v Íránu se dle plánu přenese na Mars a Írán do energetiky zapojí lékařství a do lékařství džus (IRNA) * Rušný týden v parlamentu
 17. Paní Kristýna, protipakistánská námezdní aktivistka z university Žoržetovn se domnívá, že kdyby "Pakistán bral obvinění z tolerování bin Ládina v Abotabádu, byli bychom svědky monstrózního vyšetřování". - patrně myslí, "kdyby obvinění byla pravdivá", nebo kdyby podobné soustavné diplomatické útoky z USA byly relevantní. Domnívám se navíc, že opravdová vyšetřování nejsou ani "ohromná" ani nemají "nás v Žoržetovnu jako svědky"
 18. * IOR-ARC zahrnuje Bangladéš, Indii, Indonésii, Iran, Keňu, Madagaskar, Malajzii, Mauritánii, Mozambik, Oman, Singapur, Sešélie, JAR, Lanku, Tanzánii, Tajsko, Emiráty, Jemen and Austrálii
 

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama